Voordeldonk

Plaats
Buurtschap
Asten
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

voordeldonk_buurtvereniging.jpg

Buurtvereniging Voordeldonk is opgericht in 1960 en organiseert door het jaar heen regelmatig allerlei activiteiten voor jong en ouder.

Buurtvereniging Voordeldonk is opgericht in 1960 en organiseert door het jaar heen regelmatig allerlei activiteiten voor jong en ouder.

Voordeldonk

Terug naar boven

Status

- Voordeldonk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Asten.

- De buurtschap Voordeldonk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Asten.

- De buurtschap Voordeldonk heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het deel van de buurtschap dat het dichtst tegen het dorp Asten lag, wordt op de kadasterkaart van 1832 aangeduid met Voordeldonk. Het werd door de Voordeldonkse Broekloop gescheiden van Noord Voordeldonk. In 1899 komt ook de spelling Vareldonk voor.

Naamsverklaring
Samenstelling van donk 'zandige opduiking in moerassig terrein' en moeilijk te duiden eerste deel. Misschien oorspronkelijk voordendonk (met dissimilatie -n naar -l voor dentaal) en dan: donk bij een voorde 'doorwaadbare plaats'? Onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Voordeldonk ligt rond de gelijknamige weg (voor zover gelegen O en NO van het kruispunt met de Bergweg) en rond de wegen Bluijssens Broekdijk, N279 (het gedeelte tussen de weg Voordeldonk en het water Voordeldonkse Broekloop), Venbergweg, Boortorenweg, Brand en Kloostereind. De buurtschap ligt gedeeltelijk binnen de bebouwde kom van het dorp Asten. De buurtschap ligt direct O van het dorp Asten, ZW van het dorp Liessel, en N en NO van het dorp Heusden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Voordeldonk 72 huizen met 435 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd (of wederom) ca. 70 huizen, met ca. 175 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Bewoningsgeschiedenis Voordeldonk, op de site van de heemkundekring.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Voordeldonk omvat het hele O buitengebied van Asten. Naast de gelijknamige buurtschap is de buurtvereniging er daarom ook voor de kleine omliggende buurtschappen Achterbos, Rinkveld en Stegen. De vereniging heeft als werkgebied de inwoners van de volgende wegen: Achterbos, Bergweg (deels), Bluijssens Broekdijk, Brand, Kloostereind, Rinkveld, Stegen, Valkenierstraat, Venbergweg, Voordeldonk, Wezelstraat.

"De buurtvereniging is opgericht in 1960. Er waren toen al enkele buurtverenigingen in Asten. De buurtvereniging is ontstaan toen een aantal mensen, die betrokken waren bij de Oranje- activiteiten in Asten, het idee kregen om op Koninginnedag voor de kinderen van de Voordeldonk, op de eigen school, een aantal activiteiten voor de jeugd van het buitengebied in Asten-Oost te gaan organiseren. Dit is zo goed bevallen, dat men besluit ook voor deze buurtschap een buurtvereniging op te richten. De afbakening van het werkgebied van de buurtvereniging vindt zijn oorsprong in de tijd van de zogeheten bidbuurten. Buurtgenoten gingen vroeger bij de overledenen in de buurt bidden. Zover als dit voor het gebied Voordeldonk liep, loopt nu nog steeds het gebied van de buurtvereniging, ook al is de buurtschap intussen vastgegroeid aan de kom van Asten", aldus de site van de buurtvereniging. Ca. 95% van de huishoudens in het werkgebied is lid van de buurtvereniging, die door het jaar heen vele activiteiten voor jong en ouder organiseert. Het betreft ca. 110 gezinnen. - Buurtvereniging Voordeldonk op Facebook.

- Onderwijs: - Een nieuwe parochie op Voordeldonk? Door het groeiende aantal, vaak kinderrijke gezinnen in de buurtschap en door uitbreiding van Asten-dorp, lijkt dat eind jaren dertig het overwegen waard. Er wordt gedacht aan een parochie met een kerk, een pastorie, een klooster en een parochiehuis. En een school. Ook omdat de jongensschool op de Markt te klein wordt, zou een nieuwe school op Voordeldonk uitstekend passen in de plannen voor die nieuwe parochie.

En zo wordt in opdracht van het Kerkbestuur H. Maria Presentatie in 1941 de St. Henricusschool gebouwd. Er waren woorden van lof voor de fraaie architectuur, met name van de voorgevel, en voor de functionaliteit van het gebouw. Die fraaie voorgevel was van het dorp afgekeerd, maar zou t.z.t. direct in het zicht liggen van de mensen die uit de (nieuwe) kerk kwamen. Er was destijds volgens Peelbelang, dat verslag deed van de opening, enige kritiek op de raampjes die naar de verharde weg gekeerd waren: ze gaven het gebouw het aanzien van een stal en zouden toch eigenlijk moeten uitstralen dat het om een school ging.

De Tweede Wereldoorlog en de bevrijding verandert de maatschappij. Toekomstvisies en -verwachtingen worden bijgesteld: Er komt geen nieuwe parochie op Voordeldonk. Maar de St. Henricusschool blijft en groeit. In 1985 wordt de fusie van kleuterschool en lagere school tot basisschool een feit. De St. Henricusschool en de kleuterschool worden aan elkaar gebouwd en er vindt grondige renovatie en uitbreiding plaats tot een bijdetijdse, achtklassige basisschool, met speelzaal en bijruimten. Als naam wordt gekozen voor basisschool Voordeldonk, een naam die voor iedereen in Asten duidelijk is en die aangeeft waar de historische basis van de school ligt. Het leerlingenaantal bedraagt bij de start van de basisschool 180. Door uitbreiding van Asten aan de zuidoostkant (Eikelaar / Berkelaar, Hulterman, Hemelberg) groeit het aantal kinderen in de wijk en ook op de basisschool: zo zijn het er in oktober 2000 bijv. al 288. (bron: geschiedenis van basisschool Voordeldonk en haar voorgangers, op de site van de school)

Reactie toevoegen