Vierpolders

Plaats
Dorp
Brielle
Voorne-Putten
Zuid-Holland

vierpolders_plaatsnaambord_kopie.jpg

Vierpolders is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gem. Brielle. Het was een zelfstandige gem. t/m 1811. In 1812 over naar gem. Zwartewaal, per 1-4-1817 weer afgesplitst tot zelfstandige gem., in 1980 over naar gem. Brielle.

Vierpolders is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gem. Brielle. Het was een zelfstandige gem. t/m 1811. In 1812 over naar gem. Zwartewaal, per 1-4-1817 weer afgesplitst tot zelfstandige gem., in 1980 over naar gem. Brielle.

gemeente_vierpolders_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Vierpolders anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Het was en is nog altijd een klein dorp - destijds Nieuwland geheten - met een groot buitengebied. (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Vierpolders anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Het was en is nog altijd een klein dorp - destijds Nieuwland geheten - met een groot buitengebied. (© www.atlasenkaart.nl)

vierpolders_op_kaart_openstreetmap.jpg

En dit is het huidige dorpsgebied van Vierpolders (binnen de oranje lijn). Duidelijk te zien is de 'hap' die de gemeente en stad Brielle na de herindeling van 1980 uit het dorpsgebied heeft genomen om de wijk Nieuwland te kunnen realiseren.

En dit is het huidige dorpsgebied van Vierpolders (binnen de oranje lijn). Duidelijk te zien is de 'hap' die de gemeente en stad Brielle na de herindeling van 1980 uit het dorpsgebied heeft genomen om de wijk Nieuwland te kunnen realiseren.

vierpolders_plaatsnaambord_bierpolders_kopie.jpg

Af en toe verandert een grappenmaker de plaatsnaam Vierpolders in Bierpolders. Wel voorstelbaar, te meer omdat in de nabijheid een buurtschap Biert https://www.plaatsengids.nl/biert ligt, waar men soms met een stift 'Biertje?' van maakt.

Af en toe verandert een grappenmaker de plaatsnaam Vierpolders in Bierpolders. Wel voorstelbaar, te meer omdat in de nabijheid een buurtschap Biert https://www.plaatsengids.nl/biert ligt, waar men soms met een stift 'Biertje?' van maakt.

vierpolders_1881_stempel_briels_nieuwland.jpg

Vierpolders heette tot eind 19e eeuw (ook) Briels-Nieuwland. Het hulppostkantoor gebruikte naamstempels met de naam Briels-Nieuwl: (curieus: die 3 letters 'and' hadden er ook nog wel bij gekund...). (© René Hillesum Filatelie / www.filatelist.com)

Vierpolders heette tot eind 19e eeuw (ook) Briels-Nieuwland. Het hulppostkantoor gebruikte naamstempels met de naam Briels-Nieuwl: (curieus: die 3 letters 'and' hadden er ook nog wel bij gekund...). (© René Hillesum Filatelie / www.filatelist.com)

vierpolders_rm_nederlands_hervormde_kerk.jpg

De voormalige Hervormde kerk van Vierpolders, ook bekend als het Witte Kerkje, dateert uit 1721. De Protestantse Gemeente Vierpolders is in 2015 opgeheven. Het kerkje biedt tegenwoordig onderdak aan een uitvaartcentrum.

De voormalige Hervormde kerk van Vierpolders, ook bekend als het Witte Kerkje, dateert uit 1721. De Protestantse Gemeente Vierpolders is in 2015 opgeheven. Het kerkje biedt tegenwoordig onderdak aan een uitvaartcentrum.

Vierpolders

Terug naar boven

Status

- Vierpolders is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Brielle. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Zwartewaal, per 1-4-1817 weer afgesplitst tot zelfstandige gemeente, in 1980 over naar gemeente Brielle.

- Wapen van de voormalige gemeente Vierpolders.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Briels Nieuwland, Brielsch Nieuwland, 1840 (1) ´Vier-Polders, genoemd ´t Nieuwland´, 1856 Nieuwland of de 4 Polders. Ca. 1870 (Kuijperkaart) Vier Polders (gemeente), Nieuwland (dorp). Op een poststuk uit 1881 schrijft de afzender dat hij in ´Brielschnieuwland´ woont. Het hulppostkantoor dat hier van 1870 tot 1882 was, gebruikte de spelling Briels-Nieuwland. In het poststempel stond de spelling Briels-Nieuwl: (zie de afgebeelde briefkaart elders op deze pagina). Het voorafgaande bestelhuis (sinds 1852) hanteerde de plaatsnaam ´t Nieuwland. Verwarrend is dat er tegenwoordig nog een huis-aan-huisblad genaamd Briels Nieuwland is, dat namelijk niet alleen voor Vierpolders is bestemd maar voor de hele gemeente Brielle.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de gelijknamige voormalige gemeente, die zo genoemd was omdat zij bestond uit de polders Nieuwland, Oude Goote, Oud Hellevoet en Veckhoek.(2) - Kaart van de 4 polders van Vierpolders (1696). Een deel van de polder Nieuwland is tegenwoordig getransformeerd in de Brielse wijk Nieuwland, ZO van de vesting.

Terug naar boven

Ligging

Vierpolders ligt ZO van Brielle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vierpolders, die slechts het gelijknamige dorp - in de Volkstelling van 1840 vreemd genoeg nog buurtschap genoemd - omvat, 59 huizen met 422 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ruim 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vierpolders is ontstaan rond de kruising van de oorspronkelijke 4 polders. Het 19e-eeuwse raadhuis van deze voormalige gemeente, dat tevens dienst deed als school en schoolmeesterswoning, is helaas niet bewaard gebleven.

Boek
Na 2 jaar luisteren, zoeken en schrijven heeft inwoner Frans Lugtenburg in februari 2018 zijn boek ‘Vierpolders - Het dorp rond de jaren zestig’ gepresenteerd. Het was Frans opgevallen dat sommige inwoners geen idee hadden van het rijke aanbod aan middenstanders in het dorp in de jaren zestig. Vandaar dat hij besloot hier een boek over te maken en gelijk ook maar over de geschiedenis van het dorp in bredere zin. Het boek is gevuld met ervaringen uit Frans zijn jeugd. Daarnaast heeft hij vele (oud-) Vierpoldernaren gesproken om hun verhalen uit deze periode op papier te zetten.

Hiermee is het een juweeltje van een boek geworden met een stuk geschiedenis over het dorp, het openbaar bestuur, onderwijs, algemene voorzieningen, middenstanders, jeugdactiviteiten, dorpsfeesten, vrijwilligerswerk en verenigingen. Voorzien van prachtige foto’s van verleden en heden. Het 300 pagina's tellende boek kost slechts 16 euro en is zo lang de voorraad strekt nog verkrijgbaar bij de auteur, die aan de A.P. van den Blinklaan woont (het huisnr. en tel.nr. is ons vooralsnog niet bekend).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Buurtsuper
Na het sluiten van de Buurtwinkel in 2017, konden de Vierpoldenaren sinds december 2018 weer in eigen dorp boodschappen doen. In de ruimte van de vroegere Buurtwinkel had ondernemer Johan van Dam namelijk Kruidenier Vierpolders gerealiseerd. Het assortiment was breed, zoals iedere dag krakend vers brood en gebak van bakker Pot uit Barendrecht, groenten en fruit van het eiland van De Proefschuur, verse sinaasappelsap, vlees en vele soorten levensmiddelen. En iedereen was er ook welkom voor zomaar even een praatje. Je kon er ook terecht voor UPS diensten, er was een Stomerij Servicepunt, er was pinservice en boodschappen werden desgewenst gratis thuisbezorgd. Ondanks dat alles is het kennelijk ook Johan van Dam niet gelukt om de boel rendabel genoeg te krijgen. Want in oktober 2020 lezen we nog dat de Kruidenier over gaat naar de formule van de Buurtsuper, omdat het voor Johan onder meer efficiënter was dat de inkoop en reclame en aanbiedingen dan centraal geregeld werden, en dat hij hier zijn stek heeft gevonden en graag wil blijven, maar op zijn site meldt hij dat hij er in april 2021 toch mee gestopt is.

Nieuwe tuinder
Een tuinder uit het Westland die wilde uitbreiden, maar daar in die regio geen mogelijkheden voor had, is in 2017 uitgeweken naar Vierpolders. Gezien zijn overige locaties in het Westland moest de nieuwe locatie hier niet al te ver vandaan liggen, daarom was dit een geschikte plek. Van de gemeente is in 2016 een perceel van 12,5 ha aan de Prinsenweg aangekocht, ruimte biedend voor de gefaseerde bouw van 10 ha kassen. Begin 2017 is op dit terrein een ultramodern kassencomplex van 5 ha gereed gekomen. Aan een deel van de bezwaren van omwonenden is tegemoet gekomen door de aanleg van een groenstrook, waardoor enkele silo's aan het zicht worden onttrokken. Anderzijds was er ook een omwonende die juist geen groen wilde met het oog op overlast van bladeren... (bron en voor nadere informatie zie: persbericht van WLTM-makelaar Jaco Eeltink, die de aankoop en realisatie heeft begeleid)

Bestemmingsplan
In 2012 is een nieuw bestemmingsplan voor de dorpskern van Vierpolders vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
Vierpolders heeft niet alleen 4 polders maar ook 4 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk, de boerderij uit eind 18e eeuw op Hogeweg 8, boerderij Esterenburch uit 1738 op Middelweg 5, en de Catharinahoeve uit 1805 op De Nolle 12, die in 2017 is getransformeerd tot zorgboerderij, waarvoor zie het hoofdstuk Links > Zorg.

Kerk
"Na de Reformatie, nog tijdens het twaalfjarig bestand in 1618, kreeg iedere plaats in de Republiek der Nederlanden een eigen Hervormde Kerk. Het plaatsje Vierpolders, gelegen op het kruispunt van de vier polderse dijken, had toen nog geen eigen kerk. Reeds in 1624 moest er een nieuwe kerk gebouwd worden, omdat de vorige erg vervallen en geruïneerd was. Waarschijnlijk is dat een houten kerkje geweest. Omdat de kas van de kerk niet toereikend bleek te zijn, moest men bedelen bij de omliggende plaatsen. Uit de archieven blijkt dat het een succesvolle bedelactie was; er werd geld geschonken door Den Briel, Oostvoorne, Rockanje, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Gorcum, Buuren en Geervliet. De som was ƒ116,00 (€52,64). Aangezien dit bedrag niet genoeg was schreef Ds. Valk aan de Classisvergadering om een nieuwe actie te houden.

Pas in 1721 stond er een nieuwe eigen kerk. Deze kerk was er een van degelijker makelij dan de vorige en staat er nu nog. De Hervormde kerk (Dijckpotingen 1) die toen gebouwd werd had een fraaie klokgevel. Hieraan is duidelijk te zien dat de kerk ná de 17e eeuw werd gebouwd. De tijd van de middeleeuwse trapgeveltjes was voorbij en men imiteerde de Italiaanse bouwmeesters van de Renaissance. De kerk had een tweedakig voorportaal, een preekstoel in het midden en aan beide zijden banken. Van 1857 tot 1858 is de kerk vergroot. De consistoriekamer werd aangebouwd en er werd een preekstoel geplaatst. Deze kosten werden gedekt door renteloze leningen en giften. De kerkramen zijn in 1908 gerestaureerd door de heer Schouten uit Delft."(3) De Protestantse Gemeente Vierpolders is in 2015 opgeheven en opgegaan in de Protestantse Gemeente Brielle. De ambten konden niet meer vervuld worden, de begroting was niet meer rond te krijgen en het aantal kerkbezoekers daalde. Er waren veertig belijdende leden en negentig doopleden. Maar op zondag kwamen er nog maar vijftien tot twintig mensen naar de kerk. Een eigen predikant was er niet meer. De kerk is herbestemd tot uitvaartcentrum.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Sportweek Vierpolders (begin juni).

Pompoenfair
In een weekend begin september is er bij Kwekerij Roest in Vierpolders de jaarlijkse Pompoenfair. Een ruime streekmarkt, met tevens oude ambachten en ruim 120 soorten pompoenen en kalebassen. Moeder Gery duikt elk jaar de keuken in voor ambachtelijke pompoenlekkernijen. Zij maakt: Pompoensoep, 2 soorten Pompoenjam, Pompoenchutney en Pompoencake. Vrijwel alle recepten hiervan zijn te vinden, behalve het geheime recept van de pompoencake! Op het terras kun je genieten van koffie en pompoencake of van de pompoensoep. Liever even geen pompoen?, dan is er de slager uit Zuidland met zelfgemaakte frikadellen en broodjes warme ham, de palingroker heeft gerookte vis en de landwinkel aardappelkronkels. Toch pompoenen proeven, maar iets heel anders en unieks? Er zijn ook pompoenkroketten! Pompoenen zijn heerlijk om te verwerken in verschillende gerechten. Dit kun je zien en proeven bij de demonstratiekok die beide dagen aanwezig is.

De dames Yvon en Thea zien meer in de decoratieve waarde van de pompoen, zij draaien al jaren workshops en laten je hier zien wat er mogelijk is met deze kleurenpracht in alle vormen en maten. Als je een mooie schaal, vaas of krans thuis hebt die je wel eens opgemaakt wilt zien, neem deze dan mee! De dames helpen je graag verder met een mooi decoratief stuk voor binnen en buiten. Trekpaardenteam Rockanje en Manege Stal Flicka laten je kennismaken met de grote paarden en lieve pony’s. Je mag gerust een stukje rijden en zij geven ook een demonstratie ringsteken.

Op de Streekmarkt vind je brocante, streekproducten en huis-en-tuin deco. Veelal ondernemers uit de regio, soms van wat verder weg vanwege het unieke product. Sommige exposanten laten ter plekke hun ambacht zien zoals de glaskralenblazer, de bakker en de mandenvlechter. Op de kinderwei kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven op het springkussen, rustig tekenen of prachtig geschminkt worden. Zijn ze al wat groter? Dan kunnen ze bij verschillende exposanten aanschuiven voor workshops zoals bij de natuurschool, zeepkettingen maken of cupcakes versieren.

Kwekerij Roest heeft naast pompoenen en pompoenlekkernijen een groot assortiment vaste planten. Uiteraard zijn deze ook volop verkrijgbaar op de Pompoenfair. Denk hierbij aan Hebe, Echinacea en Helleborus. Uniek in de steekwinkel is de vers gerookte knoflook, rechtstreeks van een Franse teler die dit product van zaaien tot roken verwerkt. De knoflook wordt traditioneel gevlochten op mooie strengen die een blikvanger zijn in je keuken. Het terrein van Kwekerij Roest is grotendeels zeer rolstoelvriendelijk. De entree is 2 euro (kinderen gratis). Je fiets en auto parkeer je gratis op loopafstand en tijdens de Pompoenfair rijdt er een boodschappentrein. Voor een indruk van dit evenement zie de videoreportage van de Pompoenfair editie 2017.

- Sinterklaas.

Schaatsen
Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Vierpolders.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Mooiste vijver van Nederland
Voor het derde jaar op rij is in november 2018 de vijver van Jaap en Connie Poldervaart uit Vierpolders verkozen tot de mooiste van Nederland. Wat ooit begon als hobby, is uitgegroeid tot een manier van leven. "We gaan bijna niet eens meer op vakantie omdat we zo van deze tuin met vijver genieten", aldus Jaap. De passie voor vijvers begon in 2004, toen Jaap lid werd van Aquarium- en Vijververeniging Groot Hoogvliet en er een cursus volgde. Het geheim van het succes is volgens Jaap de passie voor het tuinieren en er heel veel tijd in stoppen: zo'n 20 uur per week.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vierpolders, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vierpolders (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Vierpolders.

- MFC: - In 2012 is in Vierpolders het multifunctionele centrum (MFC) / dorpshuis 't Dijckhuis gerealiseerd. Het pand biedt onderdak aan de basisschool, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een sportzaal, een jeugdhonk, een seniorensoos, een fysiotherapiepraktijk en een kapsalon. Bovendien heeft woningcorporatie Vestia Zuid-Nederland op de eerste en tweede etage van het gebouw 12 appartementen gerealiseerd. "Natuurlijk bent u altijd welkom voor een bak koffie/thee, een ijsje of een gezellig drankje aan de bar. Komt u regelmatig in ’t Dijckhuis? Dan is een koffie/thee strippenkaart zeker een aanrader. Voor meer info kunt u terecht bij de bar. Als u een zaal huurt kan het volgende voor u verzorgd worden: uitgifte van drankjes via de bar of een drakenbuffet in de zaal; serveren van warm en koud bittergarnituur en kleine (luxe) hapjes; (bedrukt) gebak en diverse zoetigheden; lunches; warme en koude buffetten; High tea.

Als Stichting 't Dijckhuis Vierpolders zijn we er voor jou! We hebben als doel om van ’t Dijckhuis een levendig middelpunt op Voorne-Putten te maken door er zoveel mogelijk activiteiten plaats te laten vinden. Van sportactiviteiten tot lezingen en workshops, van borrelavonden tot evenementen zoals een Kerstmarkt. We doen er alles aan om vaste huurders een mooie plek in een van de vijf zalen, de sportzaal en de foyer te geven en we ondersteunen organisatoren bij hun eenmalige activiteiten. Wil je een ruimte huren of een activiteit organiseren, dan vind je hier de mogelijkheden, tarieven en contactgegevens. Maar voel je ook vrij om ons te benaderen als je vragen hebt over praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, promotie van je activiteit en meedenken over mogelijkheden.

Wil je ondersteuning voor de organisatie van je eigen evenement? Mail dan naar Stichting ’t Dijckhuis Vierpolders. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Kees Haanstra via 0181-416391. Leuke ideeën? Meld het ons! Heb je leuke ideeën voor activiteiten of mis je nu iets in het activiteitenaanbod in ’t Dijckhuis? Laat het ons weten! Veel activiteiten, zoals bijvoorbeeld de naai- en Basisfotografie cursus en lezingen zijn juist ontstaan doordat dorpsgenoten aangaven hier behoefte aan te hebben. Daarom zijn je suggesties meer dan welkom! Spreek een van ons hier gewoon een keer over aan zodat wij hier samen verder mee kunnen of bel even met Kees Haanstra via 0181-416391."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Tiende Penning.

- Sport: - Begin juni 1932 wordt in Vierpolders in het toenmalige tramcafé van Bram Jansen aan de Nolle, de latere Suzebar en nu Café De 10e Penning, een bijeenkomst belegd waar wordt besloten tot de oprichting van voetbalvereniging V.S.C. De wieg der vereniging heeft dus op “de Nol” gestaan. En dat was niet voor niets deze plek, aangezien de jeugd in de dorpskern best wel voetbal-minded was, echter in die tijd was het wettelijk verboden om op de openbare weg een balletje te trappen. De toenmalige dorpsveldwachter nam met regelmaat de gummiballetjes in beslag. Saillant detail was dat die veldwachter Bal heette van achternaam. Ook werd er wel eens clandestien een stuk weiland gekraakt om een balletje te trappen, echter het duurde zelden langer dan een half uur of de betrokken boer joeg de jeugd van zijn wei af.

De jongens van “de Nol” hadden het wat dat betreft beter getroffen, omdat boer Willem Scheygrond hen niet wegjoeg als zij aan het voetballen waren op diens wei langs de tramlijn. En dat was dan ook het sein dat de jongens uit het dorp ook 's avonds naar “de Nol” trokken om te voetballen. Op enig moment was er zelfs de beschikking over een echte leren voetbal! Voor de beeldvorming: er werd gespeeld op een wei met greppels en overwegend op houten klompen terwijl neergelegde jassen de doelpalen vormden. Het is uit dit “ongeregelde gebeuren” dat halverwege 1932 een echte voetbalclub ontstaat, V.S.C. dus, al na enkele maanden omgedoopt tot V.V. Vierpolders. Hoe het de vereniging verder vergaan is, kun je lezen in het jubileumboekje 1932-2007, dat via de link ook online te lezen is.

- "Bridgeclub Vierpolders, spelend op donderdagmiddag in 't Dijckhuis, is opgericht in 1976. Bridge spelen staat voor ons op de eerste plaats, maar gezelligheid en vriendschap staan zeker zo hoog in ons vaandel, naast de reguliere competitie worden er ook nog verschillende gezelligheid bridgedrives georganiseerd, zoals een thema-, kerst- en paasdrive. Als uw interesse gewekt is en u wilt bij ons komen bridgen op de donderdagmiddag, ook als u geen partner heeft, is dat geen bewaar, neem dan even contact met ons op en wij gaan voor u ons best doen om een partner voor u te vinden. Meespelen lukt altijd, dan wel met een invaller. Ook als u nog geen bridge speelt en u heeft belangstelling om bridge te gaan spelen, dan kunnen wij u verder helpen door het u te gaan leren. Wij zijn een gezellige en leuke bridgeclub, waar u geheel vrijblijvend mee kan spelen om te kijken of het u bevalt. Wilt u het eens proberen? Neem dan contact op met Henk Sommer, tel. 0181-410814 of 06-57840038, e-mail sommerh@kpnmail.nl. Graag tot ziens bij onze bridgeclub."

- Zorg: - Op de site van Juli Ontwerp vinden we het volgende verslag van hun transformatie van de rijksmonumentale Catharinahoeve naar een zorgboerderij: "Zorgondernemer Pim Mulder uit Oostvoorne wilde graag een tweede vestiging realiseren van zijn zorgboerderij de Voornse Hoeve voor jongeren met een autistiforme beperking. De grote rijksmonumentale boerderij de Catharinahoeve op De Nolle 12 in Vierpolders leende zich daar heel goed voor. Tijdens co-creatie sessies zochten we gezamenlijk naar de juiste balans tussen oud en nieuw, tussen geschiedenis en bedrijfsvoering. We creëerden 15 sfeervolle woonruimtes voor de jongeren, een woonkamer, ruimte voor faciliteiten en meer. Alle monumentale elementen werden behouden en gecompleteerd met moderne afwerking.

Trots op de geschiedenis. We vonden het belangrijk om de geschiedenis van het pand zichtbaar te houden en hebben er daarom voor gekozen om de tijdlagen in het ontwerp goed te laten zien. Alles wat van het oude pand herbruikbaar was, herstelden we in oude staat. En alles wat nieuw nodig was voor de functie van zorgboerderij, voerden we zeer modern uit. History meets modern. Zo zijn aan de buitenzijde de ramen uitgezaagd uit het metselwerk en met glas verlijmd op het kozijn uitgevoerd. De zwarthouten gevel heeft uitgesneden raamstrookjes gekregen voor daglichttoetreding. Op deze manier is het heel duidelijk wat oud was en wat nieuw is. Aan de binnenzijde zijn de historische houten spanten behouden en ingepast. De kamers voor de jongeren zijn ongeveer 30 m2 groot en hebben aan de gevelzijde een hoogte van wel 4,5 m. Dat maakt ze ruimtelijk heel plezierig. En sfeervol, omdat hiermee de oude houten constructie zichtbaar bleef.

Ruimte voor zelfstandigheid. Ook in deze kamers en appartementen beschikken bewoners over een eigen badkamer en pantry. Hierdoor kunnen de bewoners in meer of minder mate zelfstandig wonen, afhankelijk van hun zorgprofiel. 'Juli heeft een geweldig evenwicht gevonden tussen het respecteren van de oude boerderij en het woonplezier van de nieuwe gebruikers: vernieuwing en behoud waar dat praktisch, mooi en nodig was. We zijn heel blij met het resultaat én met de samenwerking!', aldus Pim Mulder." Zorgboerderij De Catharinahoeve is in augustus 2017 feestelijk geopend. - Nieuws van Zorgboerderij De Catharinahoeve op Facebook.

- Duurzaamheid: - Door de vele glastuinbouwbedrijven is er in Vierpolders een grote behoefte aan warmte. De ondergrond blijkt hier zeer geschikt voor de toepassing van aardwarmte. Op 2200 meter diepte bevindt zich namelijk een poreuze zandlaag met water van ongeveer 85 graden. Dit water kan relatief gemakkelijk worden opgepompt en na bovengrondse benutting ook weer gemakkelijk in de bodem worden teruggebracht. Dat geeft de regio een unieke kans om een voortrekkersrol te spelen bij de toepassing van deze in Nederland nog weinig gebruikte vorm van veilige en duurzame energie. Na de nodige voorbereidingen en testen is dat hier dan ook in 2016 geïmplementeerd. Zowel voor de glastuinbouwbedrijven als voor de regio Brielle brengt het project veel voordelen; de tuinders zijn verzekerd van een stabiele energieprijs tegen een gunstig tarief, de omwonenden krijgen een gezondere leefomgeving waarin aanmerkelijk minder CO2, fijnstof en andere schadelijke stoffen worden uitgestoten. Bovendien wordt er geen beroep gedaan op aardgas, een energiebron waarvan de voorraden eindig zijn. Zeker dat laatste is voor de gehele samenleving van belang.

De toepassing van aardwarmte op deze schaal is uniek voor Nederland. Net als veel andere nieuwe technologieën is ook aardwarmte in deze beginfase nog niet helemaal concurrerend met de traditionele bronnen van energie. Maar de vooruitzichten zijn veelbelovend en de maatschappelijke belangen zijn groot. Het project is dan ook ondersteund en mede mogelijk gemaakt door subsidies van een aantal instanties en overheden, zoals de UKR, EFRO en de Provincie Zuid-Holland. Tevens is er gebruik gemaakt van de regeling SEI, Risico's dekken voor Aardwarmte. In de voorfase van dit project is ook subsidie verkregen vanuit het "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling" onder de regeling SBI (Samenwerking bij Innovatie). Voor nadere informatie zie de site Aardwarmte Vierpolders.

- Er zijn ook plannen voor een biomassafabriek in Vierpolders, aan de Middelweg, vlak bij de kruising met de Tuindersweg. De biomassafabriek komt er omdat de aardwarmte-installatie in het dorp, waarmee nu kassen van acht tuinders worden verwarmd, moet worden bijgestookt. Dat is noodzakelijk om de nog te bouwen Brielse woonwijk de Oude Goote straks ook met aardwarmte te kunnen verwarmen. Deze wijk met 550 woningen komt tegen het dorp aan te liggen. De fabriek wordt 50 meter lang en 13 meter hoog, en er komt een grote schoorsteen bovenop.

De Dorpsraad is niet tegen de biomassafabriek als zodanig, maar wel tegen de beoogde locatie. De dichtstbijzijnde woningen staan namelijk op zo'n 100 tot 125 meter afstand en de echte woonkern is 200 meter verderop. Dat vindt de Dorpsraad te dichtbij: "De locatie die de tuinders hebben uitgekozen, is 'op de stoep van het dorp'. 24 uur per dag, zeven dagen in de week worden grote hoeveelheden snoeihout verstookt. Bij een zuidwestelijke wind, die hier vaak staat, betekent dat dat er geluidsoverlast en fijnstofoverlast zal zijn." Daarnaast rijden volgens de tuinders dagelijks vier tot zes grote vrachtwagens langs en door het dorp om nieuw snoeihout te bezorgen. Die zullen eveneens voor lawaai zorgen, aldus de Dorpsraad, die de fabriek liever op een andere locatie ziet, waar bewoners er minder last van hebben. Bijvoorbeeld vlakbij de aardwarmte-installatie. "We hebben daarover gesproken met de tuinders, maar die zijn niet bereid over een andere locatie te praten." Wordt vervolgd...

- Agrarisch: - De anno 2012 71-jarige Piet Luyendijk uit Vierpolders is in dat jaar uitgeroepen tot de meest authentieke boer van Nederland. Een foto van hem siert de voorkant van het boek "Plattelanders" dat in 2012 is uitgebracht door het tijdschrift 'Landleven'. Het boek schetst een portret van twaalf boeren. Boer Piet Luyendijk en zijn vrouw doen al 40 jaar alles hetzelfde. Alsof de tijd heeft stil gestaan."Ik melk mijn koeien al die tijd al precies hetzelfde als toen en peins er niet over om te stoppen", aldus Luyendijk. Boer Luyendijk heeft een prominente rol heeft in het boek en dat is niet voor niks. Want niet alleen Piet is op leeftijd, ook zijn koeien zijn bovengemiddeld oud. Zijn oudste koe is 15 jaar oud. Toch leveren zijn koeien dagelijks nog zulke goede melk dat Campina het elke drie dagen komt ophalen. Zie ook deze videoreportage over boer Piet Luyendijk door nieuwssite Rijnmond.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vierpolders, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen