Voorst (Achterhoek)

Plaats
Buurtschap
Oude IJsselstreek
Liemers
Gelderland

Voorst (Achterhoek)

Terug naar boven

Status

- Voorst is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Gendringen.

- De buurtschap Voorst heeft een eigen postcode (7083) en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistatie BAG en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk kun je Voorst als buurtschap van het dorp Gendringen beschouwen.

- Onder de buurtschap Voorst valt ook de kleinere buurtschap Engbergen.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Voorst.

- Stichting Historie Breedenbroek - Voorst is een kleine club mensen die zich bezighoudt met de geschiedenis van deze kernen in de breedste zin van het woord. Doel van de stichting is om het verleden levendig te houden. Dat doen zij o.a. middels het inventariseren, archiveren, documenteren en uitzoeken van artikelen, foto’s en ander materiaal dat zij in handen krijgen. Verder hebben zij een aantal boeken, cd’s en video’s uitgebracht. Meest recent is het boek over de bewonersgeschiedenis van Breedenbroek. Ook het oorlogsmonumentje in de vernieuwde pastorietuin is door hen tot stand gekomen. Voor zover ons bekend heeft de stichting nog geen eigen website of pagina op het internet, en kunnen wij er ook anderszins geen contactgegevens van vinden, maar als je ze wilt bereiken zal dat ongetwijfeld kunnen via de lokale Belangenvereniging (zie bij Links), waar wij ook de vermelding van deze stichting hebben aangetroffen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds voorjaar 2017 is er een 'dorpsauto' in Breedenbroek en Voorst. De dorpsauto is voor iedereen beschikbaar en is een alternatief in het kader van de basismobiliteit. De doelgroep voor het gebruik van de dorpsauto zijn mensen die niet (langer) zelfstandig in de vervoersbehoefte kunnen voorzien. Door de dorpsauto beschikbaar te stellen, zijn de mensen in staat om langer zelfstandig te wonen. Ook wordt de auto ingezet voor familiebezoek en andere contacten, waarbij het mensen in staat stelt hun bezoekjes te doen. Vrijwilligers rijden met de dorpsauto en brengen mensen van deur tot deur. De dorpsauto met chauffeur rijdt tegen een kleine vergoeding. Men betaalt een starttarief van twee euro, waarvoor je 10 km kunt reizen. Voor elke extra km is er een meerprijs van €0,20 per km. De dorpsauto kan ook worden ingezet als deelauto per dagdeel. Hierbij wordt de auto beschikbaar gesteld zonder chauffeur, omdat de gebruiker deze dan zelf bestuurt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voorst heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Korenmolen Voorst.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Pinksterkermis (pinksterweekend).

- Knollenkermis (op een zaterdag in oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Kavelruilproject Engbergen-Voorst is in 2014 afgerond. Bij de kavelruil zijn 39 grondeigenaren betrokken met een totaal oppervlak van 126 hectare. Het kavelruilproject is mogelijk gemaakt doordat de provincie Gelderland drie agrarische bedrijven in Voorst heeft aangekocht, waardoor er ruimte is gekomen voor een duurzame gebiedsontwikkeling van het gebied Engbergen-Voorst. Bij deze gebiedsontwikkeling gaat het enerzijds om een verbetering in de structuur voor de omliggende agrarische bedrijven: door gronden te ruilen hebben de boeren hun gronden nu dichter bij de boerderij, waardoor ze efficiënter kunnen werken. Daarnaast zijn door de ruiling aaneengesloten grondposities verkregen die noodzakelijk zijn voor de aanleg van recreatieve paden en voor de omvangrijke natuur- en waterplannen waar het Waterschap Rijn en IJssel aan werkt, onder meer langs de Oude IJssel en de Aa-strang. Dit alles draagt bij aan een vitaal en leefbaar platteland.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Voorst.

- Nieuws: - Nieuws uit Breedenbroek en Voorst op de Facebookpagina van de lokale Belangenvereniging. Iedereen kan de berichten zien, maar als je wilt reageren op berichten en/of zelf berichten wilt posten, moet je lid worden van de groep in kwestie.

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Breedenbroek - Voorst.

- Muziek: - Voorstse Volkslied.

- Overige verenigingen: - Schutterij Eendragt Voorst is in 1842 opgericht en heeft als doel de oude tradities zoals het vogelschieten met de daaraan verbonden rechten en plichten van het koningschap, alsmede het vaandelzwaaien, te handhaven en opnieuw te beleven, en het bevorderen van het gemeenschapsgevoel in de buurtschap. Dit doet men o.a. door het organiseren van de jaarlijkse Pinksterkermis en in de herfst de zogeheten Knollenkermis (op een zaterdag in oktober). Verder brengt de schutterij bij speciale gelegenheden een serenade met vaandelhulde.

Reactie toevoegen