Voordijk

Plaats
Buurtschap
Heusden
Langstraat
Noord-Brabant

Voordijk

Terug naar boven

Status

x

Reacties

(8)

Goedendag,
Zou u mij kunnen zeggen waar u de informatie over het buurtschap Voordijk (Vlijmen) vandaan heeft? Zelf heb ik over dit buurtschap geen enkele informatie kunnen vinden in de gemeente Heusden.

Met vriendelijke groet,
GJ

Beste Gert-Jan,
Zoals u kunt zien hebben ook wij helaas niets inhoudelijks kunnen vinden over de buurtschap Voordijk (ontstaan, ontwikkeling etc.). Vooralsnog hebben wij hiervan dus slechts de vrij 'zakelijke' gegevens omtrent status, ligging, statistische gegevens, waartoe ons diverse relevante bronnen ter beschikking staan (omtrent herindelingen en grenscorrecties, oude en recente atlassen e.d.). En er blijkt dus recentelijk e.e.a. te zijn gebeurd in het kader van ontwikkeling van natuur / landschap / water, wat ook niet zozeer gaat over de buurtschap zelf als wel over het omringende landschap. Waar dat vandaan komt, en voor nadere informatie daarover, zie de links ter plekke. En ik heb net nog iets gevonden en toegevoegd over de naam.

Maar goed, u wilt dus meer weten over buurtschap Voordijk. Het lijkt me logisch dat u dan uw licht eens gaat opsteken bij de heemkundekring van deze regio: Heemkundekring Onsenoort. Dit is hun site: http://www.hkkonsenoort.nl/. Wellicht is er al eens een artikel over de buurtschap verschenen in hun periodiek, of hebben zij in hun bibliotheek een boek waarin deze buurtschap aan de orde komt.

U heeft het over "diverse relevante bronnen". Welke bronnen zijn dat?

Ik begrijp niet wat u beoogt te vragen; zoals ik hierboven reeds toelicht, heb ik niets specifieks kunnen vinden over de buurtschap Voordijk, en heb ik slechts de algemene werken over plaatsen (atlassen, boeken over gemeentelijke herindelingen) geraadpleegd om de ligging en de gemeentelijke status door de jaren heen te beschrijven. Zoals we dat bij alle plaatsen doen. Maar nogmaals dat is niet specifiek iets voor/over Voordijk. Zoals gezegd lijkt het me dat u daarvoor terecht kunt bij de lokale heemkundekring.

Dat is net het punt, daar is niets bekend over Voordijk als woonplaats. Ook in de archieven van de gemeente is er niets over een buurtschap met de naam Voordijk terug te vinden zo lijkt het. Vandaar de vraag naar uw bronnen.

Ah, u vraagt zich af hoe wij erbij komen dat Voordijk een buurtschap en dus woonplaats zou zijn. Dat is een concrete vraag waar ik iets mee kan. Welnu bij het samenstellen van onze plaatsenlijst, en dús het beantwoorden van de vraag wat is ja of nee vandaag de dag redelijkerwijs nog een plaats(naam), zijn wij allereerst uitgegaan van de recente provincie-atlassen. Gaandeweg kwamen wij er achter dat ook daar, landelijk gezien, van de in totaal ca. 6.500 nog bestaande plaatsen in ons land, honderden plaatsen er ten onrechte nog of uberhaupt wél in staan (omdat ze inmiddels zijn afgebroken of opgeslokt door een naburige stad of dorp, of nooit een plaats zijn geweest maar bijv. natuurgebied) (die gevallen inventariseren wij hier https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-met-foute-b... ) en tevens hebben we enkele honderden plaatsen ontdekt die er ten onrechte níet (meer) in staan, en die vaak door pure laksheid van de atlasmakers zomaar op enig moment zijn uitgegumd (wat we in die gevallen uiteraard beargumenteren). Die inventariseren wij hier: https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-niet-de-atl... . Dit om aan te geven dat wij niet zomaar alle plaatsenlijsten en atlassen voor zoete koek aannemen omdat zelfs/ook de beroepsmatige atlasmakers van Topografische Dienst / Kadaster er weleens naast zitten en ook 'maar' mensen zijn die fouten (kunnen) maken. Dus we wegen ook altijd mee wat de inwoners er zelf van vinden, getuige bijv. lokale websites, krantenberichten e.d.

Maar goed kortom qua Voordijk: op www.topotijdreis.nl zijn atlassen ingescand van 19e eeuw tot heden, en daarop komt Voordijk vanaf de jaren twintig tot heden ononderbroken dikgedrukt als plaatsnaam voor (en aanvankelijk ook met de afgekorte gemeentenaam van Vlijmen, Vn, er expliciet onder, wat in een atlas aangeeft dat het echt bewust als plaatsnaam is bedoeld en benoemd, want de lettertypen alleen zijn daar niet altijd even duidelijk in, dus dat is zogezegd 'aanvullend bewijs'). Dat is dus onze bron (plus de papieren provincie-atlassen van Brabant door de jaren heen) waarop wij hebben waargenomen dat de bebouwing aan deze dijk kennelijk als buurtschap wordt beschouwd. Helaas hebben wij er verder dus niets over kunnen vinden - in papieren noch elektronische bronnen - dat dit ondersteunt.

Enerzijds garandeert de vermelding in een atlas niet dat een kennelijk veronderstelde plaats dat ook werkelijk is, gezien de vele fouten die wij daarin hebben waargenomen. Anderzijds is het wel heel gebruikelijk dat een lintbebouwing aan een dijk zich profileert als gelijknamige buurtschap. Daar zijn er in ons land honderden van, zoals https://www.plaatsengids.nl/boompjesdijk. Zoals daar vermeld, heeft men dan vaak een buurtvereniging die van alles organiseert. Maar ook dat is aan de Voordijk kennelijk niet het geval. Maar misschien is die er wel maar maken ze zich niet bekend 'naar buiten'. Want sommige kernen weten zich namelijk goed te 'verstoppen' voor de buitenwereld (buiten de directe omgeving).

Voorbeeld: hoewel ik al sinds de jaren negentig doende ben met het 'detecteren' en beschrijven van alle plaatsen in ons land, kwam ik er pas bij de onthulling van de plaatsnaamborden in 2013 achter dat er een dorpje Gersloot-Polder bestaat ( https://www.plaatsengids.nl/gersloot-polder ), met een reeds in 1908 opgericht Plaatselijk Belang (= dorpsraad)! Terwijl het tot heden nergens als plaatsnaam in atlassen of plaatsenlijsten voorkomt! Dus beide - ja dan wel nee vermelding in atlas - bieden helaas geen garantie m.b.t. het ook daadwerkelijk ja of nee plaats-zijn. Daarom heb ook ik daar indien 'ja in de atlas' het liefst 'aanvullend bewijs' bij. Dat we tot heden beiden m.b.t. de vermeende buurtschap Voordijk dus nog niet hebben kunnen vinden...

De enige bron voor dit buurtschap bestaat dus uit kaarten met daarop de vermelding van de naam Voordijk van een dijk die daarvoor Hooge Maasdijk genoemd werd? Terwijl er bij de archieven van de betreffende gemeente in het geheel niets over "buurtschap Voordijk" is te vinden? En de lokale heemkundekring ook niets weet over Voordijk als plaatsnaam? Of zelfs een bewoner van de bewuste dijk? Aangezien zoals u zelf al zegt "de beroepsmatige atlasmakers van Topografische Dienst / Kadaster er weleens naast zitten en ook 'maar' mensen zijn die fouten (kunnen) maken" lijkt het dan niet veel waarschijnlijker dat dit buurtschap niet bestaat, en ook nooit bestaan heeft? en behoort tot de plaatsnamen die onterecht in de atlassen terecht zijn gekomen?

Nou, in principe zou 'de burger' er toch vanuit moeten kunnen gaan dat de vakmens geachte beroepsmensen van de Topografische Dienst niet zomaar wat uit de duim zuigen en dat plaats(nam)en in atlassen dus kloppen. Maar omdat de praktijk helaas anders uitwijst, handhaaf ik door hen kennelijk veronderstelde plaatsen zoals deze voorlopig, tot uit 'aanvullend bewijs' komt of het nu ja of nee daadwerkelijk een plaatsnaam/woonplaats is. U gaf al aan dat het de heemkundekring en het gemeentearchief beide niets zegt. Dat zijn dus al twee punten 'tegen'. Een belangrijk argument voor of tegen vind ik dan nog wat de inwoners er zelf van vinden. Tot heden had ik daar nog geen weet van. U geeft nu aan dat het hen kennelijk ook niets zegt. Ja dán mogen we al met al inderdaad wel concluderen dat de Topografische Dienst er ook in dit geval naast zit en dit geen buurtschap meer is. Toch is het dat vroeger kennelijk wél geweest. In het Aardrijkskundig handwoordenboek van S. Gille Heringa uit 1874 (in mijn bezit) is namelijk wel sprake van een buurtschap Voordijk in de gemeente Vlijmen. Maar kennelijk is die plaatsnaam / het buurtschap zijn nadien buiten gebruik geraakt. Ik zal de pagina verwijderen, en de naam Voordijk opnemen in de categorie 'onterecht als plaatsnaam voorkomend in de atlassen'.

Reactie toevoegen