Vlietberg

Plaats
Buurtschap
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

Vlietberg

Terug naar boven

Status

- Vlietberg is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Ubbergen.

- De buurtschap Vlietberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ooij.

- De buurtschap Vlietberg heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

- De buurtschap komt - in tegenstelling tot de bij Ligging vermelde buur-buurtschappen - nog niet als zodanig in de atlassen voor, vermoedelijk omdat de bebouwing pas betrekkelijk recent ontstaan is. Het wordt alleen vermeld als objectnaam (van de voormalige steenfabriek). Op Google Maps wordt de plaatsnaam wél vermeld.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de atlassen en op Google Maps staat De Vlietberg, met lidwoord dus. Kennelijk was dat de naam van de vroegere steenfabriek. De straatnaam echter is zonder lidwoord, daarom houden wij dat ook aan als spelling van de buurtschap.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vlietberg ligt rond de gelijknamige weg, NO van Nijmegen, W van Ooij, en grenst in het Z aan de buurtschap Ooijse Schependom, in het W en N aan de Waal, in het NO aan de buurtschap Groenlanden en in het O aan de buurtschap Tiengeboden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Vlietberg omvat een 10-tal woonschepen en ca. 20 huizen (waarin deels nog een aantal appartementen). Totaal ca. 30 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Vlietberg is gegroeid rond de vroegere gelijknamige steenfabriek. De steenfabriek bestond uit een reeks veldovens met droogrekken. De fabriek is tot 1974 in gebruik geweest.

- Documentaire over verleden en heden van de buurtschap Vlietberg, door studenten van de Hogeschool van de Kunsten (2014).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De schoorsteen van de vroegere steenfabriek is een gemeentelijk monument. Het is een afgetopte, oorspronkelijk 55 meter hoge, gemetselde schoorsteen met achtzijdige gemetselde voet, gebouwd voor de afvoer van gassen uit de ringovens.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De blauwvleugelsprinkhaan is in Nederland een zeldzame soort. De meeste waarnemingen komen uit de duinen en van de hoge zandgronden. Het is dan ook bijzonder dat deze sprinkhaan nu de Gelderse Poort aan het bevolken is. In de Millingerwaard en op de Vlietberg bewonen ze kurkdroge zandige plekken. Op beide plekken in de Gelderse Poort bestaat de ondergrond uit droog zand met een schrale begroeiing die begraasd wordt door gallowayrunderen en konikpaarden. Dankzij hun gegraas blijft de begroeiing grotendeels open. Door het maken van stierenkuilen en door het getrappel met de hoeven blijft er geschikt leefgebied ontstaan. Langs de rivier zorgt hoogwater bovendien voor aanvoer van vers zand dat door de wind opgeblazen wordt tot rivierduinen. Het kale zand gebruiken de vrouwtjes om eieren te leggen. De planten in de omgeving vormen het voedsel.

De eerste waarneming van een blauwvleugelsprinkhaan uit de Gelderse Poort dateert uit 2011, als er een wordt gezien op de Vlietberg. In 2014 volgt een waarneming in de Millingerwaard. In 2016 'gaat de blauwvleugelsprinkhaan helemaal los'; de sprinkhaan is nu wederom gezien op de Vlietberg en in de Millingerwaard, beide natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bij een korte, gerichte zoektocht zijn op een afstand van 50 meter al 8 exemplaren gevonden. Het vinden van blauwvleugelsprinkhanen is nog niet zo makkelijk. Ze maken namelijk weinig geluid en hebben een uitstekende schutkleur. Pas als ze opvliegen zijn de opvallende blauwe vleugels te zien. Vrijwilligers van de Flora en Fauna-Werkgroep Gelderse Poort blijven de blauwvleugelsprinkhaan in de gaten houden. De tijd zal leren of deze sprinkhaan zich definitief vestigt en uitbreidt in de Gelderse Poort. (bron: ARK Natuurontwikkeling)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Vlietberg, van inwoner John ter Laak.

Reactie toevoegen