Voor-Beltrum

Plaats
Buurtschap
Berkelland
Achterhoek
Gelderland

voor-beltrum_halfwegdome.jpg

Het sportpark van Vriendenkring DVV (De Vrolijke Verliezers) in buurtschap Voor-Beltrum heet HalfwegDôme, naar de ligging nabij buurthuis voorheen café Halfweg. In 2016 is de kleedruimte vernieuwd, zodat het weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet.

Het sportpark van Vriendenkring DVV (De Vrolijke Verliezers) in buurtschap Voor-Beltrum heet HalfwegDôme, naar de ligging nabij buurthuis voorheen café Halfweg. In 2016 is de kleedruimte vernieuwd, zodat het weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet.

Voor-Beltrum bakker Halfweg tegenwoordig cafe (Kopie).jpg

Bakker Halfweg te Voor-Beltrum, jaren zeventig, later Café Halfweg, tegenwoordig buurthuis van de buurtschap, waar het verenigingsleven onderdak vindt en waar vele evenementen zoals Carnaval en de jaarlijkse Kermis worden gehouden.

Bakker Halfweg te Voor-Beltrum, jaren zeventig, later Café Halfweg, tegenwoordig buurthuis van de buurtschap, waar het verenigingsleven onderdak vindt en waar vele evenementen zoals Carnaval en de jaarlijkse Kermis worden gehouden.

voor-beltrum_kermis.jpg

Een van de jaarlijkse hoogtepunten in Voor-Beltrum is de Kermis in augustus

Een van de jaarlijkse hoogtepunten in Voor-Beltrum is de Kermis in augustus

voor-beltrum_maispotters.png

En carnaval vieren kunnen ze ook in Voor-Beltrum, met een eigen carnavalsvereniging: de Maïspotters.

En carnaval vieren kunnen ze ook in Voor-Beltrum, met een eigen carnavalsvereniging: de Maïspotters.

voor-beltrum_protest_tegen_megastallen_log_2016.jpg

Helaas is het niet alleen maar feest in Voor-Beltrum. De inwoners zijn namelijk bezorgd over de mogelijke komst van 'megastallen' (stallen met zeer grote aantallen varkens en/of kippen) in de buurtschap. Dit is een protest daartegen, anno 2016. (© Google)

Helaas is het niet alleen maar feest in Voor-Beltrum. De inwoners zijn namelijk bezorgd over de mogelijke komst van 'megastallen' (stallen met zeer grote aantallen varkens en/of kippen) in de buurtschap. Dit is een protest daartegen, anno 2016. (© Google)

voor-beltrum_kunstwerk_verleden-heden-toekomst_hoek_grolseweg_frankweg_1.jpg

Buurtschap Voor-Beltrum staat in de regio al goed 'op de kaart' met hun jaarlijkse evenementen Carnaval, Pigpop en Kermis. Ze hadden alleen nog geen kunstwerk van formaat. Letterlijk en figuurlijk. Sinds 2005 is met dit kunstwerk ook daar in voorzien.

Buurtschap Voor-Beltrum staat in de regio al goed 'op de kaart' met hun jaarlijkse evenementen Carnaval, Pigpop en Kermis. Ze hadden alleen nog geen kunstwerk van formaat. Letterlijk en figuurlijk. Sinds 2005 is met dit kunstwerk ook daar in voorzien.

voor-beltrum_kunstwerk_verleden-heden-toekomst_hoek_grolseweg_frankweg_2.jpg

Op 11 juni 2005 is namelijk in Voor-Beltrum het zeer bijzondere kunstwerk 'Verleden - Heden - Toekomst' feestelijk onthuld, vervaardigd uit materialen afkomstig van de inwoners. Wat er zo bijzonder aan is kun je lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Op 11 juni 2005 is namelijk in Voor-Beltrum het zeer bijzondere kunstwerk 'Verleden - Heden - Toekomst' feestelijk onthuld, vervaardigd uit materialen afkomstig van de inwoners. Wat er zo bijzonder aan is kun je lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Voor-Beltrum

Terug naar boven

Status

- Voor-Beltrum is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland. T/m 2004 gemeente Eibergen.

- De buurtschap Voor-Beltrum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beltrum.

- Het is curieus dat de buurtschap Voor-Beltrum door de jaren heen tot heden ten onrechte nooit is vermeld op kaarten en in atlassen, zoals de Topografische atlas Gelderland(1), dat ook Wikipedia - die vrijwel alle buurtschappen in ons land toch wel op zijn minst vermeldt - ook nog nooit van deze buurtschap heeft gehoord, en dat de buurtschap zelfs niet eens plaatsnaamborden heeftt. Dat is des te curieuzer, omdat het wel degelijk een buurtschap is - en daarmee een woonplaats met een eigen identiteit waar dús plaatsnaamborden horen te staan - en nog een grote en heel actieve ook, met bijv. een eigen buurthuis, carnavalsvereniging, voetbalvereniging, tal van evenementen zoals Kermis/Volksfeest, een website en Facebookpagina en zelfs een eigen Volkslied! Dus wel een zeer duidelijke eigen identiteit, die helaas dus niet op kaarten tot uitdrukking komt en ook ter plekke nergens aan te zien is.

Op zo'n buurtschap zou je als gemeente juist trots moeten zijn. Zo'n buurtschap zou je juist letterlijk - op plattegronden en dergelijke - en figuurlijk - door onder meer bebording - 'op de kaart' moeten willen zetten. Bijvoorbeeld met plaatsnaamborden, zodat inwoners ter plekke expliciet kunnen zien dat ze in buurtschap Voor-Beltrum wonen, en voorbijgangers, leveranciers, hulpdiensten en toeristen kunnen zien dat en wanneer ze door deze buurtschap komen (en dat het in dit geval niet 'zomaar' wat boerderijen en andere woonhuizen in het buitengebied van Beltrum zijn). En liefst ook een informatiepaneel, zodat voorbijkomende toeristen kunnen lezen wat er zo bijzonder is aan de buurtschap. Hint aan de buurtschap: vraag het aan de gemeente. Bij de eveneens Achterhoekse buurtschap De Kroezenhoek bij Silvolde bijvoorbeeld is dat ook toegekend (alleen hebben die wel heel zuunige bordjes gekregen). En zo zijn de afgelopen jaren honderden buurtschappen in ons land alsnog van plaatsnaamborden voorzien. Dus er is wel een inhaalslag gaande, maar er is ook nog een lange weg te gaan, want anno 2020 zijn nog altijd 2.000 van de 4.000 buurtschappen in ons land - wat ons betreft ten onrechte dus - plaatsnaambordloos.

- De buurtschap Voor-Beltrum werkt op diverse gebieden samen met de kleinere buur-buurtschap Avest (waar het plaatsnaambordje recentelijk schijnt te zijn verdwenen...). Zo is er een gezamenlijke belangenvereniging en een gezamenlijk buurthuis (waarvoor zie het hoofdstuk Links).

Volgens de webpagina van de belangenvereniging is er verder nog sprake van de buurtschappen Veldiesels, Velleke, Grolseweg, Schependom, Leukweg en Koelinkbrink. Wij vermoeden dat in de praktijk buurtverenigingen zijn. In sommige streken is het gangbaar dat men dergelijke instellingen buurtschap noemt, maar dat zijn dan dus geen buurtschappen in geografische zin, maar buurtverenigingen, in dit geval binnen de buurtschap Voor-Beltrum en wellicht ook Avest.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Veur-Beltrum.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging 'voor' het dorp Beltrum, gezien vanuit het perspectief van de stad Groenlo.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet de buurtschap Maïspottersland.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Voor-Beltrum ligt halverwege tussen Groenlo en Beltrum. Vandaar ook de naam van de voormalige bakkerij, thans café Halfweg ter plekke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Voor-Beltrum niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 220 huizen met ca. 650 inwoners, op een oppervlakte van ca. 1.600 hectare. Dit alles aldus een informatiepaneel bij het hieronder beschreven kunstwerk. Volgens hetzelfde informatiepaneel zou de buurtschap op haar beurt onderverdeeld zijn in 8 buurtschappen* (vermoedelijk bedoelt men hiermee wat men elders in het land meestal buurtvereniging noemt).
* Op de site van de belangenvereniging vermelden ze er 7: Avest, Grolseweg, Koelinkbrink, Leukweg, Schependom, Veldiesels en Velleke.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lagere school
In 1895 gaan al 34 kinderen uit de buurtschappen Beltrum en Avest in Groenlo naar school, omdat er geen plek meer is op de lagere school in Beltrum. In dat jaar meldt ook de school in Groenlo er geen leerlingen meer bij te kunnen hebben. De gemeente Eibergen vindt het dan tijd worden voor een eigen lagere school in Voor-Beltrum. In 1898 wordt er een tweeklassige school met onderwijzerswoning gerealiseerd. Het huisnummer is K210. Bij de stichting van de '2e openbare school van Beltrum' wordt bepaald dat "alle kinderen die wonen ten zuiden van de weg die loopt vanaf de Zieuwentseweg langs Krabbe en Mentink naar Pierik aan de Grolseweg" naar deze school moeten. Officieel heet de school St. Willibrordusschool. In de volksmond heette het de Voor-Beltrumse school. Omdat op de school hoofdzakelijk RK kinderen zitten, wordt het in 1922 een RK school.

In 1929 heeft de school 97 leerlingen en daarmee recht op een derde leerkracht. Die komt er dan ook. In 1965 pleit de burgemeester voor een eigen nieuwe school in Voor-Beltrum met een eigen bestuur, ondanks de plannen van de H. Maria Moeder Godsparochie om een nieuwe school aan de rand van Groenlo op te richten. Het plan loopt op niets uit. In 1973 sluit de school de deuren. Sindsdien gaan de kinderen uit deze omgeving naar de school aan de Karel Doormanstraat in Groenlo. (bron en voor nadere informatie zie de website Archief Beltrum)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De inwoners van Voor-Beltrum zijn bezorgd over de komst van mogelijke 'megastallen' (stallen met grote aantallen varkens en/of kippen) in de buurtschap. Dit in het kader van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beltrumse Veld dat, tot verrassing van de inwoners, ook een deel van hun buurtschap blijkt te omvatten. Zie in dat kader ook een van de foto's elders op deze pagina, waarmee de inwoners hun protest hiertegen laten blijken. Zie verder de Ruimtelijke Visie LOG's Berkelland en Oost Gelre en de pagina van buurtschap Ruurlosebroek, waar deze materie ook speelt en waar je uitgebreidere informatie over het LOG-gebeuren in deze gemeente e.o. vindt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zoals je op deze pagina kunt lezen en zien is de zeer actieve buurtschap Voor-Beltrum - die nota bene officieel niet eens bestaat, omdat hun plaatsnaam voor de post niet bestaat, ze niet in de atlassen staan en ze ook nog eens geen plaatsnaamborden hebben - in vele opzichten bijzonder. Als kers op de taart heeft kunstenaar Ralph Lambertz uit Hall in 2005 ook nog een uniek kunstwerk gemaakt, dat vanwege de omvang en strategische zichtlocatie - hoek Grolseweg/Frankweg - door voorbijgangers niet over het hoofd kan worden gezien (zie de foto's). Dus ook in dit opzicht houden ze hier niet van half werk. Het driedelige, metershoge en -lange kunstwerk bestaat uit allerlei materialen die de Voor-Beltrummers zelf hebben bijeen gebracht en ook ooit zelf hebben gebruikt. Er zit en staat van alles in. Op 11 juni 2005 is het kunstwerk 'Verleden - Heden - Toekomst' feestelijk onthuld. Voorgeschiedenis van en toelichting op het kunstwerk:

In 1999 is in een openbare vergadering door de Voor-Beltrumse bevolking de wens uitgesproken om in buurtschap Voor-Beltrum een herkenbaar kunstwerk te plaatsen. Er wordt een kunstcomité in het leven geroepen om deze wens om te zetten in een concrete opdracht voor een kunstenaar. De opdracht was: maak een kunstwerk dat verleden, heden en toekomst van de buurtschap verbeeldt. Het kunstwerk moet de buurtschap 'op de kaart zetten', omdat Voor-Beltrum geen duidelijke kern heeft en voornamelijk uit verspreid gelegen boerderijen en woonhuizen bestaat. Om de herkenning door en betrokkenheid van de bewoners te versterken moet het kunstwerk worden samengesteld uit metalen gebruiksvoorwerpen die door de bewoners worden aangeleverd.

In overleg met de toenmalige gemeente Eibergen is gekozen voor Ralph Lambertz uit Hall bij Zutphen, een veelzijdig kunstenaar, die ervaring heeft met oude materialen en daar graag mee werkt. Het kunstwerk wordt gevormd door drie grotendeels strakke blokken. Het eerste blok (het smalste) is samengesteld uit materialen (metalen werktuigen) van voor 1950 en verbeeldt als zodanig het verleden. Het tweede blok (het middelste) is samengesteld uit materialen van 1950 tot 1980 en verbeeldt als zodanig de overgang van het verleden naar het heden. Het laatste blok (het grootste in omvang) verbeeldt door zijn bonte samenstelling van materialen de consumptiemaatschappij uit de periode 1980 tot 2005. Het laatste blok is nog niet af. Je ziet menselijke figuren hier nog aan werken. De kunstenaar symboliseert hiermee de toekomst. Een toekomst waarin de tijd nooit stil zal staan. Dat tijd ook onderhevig is aan veranderingen wordt weergegeven door de onbehandelde materialen in dit kunstwerk. Ze mogen langzaam roesten en symboliseren als zodanig de vergankelijkheid van de tijd. (bron: informatiepaneel bij het kunstwerk)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Stichting Halfweg vindt het belangrijk dat jongeren bij de gemeenschap betrokken worden en blijven. Vandaar dat we Activiteitencommissie Halfweg hebben opgericht. Deze commissie richt zich met name op de jongeren in Voor-Beltrum en omstreken. Jaarlijks wordt er in samenwerking met Carnavalsvereniging Maispotters een week voor de Carnaval een feestavond georganiseerd, waar elk jaar weer meer animo voor is. Wie weet wat deze animo brengt voor in de toekomst... En wie weet kunnen er wellicht extra feestavonden worden georganiseerd!"

- Carnaval. - Carnavalsvereniging Maïspotters is opgericht in 1978. "Tot de dag van vandaag staat onze vereniging garant voor een groot feest voor jong en ouder. Zo organiseren we het gehele jaar carnavalsactiviteiten die bezocht kunnen worden door de mensen uit Voor-Beltrum, maar ook van daar buiten. Deze activiteiten worden gehouden in Café Halfweg, in carnavalstijd beter bekend als:de Maïskoele. Zo wordt er aan het begin van het jaar een nieuwe prins en adjudant bekend gemaakt tijdens het druk bezochte prinsenbal, een gezellige avond die vaak doorgaat tot in de kleine uurtjes. Daarnaast bezoeken we met onze vereniging ook diverse carnavalsverenigingen in de buurt, zoals de Waterrott’n in Eibergen, de Belhamels in Beltrum en de Jonge Nolepeters in Lievelde. Alvorens het carnavalsweekend begint gaan de prins en adjudant op de vrijdagavond nog op bezoek bij de zieke mensen uit de buurtschap.

Tijdens het carnaval wordt er een tent naast de Maïskoele gezet om er op de zaterdagavond en de zondag een groot feest in te houden. Zaterdagavond is iedereen vanaf 20.00 uur van harte welkom om er met het prinsenpaar een mooie avond van de maken, dit alles met muzikale omlijsting van de Kolvenpellers en Windkracht 11. Op de zondag komen alle verenigingen uit de buurt, samen met vele geïnteresseerden naar het Fruhshoppen in de Maïskoele. Op de dinsdagmiddag organiseren we voor alle kinderen t/m groep 8 een carnavalsmiddag. Op deze middag worden tal van activiteiten georganiseerd, zowel voor groot als klein. Op de dinsdagavond wordt het carnavalsweekend officieel afgesloten. Rond 11 november organiseren we een buutavond voor alle geïnteresseerden. Deze avond biedt een vol programma met buutreedners uit Voor-Beltrum en daar buiten."

- Pigpop Beltrum (weekend eind mei) is een veelzijdig muziekfestival in Voor-Beltrum, met meer dan 10 goeie bands/artiesten/DJ's, en naast de muziek ook nog andere activiteiten zoals kroegsport en kinderactiviteiten. "Festival met een unieke mix van creativiteit, saamhorigheid, humor, cultuur en gezelligheid!", zo stellen ze op hun site. En omdat het altijd nóg beter is als een ánder zegt dat je goed bent: lees hier de recensie van Pigpop 2019 door de Groenlose Gids. En ook als je van het "eerst zien, dan geloven"-type bent, bedienen we je op je wenken, want dan kun je hier de Aftermovie Pigpop Beltrum 2018 bekijken. Tijdens editie 2019 was er op zaterdagavond 1.000 man m/v in de tent en ook de Pubquiz* was met 25 deelnemende teams volle bak.

* "Tijdens de Pubquiz worden in teamverband vragen beantwoord over uiteenlopende onderwerpen zoals tv, film, muziek, politiek, sport, wetenschap, geschiedenis etc. Het zijn geen inkoppertjes... Je moet wel wat kennis paraat hebben. Even weer die naam zoeken die op het puntje van je tong ligt. Gezelligheid staat voorop, maar uiteraard willen we allemaal ook graag laten zien hoe het met onze algemene kennis is gesteld. Zoek teamleden in je eigen vriendenkring, in je familie, bij collega’s of buren, het maakt niet uit. Wat je nodig hebt is wat parate kennis; een beetje van alle markten thuis zijn, dat is het beste."

- Onder het motto 'In 't Veur-Beltrumse land spring'e wi'j dree dage oet de band!' is er op zo/ma/di in het 1e weekend van augustus jaarlijks de Kermis Voor-Beltrum, met o.a. sport en spel, een optocht, DJ's en live bands. Tussen en tijdens alle festiviteiten door worden op alle kermisdagen verschillende spelen afgewerkt. Na onder andere diverse sportonderdelen op de zondag, de traditionele allegorische optocht en de veel actieve en passieve belangstelling trekkende buurtspelen op de maandag, staat kermisdinsdag traditiegetrouw in het teken van het vogelschieten voor heren en het vogelgooien voor dames, alsmede het schijfschieten voor heren. Onderdelen die worden afgesloten met de huldiging van de koningsparen in de feesttent. - Verslag Kermis 2019.

Tijdens de feestelijke opening van de Kermis editie 2019 door wethouder Anjo Bosman meldde kermisvoorzitter Iwan Wolterink trots: "De Voor-Beltrumse kermisfamilie telt inmiddels reeds meer dan 400 leden, en dit ledenaantal is nog altijd groeiende. In het afgelopen jaar zijn er opnieuw 10 baby's geboren. En ook dat aantal is nog steeds stijgende. In Voor-Beltrum hebben wij derhalve geen last van krimp." En na afloop van editie 2019 constateerde Wolterink meer dan tevreden: "Weet je wat met betrekking tot de kleinschaligheid van onze gemeenschap zo belangrijk is? Dat is de deelname en met name het daarbij niet alleen met woord, maar ook met daad aanwezig zijn van de jeugd. Jongeren dragen nieuwe ideeën aan of komen zelf op de proppen met initiatieven. Zo is er in het kader van het spelonderdeel Zeskamp een jeugdgroep in het leven geroepen, die dat spel nieuw leven gaat inblazen. Al met al een goede ontwikkeling."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het gebied 'Ruilverkaveling Beltrum I' (= op hoofdlijnen het grootste deel van het dorpsgebied, minus de dorpskern), waar onder meer de Beltrumse Es en Voor-Beltrum deel van uitmaken, is 1 van de 30 gebieden in ons land die zijn aangewezen als 'Wederopbouwgebied van nationaal belang' (1940-1965) (zie hier nog een artikel hierover). Het uit 1950 daterende plan voor deze ruilverkaveling liep vooruit op de Ruilverkavelingswet van 1954. Er was namelijk een landschapsplan opgesteld, een instrument dat pas met die wet verplicht zou worden. Het project diende diverse doelen, zowel agrarisch als maatschappelijk. Zo werd ernaar gestreefd om de voornaamste karakteristieken van het bestaande landschap herkenbaar te houden. Voor die tijd een nieuwe werkwijze. Daarnaast was de herontwikkeling van dit gebied een van de eerste streekverbeteringen in Nederland met als doel om maatschappelijke achterstanden te bestrijden. Voor nadere informatie zie het rapport 'Beltrum: een toonbeeld van wederopbouw' (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016). Als je weinig tijd hebt, is er ook een samenvatting van 5 pagina's.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Voor-Beltrum (van Stichting Halfweg).

- Nieuws: - Nieuws uit Voor-Beltrum op Facebook. - Nieuws uit de buurtschap op Twitter. - Nieuwsblad Halfweg Ni-js (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "Belangenvereniging Voor-Beltrum is opgericht in 2006, met als belangrijkste doelen het behartigen van de belangen van de inwoners van deze buurtschap en buur-buurtschap Avest, alsmede het stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid ten goede komen. De belangenvereniging heeft een actieve rol inzake het informeren en bewust worden van de inwoners. De belangenvereniging stelt zich onder meer als doelen: kennisdeling (bijv, m.b.t. nieuwe regelgeving, kansen en bedreigingen, enz.); vragen beantwoorden m.b.t. maatschappelijk belang voor de buurtschap: organiseren van werkgroepen voor het uitvoeren van de onderwerpen die meer aandacht vragen. Hoe doen wij dat?: ca. 5-koppig aanspreekpunt (afspiegeling van inwoners) dat per onderwerp werkgroepen samenstelt/organiseert om de verschillende onderwerpen op te pakken; communicatie naar inwoners geschiedt via halfwegni-js en inwoners appgroep; onderlinge communicatie geschied zo veel mogelijk via de belangvereniging whatsapp groep. De belangenvereniging staat naast stichting Halfweg maar verschilt op de inhoud; de stichting faciliteert accommodatie voor de aangesloten verenigingen."

- Buurthuis: - In het verleden werd Café Halfweg gerund door Jan Groot Zevert, lokaal beter bekend als Jan Halfweg. Na gestopt te zijn met het café bleek een commerciële exploitant moeilijk te vinden. Daarom is in 2002 Stichting Halfweg in het leven geroepen, om de locatie voor de gemeenschappen en het verenigingsleven van Voor-Beltrum en Avest te behouden. Het café wordt gehuurd van de familie Wassink. Het voetbalveld en feestterrein, recentelijk uitgebreid en ongeveer 1,3 hectare groot, is eigendom van de stichting. De inkomsten van de stichting bestaan volledig uit de opbrengsten van het horecagedeelte, en vrijwillige bijdrages van de verenigingen. De stichting is volledig afhankelijk van het werk van vrijwilligers. Ruim 75 vrijwilligers zijn op de een of andere manier bij de stichting betrokken.

"Café Halfweg is het middelpunt van onze mooie en gemoedelijke buurtschappen Voor-Beltrum en Avest. Al sinds 2002 zorgt Stichting Halfweg zo goed mogelijk voor het voortbestaan van Café Halfweg als ontmoetingsruimte voor verenigingen en is het café de plek om samen te komen. In en rondom Halfweg vinden vele activiteiten plaats zoals de voetbal, volleybal, volksfeest, carnaval, kaarten, festivals, themafeesten en ga zo maar door. Wist je dat er jaarlijks ca. 150 activiteiten plaatsvinden bij Halfweg met in totaal zo’n 10.000 bezoekers?!

We zijn echter nu - anno 2020 - op een punt gekomen dat de apparatuur en voorzieningen niet meer altijd naar behoren functioneren en op korte termijn aan vervanging toe zijn. Dit biedt kansen om na te denken over verschillende opties, zoals: het renoveren van het huidige café, het realiseren van een nieuwe duurzame ontmoetingsruimte of ons zelf(s) de vraag te stellen “hebben we überhaupt wel een ontmoetingsruimte nodig?” Hier willen we iedereen ‘die een warm hart toedraagt aan Voor-Beltrum en Avest’, in mee laten denken. We doen dat met een enquête. De enquête kan online en op papier worden ingevuld. Met deze enquête peilen we de behoefte van inwoners aan een ontmoetingsruimte en hoe deze eruit zou moeten zien.

Na de enquête wordt een werkgroep samengesteld die gezamenlijk met geïnteresseerden en belanghebbenden een plan maakt. Dit plan heeft als doel de ontmoetingsruimte te behouden en deze op een toekomstbestendige wijze te exploiteren. In juli 2020 heeft een goed bezochte informatieavond plaatsgevonden. Hier hebben we 3 scenario’s besproken. In de enquête kon men een voorkeur aangeven waar men op dit moment het beste gevoel bij heeft. De scenario’s worden door 3 werkgroepen uitgewerkt en in januari 2021 gepresenteerd. De scenario’s worden getoetst aan criteria. Namens: Bestuur Stichting Halfweg; Belangenvereniging Voor-Beltrum en Avest; Carnavalsvereniging De Maispotters: DVV (De Vrolijke Verliezers); Motorclub; Volksfeestvereniging; Activiteitencommissie; Barcommissie; Terreincommissie en Verhuur; Hygiënecommissie."

- Muziek: - Volkslied Voor-Beltrum.

- Sport: - Vriendenkring DVV (De Vrolijke Verliezers) heeft 1 heren voetbalteam en 1 volleybalteam. "DVV is in 1968 opgericht door een aantal stamgasten van Café Halfweg in Voor-Beltrum, die de euvele moed hadden om in de Eibergse buurtschap Holterhoek een voetbalwedstrijd te spelen tegen een loeiend gezellig team van Overkamp. Er werd verloren, maar wat hadden de heren een lol nadien in thuishonk Halfweg. Welbespraakt en beschonken werd meteen besloten tot oprichting van een clubje en De Vrolijke Verliezers (DVV) werd als logische clubnaam gekozen. Een voetbalclub zonder veld is echter niet je van het, zodat na een tijdje tussen de koeieflatsen doorgespeeld te hebben een apart stukje wei ter beschikking kwam waarvan het vee verbannen was. Gestoken in het bekende Grolsch-shirt (gekocht en niet gekregen) werd menig partijtje gebald en de animo bleef op niveau.

In 1972 werd het veld danig onderhanden genomen en daarbij werd een heuse terreinchef aangesteld. In de loop van vele jaren groeide DVV gestaag en in 1973 werd een was-/kleedgelegenheid verwezenlijkt in de door Halfweg beschikbaar gestelde garage c.q. bergruimte. Met voetbal is alles begonnen, maar DVV groeide uit tot een Vriendenkring met verschillende activiteiten door de jaren heen. Zoals het DDVV-proatje, ons maandelijkse krantje dat bomvol stond met de laatste nieuwtjes en spreuken wat elke keer weer op een fantastische wijze door Jan Halfweg en leden in elkaar werd gezet, later uitgegroeid tot de huidige buurtkrant voor Voor-Beltrum ’t Halfweg Ni’js. En de jaarlijkse feestavonden waar de spectaculairste thema`s aan de orde kwamen. DVV had naast een heren voetbalteam, dat in de winterperiode in Zieuwent deelnam aan Speedsoccer, ook een volleybalteam dat in de sporthal in Beltrum hun kunsten vertoonde, en fanatieke klootschieters, die elke zondagochtend in weer en wind de omgeving onveilig maakten. Ook had DVV een zaalvoetbalteam (opgericht in 1989 en opgeheven in 2008).

In seizoen 2006 /2007 ging het cafévoetbal zo langzamerhand ook zijn einde tegemoet. Toen besloot het bestuur samen met de DVV-voetballers om deel te gaan nemen aan de KNVB-competitie, onder de vlag van v.v. VIOS Beltrum, maar wel op ons eigen terrein. Door heel veel vrijwilligerswerk zijn we er in geslaagd om ons doel te bereiken. We konden in ons eigen HalfwegDôme in ons eigen Voor-Beltrum blijven voetballen. Met onze uitgebreide selectie van 23 voetballers speelden we in 2008 onze eerste competitiewedstrijd. DVV haalde daarmee de regionale kranten en zelfs het wereldberoemde voetbalblad Voetbal International stuurde een verslaggever, die er een prachtig artikel over heeft geschreven. DVV heeft nog altijd de wind mee. In 2016 zijn de kleedruimten vernieuwd, zodat het gebouw weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. In 2018 is op het terrein een heus beach- en volleybalveld aangelegd. Ons volgende doel is om samen met alle verenigingen een gezamenlijke opslagplaats te bouwen, waaronder een aantal kleedkamers. En door de fanatieke inzet van de Voor-Beltrummers gaat dat zeker lukken."

Reacties

(1)

Vorig jaar fietste ik van Ruurlo naar Haarlo en kwam onderweg langs een enorm kunstwerk en het verbaasde me zeer dat "in het wild" aan te treffen. Na een korte, maar hevige zoektocht kwam ik uit bij Voor-Beltrum. Het spreekt me aan dat zo'n kleine buurtschap zo'n kunstwerk bij elkaar gebracht heeft. Een sterke gemeenschap dus die het verdient in stand te worden gehouden. Het is jammer dat er alleen aan Beltrum zelf wordt gedacht voor huizenbouw, ook de buurtschappen verdienen uitbreiding van het woningenbestand, zonder daarbij te denken aan honderden woningen.

Reactie toevoegen