Visserweert

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

visserweert_plaatsnaambord_kopie.jpg

Visserweert is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 1981 gemeente Roosteren. In 1982 over naar gem. Susteren, in 2003 over naar gem. Echt-Susteren. De buurtschap valt onder het dorp Roosteren.

Visserweert is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 1981 gemeente Roosteren. In 1982 over naar gem. Susteren, in 2003 over naar gem. Echt-Susteren. De buurtschap valt onder het dorp Roosteren.

visserweert_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Visserweert ligt ZW van Roosteren en Dieteren, W van Susteren, O van Elen (België). De buurtschap ligt op het langgerekte eiland tussen het Julianakanaal en de rivier de Maas, en aan de O oever van die rivier. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Visserweert ligt ZW van Roosteren en Dieteren, W van Susteren, O van Elen (België). De buurtschap ligt op het langgerekte eiland tussen het Julianakanaal en de rivier de Maas, en aan de O oever van die rivier. (© www.openstreetmap.org)

Visserweert

Terug naar boven

Status

- Visserweert is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 1981 gemeente Roosteren. In 1982 over naar gemeente Susteren, in 2003 over naar gemeente Echt-Susteren.

- Van 1803 tot 1821 valt de buurtschap onder de tegenwoordig Belgisch-Limburgse gemeente Elen (welk dorp vandaag de dag een deelgemeente is van de gemeente Dilsen-Stokkem). In 1839, bij het formele ontstaan van het land België, wordt de grens tussen dat land en Nederland ter plekke door de Maas getrokken, waardoor de buurtschap onder de gemeente Roosteren komt te vallen en onder de parochie Buchten.

- De buurtschap Visserweert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Roosteren.

- De buurtschap heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Vèsserswaert of kortweg De Waert.

Oudere vermeldingen
1360 Visserweert, 1803-1820 Visserwerth, 1838-1857 Vissersweert.

Naamsverklaring
Betekent weerd 'land aan water, riviereiland' en visser. Als de identificatie van 732 Insula juist is, dan werd het gebied toen al ingesloten door twee Maastakken.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Visserweert ligt rond de gelijknamige weg, ZW van de dorpen Roosteren en Dieteren, W van het dorp Susteren, O van het dorp Elen in België, en grenst in het W ook aan dat land. Verder grenst de buurtschap in het O aan de streek Zuid-Limburg. De buurtschap ligt op het langgerekte eiland tussen het Julianakanaal en de rivier de Maas, en aan de O oever van die rivier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Visserweert 19 huizen met 95 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van buurtschap Visserweert.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Visserweert is een 'beschermd dorpsgezicht'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. De Roosterse buurtschappen Illikhoven en Visserweert hebben gezamenlijk een eigen carnavalsvereniging: CV De Peerlinke ('de wormen').

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Verslag van een wandeling over het nieuwe struinpad van Roosteren naar Visserweert. 'Verslaggeefster' Sandra noemt de buurtschap in haar verslag "het meest schilderachtig straatje van Het Smalste Stukje Nederland. Het is een piepklein gehucht waar de tijd heeft stilgestaan en je helemaal tot rust komt. Er heerst een gemoedelijk sfeertje."

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Visserweert (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

- Een forse stroomgeulverbreding ter hoogte van buurtschap Illikhoven en de aanleg van een nevengeul langs buurtschap Visserweert ten oosten van de buurtschap zijn de belangrijkste ingrediënten van de uitvoering van het Grensmaasproject in deze omgeving. Laatstgenoemde buurtschap is daardoor bij hoogwater weer een eiland in de Maas (hier vind je nog een voorbeeld). Door de verlaging van de oevers aan weerszijden van de geul ontwikkelt zich een natuurlijk rivierlandschap. De genoemde buurtschappen zijn in 2016 door een hoogwaterbrug met elkaar verbonden. Beide buurtschappen worden sinds de afronding van de werkzaamheden in 2018 omzoomd door nieuwe natuur. - Hier kun je een kaart van de uitgevoerde werkzaamheden bekijken.

"Het POL-Grensmaas (2005) geeft het volgende toekomstbeeld voor deze deellocatie: “In het nieuwe Grensmaasgebied komt buurtschap Visserweert als een 6 m hoge heuvel te midden van een dynamisch natuurontwikkelingsgebied te liggen. Deze situatie herinnert aan het verleden, toen de Maas ook aan beide zijden van de buurtschap stroomde. De nevengeul wordt een zeer dynamische plaats. In het winterhalfjaar zal de Maas vrijwel permanent de nevengeul gebruiken. In het zomerhalfjaar staat de geul meestal droog maar een fikse regenbui in de Ardennen kan een kortstondig meestromen veroorzaken. Ondanks dat de nevengeul vlak en recht wordt aangelegd zal de vorm van de geul snel kunnen veranderen.

Doorgaans worden afgesneden rivierarmen door de rivier opgevuld met sediment. Maar omdat de weg door de nevengeul voor het water korter is dan door de hoofdgeul van de Maas, is de verwachting dat het neergelegde sediment snel weer erodeert en de geul open blijft. De bodem van de nevengeul ligt hoog genoeg voor de vorming van ooibos, maar door de dynamiek zullen grote oppervlakten onbegroeid blijven. De oevers van de nevengeul zijn minder dynamisch en zullen wel begroeid raken. Onder invloed van grazende runderen en paarden zal hier een afwisseling van lage vegetatie, struweel en bos ontwikkelen. Het hoger gelegen plateau vormt een mooie uitloopplaats voor de bewoners van Visserweert en bezoekers van het gebied.”

Ontwerpwijzigingen en ecologische optimalisaties. Tijdens de uitvoeringsfase is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het oorspronkelijke POL-ontwerp. Het gaat om wijzigingen die het gevolg waren van de kadewerkzaamheden langs de oostrand van de projectlocatie. Een andere wijziging komt voort uit het initiatief dat in 2016 door Natuurmonumenten en Consortium Grensmaas is genomen om waar mogelijk ecologische optimalisaties door te voeren. Het gaat doorgaans om ingrepen met een bescheiden omvang, die het ecologisch functioneren van het gebied na de uitvoering ten goede komen. Op locatie Visserweert zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: als gevolg van de dijkverzwaring tussen Illikhoven en Kokkelert is een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de oostzijde van de locatie: de dijkversterking vond plaats aan de rivierzijde, waardoor langs de oostgrens een klein areaal van de onvergraven natuur is afgevallen; aan de voet van de dijk moet een onvergraven zone blijven liggen van minimaal 10 m, wat tot gevolg had dat de grens van de weerdverlaging ook enkele meters tot lokaal 10 m naar het westen is opgeschoven;

vanwege het risico op piping en stabiliteit van het talud zijn twee historische wielen die voorheen aan de voet van de kade lagen opgevuld. Op een andere locatie, ver genoeg van de kade af, zijn twee vergelijkbare wielen uitgegraven in het terrein van de onvergraven natuur; het opschuiven van de vergravingsgrens had tot gevolg dat de waterstandsdaling van de locatie Visserweert minder groot werd en de waterstandsdoelstelling niet meer werd gehaald. Om dit te herstellen is in het gedeelte onder de brug een verlaging aangebracht van ca. 0,5 tot 0,75 m. Deze verlaging heeft tot gevolg dat zich hier langer een poel bevindt, die pas bij lage afvoeren droog zal vallen. In het noordelijk deel van de locatie zijn twee ondiepe geultjes uitgegraven, waarmee de variatie in de verder vrij vlakke stroomgeulverbreding is vergroot. Dit zorgt voor extra variatie in waterdiepte en stroomsnelheden en dit komt het ecologisch functioneren ten goede. Deze verlaging past binnen de tolerantie van +/- 50 cm die in het PvE wordt genoemd. Over deze aanpassingen is overleg gevoerd met de betrokken partijen, omwonenden en de betrokken bevoegde gezagen." (bron en voor nadere informatie zie 'Eindplan locatie Visserweert', 2018)

Terug naar boven

Beeld

- Het L1-programma Óngerwaeg trekt regelmatig door heel Limburg op zoek naar onverwachte ontmoetingen en 'bijzondere verhalen van gewone mensen'. In deze piepkleine buurtschap zijn ze de afgelopen jaren maar liefst 3 keer geweest. Over de eerste reportage, in 2015, schrijven ze: "Visserweert is een oase van rust. In een sprookjesachtig decor schurken de huisjes tegen elkaar aan, maar bewoners lijken in geen velden of wegen te bekennen. Als we het hele gehucht zijn doorgewandeld treffen we een oude baas die door zijn moestuin wandelt. We spreken ook even met zijn zoon, maar uiteindelijk hebben we beet bij een bewoner die ons al pratend meeneemt richting Maas. Want op de mooiste plek van deze buurtschap, pal aan de rivier, woont deze kunstzinnige man die ook cursussen doedelzak spelen geeft. Dat treft, want op deze prachtige plek kun je met zicht op het uitgestrekte landschap waarschijnlijk ongestoord de doedelzak bespelen."

M.b.t. de tweede reportage, in 2017, maken ze je nieuwsgierig met de volgende introductie: "Het blijft een woonplaats om jaloers op te zijn: Visserweert. We ontmoeten bewoners van alle soorten en maten en van alle leeftijden. De verhalen zijn divers, net als de geschiedenis van dit pittoreske gehucht. Vroeger was dit een eilandje in de Maas, voornamelijk bewoond door vissers. Vandaar de naam. Eigenlijk heeft Limburg dus haar eigen Volendam! Zou hier dan ook zangtalent wonen?"

En over de aflevering van december 2018 zeggen ze: "Fleetwood betekent eigenlijk drijfhout en dat is precies waar John uit Visserweert zich graag mee bezig houdt. Op dit moment wil hij van drijfhout uit de Maas vaartuigen gaan maken voor toeristische tripjes op het water. John was al eens te gast in dit programma, maar het is verdraaid leuk om hem weer eens aan het woord te laten. Want John heeft een uniek gevoel voor humor en altijd een verhaal paraat!"

Reacties

(2)

Visserweert heeft 20 woningen en ca. 35 inwoners.

Dank voor uw correctie! Ik heb het aangepast en de pagina gelijk tekstueel en visueel nog 'iets' uitgebreid.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen