Veulen

Plaats
Dorp
Venray
Peelland
Limburg

Veulen

Terug naar boven

Status

- Veulen is een dorp in de provincie Limburg, in de steek Peelland, gemeente Venray.

- Onder het dorp Veulen valt ook de buurtschap Scheide (deels).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
't Väöle.

Oudere vermeldingen
1422 Voerle, 1535 Voerloeberch, 1571 Veulen.

Naamsverklaring
Afgaand op de vormen Voerle, Voerloe en op de uitspraakvariant is de betekenis mogelijk voer 'voor, vooraan gelegen'en lo, loe 'bos', een rondom Venray productief toponymisch element, zoals in Castenray, Merselo, Oirlo en Weverslo. Niet verwant met Veulen (B) (1174 Folon, 1186 kopie ca. 1700 Folonia).(1)

Terug naar boven

Ligging

Veulen ligt ZW van Venray, OZO van Ysselsteyn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Veulen 39 huizen met 310 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 220 huizen met ca. 560 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2010 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Veulen gereed gekomen. In het DOP worden alle gewenste ontwikkelingen voor het dorp voor de komende jaren op een rijtje gezet. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor een mooier en veiliger dorpshart. De Veulenseweg is een doorgaande weg die midden door het centrum loopt. Door een andere inrichting van de straat, bijvoorbeeld met klinkers, en de aanleg van een dorpsplein, wordt het centrum niet alleen fraaier, maar ook verkeersveiliger. Verder wil men vrijliggende fietspaden langs de Veulenseweg, Lorbaan en Eijkenhofweg. Een andere grote wens is de komst van een nieuw evenemententerrein, dat tevens als trapveldje en speelweide dienst doet.

Het dorp wil voorts de Antoniusschool graag behouden, hoewel die op de nominatie staat om in 2015 te worden gesloten. Specifiek probleem in Veulen is dat het meer mannen dan vrouwen heeft, waardoor er relatief veel vrijgezelle mannen zijn en dus weinig kinderen. Het dorp zou ook graag meer huurwoningen willen, om de jongeren in het dorp te kunnen houden Maar dat wordt lastig omdat de woningbouwvereniging niet meer in de kleine kernen bouwt. Het dorp telt anno 2012 nog slechts een tiental huurwoningen. En dat worden er steeds minder, want de woningcorporatie verkoopt regelmatig huurwoningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariakapellen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - "Carnavalsvereniging 't Dartele Veule is opgericht in 1955. Ieder jaar wordt er iets ludieks gemaak door enkele leden van de vereniging, waar de nieuwe Prins in onthuld wordt. Vanaf 1957 werd er jaarlijks een boerenbruiloft georganiseerd. Door gebrek aan belangstelling is hiermee in 1966 gestopt. In 1981 is door het B.B.C. (Boere Brulleft Comité) met veel succes de boerenbruiloftsviering nieuw leven ingeblazen. Een ander onderdeel van de carnaval in Veulen dat sinds het 33-jarig bestaan jaarlijks plaatsvindt, is de 'Bonte Aovend'. Dit zijn twee avonden enkele weken voor carnaval die door het 'Bonte Aovend Comité' (B.A.C.) worden georganiseerd. Deze avonden worden geheel gevuld door Veulens talent met buuts, stukjes en zang, en is inmiddels niet meer weg te denken uit de Veulense carnavalsviering.

De onderscheiding 't Gaolde Paerd wordt jaarlijks aan iemand toegekend die zich bijzonder heeft ingespannen voor het carnaval vieren in Veulen of zich op andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp. Zowel bij het 3x11 jarig (1987) als het 4x11 jarig (1998) bestaan is een carnavalskrant uitgegeven. Om dit een jaarlijks karakter te geven is eind 2001 de 'Vastelaoves Krant Kemissie' (V.K.K.) opgericht, die sinds 2002 jaarlijks een carnavalskrant uitgeeft."

- Keetfeest Veulen (op een zaterdag half augustus).

- Sinds 1978 wordt door de carnavalsvereniging jaarlijks een Vlooienmarkt gehouden. Allerhande dingen die de inwoners niet meer nodig hebben worden opgehaald en op een zondag in november verkocht. Dit bezorgt de bezoekers van de Vlooienmarkt een amusante middag en de vereniging een leuke cent waarmee een groot deel van de organisatie van de carnaval wordt bekostigd.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Veulen.

- Muziek: - "Naar aanleiding van het oprichten van een fanfare in Oostrum in 1918 gingen er in Leunen stemmen op om ook een eigen fanfare op te richten. Rector Nabben startte, samen met enkele enthousiastelingen, in 1919 de voorbereidingen. Op 8 juni 1920 was het dan zo ver. 40 leden meldden zich en starten met muzieklessen, d.w.z. het lezen van geschreven muziek. Binnen korte tijd kon Fanfare St. Catharina men starten met het spelen van muziek maar... de instrumenten ontbraken. Voor de aanschaf hiervan werden acties op touw gezet en er werd een aantal nieuwe en tweedehands instrumenten aangeschaft. In de jaren zestig bleek dat de fanfare aan versterking toe was. Om meer mensen de mogelijkheid te geven muziek te maken werd in 1967 besloten om naast inwoners van het dorp en buurtdorp Veulen ook inwoners van buurdorp Heide toe te laten bij de Leunse fanfare, wat al snel zijn vruchten afwierp.

Na de grote successen als fanfare kwam de omslag. Het aantal jeugdleden nam toe, meer dames meldden zich aan, het aantal mannelijke leden nam af, er kwamen zwakke plekken in het klein koper door het vertrek van enkele ervaren leden en er dienden een aantal instrumenten door nieuwe te worden vervangen. Zoekende naar een oplossing kwam het omvormen naar een harmonie in beeld. In december 1983 werd gekozen voor de omzetting naar harmonie, onder de naam Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide."

- Sport: - "Korfbalvereniging Oranje-Wit is opgericht in 1973. De club begon klein, met 32 leden uit de dorpen Leunen, Veulen en Heide. Ons sportpark heet 't Klaverblad, genoemd naar de drie dorpen. Op dit moment bestaat onze vereniging uit circa 170 leden. Bij de oprichting van Oranje-Wit stond in de statuten vermeld: “De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling door het beoefenen van het korfbalspel. In het kader van deze sportbeoefening zal zij, op basis van de richtlijnen, haar leden vormen en begeleiden, hun belangen behartigen en in de vereniging een dusdanig klimaat scheppen dat een bijdrage geleverd wordt tot een harmonische mensvorming.” In feite is er nog altijd niets aan deze doelstelling veranderd. We trachten deze te bereiken door ervoor te zorgen dat onze leden kunnen deelnemen aan korfbalwedstrijden, zowel vriendschappelijk als in competitieverband, bekerwedstrijden en toernooien. Daarnaast worden er verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. Verder spannen wij ons in om onze leden goede opleidings- en trainingsmogelijkheden te bieden. Middels een goede begeleiding en een duidelijke organisatie willen wij dit alles op een hoog kwaliteitsniveau realiseren. Dit met als doel om iedereen zoveel mogelijk plezier te kunnen laten beleven aan de korfbalsport."

- Zorg en welzijn: - "In het dorpje Veulen ligt het agrarisch familiebedrijf van Sef, Annerie, David en Gerdie Janssen. Sef en Annerie wonen samen met hun 2 kinderen op het bedrijf. David en Gerdie wonen met hun 4 kinderen op korte afstand van Zorgboerderij De Haam, op een tweede locatie van het bedrijf. Sinds 2005 combineren wij ons gevarieerd agrarisch bedrijf met Zorgboerderij De Haam. We bieden inclusieve zorg om de kwaliteit van het leven van de oudere mens te verhogen d.m.v. dagverzorging aan ouderen met een lichamelijke, geestelijke en/of sociale en psychogeriatrische problematiek. De doelstelling van Zorgboerderij De Haam is om het welbevinden van de cliënt te vergroten en de thuissituatie te ontlasten. Wij richten ons voornamelijk op zelfstandig wonende ouderen die ouder zijn dan 55 jaar en ondersteuning nodig hebben wegens ouderdom, ziekte, beperkingen of handicap. Door het realiseren van onze doelstelling kunnen zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Ons agrarisch bedrijf bestaat uit vrije uitloop kippen, een hondenkennel met labradors en teckels (hondenkennel Janslust) en een grote kudde schapen die o.a. ingezet wordt bij natuurbeheer. Verder is er een moestuin, een bloementuin en een gezellige tunnelkas. Sinds 2007 hebben wij het keurmerk "Kwaliteit laat je zien" van de Federatie Landbouw en Zorg. Dit wordt elke 3 jaar gecontroleerd en verlengd als we nog steeds aan de eisen voldoen. En sinds 2014 hebben zorgboeren die aangesloten zijn bij de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) een eigen coöperatie: Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Deze coöperatie is voor en door de zorgboeren opgericht."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Veulen.

Reactie toevoegen