Voorhout

Plaats
Dorp
Teylingen
Bollenstreek
Zuid-Holland

ZH gemeente Voorhout in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Voorhout in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Voorhout in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Voorhout

Terug naar boven

Status

- Voorhout is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Teylingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2005.

- Wapen van de voormalige gemeente Voorhout.

- Onder het dorp Voorhout valt ook de buurtschap Teijlingen en een deel van de buurtschap Piet Gijzenbrug. Vanouds viel ook een deel van de buurtschap Noordwijkerhoek onder dit dorp, maar dat deel is in de Tweede Wereldoorlog afgebroken.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Voorhout ligt W van het dorp Sassenheim, N van de A4, het dorp Warmond en de stad Leiden, NNO van het dorp Oegstgeest, NO van de dorpen Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee, ZO van de dorpen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, Z van het dorp Noordwijkerhout en ZW van het dorp Lisse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Voorhout 112 huizen met 590 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 6.100 huizen met ca. 15.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1998 opgerichte Historische Kring Voorhout (HKV). "De HKV heeft ruim 900 leden en houdt zich bezig met de geschiedenis van het dorp in de meest uitgebreide zin. Zij doet dit onder andere door het 3x per jaar uitgeven van de Dwars Op en het presenteren van foto’s. Verder organiseert de vereniging het volgende: jaarlijkse uitreiking HKV-Restauratieprijs; twee maal per maand gezellige Inlopen in het Kenniscentrum; hulp bij genealogisch onderzoek; uitgave lesbrief Voorhoutse Geschiedenis voor de basisscholen; excursie: de zogeheten Jacobatocht; nieuws via de website; tentoonstellingen; twee maal per jaar een lezing; online toegang tot Voorhoutse en Leidse historische bronnen.

De vereniging stelt alles in het werk om waardevol historisch materiaal te verzamelen en dit op termijn tentoon te kunnen stellen. Het historische materiaal bestaat uit: foto’s, hetzij op papier of digitaal, documenten, varia, boeken en allerlei voorwerpen, zoals penningen of glazen. Geleende foto’s worden gescand en in overleg z.s.m. geretourneerd. De HKV ontfermt zich ook over verenigings- en bedrijfsarchieven en is als erfgoedinstelling het historische geheugen van Voorhout.

Op 28 januari 2017 openden wethouder Kees van Velzen, Schutterskoning 2017 van St. Hubertus, en HKV-voorzitter Cok van Steijn, met een ludiek schot het Kenniscentrum van de HKV bij Basisschool De Emmaüs op Bonekruidstraat 13.
Elke 2e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur is er een Inloop. Incidenteel zijn er op zaterdagen Inlopen. De juiste data staan vermeld in de agenda op de site. Gastvrouw is Nelleke van Steijn samen met een bestuurslid.
Naast de entreehal, genaamd Raadhuisplein, zijn er zijn twee zalen met historische namen: de Oosthoutzaal en de Foranholtezaal. In de Oosthoutzaal zijn de Inlopen, is de bibliotheek, staan vitrines en een beeldscherm, is er gelegenheid om informatie en foto’s uit te wisselen en om gezellig een kopje koffie of thee te drinken. In fotoalbums zijn duizenden foto’s verzameld. De Foranholtezaal is ingericht als permanente zaal voor wisselende tentoonstellingen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bouwbedrijf Heijmans gaat een nieuwe spooronderdoorgang in Voorhout aanleggen. De tunnel is onderdeel van de nieuwe Noordelijke Randweg om het dorp. De weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van het dorp, tussen de N444 en de deels nog aan te leggen ontsluitingsweg Hooghkamer. De Noordelijke Randweg moet zorgen voor een verhoogde verkeersveiligheid in het centrum en een betere bereikbaarheid. Dankzij de nieuwe spooronderdoorgang zullen auto’s, fietsers en voetgangers het spoor straks ongelijkvloers kruisen. Dat is een stuk veiliger. De bouwwerkzaamheden starten in najaar 2019. De verwachting is dat de randweg halverwege 2021 gereed komt.

- Sinds 2015 is nieuwbouwwijk Hooghkamer in ontwikkeling.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voorhout heeft 14 rijksmonumenten.

- Voorhout heeft 19 gemeentelijke monumenten.

- De huidige St. Bartholomeuskerk is gebouwd nadat in 1873 de torenspits van de vorige kerk als gevolg van blikseminslag was verbrand. De kerk was op dat moment door middel van een muur in twee delen gesplitst. Pas in 1881 werd de toren en het katholieke deel van de kerk afgebroken en een nieuwe kerk gebouwd. De kerk is in 1883 in gebruik genomen. Het gebouw is een ontwerp van architect Evert J. Margry (1841-1891). De stijl is neogotiek. De kerk is van baksteenbouw met spaarzame toepassing van groefsteen, driebeukig en bestaande uit een vier traveeën diep schip. Middenbeuk en transept waren met een gekleurd houten tongewelf overspannen; koor en zijbeuken kregen gemetselde kruisgewelven. Het interieur was grotendeels gepleisterd en gepolychromeerd. De kerk kreeg 500 zitplaatsen.

De afgelopen jaren is de kerk op fraaie wijze gerestaureerd. Opmerkelijk is dat daarbij de verdwenen dakkapellen van de torenspits zijn teruggekomen. Ook de glas-in-loodramen zijn in oude luister hersteld. De Historische Kring Voorhout heeft het parochiebestuur van de kerk, als blijk van waardering voor de restauratie, de HKV-Restauratieprijs 2010 toegekend.

- Molen Hoop Doet Leven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door de uitbreidingen van het dorp en buurdorp Sassenheim in de afgelopen decennia zijn deze dorpen inmiddels bijna aan elkaar gegroeid. Er zit echter nog altijd een 'groene buffer' tussen, namelijk de Roodemolenpolder, op grondgebied van Voorhout. De gemeente wil deze buffer graag groen houden. In 2014 zijn samen met de inwoners verschillende 'droomvisies' ontwikkeld met verschillende mogelijke inrichtingsvarianten. Gekozen is voor de visie behoud+++. Deze visie zet in op behoud van het bestaande landschap met versterken van de 3 speerpunten. Dit zijn: recreatie, wandelronde rondom de polder; verhogen natuurwaarden; agrarisch productielandschap, koe weer terug in de wei.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Voorhout (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Lokale links: - Voorhout linkspagina.

- Zorg: - Zorgboerderij De Beestenboel.

Reactie toevoegen