Vossenberg (Elsendorp)

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Vossenberg plaatsnaambord HF [640x480].jpg

Vossenberg, 'plaatsnaambord'

Vossenberg, 'plaatsnaambord'

Vossenberg protestantse kerk HF [640x480].jpg

Vossenberg, de Protestantse kerk, uit 1927, bedient tevens een aantal dorpen in de regio

Vossenberg, de Protestantse kerk, uit 1927, bedient tevens een aantal dorpen in de regio

Vossenberg (Elsendorp)

Terug naar boven

Status

- Vossenberg is een buurtschap* en landgoed in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Gemert.
* Vroeger werd een buurtschap die een kerk kreeg automatisch tot dorp 'gepromoveerd', maar omdat Vossenberg nooit tot een kern van enige omvang is uitgegroeid wordt het nog steeds als buurtschap beschouwd.

- De buurtschap Vossenberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Elsendorp.

Terug naar boven

Ligging

Vossenberg ligt O van Gemert, Z van Elsendorp, rond de Hendrik Jan IJpenberglaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Er vanuit gaande dat alleen de genoemde Hendrik Jan IJpenberglaan tot Vossenberg behoort, heeft deze plaats ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bijzonder is dat Vossenberg een protestantse enclave is in een overwegend katholieke streek. De Protestantse Gemeente Gemert-Boekel zoals deze parochie heet, bestrijkt een uitgebreid gebied. De leden wonen in Gemert, Boekel en de dorpen daaromheen, zoals Elsendorp, Handel, Venhorst, De Mortel en De Rips. Ook uit de wijde omgeving komen mensen graag naar het kerkje op de Vossenberg.

Er is een goede verstandhouding met de rooms-katholieke parochies in dit gebied, vanuit het diepe besef dat men een zelfde basis heeft en veel gemeenschappelijks heeft. Dit krijgt vorm in de oecumenische diensten, die drie keer per jaar afwisselend in de kerken van Elsendorp, De Rips en de Vossenberg plaatsvinden.

De eerste Protestanten vestigden zich in de Peel in 1894. Dat waren landeigenaren die de grond geschikt maakten voor landbouw, veeteelt en bosbouw. Voor de ontginning hiervan kwamen er pachters, bedrijfsleiders, bosbazen en arbeiders uit allerlei delen van het land naar de Peel. Zij gingen naar de protestantse kerken in Boxmeer - op 14 kilometer afstand - en Veghel op 23 kilometer afstand. Een hele onderneming in de tijd van paard en wagen over onverharde wegen.

In 1918 kwam op de Vossenberg een houten arbeidershuisje vrij. Daar zijn de eerste kerkdiensten gehouden. De toenmalige eigenaren van landgoed De Vossenberg, de familie Groskamp, schonken de grond voor de kerk, de pastorie en de begraafplaats. Daarop is geld ingezameld voor de bouw. De bouwkosten van de kerk - 6.500 gulden oftewel in onze huidige muntsoort ca. 3.000 euro - zijn met kleine en grote bedragen door de gemeenteleden bijeen gebracht. De kerk kwam in 1927 gereed, de pastorie een jaar later. Tegelijkertijd is er hard gewerkt aan het stichten van een eigen gemeente. Die was in 1936 een feit.

De gemeente heeft altijd hard moeten werken om zijn begrotingen sluitend te krijgen, tot op de dag van vandaag. Om de kerk in stand te kunnen houden, kunt u via de kerk tweedehands meubelen kopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kerk. De vaste wil en toewijding van de hardwerkende ontginningsboeren die de gemeenschap droegen, is blijven voortbestaan tot in de huidige gemeenschap. In plaats van met paard en wagen komt men nu per auto en in de zomer vaak op de fiets naar de kerk. Het gevoel van bij elkaar horen, met al zijn menselijke hoogte- en dieptepunten, is nog steeds merkbaar. Bijvoorbeeld in de begroetingen voor de dienst op zondagmorgen en vooral tijdens het koffiedrinken achteraf. De gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, even bij te praten, plannen en problemen te bespreken en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. In 1980/1981 is het kerkje grondig verbouwd om volledig te voldoen aan zijn huidige taak: een goede plek om op allerlei manieren samen te komen als gemeente van Jezus Christus. (bron: Protestantse Gemeente Gemert-Boekel).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Protestantse kerk uit 1927. De parochianen hebben in 2009 zelf het houtwerk van de klokkentoren opgeknapt.

Terug naar boven

Evenementen

- Om de twee jaar (oneven jaren) is er op een zaterdag in september een Fancy-Fair, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kerk.

Terug naar boven

Links

- Protestantse Gemeente Gemert-Boekel (dat is geen tikfout; de burgerlijke gemeente waar Vossenberg onder valt heet Gemert-Bakel, maar de kerkelijke protestantse gemeente heet Gemert-Boekel, gezien de regionale functie van deze kerkelijke gemeente).

Reactie toevoegen