Vierverlaten

Plaats
Buurtschap
Groningen
Groningen

vierverlaten_station_halte_spoorlijn_ca._1910_kopie.jpg

Vierverlaten heeft van 1866 tot 1951 een halte gehad aan de spoorlijn Harlingen - Nieuweschans. Het stationsgebouw uit 1902 is in 1984 afgebroken. Deze ansichtkaart dateert uit 1900-1910, dus het station was toen nog maar net gereed.

Vierverlaten heeft van 1866 tot 1951 een halte gehad aan de spoorlijn Harlingen - Nieuweschans. Het stationsgebouw uit 1902 is in 1984 afgebroken. Deze ansichtkaart dateert uit 1900-1910, dus het station was toen nog maar net gereed.

vierverlaten_hoogkerk_suiker_unie_suikerfabriek_kopie.jpg

In 1896 komt er in Vierverlaten - Hoogkerk een suikerfabriek. Later van de CSM, tegenwoordig van de Suiker Unie, domineert dit complex nog altijd de Vierverlater en Hoogkerker skyline.

In 1896 komt er in Vierverlaten - Hoogkerk een suikerfabriek. Later van de CSM, tegenwoordig van de Suiker Unie, domineert dit complex nog altijd de Vierverlater en Hoogkerker skyline.

vierverlaten_haltestempel_kopie.jpg

Vierverlaten had een halte aan de spoorlijn Harlingen-Nieuweschans. Als daar post op de trein werd gedaan, diende dat te worden afgestempeld met een haltestempel Vierverlaten. Hier een zeldzaam handgeschreven halte'stempel' Vierverlaten uit 1884.

Vierverlaten had een halte aan de spoorlijn Harlingen-Nieuweschans. Als daar post op de trein werd gedaan, diende dat te worden afgestempeld met een haltestempel Vierverlaten. Hier een zeldzaam handgeschreven halte'stempel' Vierverlaten uit 1884.

vierverlaten_kikkers.jpg

Mooi zoekplaatje: 'Zoek de kikkers' in deze poel aan de Aduarderdiepsterweg te Vierverlaten, mei 2016 (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Mooi zoekplaatje: 'Zoek de kikkers' in deze poel aan de Aduarderdiepsterweg te Vierverlaten, mei 2016 (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Vierverlaten

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Vierverlaten.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Vierverlaten.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Vierverlaten.

Terug naar boven

Status

- Vierverlaten is een buurtschap en tegenwoordig ook deels bedrijventerrein in de provincie Groningen, gemeente Groningen. T/m 1968 gemeente Hoogkerk.

- De buurtschap Vierverlaten valt onder het dorp Hoogkerk maar ligt voor de postadressen - want  evenals Hoogkerk - 'in' Groningen.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden (meer?), maar staat nog wel als plaatsnaam in recente atlassen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Viervallaten, Vier Verlaten, 1848 De Vier Verlaten.

Naamsverklaring
- "... welke haren naam ontleent van vier verlaten of sluizen, die hier in de trekvaart van Groningen naar Stroobos digt bij elkander hebben gelegen. Sedert weinige jaren zijn er twee weggenomen, die digt bij het Aduarder-Diep lagen, en gerekend werden geen nut meer te doen." (1)

- (2) stelt daarentegen: "De naam verwijst naar de vier (dat wil zeggen twee paar) sluisdeuren van het verlaat (= schutsluis) in het Hoendiep aan de westzijde van het Koningsdiep en niet, zoals wel wordt gedacht, naar vier verschillende sluizen die hier zouden hebben gelegen. Het is ook wat onwaarschijnlijk dat er in alle vier de armen van het kruispunt van kanalen een sluis heeft gelegen. Eén of twee is feitelijk genoeg en het water dat via het Koningsdiep vanuit Drenthe kwam, moest ongehinderd kunnen doorstromen. Dat er naast een sluis met de naam Pannekoeksverlaat een tweede sluis heeft gelegen, bewijst de naam Kinderverlaat, die overgegaan is op een brug over het Aduarderdiep. Deze sluis lag eveneens in het Hoendiep en wel aan de oostzijde van het Aduarderdiep. Van sluizen op de plek is nu niets meer terug te vinden."

- Van der Aa blijkt het toch bij het rechte eind te hebben, want volgens columnist Vredewoldius van het Nieuwsblad van het Noorden (7-12-1912) zijn hier wel degelijk vier sluizen geweest, als volgt: 1) In het Peizerdiep Z van Vierverlaten lag een sluis waarmee men het water van dat diep kon keren. 2) Verder was er het Kinderverlaat in het Hoendiep, dat afschutte naar Groningen, waarmee men kon voorkomen dat de inwoners van Stad last kregen van het water van het Peizerdiep. 3) Bij de vroegere draaibrug van de buurtschap bevond zich een sluis, waarmee men kon voorkomen dat water van het Peizerdiep op het Hoendiep kwam. Deze sluis had oorspronkelijk dubbele deuren, zodat men naar beide kanten kon schutten, naar gelang de waterstand. 4) Verder westwaarts in het Hoendiep lag nog een sluis met het oog op het water van het Leekstermeer.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vierverlaten ligt W van Groningen, W van Hoogkerk, in de NW 'oksel' van de kruising van het Hoendiep die oost-west loopt, met het Aduarderdiep in het N en het Koningsdiep in het Z. Het grondgebied van de buurtschap is tegenwoordig voor een groot deel bedrijventerreinen. De woonhuizen en boerderijen van de buurtschap liggen aan de Aduarderdiepsterweg, en Z daarvan aan het aangrenzende Hoendiep en de Roderwolderdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Vierverlaten omvat ca. 60 huizen met ca. 160 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Station en filatelie
De buurtschap heeft van 1866 tot 1951 een halte gehad aan de spoorlijn Harlingen-Nieuweschans (zie ook de afbeelding) (na genoemd jaar tot in de jaren zeventig nog in functie geweest voor alleen goederenvervoer, dus niet meer voor personenvervoer). De halte heette tot 1 mei 1910 Vierverlaten, sinds die datum Hoogkerk-Vierverlaten. Het stationsgebouw uit 1902, dat uitsluitend dienstruimten omvatte, is in 1984 afgebroken. Post die rond 1900 in deze buurtschap in de trein Harlingen-Nieuweschans 'op de bus' werd gedaan, werd, naast het treinstempel Harlingen-Nieuweschans, afgestempeld met een - zeldzaam - handgeschreven halte'stempel' (= plaatsnaam in kader, in filatelistische kringen 'kastje' genoemd) Vierverlaten (zie afbeelding).

Scheepswerven en suikerfabriek
De buurtschap is door de ligging aan Hoendiep en Aduarderdiep een belangrijk infrastructureel knooppunt, waardoor naast scheepswerven ook verschillende industrieën zich hier vestigen. - Geschiedenis scheepswerf De Koningspoort / Barkmeijer. In 1896 wordt door Jan Evert Scholten de NV Noord Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek (NNBS) opgericht. Sinds 1915 CSM. - Geschiedenis CSM Vierverlaten. Tegenwoordig is dat de Suiker Unie suikerfabriek. - Site Suiker Unie. - Geschiedenis van de scheepswerven te Vierverlaten.

Molens
- Molen De Hoop uit 1860 is in 1923 afgebroken en in Kropswolde weer opgebouwd.
- Molen De Jonge Cornelis uit 1849 is in 1913 afgebroken. De wieken zijn hergebruikt in Niebert.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (EOS-VVL). Anno 2016 lopen hier nog allerlei voorbereidende procedures voor, en is het definitieve besluit nog niet genomen.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje Hoendiep en Vierverlaten in de jaren dertig. - Idem filmpje uit de jaren vijftig.

Reacties

(1)

In het Nieuwsblad van het Noorden van 7-12-1912 staat een artikel "Uit Vredewold en omgeving" waarin de naam Vierverlaten wordt verklaard en de ligging van de vier sluizen wordt genoemd. Zie
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010666635%3Ampeg21%3Ap009%3Aa...

Red.:
Dank voor de tip! Had Van der Aa het toch bij het rechte eind. We hebben e.e.a. hierboven onder het kopje Naam verwerkt.

Reactie toevoegen