Veulen

Plaats
Dorp
Venray
Peelland
Limburg

Veulen

Terug naar boven

Status

- Veulen is een dorp in de provincie Limburg, in de steek Peelland, gemeente Venray.

- Onder het dorp Veulen valt ook de buurtschap Scheide (deels).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
't Väöle.

Oudere vermeldingen
1422 Voerle, 1535 Voerloeberch, 1571 Veulen.

Naamsverklaring
Afgaand op de vormen Voerle, Voerloe en op de uitspraakvariant is de betekenis mogelijk voer 'voor, vooraan gelegen'en lo, loe 'bos', een rondom Venray productief toponymisch element, zoals in Castenray, Merselo, Oirlo en Weverslo. Niet verwant met Veulen (B) (1174 Folon, 1186 kopie ca. 1700 Folonia).(1)

Terug naar boven

Ligging

Veulen ligt ZW van Venray, OZO van Ysselsteyn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Veulen 39 huizen met 310 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 220 huizen met ca. 560 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
"In 2019 was het 75 jaar geleden dat ons dorp bevrijd is. Hier wilden we natuurlijk graag bij stil staan. Op de 50e Bevrijdingsdag is een door Gerrit Reintjes samengesteld boek uitgebracht; "Toew 't Väöle schröwde". * In dit boek hebben enkele Veulenaren hun belevenissen opgetekend over de laatste dagen voor de bevrijding. Dit boek was een inspiratiebron voor Kees de Weert voor de viering van 75 jaar bevrijding van ons dorp. Er is met een huifkar een belevingstocht gemaakt langs enkele markante plekken. We namen de deelnemers mee naar de dag dat Veulen geëvacueerd moest worden omdat het midden in de frontlinie kwam te liggen. Onderweg kwamen enkele verhalen uit het boek tot leven middels een kort toneelspel. Voor dit evenement waren natuurlijk weer vele vrijwilligers nodig zoals toneelspelers, figuranten, decorbouwers, vertellers, enz. enz. Het evenement '75 jaar bevrijding' vond plaats in de weekenden van 14/15 en 21/22 september 2019." Alle 7 voorstellingen waren uitverkocht. - Hier kun je een videoreportage bekijken die je een indruk van dit evenement geeft.

* "Dat schröwe dialect is voor schreien / huilen zal wel algemeen bekend zijn, denk ik. Een andere dialectische vertaling voor "huilen" is "bäöke". Er is echter een wezenlijk verschil tussen "schröwe" en "bäöke". "Bäöke" is een oppervlakkige uiting van ongenoegen. Uit eigen ervaring, als ik als kind (weer) een snoepje vroeg aan mijn moeder en dat (terecht) niet kreeg, dan "bäökte" ik naar buiten, "Ik krieg ôk noeëjt wat"! "Schröwe" heeft te maken met intens verdriet, diep van binnen uit. Veel mensen, niet alleen uit Veulen, kregen daarmee tijdens en na de oorlog ervaring. P.S. Na kennisneming van het provinciale antwoord op de subsidieaanvraag, stond mij het "schröwe" nader dan het "bäöke"." Aldus een toelichting van inwoner Gerrit Hendriks bij het artikeltje hierboven.

Heemkunde
"Veulens Historie is een werkgroep, ontstaan uit Stichting Veulens Historie Herleeft!, die de historie van Veulen veilig wil stellen voor het nageslacht. De werkgroep bestaat uit de volgende leden; Kees de Weert, Ron Alexander, Gerrit Reintjes, Frans van Staveren, Maria van Staveren, Ruud Wilms, John Pouwels en Twan Jacobs."

"Begin 2020 sloegen Twan Jacobs en May Volleberg de handen ineen om een nieuw digitaal archief voor Veulen te maken. Er waren meer dan 12.000 bestanden die in een eenvoudig terug te vinden systeem moesten komen. Na vele uren digitaliseren, sorteren en rubriceren is het eindelijk zo ver. Stichting Veulens Historie Herleeft heeft nu een compleet nieuw digitaal archief, waarin foto's, geluidsbestanden en documenten zijn gesorteerd en bewaard worden voor het nageslacht. Het nieuwe archief bestaat maar liefst uit ruim 11.000 bestanden en neemt 142 GB in beslag. De indeling bestaat uit 17 verschillende hoofdonderdelen, zoals bedrijven; boerenleven; boerderijen; bruiloften; dorpsgezichten; families; verenigingen en nog zo veel meer.

"Er is een selectie gemaakt. Er staan nu bijna 1.000 foto's; elf pdf-documenten en één geluidsbestand op RooyNet. De nieuwe collectie is compleet doorzoekbaar en wereldwijd voor iedereen toegankelijk", aldus May Volleberg. "Twan kent natuurlijk heel Veulen en bij het beschrijven speelde zijn mobiele telefoon een belangrijke rol. Het was bijzonder om mee te maken hoe iedereen in Twan's netwerk meedeed aan dit project". Dat wil niet zeggen dat er aan het vastleggen van de historie van het dorp niets meer gedaan hoeft te worden. Niets is minder waar. Er zijn nog vele tientallen foto's die nog beschreven moeten worden. "Zodra de coronaperikelen achter ons liggen, zullen we in samenwerking met RooyNet een middag voor de ouderen van het dorp organiseren. Daar krijgen ze dan uitleg hoe ze het beste op RooyNet kunnen zoeken. Ook wordt er een fotopresentatie gehouden, om ook de laatste foto's te kunnen ontsluiten", aldus Gerrit Reintjes, waarnemend voorzitter en secretaris van de Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Veulen.

Twan Jacobs is vrijwilliger van Stichting Historie Herleeft en verantwoordelijk voor het digitale archief van het dorp. Hij roept de mensen op om in de kasten of op zolder op zoek te gaan naar erfgoed. Twan wil graag oude fotoalbums of documenten lenen om ze te digitaliseren. Hij is bereid het materiaal bij de mensen thuis op te halen en weer netjes terug te brengen. Mensen die hun kostbare foto's gedigitaliseerd willen hebben, kunnen contact opnemen met twanjacobs67@gmail.com." ldus een nieuwsbericht op RooyNet d.d. 16-8-2020.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De voormalige Antoniusschool in Veulen wordt omgebouwd tot appartementen. Dat gebeurt op initiatief van een lokale werkgroep en wordt ondersteund door de provincie Limburg en de gemeente Venray. In november 2020 is hiervoor Stichting Antoniushof opgericht. Wethouder Jan Loonen sprak medio 2020 al samen met gedeputeerde Andy Dritty de intentie uit om initiatiefnemers te helpen om leegstaande scholen te transformeren tot betaalbare appartementen: ‘Dit zijn echt initiatieven van onderop, vanuit de kernen zelf. Daarom is het mooi dat we kunnen helpen om dit te realiseren.’ Senioren. Het is de bedoeling dat het schoolgebouw vijf woningen gaat tellen, specifiek voor de doelgroep senioren. Bovendien komt er in de school een centrale ontmoetingsruimte om sociale cohesie tussen de bewoners te versterken. De ontwikkeling werd al vooraf gedaan door het goede voorbeeld in het oostelijk gelegen buurdorp Castenray: daar is het voormalige schoolgebouw inmiddels verbouwd en in gebruik genomen als huisvesting voor senioren. Ook in het dorp Vredepeel is er een project om de voormalige basisschool om te vormen tot woningen.

Ondersteuning gemeente en provincie. De provincie ondersteunt de initiatieven met de subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra met een subsidiebedrag. De gemeente draagt ook een steentje bij door de schoolgebouwen en de ondergrond voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de initiatiefnemers over te dragen. 'Daarbij vragen we ook om duurzame en energiebesparende maatregelen', laat wethouder Loonen weten. Wens van de gemeenteraad. Met de transformatie van de scholen geeft het college van B&W uitvoering aan een wens van de raad om werk te maken van de leegstaande gebouwen. Loonen: 'Ik ben blij dat we het samen met mensen uit Veulen hebben kunnen oppakken. Dit is een belangrijke ontwikkeling om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst in de dorpen kunnen blijven wonen.'" (bron: LVH Courant, april 2021)

- Eind 2010 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Veulen gereed gekomen. In het DOP worden alle gewenste ontwikkelingen voor het dorp voor de komende jaren op een rijtje gezet. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor een mooier en veiliger dorpshart. De Veulenseweg is een doorgaande weg die midden door het centrum loopt. Door een andere inrichting van de straat, bijvoorbeeld met klinkers, en de aanleg van een dorpsplein, wordt het centrum niet alleen fraaier, maar ook verkeersveiliger. Verder wil men vrijliggende fietspaden langs de Veulenseweg, Lorbaan en Eijkenhofweg. Een andere grote wens is de komst van een nieuw evenemententerrein, dat tevens als trapveldje en speelweide dienst doet.

Het dorp wilde voorts de Antoniusschool graag behouden, maar deze moest helaas in 2014 de deuren sluiten. Specifiek probleem in Veulen is dat het meer mannen dan vrouwen heeft, waardoor er relatief veel vrijgezelle mannen zijn en dus weinig kinderen. Het dorp zou ook graag meer huurwoningen willen, om de jongeren in het dorp te kunnen houden Maar dat wordt lastig omdat de woningbouwvereniging niet meer in de kleine kernen bouwt. Het dorp telt anno 2012 nog slechts een tiental huurwoningen. En dat worden er steeds minder, want de woningcorporatie verkoopt regelmatig huurwoningen.

- "Leven in Veulen voelt als het leven binnen een familie. Als je hulp nodig hebt dan geef je een seintje. Als er iets te vieren is dan vier je mee. Je mag anderen helpen of je mag iets organiseren als je er zin in hebt. Je bent trots op de familie Veulen en de dingen die je samen bereikt hebt. Je moet niks, maar je wilt er graag bij zijn. Of je nu als nieuwkomer in het dorp gaat wonen of dat je er geboren en getogen bent, je mag meedoen en je mag de talenten die je hebt inzetten. Je wilt dat iedereen zich veilig voelt en gelukkig is. Je neemt deel aan het leven van de familie Veulen.

Ook in 2020 blijven de inwoners zoeken naar manieren om het dorp op de kaart te zetten. Het gemeenschapshuis is uitgegroeid tot multifunctioneel centrum. In de Hoefslag zijn regelmatig exposities, het terrein achter het gemeenschapshuis is omgezet tot volwaardig activiteitenterrein. Naast de pannakooi is er een trapveldje en een veld met basketbalkorf. Voor de ravottende jeugd is er een klimtoren met klimwand. Het dorp is netjes aangekleed. Vanaf de entree van het dorp is door kleine aanpassingen een fraaie dorpse omgeving opgezet. Het terras van het café, de oversteekplaats bij de school, de toegang tot de Hoefslag, het kerkplein en de parkeerplaats zijn omgetoverd tot één dorpsplein. De passant en/of de bezoeker waant zich op een plein en niet op een doorgaande weg en past automatisch zijn snelheid aan op de omgeving.

In het buitengebied zijn nog vele moderne agrarische bedrijven actief, vrijkomende gebouwen zijn omgezet tot andere passende economische activiteiten. Ambachtelijke bedrijven, recreatie en de dienstensector hebben een ideale plek gevonden in de directe omgeving van het dorp. Het aantal inwoners blijft licht stijgen. 1 tot 2 kavels per jaar worden ingevuld naar behoefte en periodiek wordt een impuls van enkele huur- of starterwoningen geïnitieerd om aan de vraag naar woningruimte te voldoen. Door mantelzorgwoningen kunnen bedrijven overgenomen worden door jonge bedrijfsopvolgers en blijft Veulen een jong en actief dorp.

De doelstellingen van de dorpsraad met het dorpsontwikkelingsplan zijn: voor alle inwoners: een goede woonplek; een veilige leefomgeving; een goede gezondheid; een prettige werkomgeving; een prettige leefomgeving met plezier en vertier; sociale betrokkenheid en deelname aan activiteiten; behoud van voldoende voorzieningen voor de leefbaarheid.

Het uitvoeringsprogramma. Veulen heeft al vanaf 2005 een dorpsomgevingsprogramma uitgewerkt. Elk jaar zijn er projecten aan dit programma toegevoegd en zijn projecten afgerond. Het meest in het oog springende project was de realisatie van de Hoefslag, wat een voorbeeld is van een project door en voor het dorp. Door het omzetten van het dorpsomgevingsprogramma naar dit dorpsontwikkelingsplan krijgt het plan de status van een gebiedsvisie en zal het bestuur van de gemeente Venray dit plan als leidraad moeten gebruiken bij verdere ontwikkelingen van het dorp. Dit plan is tegen het licht gehouden door alle deelnemers in het gebiedspanel: gemeente Venray, Synthese, de Politie, Wonen Venray, SPOV en Dorpsraad Veulen. De speerpunten die het gebiedspanel heeft vastgelegd zijn in volgorde van prioritering:

1. Herinrichting van het dorpscentrum Veulen. Een grondige herinrichting van de Veulenseweg tussen de plaatsnaamborden moet leiden tot een veilige situatie. De gedachten gaan uit naar het splitsen van de weg ter plaatse van de parkeerplaats tegenover de kerk en het verschuiven van het wegprofiel op de overige plaatsen. Doel is het om een pleingedachte op te roepen bij passanten, waardoor de matiging van de snelheid zonder extreme drempels wordt bereikt en een fraai dorpsgezicht wordt gerealiseerd.

2. Behoud van de basisvoorzieningen. Verenigingen vormen het hart van een samenleving. Sport, spel, cultuur en ontspanning zorgen voor de sociale binding van het dorp. Zowel de Hoefslag, de kerk als de café/zaal zijn plaatsen waar de sociale binding in georganiseerde vorm wordt beleefd. De basisschool is een spil van waaruit de verenigingen gevoed worden en de contacten die ouders en dorpsgenoten bij brengen en halen van de kinderen hebben is van groot belang voor de hechtheid van de gemeenschap. De laatste supermarkt voor de eerste levensmiddelen is een tiental jaar geleden verdwenen, maar deels vervangen door verkoop aan huis en de verbeterde mobiliteit van de inwoners. Getracht moet worden om voldoende voorzieningen in het dorp zelf in stand te houden of anders door extra inzet van vrijwilligers of door samenwerking met andere dorpen bereikbaar te houden voor de inwoners. Juist het zoeken naar nieuwe activiteiten en het steunen van initiatieven moet nagestreefd worden.

3. Evenemententerrein bij de Hoefslag. Het terrein naast de Hoefslag is door de eigenaar in tijdelijk gebruik gegeven aan de dorpsraad. Door de start van woningbouw op het middenterrein en de plek van de oude Hoefslag, zal het terrein voor steeds meer activiteiten gebruikt gaan worden. De tijdelijke situatie dient omgezet te worden in een definitieve situatie. Veulen hoort de beschikking te hebben over een activiteitenterrein voor de dorpszeskamp, dorpsfeesten en als speel- en sportplek voor de inwoners. Verwerving en verdere inrichting van het terrein is een belangrijk doel binnen het dorpontwikkelingsplan.

4. De samenleving wijzigt, het aantal agrarische bedrijven neemt af. De locaties die vrijkomen, moeten ruimte krijgen voor nieuwe initiatieven. Nieuwe economische dragers zijn van harte welkom en voorkomen verpaupering of crimineel gebruik. Zowel recreatief, educatief, cultureel, dienstenverlening en ambachtelijke beroepen passen in het buitengebied en geven de gewenste economische groei.

5. De jeugd is de toekomst. Via hun thuissituatie, de school, het verenigingsleven en hun woonomgeving worden ze gevormd. Het dorp streeft ernaar de jeugd vroeg te betrekken bij de familie Veulen. De dorpsraad organiseert elk jaar een dorpsraadvergadering voor de jongeren. Zij kunnen hun wensen kenbaar maken, en hun visie over het dorp naar voren brengen. Zo zijn Wifi internet, de pannakooi en het JAV ontstaan uit deze vergadering. Veulen wil dat de jongeren zich betrokken voelen bij het dorp, en laat de jongeren overal waar het mogelijk is meedoen bij organiseren en uitvoeren van activiteiten.

6. Een explosieve groei van het dorp is niet gewenst. Een constante beschikbaarheid van enkele kavels is het beste voor een goede ontwikkeling. Naast de eigen behoefte van inwoners en aan Veulen verbonden gegadigden is een toestroom van eenzelfde aantal nieuwe inwoners optimaal om de leefbaarheid te voeden. Doordat in het verleden er minimale ontwikkelingen zijn geweest welke altijd schoksgewijs hebben plaatsgevonden, is ook de leeftijdsopbouw van het dorp golfsgewijs opgebouwd. Een impulsgroei in huur- en starterwoningen is daardoor gewenst binnen enkele jaren om in een behoefte van een grote groep van 15 tot 20 jaar de mogelijkheid te bieden binnen het dorp te gaan wonen.

7. Fietspaden in het buitengebied zouden de verkeersveiligheid sterk vergroten. De verkeersintensiteit op de Veulenseweg, Eijkenhofweg en Lorbaan is vanwege de agrarische en agrarisch verwante bedrijven groot en daarbij is een groot deel zwaar toeleverend verkeer. De 60 km uitvoering van de wegen beschermt de kwetsbare groep fietsers onvoldoende. Ook de toename van recreatieve fietsers maakt het wenselijk om attractieve fietsroutes aan te leggen vanuit de vakantieparken in Horst aan de Maas via Veulen en Heide naar het centrum van Venray. Tot het moment van goede fietspaden is een goede verlichting van de 3 genoemde ontsluitingswegen van Veulen naar Ysselsteyn, Leunen en Horst aan de Maas ten zeerste gewenst. De huidige verlichting is ver onder de maat.

8. Een continu proces is samenwerking met omliggende dorpen. Veel verenigingen zijn van oudsher al een gezamenlijk initiatief van Veulen, Leunen en Heide. Denk aan sporten zoals voetbal, korfbal, tennis en paardrijden. Maar ook cultuur en muziek zoals de Harmonie en Drumband. Verenigingen hoeven niet direct samengevoegd te worden maar kunnen veel bereiken door samen dingen te organiseren. Een festiviteit kun je met diverse verenigingen en dorpen organiseren; denk aan een fietstocht, wandeltocht of open bedrijvendag. Elk dorp blijft op deze manier zijn eigen identiteit houden. Op deze manier kunnen activiteiten behouden blijven en zelfs groeien in resultaat.

Samenvattend: Veulen is en blijft een dorp met pit en de dorpsraad zal de inwoners blijven stimuleren om initiatieven te ontplooien. Wij willen wil dat elk initiatief positief benaderd wordt. Wat zijn de kansen en hoe kunnen we het initiatief omzetten tot een gewenste activiteit. De dorpsraad wil met dit programma Veulen jong en actief houden." Aldus de samenvatting van het DorpsOntwikkelingsprogramma (DOP), 2010.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariakapellen.

Terug naar boven

Evenementen

- Carnaval. - "Carnavalsvereniging 't Dartele Veule is opgericht in 1955. Ieder jaar wordt er iets ludieks gemaak door enkele leden van de vereniging, waar de nieuwe Prins in onthuld wordt. Vanaf 1957 werd er jaarlijks een boerenbruiloft georganiseerd. Door gebrek aan belangstelling is hiermee in 1966 gestopt. In 1981 is door het B.B.C. (Boere Brulleft Comité) met veel succes de boerenbruiloftsviering nieuw leven ingeblazen. Een ander onderdeel van de carnaval in Veulen dat sinds het 33-jarig bestaan jaarlijks plaatsvindt, is de 'Bonte Aovend'. Dit zijn twee avonden enkele weken voor carnaval die door het 'Bonte Aovend Comité' (B.A.C.) worden georganiseerd. Deze avonden worden geheel gevuld door Veulens talent met buuts, stukjes en zang, en is inmiddels niet meer weg te denken uit de Veulense carnavalsviering.

De onderscheiding 't Gaolde Paerd wordt jaarlijks aan iemand toegekend die zich bijzonder heeft ingespannen voor het carnaval vieren in Veulen of zich op andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp. Zowel bij het 3x11 jarig (1987) als het 4x11 jarig (1998) bestaan is een carnavalskrant uitgegeven. Om dit een jaarlijks karakter te geven is eind 2001 de 'Vastelaoves Krant Kemissie' (V.K.K.) opgericht, die sinds 2002 jaarlijks een carnavalskrant uitgeeft."

- Keetfeest Veulen (op een zaterdag half augustus).

- Sinds 1978 wordt door de carnavalsvereniging jaarlijks een Vlooienmarkt gehouden. Allerhande dingen die de inwoners niet meer nodig hebben worden opgehaald en op een zondag in november verkocht. Dit bezorgt de bezoekers van de Vlooienmarkt een amusante middag en de vereniging een leuke cent waarmee een groot deel van de organisatie van de carnaval wordt bekostigd.

- "Organisatie talent gezocht! Binnen de organisatie van Veulens Historie Herleeft is na de laatste editie van dit 5-jaarlijkse evenement het besef ontstaan dat het voortzetten van het evenement in zijn huidige vorm vrijwel niet mogelijk is. Vanwege de vergrijzing is het steeds moeilijker om oude ambachten te vinden en ook vinden steeds minder bezoekers hun weg naar dit evenement. Stichting Veulens Historie Herleeft (VHH) heeft medio 2020 besloten om de naam te wijzigen in 'Veulen Leeft!'. Dit evenement kan door deze naam in de breedste zin van het woord ingevuld worden. Wat leeft er in het dorp? Wie leeft er in het dorp? Trots dat ons dorp Leeft!

De organisatie van Veulens Historie Herleeft wil deze nieuwe uitdaging niet meer zelf aangaan. Daarom zijn wij voor deze nieuwe opzet op zoek naar organisatietalent; denkers, creatieve geesten, doeners of aanpakkers. We willen vooral onze jeugd oproepen om de handschoen op te pakken, maar iedereen die iets wil betekenen voor Veulen Leeft! is welkom om zodoende ons mooie dorp opnieuw op de kaart te zetten. Het bestuur van VHH wil als stichting meedenken of kan financieel garant staan voor de plannen van deze nieuwe club mensen. Deze nieuwe werkgroep krijgt volledig de vrije hand om iets nieuws te bedenken in de geest van Veulen Leeft! Voel jij je aangesproken, twijfel je nog, heb je hier geen zin in of geen tijd voor maar ben je wel nieuwsgierig? Kom dan naar de brainstormavond in de Hoefslag op 10 september 2021. Vaak ontstaan spontaan de leukste ideeën. Alles kan en niets is te gek. Wil je meer informatie of wil je je al opgeven om dit nieuwe evenement mee te organiseren, stuur dan een mail naar: webmaster@veulenshistorieherleeft.nl. Het bestuur van Stichting Veulens Historie Herleeft!, september 2021."

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Veulen is voor zover ons bekend niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Muziek: - "Naar aanleiding van het oprichten van een fanfare in Oostrum in 1918 gingen er in Leunen stemmen op om ook een eigen fanfare op te richten. Rector Nabben startte, samen met enkele enthousiastelingen, in 1919 de voorbereidingen. Op 8 juni 1920 was het dan zo ver. 40 leden meldden zich en starten met muzieklessen, d.w.z. het lezen van geschreven muziek. Binnen korte tijd kon Fanfare St. Catharina men starten met het spelen van muziek maar... de instrumenten ontbraken. Voor de aanschaf hiervan werden acties op touw gezet en er werd een aantal nieuwe en tweedehands instrumenten aangeschaft. In de jaren zestig bleek dat de fanfare aan versterking toe was. Om meer mensen de mogelijkheid te geven muziek te maken werd in 1967 besloten om naast inwoners van het dorp en buurtdorp Veulen ook inwoners van buurdorp Heide toe te laten bij de Leunse fanfare, wat al snel zijn vruchten afwierp.

Na de grote successen als fanfare kwam de omslag. Het aantal jeugdleden nam toe, meer dames meldden zich aan, het aantal mannelijke leden nam af, er kwamen zwakke plekken in het klein koper door het vertrek van enkele ervaren leden en er dienden een aantal instrumenten door nieuwe te worden vervangen. Zoekende naar een oplossing kwam het omvormen naar een harmonie in beeld. In december 1983 werd gekozen voor de omzetting naar harmonie, onder de naam Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide."

- Sport: - "Korfbalvereniging Oranje-Wit is opgericht in 1973. De club begon klein, met 32 leden uit de dorpen Leunen, Veulen en Heide. Ons sportpark heet 't Klaverblad, genoemd naar de drie dorpen. Op dit moment bestaat onze vereniging uit circa 170 leden. Bij de oprichting van Oranje-Wit stond in de statuten vermeld: “De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling door het beoefenen van het korfbalspel. In het kader van deze sportbeoefening zal zij, op basis van de richtlijnen, haar leden vormen en begeleiden, hun belangen behartigen en in de vereniging een dusdanig klimaat scheppen dat een bijdrage geleverd wordt tot een harmonische mensvorming.” In feite is er nog altijd niets aan deze doelstelling veranderd. We trachten deze te bereiken door ervoor te zorgen dat onze leden kunnen deelnemen aan korfbalwedstrijden, zowel vriendschappelijk als in competitieverband, bekerwedstrijden en toernooien. Daarnaast worden er verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. Verder spannen wij ons in om onze leden goede opleidings- en trainingsmogelijkheden te bieden. Middels een goede begeleiding en een duidelijke organisatie willen wij dit alles op een hoog kwaliteitsniveau realiseren. Dit met als doel om iedereen zoveel mogelijk plezier te kunnen laten beleven aan de korfbalsport."

- Zorg en welzijn: - "In het dorpje Veulen ligt het agrarisch familiebedrijf van Sef, Annerie, David en Gerdie Janssen. Sef en Annerie wonen samen met hun 2 kinderen op het bedrijf. David en Gerdie wonen met hun 4 kinderen op korte afstand van Zorgboerderij De Haam, op een tweede locatie van het bedrijf. Sinds 2005 combineren wij ons gevarieerd agrarisch bedrijf met Zorgboerderij De Haam. We bieden inclusieve zorg om de kwaliteit van het leven van de oudere mens te verhogen d.m.v. dagverzorging aan ouderen met een lichamelijke, geestelijke en/of sociale en psychogeriatrische problematiek. De doelstelling van Zorgboerderij De Haam is om het welbevinden van de cliënt te vergroten en de thuissituatie te ontlasten. Wij richten ons voornamelijk op zelfstandig wonende ouderen die ouder zijn dan 55 jaar en ondersteuning nodig hebben wegens ouderdom, ziekte, beperkingen of handicap. Door het realiseren van onze doelstelling kunnen zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Ons agrarisch bedrijf bestaat uit vrije uitloop kippen, een hondenkennel met labradors en teckels (hondenkennel Janslust) en een grote kudde schapen die o.a. ingezet wordt bij natuurbeheer. Verder is er een moestuin, een bloementuin en een gezellige tunnelkas. Sinds 2007 hebben wij het keurmerk "Kwaliteit laat je zien" van de Federatie Landbouw en Zorg. Dit wordt elke 3 jaar gecontroleerd en verlengd als we nog steeds aan de eisen voldoen. En sinds 2014 hebben zorgboeren die aangesloten zijn bij de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) een eigen coöperatie: Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Deze coöperatie is voor en door de zorgboeren opgericht."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Veulen.

Reactie toevoegen