Vierhuizen (De Marne)

Plaats
Dorp
De Marne
Hoogeland
Groningen

vierhuizen_kerk_ii_640x480.jpeg

Vierhuizen, interieur hervormde kerk

Vierhuizen, interieur hervormde kerk

vierhuizen_kerk_iii_640x480.jpeg

Vierhuizen, preekstoel hervormde kerk

Vierhuizen, preekstoel hervormde kerk

vierhuizen_kerk_iv_640x480.jpeg

Vierhuizen, ook het orgel van de hervormde kerk is in 2007 gerestaureerd

Vierhuizen, ook het orgel van de hervormde kerk is in 2007 gerestaureerd

vierhuizen_molen_i_640x480.jpeg

Vierhuizen, molen De Onderneming

Vierhuizen, molen De Onderneming

Vierhuizen (De Marne)

Terug naar boven

Status

- Vierhuizen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente De Marne. T/m 1989 gemeente Ulrum.

- Er zijn nog 6 Vierhuizen's in Nederland, maar dit Vierhuizen is het enige dorp, de overige zijn buurtschappen. Alleen al in de provincie Groningen zijn er nog 2 Vierhuizen's, en wel 1 bij Bierum gem. Delfzijl en 1 bij Grijpskerk gem. Zuidhorn (die niet in de provincie-atlas Groningen -1- staat, maar wel een, zij het zelfgemaakt, plaatsnaambord en een bushaltebordje heeft).

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Vaaierhoezen.

Terug naar boven

Ligging

Vierhuizen ligt W van Ulrum en grenst in het W aan het Lauwersmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Vierhuizen 50 huizen met 299 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vierhuizen heeft 8 rijksmonumenten.

- De Hervormde kerk van Vierhuizen is een rechtgesloten zaalkerk, waarvan de muren grotendeels middeleeuws zijn. De vrijstaande toren is in 1843 door een in de kerk gebouwde westtoren vervangen. In de kerk een preekstoel met trap, achterschot en klankbord en mooi gesneden kuip. Koperen doopbekken uit 1824 op gesmeed ijzeren voet. Twee herenbanken en alle overige banken met knoppen op de hoeken. Nog in geheel oorspronkelijke staat verkerend eenklaviers orgel met aangehangen pedaal, in 1892 gemaakt door de fa P. van Oeckelen en Zonen te Harendermolen. Klokkenstoel met klok van N. Rovier en A. Aubertin, 1630, diam. 100 cm.

In de loop der eeuwen heeft de kerk van Vierhuizen veel te lijden gehad van weersinvloeden. De kerk heeft in 2006 de finale gewonnen van het AVRO / BankGiro Loterij-programma De Restauratie. De kijker kon telefonisch of per sms zijn stem uitbrengen. Dankzij deze actie zijn in 2007 het dorpskerkje en het orgel voor een bedrag van ca. 900.000 euro volledig gerestaureerd.

- Molen De Onderneming dateert uit 1858. Het is een achtkante bovenkruier korenmolen die soms in bedrijf is. In 1952 was de molen zodanig in verval geraakt dat er een sloopvergunnning werd verleend. Gelukkig heeft men sloop toch nog kunnen voorkomen. In 1969 is de molen gerestaureerd. De molen is tegenwoordig eigendom van de Stichting Groninger Molenvrienden en doet dienst als lesmolen. Gedicht over molen De Onderneming te Vierhuizen t.g.v. het 100-jarig bestaan in 1958.

- Hoeve Torum, NW van Vierhuizen aan de weg Westpolder, is het geboortehuis van Sicco Mansholt, die vele functies heeft bekleed, maar vooral bekend is geworden als minister van Landbouw en de moderniseringen die hij in de landbouw heeft doorgevoerd in de jaren vijftig van de 20e eeuw.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vierhuizen.

Reactie toevoegen