Vlijmen

Plaats
Dorp
Heusden
Langstraat
Noord-Brabant

voordijk_ecologische_verbindingszone.jpg

In 2012 is een 'natuurvriendelijke oever' aangelegd langs de Voordijk en de parallel daaraan lopende Buitendijkse Loop, als ecologische verbindingszone die deel uitmaakt van het grotere geheel van de Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch. (© Staatsbosbeheer)

In 2012 is een 'natuurvriendelijke oever' aangelegd langs de Voordijk en de parallel daaraan lopende Buitendijkse Loop, als ecologische verbindingszone die deel uitmaakt van het grotere geheel van de Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch. (© Staatsbosbeheer)

NB gemeente Vlijmen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Vlijmen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Vlijmen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Vlijmen

Terug naar boven

Status

- Vlijmen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de subregio Langstraat, gemeente Heusden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Vlijmen.

- De bebouwing aan de Voordijk, NO van de dorpskern, staat in de atlassen - sinds de jaren twintig van de 20e eeuw - vermeld als plaatsnaam en daarmee buurtschap Voordijk. Deze naam komt ook reeds met de status buurtschap voor in het Aardrijkskundig handwoordenboek van S. Gille Heringa uit 1874. Maar bij zowel het gemeentearchief als de heemkundekring is er niets van bekend, en ook de inwoners zegt het niets, dus dat alles overwegende beschouwen wij dit als 'niet meer bestaande plaatsnaam / buurtschap'.

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Knotwilgendam.

Terug naar boven

Ligging

Vlijmen ligt W van 's-Hertogenbosch, O van Drunen, ZO van Heusden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Vlijmen 406 huizen met 2.650 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 366/2.408 (= huizen/inwoners) en een deel van de buurtschap Haarsteeg 40/242.

- Per 1-5-1935 is de gemeente Vlijmen vergroot met de gemeente Nieuwkuijk (1.550 inwoners), en met het deel van de gemeente Hedikhuizen dat het tot dan Hedikhuizense gedeelte van Haarsteeg betrof (Hedikhuizen zelf ging naar de gemeente Heusden) (1.032 inwoners).

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 6.000 huizen met ca. 14.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Vlijmen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De nieuwe woonwijk Geerpark wordt vanaf 2013 gerealiseerd en gaat uiteindelijk 800 woningen omvatten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vlijmen heeft 26 rijksmonumenten.

- Vlijmen heeft 16 gemeentelijke monumenten.

- Mariakapel.

- Gevelstenen in Vlijmen.

- Beschrijving orgel Protestantse Kerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV Knotwilgendam.

- Kermis (september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2012 is een 'natuurvriendelijke oever' aangelegd langs de Voordijk en de parallel daaraan lopende Buitendijkse Loop, als ecologische verbindingszone, die deel uitmaakt van het grotere geheel van de Klimaatbuffer 'Groene Rivier Vlijmen-Den Bosch'. Op zijn buurt is deze Klimaatbutfer weer onderdeel van het hoogwaterbergingsgebied HoWaBo (wat staat voor 'Hoog Wateraanpak ’s-Hertogenbosch') van Waterschap Aa & Maas. Het van 2010 t/m 2012 uitgevoerde project Klimaatbuffer Groene Rivier Vlijmen omvatte het aanleggen door Staatsbosbeheer van een ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Moerputten (ZO van het dorp, valt onder 's-Hertogenbosch), Meer van Engelen (NO van het dorp, valt onder Engelen) en Sompen en Zooislagen (N van het dorp, valt onder Haarsteeg).

Deze ecologische verbinding heet een 'klimaatbuffer' omdat deze dieren en planten betere mogelijkheden biedt zich te verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Daarmee kunnen de soorten de schommelingen van de klimaatverandering beter opvangen. Groene Rivier Vlijmen is niet alleen ter plaatse van belang voor de natuurgebieden. De buffer vormt ook in groter verband een voorheen ontbrekende schakel tussen de Brabantse beekdalen van Dommel, Beerze en Aa en het Maasdal.

De klimaatbuffer heeft meerdere functies. Zo moet het een natuurlijke inrichting realiseren van de gronden aan weerszijden van de snelweg A59. De klimaatbuffer is ook bedoeld om wateroverlast vanuit de Dommel en de Aa in 's-Hertogenbosch te voorkomen. Rondom Den Bosch, bij de Moerputten, is juist sprake van verdroging die met dit klimaatbufferproject is aangepakt. Voor wandelaars biedt de klimaatbuffer verkoeling tijdens warme dagen. Ook de in 2012 aangelegde klimaatbuffer in de Biessertpolder O van Vlijmen maakt deel uit van de maatregelen die nodig zijn om Den Bosch tegen hoogwater te beschermen. Het water uit de Brabantse beken moet bij extreem hoge waterstanden via de Biessertpolder naar het Engelermeer en de Maas worden afgevoerd. 10 hectare polder is ingericht met extra sloten en poelen.

Terug naar boven

Beeld

- Vlijmen Vroeger is een site met heel veel oude foto's van de voormalige gemeente Vlijmen.

- Fotoreportage van Vlijmen door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vlijmen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Weekblad Drunen/Vlijmen (donderdag) is via de link ook online te lezen.

- Muziek: - Blaaskapel Outblast.

- Zorg: - Zorgboerderij De Locatie.

Reactie toevoegen