Visdonk

Plaats
Buurtschap
Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Visdonk

Terug naar boven

Status

- Visdonk is een buurtschap en landgoed in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Roosendaal en Nispen.

- De buurtschap Visdonk valt, ook voor de postadressen, onder de stad Roosendaal.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Eén van de in Brabant veelvuldig voorkomende namen op -donk ‘zandige opduiking in moerassig terrein’. Het eerste deel is waarschijnlijk visse ‘bunzing’, of anders de ontronde vorm van vos (Vulpes).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Visdonk ligt direct Z van Roosendaal, O van de buurtschap Borteldonk, N van de buurtschap Nispense Achterhoek, W van de buurtschappen Het Hoekske en Nederheide, rond de Visdonkseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Landgoed Visdonk is, inclusief het Rozenven dat net op grondgebied van de gemeente Rucphen ligt, 300 hectare groot. In 2010 hebben Natuurmonumenten en de Maatschappij van Welstand het gebied overgenomen van de gemeente Roosendaal. Zij beheren respectievelijk de natuur (110 hectare) en de landbouwgronden in het gebied.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Tennistoernooi ESJ Open Vierhoeven Toernooi wordt georganiseerd door Tennisvereniging Vierhoeven, speelt zich af gedurende een week in augustus en trekt zo’n 250 deelnemers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed Visdonk is een afwisselend terrein met loofbos, naaldbos, weiden, akkers, heide, ven en houtwallen. De heide wordt begraasd door een kudde Kalmthoutse schapen, die het gehele jaar door geen stal nodig hebben. Op het landgoed is sprake van een rijke biodiversiteit. Bij een inventarisatie in 2014 zijn 470 verschillende dieren- en plantensoorten geteld, waaronder de weinig voorkomende zwarte specht en de boommarter, die hier nog niet eerder was waargenomen. Bij de planten konden o.a. de kwetsbare beenbreek en klokjesgentiaan worden genoteerd.

- Nog geen eeuw geleden bestond West-Brabant voor een groot deel uit heide en vennen. Door het graven van afwateringssloten zijn veel van deze vennen drooggelegd en is de heide in cultuur gebracht. Het Rozenven op Landgoed Visdonk is een van de laatst overgebleven vennen in de omgeving van Roosendaal. In de zomer kleurt de heide langs het Rozenven prachtig paars. Omdat heide het beste groeit op voedselarme grond is in 2015 de bovenste laag van de bodem weggegraven. Een andere belangrijke factor voor heide is water. Door water langer in het gebied vast te houden wordt het gebied natter, wat goed is voor de heide. Om deze reden zijn de sloten die door het gebied liepen afgedicht met zand.

Om iedereen met droge voeten van de natuur te laten genieten is een vlonderpad aangelegd. Heideplaggen en gemaaide heide van andere natuurgebieden zijn uitgereden over het kale zand. Zaden en essentiële voedingsstoffen voor heide zijn zo het gebied weer ingebracht. Zo ontstaat hier weer een mooi, paars heideveld en toont het gebied iets van zijn vroegere uitgestrekte heide en vennen. Wil je het gebied zelf ontdekken? De rood gemarkeerde route van Natuurmonumenten (11 km, start bij T-Huis Visdonk) en de route tussen wandelknooppunt 72 en 73 komen over het vlonderpad.

- Huifkartochten. Nadere informatie bij VVV Roosendaal.

- Manege Visdonk. Marterdreef 5. Tel. 0165-534293.

- Het in 2012 gebouwde nieuwe theehuis, officieel T-Huis geheten, is het onderkomen voor Brasserie T-Huis, het Milieu Educatief Centrum Roosendaal en Natuurmonumenten. Bij het theehuis kan midgetgolf worden gespeeld.

- Herten- en moeflonkamp.

- Heidetuin.

- Fietspaden.

Terug naar boven

Links

- Nadere informatie over landgoed Visdonk op de site van beheerder Natuurmonumenten.

- Nadere informatie over landgoed Visdonk op de site van de gemeente Roosendaal.

Reactie toevoegen