Vetterik

Plaats
Buurtschap
Bergen op Zoom
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Vetterik

Terug naar boven

Status

- Vetterik is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Bergen op Zoom. T/m 1996 gemeente Halsteren.

- De buurtschap Vetterik valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Halsteren.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Mogelijk een personifiërende benaming voor een landstuk met zeer vette, vruchtbare grond, vergelijk veldnamen als Vethoek en Boterweide en zie ook Vettenoord. In de Bijbelvertalingen treffen we zinsneden als de vettigheden des lands ter aanduiding van een overvloed aan graan en gras. Vergelijk het Franse la graisse de la terre en het Nieuwengelse the fat of the land. De naam lijkt van recente datum.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vetterik ligt rond de gelijknamige weg en de Kannewielseweg voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, direct ZW van Halsteren. De buurtschap grenst in het N aan de buurtschap Nieuwe Molen, in het W aan de buurtschap Spinolaberg, in het Z aan de voormalige grens van de gemeenten Halsteren en Bergen op Zoom.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Vetterik omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is in verband met de verkeersveiligheid de maximumsnelheid in buurtschap Vetterik en buur-buurtschap Spinolaberg verlaagd van 80 naar 60 km/uur. Het gelinkte krantenartikel stelt overigens dat de Spinolaberg kennelijk deel uitmaakt van buurtschap Vetterik, terwijl het in de atlassen als aparte buurtschap staat. Vooralsnog hebben wij voor beide maar aparte pagina's aangemaakt als zijnde aparte buurtschappen.

Terug naar boven

Beeld

- In 2014 heeft Rinus van Wezel inwoonster Corry Mens geïnterviewd (34 min.), op dat moment 60 jaar woonachtig in buurtschap Vetterik, 86 jaar oud en nog altijd heel actief en zelfstandig. Ze kweekt bijvoobeeld nog zoals vroeger iedereen in de buurtschap dat deed, groenten in haar eigen moestuin, en kan daarover, en over nog veel meer, mooi vertellen. Ze heeft in de afgelopen 60 jaar veel van het karakter van de buurtschap zien veranderen. Aanvankelijk toen ze er kwam wonen had iedereen een grote moestuin want al de huizen op Vetterik hebben grote tuinen. De tuinen produceerden veel voedsel voor de bewoners, maar later kwamen er 'burgers' met goede banen, die de opbrengst van de tuinen niet meer nodig hadden en ze vonden het waarschijnlijk ook te veel werk, want het is veel makkelijker om groente bij de groenteboer of in de supermarkt te kopen. Ze maakten van hun moestuinen daarom siertuinen waar weinig meer in groeit dat je kunt eten. Zo niet dus bij Corry Mens, die blijft stug haar eigen groenten en aardappelen verbouwen, "want die zijn veel en veel lekkerder dan al dat aangekochte spul", zo zegt ze vol overtuiging.

Reactie toevoegen