Voederheil

Plaats
Buurtschap
Landerd
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

voederheil_bedrijventerrein_ii.jpg

Vele buurtschappen die zich sinds de middeleeuwen hebben kunnen handhaven, zijn de afgelopen decennia ten prooi gevallen aan de 'vooruitgang' middels herbestemming tot bedrijventerrein. Ook de buurtschap Voederheil is dit lot deels ten deel gevallen.

Vele buurtschappen die zich sinds de middeleeuwen hebben kunnen handhaven, zijn de afgelopen decennia ten prooi gevallen aan de 'vooruitgang' middels herbestemming tot bedrijventerrein. Ook de buurtschap Voederheil is dit lot deels ten deel gevallen.

voederheil_1991_halfvasten_optocht.jpg

De samenvoeging van de gemeenten Schaijk en Zeeland is voor Buurtschap Voederheil reden om in 1991 met een wagen met motto 'Smous en Moeszak even zwaar, Zeeland en Schaijk een wippend paar' aan de Halfvastenoptocht mee te doen. Het levert een 2e prijs op.

De samenvoeging van de gemeenten Schaijk en Zeeland is voor Buurtschap Voederheil reden om in 1991 met een wagen met motto 'Smous en Moeszak even zwaar, Zeeland en Schaijk een wippend paar' aan de Halfvastenoptocht mee te doen. Het levert een 2e prijs op.

voederheil_zeeland_kopie.jpg

Voederheil (buurtschap van Zeeland), buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

Voederheil (buurtschap van Zeeland), buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

Voederheil

Terug naar boven

Status

- Voederheil is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Landerd. T/m 1993 gemeente Zeeland.

- De buurtschap Voederheil valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zeeland.

- De buurtschap Voederheil heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1368-1369 Goederheijle, 1436 Goederheijde, 1491 Guederheyl, 1837 Voederheil.

Naamsverklaring
Betekenis onbekend. In de 19e eeuw meende men dat de naam terugging op oudtijds opererende krijgsbenden die de bewoners, die geen voeder of foerage konden of wilden leveren, hadden bedreigd met het afbranden van de huizen. Dergelijke anekdotische verklaringen dient men met wantrouwen te begroeten. Als de naam oud is kan eventueel gedacht worden aan verband met de in een middeleeuwse tekst voorkomende oppervlakte aanduiding sarcinae voeder (voluit: tantum prati supra quod habentur annuatim circiterVI sarcine dicte voeder feni), vergelijk een middeleeuwse landmaat als lopenzaad.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Voederheil ligt rond de gelijknamige weg, direct NW van Zeeland. Het O deel van de buurtschap is getransformeerd in een bedrijventerrein (met verder ook nog de wegen Hoefslag in het Z en Hogeweg in het N).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Voederheil 21 huizen met 134 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners, plus de bedrijven op het bedrijventerrein.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voederheil is vanouds een nederzetting van het type kransakkerdorp en wordt enkele decennia eerder vermeld in de archieven dan Zeeland zelf. Het zou weleens de oudste nederzetting op grondgebied van de voormalige gemeente Zeeland kunnen zijn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2014 is bedrijventerrein Voederheil II in ontwikkeling. Dit betreft het gebied gelegen tussen het de bedrijven in het Hogeweg-gebied in het O, de weg Voederheil in het Z, het onverharde gelijknamige paadje in het W (O parallel langs de weg Bergmaas) en de N277 in het N. De kavels variëren van 1.000 m2 tot max. 5.000 m2.

Bij archeologische opgravingen in 2013, voorafgaand aan het bouwrijp maken van het bedrijventerrein, zijn aanwijzingen gevonden van bewoning uit de 16e eeuw. Het gaat om versierd aardewerk en resten van waterputten. Bij eerdere opgravingen in dit gebied zijn al resten van een zogeheten landweer aangetroffen. Dat was mede reden om verder onderzoek te doen in het gebied.

Terug naar boven

Beeld

- Ca. 100 oude foto's van personen en objecten uit Voederheil.

Reactie toevoegen