Vrachelen

Plaats
Buurtschap
Oosterhout
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Vrachelen

Terug naar boven

Status

- Vrachelen is een buurtschap en wijk in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Oosterhout.

- De buurtschap Vrachelen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Den Hout.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- Mogelijk een samenstelling van vrac ‘gierig, niet vrijgevig’ en lo ‘bos’. Een bos dat weinig oplevert?(1)
- Dat een lo geen zwaar bos was, blijkt uit namen als Baarle (baar = kaal) en Vrachelen (dat voortkomt uit wrac = bedorven, dus kreupelhout, vergelijk de nederzettingsnaam Vraag te Brecht). De later toegevoegde uitgang –en achter Vrachel is een bekend verschijnsel in de Baronie en ook elders. Het is opvallend, dat lo, evenals hout, vooral voorkomt in nederzettingsnamen en weinig in namen van individuele personen. (2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vrachelen ligt Z van Den Hout, rond de Vrachelsestraat, Vrachelsedijk, Herweg en Heijligerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Vrachelen 58 huizen met 353 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap (dus los van de gelijknamige nieuwbouwwijk) ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

De buurtschap Vrachelen bestaat uit de bebouwing rond de Vrachelsestraat ruwweg lopende vanaf de Heilige Eik tot aan het Markkanaal. De indeling is altijd wat onduidelijk geweest. Sommige kinderen gingen naar school op Den Hout en anderen naar Oosterhout.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De voorbereidingen voor de laatste fase van de plannen van de gemeente om tussen Oosterhout en het kerkdorp Den Hout nieuwe woonwijken te realiseren zijn begonnen. De woonwijken Vrachelen 1, 2 en 3 zijn reeds gerealiseerd. De laatste fase omvat de wijken Vrachelen 4 en 5, gelegen op de Houtse Akkers (zie voor een beschrijving van het gebied Houtse Akkers bij Den Hout).

Elk nadeel heeft toch weer zijn voordeel. Bijzondere en waardevolle Oosterhoutse cultuurlandschappen zijn door de woningbouw verloren gegaan. Maar omdat de gemeente door Europese regels (’Verdrag van Malta’) en Nederlandse wetten verplicht is om archeologisch onderzoek op die plaatsen te doen, is ook meer bekend geworden over de Oosterhoutse geschiedenis. Met name in het gebied van Vrachelen 3 zijn diverse sporen gevonden van een Middeleeuws dorp. Hierover is in publicaties van de heemkundekring uitgebreid geschreven.

Bekend is dat de Houtsche Akkers al duizenden jaren een woongebied zijn geweest voor diverse volken. Er zijn hier in het verleden al meerdere waardevolle archeologische vondsten gedaan. Het waardevolle cultuurlandschap van de Houtsche Akkers wordt door deze bouwplannen wel verder verkleind. Maar onze hoop is er op gevestigd dat dit verlies enigszins wordt gecompenseerd door nieuwe kennis en inzichten in de bewoningsgeschiedenis van Oosterhout en Den Hout." (aldus Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout op haar site).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Joodse begraafplaats op de Vrachelse Heide dateert uit 1822.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rondje Vrachelen (hardloopevenement) op een zaterdag in april. De afstanden zijn 1, 6 en 10 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Vrachelse Heide is 149 hectare groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het voormalige heidegebied bestaat thans uit zandverstuivingen, eikenhakhout, dennenbossen en nog wat overgebleven heide. Je kunt hier de geschiedenis uit het landschap lezen. Nu is het bos, maar vóór 1900 was het heide. De hoogten en laagten tussen de bomen zijn oude zandverstuivingen. Het zand dreigde in de 16e eeuw de Houtse Akker onder te stuiven. Boeren plantten daarom een heg van eiken om hun grond. De heg hield het zand vast. De eikenboompjes groeiden mooi mee en zo ontstond een typische akkerrandwal, een hoge stuifrug die op veel plaatsen in Brabant oud akkerland scheidde van stuifzandgronden. Restanten van deze houtwallen zijn nog steeds in het landschap waar te nemen. - Fotoreportage van Vrachelse Heide door Kees Wittenbols uit Breda.

- Gesteund door de gemeente Oosterhout en Landschapspark De Open Linie zijn door vrijwilligers van Stichting Wielerpromotie Oosterhout 3 MTB-routes rond Oosterhout ontworpen en aangelegd. Zij verzorgen ook het onderhoud. De routes Dorst, Cadettenkamp (NW van Dorst) en Vrachelen kunnen elk afzonderlijk worden gereden, maar zijn ook onderling verbonden. Samen vormen ze een maar liefst 32 km lang, divers en uitdagend MTB-routenetwerk voor elk niveau. - Nieuws over de MTB-routes op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Stichting Buurtpreventie Vrachelen 2.

- Zorg: - Gezondheidscentrum Vrachelen biedt een breed pakket van (medische en paramedische) zorg aan voor de bewoners van Vrachelen II en omgeving, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. In het pand zijn de volgende disciplines gevestigd: huisartsenzorg, fysiotherapie, psychologie, logopedie, podotherapie, jeugdgezondheidszorg, wijkverpleging, bloedprikpost, maatschappelijk werk en diëtetiek.

Reactie toevoegen