Voor-Beltrum

Plaats
Buurtschap
Berkelland
Achterhoek
Gelderland

voor-beltrum_halfwegdome.jpg

Het sportpark van Vriendenkring DVV (De Vrolijke Verliezers) in buurtschap Voor-Beltrum heet HalfwegDôme, naar de ligging nabij buurthuis voorheen café Halfweg. In 2016 is de kleedruimte vernieuwd, zodat het weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet.

Het sportpark van Vriendenkring DVV (De Vrolijke Verliezers) in buurtschap Voor-Beltrum heet HalfwegDôme, naar de ligging nabij buurthuis voorheen café Halfweg. In 2016 is de kleedruimte vernieuwd, zodat het weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet.

Voor-Beltrum bakker Halfweg tegenwoordig cafe (Kopie).jpg

Bakker Halfweg te Voor-Beltrum, jaren zeventig, later Café Halfweg, tegenwoordig buurthuis van de buurtschap, waar het verenigingsleven onderdak vindt en waar evenementen zoals de jaarlijkse kermis worden gehouden.

Bakker Halfweg te Voor-Beltrum, jaren zeventig, later Café Halfweg, tegenwoordig buurthuis van de buurtschap, waar het verenigingsleven onderdak vindt en waar evenementen zoals de jaarlijkse kermis worden gehouden.

voor-beltrum_kermis.jpg

Een van de jaarlijkse hoogtepunten in Voor-Beltrum is de kermis in augustus

Een van de jaarlijkse hoogtepunten in Voor-Beltrum is de kermis in augustus

voor-beltrum_maispotters.png

En carnaval vieren kunnen ze ook in Voor-Beltrum, met een eigen carnavalsvereniging: de Maïspotters.

En carnaval vieren kunnen ze ook in Voor-Beltrum, met een eigen carnavalsvereniging: de Maïspotters.

Voor-Beltrum

Terug naar boven

Status

- Voor-Beltrum is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland. T/m 2004 gemeente Eibergen.

- De buurtschap Voor-Beltrum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beltrum.

- De buurtschap Voor-Beltrum wordt ten onrechte niet vermeld op kaarten en in atlassen, zoals de Topografische atlas Gelderland(1), en heeft zelfs niet eens plaatsnaamborden. Want/toch is het wel degelijk een actieve buurtschap met een eigen identiteit, met bijv. een eigen buurthuis, carnavalsvereniging, voetbalvereniging, tal van evenementen zoals Kermis/Volksfeest, een website en Facebookpagina en zelfs een eigen Volkslied!

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Veur-Beltrum.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet de buurtschap Maïspottersland.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Voor-Beltrum ligt halverwege tussen Groenlo en Beltrum. Vandaar ook de naam van de voormalige bakkerij, thans café Halfweg ter plekke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Voor-Beltrum niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lagere school
In 1895 gaan al 34 kinderen uit de buurtschappen Beltrum en Avest in Groenlo naar school, omdat er geen plek meer is op de lagere school in Beltrum. In dat jaar meldt ook de school in Groenlo er geen leerlingen meer bij te kunnen hebben. De gemeente Eibergen vindt het dan tijd worden voor een eigen lagere school in Voor-Beltrum. In 1898 wordt er een tweeklassige school met onderwijzerswoning gerealiseerd. Het huisnummer is K210. Bij de stichting van de '2e openbare school van Beltrum' wordt bepaald dat "alle kinderen die wonen ten zuiden van de weg die loopt vanaf de Zieuwentseweg langs Krabbe en Mentink naar Pierik aan de Grolseweg" naar deze school moeten. Officieel heet de school St. Willibrordusschool. In de volksmond heette het de Voor-Beltrumse school. Omdat op de school hoofdzakelijk RK kinderen zitten, wordt het in 1922 een RK school.

In 1929 heeft de school 97 leerlingen en daarmee recht op een derde leerkracht. Die komt er dan ook. In 1965 pleit de burgemeester voor een eigen nieuwe school in Voor-Beltrum met een eigen bestuur, ondanks de plannen van de H. Maria Moeder Godsparochie om een nieuwe school aan de rand van Groenlo op te richten. Het plan loopt op niets uit. In 1973 sluit de school de deuren. Sindsdien gaan de kinderen uit deze omgeving naar de school aan de Karel Doormanstraat in Groenlo. (bron en voor nadere informatie zie de website Archief Beltrum)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De inwoners van Voor-Beltrum zijn bezorgd over de komst van mogelijke 'megastallen' (stallen met grote aantallen varkens en/of kippen) in de buurtschap. Dit in het kader van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beltrumse Veld dat, tot verrassing van de inwoners, ook een deel van hun buurtschap blijkt te omvatten. Zie verder de Ruimtelijke Visie LOG's Berkelland en Oost Gelre.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op de Facebookpagina van Activiteitencommissie Halfweg kun je lezen wat zij door het jaar heen aan evenementen organiseren in buurtschap Voor-Beltrum.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging Maïspotters is opgericht in 1978.

- Pigpop (weekend eind mei) is een veelzijdig muziekfestival in Voor-Beltrum, met naast de muziek ook nog andere activiteiten zoals kroegsport en kinderactiviteiten.

- Kermis/Volksfeest (zo/ma/di in augustus) met o.a. sport en spel, een optocht, DJ's en live bands. Tussen en tijdens alle festiviteiten door worden op alle kermisdagen verschillende spelen afgewerkt. Na onder andere diverse sportonderdelen op de zondag, de traditionele allegorische optocht en de veel actieve en passieve belangstelling trekkende buurtspelen op de maandag, staat kermisdinsdag traditiegetrouw in het teken van het vogelschieten voor heren en het vogelgooien voor dames, alsmede het schijfschieten voor heren. Onderdelen die worden afgesloten met de huldiging van de koningsparen in de feesttent. - Verslag Kermis 2018.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het gebied Ruilverkaveling Beltrum I, waar de Beltrumse Es en Voor-Beltrum deel van uitmaken, is 1 van de 30 gebieden in ons land die zijn aangewezen als 'van nationaal belang zijnd wederopbouwgebied' (1940-1965).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Voor-Beltrum (van Stichting Halfweg).

- Nieuws: - Nieuws uit Voor-Beltrum op Facebook. - Nieuws uit de buurtschap op Twitter. - Nieuwsblad Halfweg Ni-js (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest is opgericht in 2006, met als belangrijkste doelen het behartigen van de belangen van de inwoners van deze buurtschappen alsmede het stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid ten goede komen. De belangenvereniging heeft een actieve rol inzake het informeren en bewust worden van de inwoners."

- Buurthuis: - In het verleden werd Café Halfweg gerund door Jan Groot Zevert, lokaal beter bekend als Jan Halfweg. Na gestopt te zijn met het café bleek een commerciële exploitant moeilijk te vinden. Daarom is in 2002 Stichting Halfweg in het leven geroepen, om de locatie voor de gemeenschappen en het verenigingsleven van Voor-Beltrum en Avest te behouden. Het café wordt gehuurd van de familie Wassink. Het voetbalveld en feestterrein, recentelijk uitgebreid en ongeveer 1,3 hectare groot, is eigendom van de stichting. De inkomsten van de stichting bestaan volledig uit de opbrengsten van het horecagedeelte, en vrijwillige bijdrages van de verenigingen. De stichting is volledig afhankelijk van het werk van vrijwilligers. Ruim 75 vrijwilligers zijn op de een of andere manier bij de stichting betrokken.

- Muziek: - Volkslied Voor-Beltrum.

- Sport: - Vriendenkring DVV (De Vrolijke Verliezers) heeft 1 heren voetbalteam en 1 volleybalteam. "DVV is in 1968 opgericht door een aantal stamgasten van Café Halfweg in Voor-Beltrum, die de euvele moed hadden om in de Eibergse buurtschap Holterhoek een voetbalwedstrijd te spelen tegen een loeiend gezellig team van Overkamp. Er werd verloren, maar wat hadden de heren een lol nadien in thuishonk Halfweg. Welbespraakt en beschonken werd meteen besloten tot oprichting van een clubje en De Vrolijke Verliezers (DVV) werd als logische clubnaam gekozen. Een voetbalclub zonder veld is echter niet je van het, zodat na een tijdje tussen de koeieflatsen doorgespeeld te hebben een apart stukje wei ter beschikking kwam waarvan het vee verbannen was. Gestoken in het bekende Grolsch-shirt (gekocht en niet gekregen) werd menig partijtje gebald en de animo bleef op niveau.

In 1972 werd het veld danig onderhanden genomen en daarbij werd een heuse terreinchef aangesteld. In de loop van vele jaren groeide DVV gestaag en in 1973 werd een was-/kleedgelegenheid verwezenlijkt in de door Halfweg beschikbaar gestelde garage c.q. bergruimte. Met voetbal is alles begonnen, maar DVV groeide uit tot een Vriendenkring met verschillende activiteiten door de jaren heen. Zoals het DDVV-proatje, ons maandelijkse krantje dat bomvol stond met de laatste nieuwtjes en spreuken wat elke keer weer op een fantastische wijze door Jan Halfweg en leden in elkaar werd gezet, later uitgegroeid tot de huidige buurtkrant voor Voor-Beltrum ’t Halfweg Ni’js. En de jaarlijkse feestavonden waar de spectaculairste thema`s aan de orde kwamen. DVV had naast een heren voetbalteam, dat in de winterperiode in Zieuwent deelnam aan Speedsoccer, ook een volleybalteam dat in de sporthal in Beltrum hun kunsten vertoonde, en fanatieke klootschieters, die elke zondagochtend in weer en wind de omgeving onveilig maakten. Ook had DVV een zaalvoetbalteam (opgericht in 1989 en opgeheven in 2008).

In seizoen 2006 /2007 ging het cafévoetbal zo langzamerhand ook zijn einde tegemoet. Toen besloot het bestuur samen met de DVV-voetballers om deel te gaan nemen aan de KNVB-competitie, onder de vlag van v.v. VIOS Beltrum, maar wel op ons eigen terrein. Door heel veel vrijwilligerswerk zijn we er in geslaagd om ons doel te bereiken. We konden in ons eigen HalfwegDôme in ons eigen Voor-Beltrum blijven voetballen. Met onze uitgebreide selectie van 23 voetballers speelden we in 2008 onze eerste competitiewedstrijd. DVV haalde daarmee de regionale kranten en zelfs het wereldberoemde voetbalblad Voetbal International stuurde een verslaggever, die er een prachtig artikel over heeft geschreven. DVV heeft nog altijd de wind mee. In 2016 zijn de kleedruimten vernieuwd, zodat het gebouw weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. In 2018 is op het terrein een heus beach- en volleybalveld aangelegd. Ons volgende doel is om samen met alle verenigingen een gezamenlijke opslagplaats te bouwen, waaronder een aantal kleedkamers. En door de fanatieke inzet van de Voor-Beltrummers gaat dat zeker lukken."

Reactie toevoegen