Vlodrop

Plaats
Dorp
Roerdalen
Roerstreek
Limburg

LB gemeente Vlodrop in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Vlodrop in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Vlodrop in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Vlodrop

Terug naar boven

Status

- Vlodrop is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Roerstreek, gemeente Roerdalen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

- Wapen van de voormalige gemeente Vlodrop.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Aan het Broek, Etsberg, Rothenbach (deels), Tussen de Bruggen en Vlodrop-Station.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Vlorp.

Oudere vermeldingen
943 kopie 11e eeuw Flothorp, 1277 en 1294-1295 Vlodorp, 1295 Vlorop, 1342 Vlodorp, 1502 Wlodorp, 1665 Vlodorp, 1849 Vlodorp of Vlodrop.

Naamsverklaring
Wel opgevat als een samenstelling dorp '(dochter)nederzetting', met metathesis drop, en het Germaanse flôh-* 'rotslaag'. De geologische kaart toont echter geen rotslaag en vlo, flot is ter plaatse een aanduiding voor 'vliet, water'. Vlodrop is gelegen aan de Roer. Heette volgens Van der Aa(1) vroeger ook Floreb.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Vlodrop ligt ZO van Roermond en grenst in het O aan Duitsland. Een Z deel van het Nationale Park De Meinweg ligt in het O van het dorpsgebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Vlodrop 156 huizen met 852 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 113/618 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Etsberg 43/234. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vlodrop heeft 5 rijksmonumenten, zijnde een archeologisch monument (een terrein uit de vroege middeleeuwen waarin sporen van begraving), Kasteel Steenhuis (Kasteelweg 1) uit 1664, de Sint Martinuskerk (Kerkstraat 1), de Gitstappermolen (die bij buurtschap Etsberg wordt beschreven) en kerkhofkapel St. Ludwig (die bij buurtschap Vlodrop-Station wordt beschreven. Onder de link staat ook nog College St. Ludwig in dezelfde buurtschap, maar dat is in 2015 gesloopt. Voor details over dat complex zie de pagina van genoemde buurtschap).

- De Vlodroppermolen staat in buurtschap Tussen de Bruggen en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Beerbök is opgericht in 1964.

- Kindervakantieweek (augustus, in 2019 voor de 45e keer).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vlodrop (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - De Blokhut is de ontmoetingsplek in Vlodrop voor jong en ouder. Het is de thuisbasis van de ouderenvereniging, de country club, de ouderengym, de dansschool, het kookgroepje, en de jeu de boules club. Vrijwel dagelijks is er wel iets te doen, waarvoor zie de Agenda. Verder zijn er natuurlijk nog incidentele of eenmalige feestavonden en dergelijke.

- Onderwijs: - De St. Martinusschool ligt centraal in het dorp en dateert van 1961, oorspronkelijk als meisjesschool. In 1974 is het gebouw uitgebreid en wordt het een gemengde school. In 1985 doet de basisschool zijn intrede en door een integratieverbouwing en uitbreiding in 1989 kunnen alle leerlingen van de basisschool in één gebouw worden ondergebracht. In 2002 is het gebouw nogmaals verbouwd en uitgebreid. De leerlingen komen grotendeels uit het dorp Vlodrop en buurtschap Etsberg, en ook van omliggende dorpen als Posterholt en Herkenbosch.

- Muziek: - Fanfare Wilhelmina in Vlodrop is opgericht in 1900. Decennialang is ze een eenvoudige vereniging geweest die trouw aan haar voornamelijk sociale verplichtingen in het dorp voldeed. Muzikale successen werden slechts sporadisch nagestreefd. Daar kwam verandering in tegen het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de fanfare onder leiding stond van dirigent Jef Ficker. Het eerste grote muzikale succes kwam in 1988, toen de fanfare met 28 muzikanten deelnam aan het Bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen te Roermond. In de Tweede Afdeling behaalden de muzikanten met 324 punten een eerste prijs met Lof der Jury en promotie naar een hogere afdeling. Tevens werd Wilhelmina Limburgs Kampioen, 2e afdeling Fanfare.

Hierna was er geen houden meer aan. De muzikanten hadden de smaak te pakken en met elk volgend concours klom men een trede hoger. Goed opgeleide, jeugdige muzikanten stroomden massaal toe en zo kon het gebeuren dat Fanfare Wilhelmina in twaalf jaar tijd van de Tweede Afdeling opklom tot de hoogste afdeling. In 2000, het jaar van het 100-jarig bestaan, promoveert de fanfare naar de Superieure Afdeling. Groot probleem van de fanfare is het op peil houden van het aantal muzikanten. De vereniging vergrijst langzaamaan, omdat de jeugd na gedane studies wegtrekt uit Vlodrop en zich vaak ver weg vestigt in een grote stad waar werk voor hen is. Voor de vereniging zijn ze dan helaas verloren. De fanfare heeft de afgelopen jaren dankzij een intensief jeugdbeleid echter een verjongingsimpuls gekregen, waardoor gelukkig ook weer veel nieuwe jeugdleden instromen.

- Sport: - Voetbalvereniging VV Vlodrop en het Posterholtse PSV '35 zijn in 2015 gefuseerd tot Oranje Blauw '15. De club heeft haar accommodatie in Posterholt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vlodrop en - idem Kerkstraat.

Reactie toevoegen