Vinkeveen

Plaats
Dorp
De Ronde Venen
Utrecht

vinkeveen_collage.jpg

Vinkeveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Vinkeveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

vinkeveen gezicht op [640x480].jpg

Vinkeveen Gezicht op

Vinkeveen Gezicht op

Vinkeveen.JPG

In Vinkeveen aangekomen.

In Vinkeveen aangekomen.

Vinkeveen..JPG

Even een blik opzij vanaf de Demmerik over de waterrijke polder Groot Wilnis-Vinkeveen.

Even een blik opzij vanaf de Demmerik over de waterrijke polder Groot Wilnis-Vinkeveen.

Vinkeveen (3).JPG

De Demmerik in Vinkeveen.

De Demmerik in Vinkeveen.

Vinkeveen (2).JPG

Steeds dichterbij het centrum van Vinkeveen.

Steeds dichterbij het centrum van Vinkeveen.

Vinkeveen (4).JPG

Polder Groot-Wilnis-Vinkeveen bij Vinkeveen.

Polder Groot-Wilnis-Vinkeveen bij Vinkeveen.

UT gemeente Vinkeveen en Waverveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Vinkeveen en Waverveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Vinkeveen en Waverveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Vinkeveen

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Vinkeveen.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Vinkeveen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vinkeveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Vinkeveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840. In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen (wat, zoals de naam al suggereert, een fusie was van de gemeenten Vinkeveen en Waverveen), in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- In 1882 heeft reeds een grenscorrectie plaatsgevonden van de gemeente Abcoude-Proostdij naar de gemeente Vinkeveen en Waverveen. Het betrof de lange 'taartpunt' van de gemeente Abcoude-Proostdij waarin zich de buurtschap Achterbos bevond (zie de plattegrond aldaar), die veel dichterbij Vinkeveen lag en ligt dan bij Abcoude, wat dan ook de reden van de grenscorrectie zal zijn geweest.

- Wapen van de voormalige gemeente Vinkeveen.

- Wapen van de voormalige gemeente Vinkeveen en Waverveen.

- Onder het dorp Vinkeveen vallen ook de buurtschappen Achterbos, Baambrugse Zuwe, Demmerik, Donkereind (grotendeels), Groenlandsekade (op de Kuijperkaart uit 1865, zie onderaan deze pagina, is sprake van de benaming 'Vinkekade of Groenland'. In PTT-documentatie uit die tijd is sprake van een 'buurtschap Groenland'), Vinkenkade en Winkeldijk (deels). Dit zijn in totaal 7 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Vinkeveen ligt O van Mijdrecht, NO van Wilnis en grenst in het O aan de A2. NO van Vinkeveen liggen de bekende Vinkeveense Plassen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Vinkeveen, kunt u terecht bij Historische Vereniging De Proosdijlanden. De Oudheidkamer van de vereniging in dorpshuis De Boei in Vinkeveen is elke laatste maandag van de maand geopend (14.00-17.00 uur en 19.30-21.30 uur).U kunt er o.a. honderden boeken over de regionale geschiedenis raadplegen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Vinkeveen (2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vinkeveen heeft 10 rijksmonumenten.

- Vinkeveen heeft 33 gemeentelijke monumenten.

- In 2005 bleek de toren van de hervormde (PKN) kerk aan de Herenweg op instorten te staan. De fundering van kerk en toren bleek vernieuwd te moeten worden. Dat kostte maar liefst ca. €800.000. Gelukkig heeft men dat in 2010 alsnog grotendeels gesubsidieerd kunnen krijgen.

- De RK Heilig Hart kerk is in 2015 gerestaureerd. Reportage over de Heilig Hart kerk te Vinkeveen in restauratie.

- Vinkeveense Molen / De Plasmolen.

- Gevelstenen in Vinkeveen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Tijdens de Rabobank Rap & Ruig Race (weekend begin juli) gaan ca. 30 teams op een eigen bouwlocatie ergens in De Ronde Venen een boot bouwen. Ieder team krijgt hetzelfde pakket aan bouwmaterialen. De bouwlocaties wordern op ludieke wijze worden bezocht door de befaamde Rap & Ruig om te controleren of de teams zich aan de reglementen houden. Op de verschillende bouwlocaties wordt van alles georganiseerd en publiek is van harte welkom! Op zondag vindt de Rabobank Rap & Ruig Race plaats op Eiland 1 te Vinkeveen, waar eerst een jurering plaatsvindt van de vaak kunstzinnige en ludieke creaties. Daarna leggen de teams één tegen één een parcours af (als ze dat redden...). Publiek is van harte welkom, de entree is gratis, er zijn standjes met eten en drinken en er is volop muziek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De beschoeiingen van de cultuurhistorisch waardevolle legakkers in de Vinkeveense Plassen hebben regelmatig onderhoud nodig omdat ze anders dreigen af te kalven en zo geleidelijk verdwijnen. De Toekomstvisie Legakkers Vinkeveense Plassen (2013) beschrijft hoe deze voor de Vinkeveense Plassen kenmerkende legakkers in de toekomst behouden kunnen blijven. Ca. 80 procent van de legakkers is particulier bezit, 20 procent is eigendom van het recreatieschap. De beschoeiingen van de niet-particuliere legakkers en zandeilanden worden de komende jaren vervangen. Ze kunnen dan weer 40 jaar mee.

Kennelijk is dat toch niet tot uitvoering gekomen, want in maart 2017 verschijnt het volgende persbericht: "Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zijn ontsteld over de verkoop van 44 legakkers door het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Het onderhoud van de eilanden zou te duur zijn. Natuurmonumenten en de NMU vinden onderhoud van de legakkers een taak van de overheid; het gaat om behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed en van natuurwaarden. Daarom roepen Natuurmonumenten en de NMU het recreatieschap op om verkoop van de eilandjes nu stop te zetten. Het komende jaar kan dan gebruikt worden om een goed plan te maken voor behoud van de eilanden. Natuurmonumenten en de NMU sluiten zich daarmee aan bij het eerdere pleidooi van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en De Groene Venen uit Vinkeveen.

Verkoop aan particulieren leidt vrijwel zeker tot een enorme verrommeling van het landschap. Bovendien zal verkoop ertoe leiden dat de eilanden niet meer openbaar toegankelijk zijn en kunnen bezoekers niet meer genieten van dit unieke stukje cultuurlandschap. De legakkers komen in handen van verschillende eigenaren, die daar willen bouwen en steigertjes aanleggen. Ook moeten deze eigenaren zelf het onderhoud gaan uitvoeren, wat ieder naar eigen goeddunken zal doen. Op dit moment is de bescherming van de eilanden door de overheid onvoldoende om deze verrommeling te stoppen; er is ook geen plan om dit na verkoop te verbeteren. Het huidige bestemmingsplan stelt hiervoor weliswaar regels, maar in de praktijk blijkt dat de gemeente nu al onvoldoende zorgt dat deze regels worden nagekomen.

De legakkers vormen eilandjes waarop dagrecreatie plaatsvindt. De overheid heeft het recreatieschap de verantwoordelijkheid gegeven om de openbare recreatieve voorzieningen, en dus de eilanden, in het gebied te beheren en te onderhouden. Met het verkopen van de eilanden voert het recreatieschap dus zijn primaire taak niet uit, zonder dat er een plan is gemaakt om het verdwijnen van de eilandjes te voorkomen en de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen." (bron: Natuur en Milieufederatie Utrecht, 20-3-2017)

- 1972, de ruilverkaveling Oukoop-Kortrijk is in volle gang. Het plan ontstaat om de westelijke helft van de Demmerikse Polder aan de landbouw te onttrekken. De gemeente Vinkeveen-Waverveen wil hier een bungalowpark bouwen. Een aantal oorspronkelijke en nieuwe bewoners van Vinkeveen zijn het hier niet mee eens en richten een actiecomité op: De Groene Venen is geboren. Niet lang daarna komen de ideeën voor een recreatieplan voor de Vinkeveense Plassen naar voren. De Groene Venen mengt zich zeer actief in de discussie: ecologie of recreatie. Het wordt een combinatie. De Groene Venen groeit snel uit tot een vereniging met meer dan 200 leden. Het doel van de vereniging is het bestuderen, beschermen en verbeteren van het woon- en leefmilieu en het behouden van de natuur en het landschappelijk karakter van het veenweidegebied in en rond Vinkeveen.

De vereniging streeft o.a. naar: Recreatieve activiteiten die passen bij de verschillende natuurkwaliteiten in het gebied; Geen horizonvervuiling; Bouwen met landelijke/dorpse kwaliteiten zonder persé historiserend te zijn; Robuuste natuurgebieden en passende voorwaarden voor de realisatie van de landelijke ecologische hoofdstructuur; In de woonkernen gevarieerde groenvoorzieningen met zoveel mogelijk gebiedseigen beplanting.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vinkeveen.

Reactie toevoegen