Velp (Brabant)

Plaats
Dorp
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

velp_groeten_uit_kopie.jpg

Velp, Groeten uit

Velp, Groeten uit

NB gemeente Velp in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Velp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Velp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Velp (Brabant)

Terug naar boven

Status

- Velp is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1942. Per 1-7-1942 over naar gemeente Grave, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

- Wapen van de voormalige gemeente Velp.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Velp grenst in het W aan Reek, in het N en NO aan Grave en in het ZO aan Escharen, en ligt ZO van Overlangel, Herpen en Ravenstein, in de Z nabijheid van de rivier de Maas en de provincie Gelderland, Z van Wijchen, ZW van Nijmegen, W van Cuijk, NO van Uden, O van Schaijk en OZO van Oss.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Velp 81 huizen met 614 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Velp op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Heemkunde
"Velp heeft een rijke historie die het verdient om voor het nageslacht bewaard te blijven. Met dit doel voor ogen hebben een paar enthousiaste Velpenaren in 2012 het initiatief genomen voor de oprichting van Stichting Velps Heem, die zich verdiept in de historie van ons dorp. Het betreft hier het grondgebied en de bewoners van de voormalige gemeente, die op 1 juli 1942 aan de gemeente Grave werd toegevoegd. Dat doet Velps Heem door zaken over de geschiedenis van het dorp te verzamelen, vast te leggen, te publiceren en te presenteren. Hierbij wordt samengewerkt met het Brabants historisch informatie centrum (BHIC). Ook wordt een beroep gedaan op (oud-) inwoners die herinneringen, foto’s en documenten kunnen inbrengen. Het resultaat van dit speurwerk wordt van tijd tot tijd gepresenteerd in de vorm van een themagerichte expositie, een publicatie als boek of artikel of als lezing. Als stichting denken wij de continuïteit te waarborgen, makkelijker toegang te hebben tot allerlei documentatie en archieven, en in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld subsidie e.d.

Oproep aan alle Velpenaren en voormalige Velpenaren. Wellicht bent u nog in het bezit van oude (familie)foto’s, foto’s van gebeurtenissen, van gebouwen, van beroepsactiviteiten van u of uw (groot)ouders of van bekenden. Ook herinnert u zich misschien nog verhalen over gebeurtenissen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Of u kent verhalen die u van uw ouders of grootouders hebt gehoord. Hebt u voor ons informatie en/of (beeld)materiaal ter beschikking? Wij willen graag van u horen! Hebt u belangstelling én tijd om mee te werken aan een van de genoemde projecten? U bent van harte welkom!! U kunt contact met ons opnemen per e-mail naar velpsheem@gmail.com Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw belangstelling en eventuele medewerking."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Velp heeft 25 rijksmonumenten, waarvan er 11 betrekking hebben op de Generaal de Bonskazerne (Generaal de Bonsweg 1). De voormalige kazerne is genoemd naar Andreas de Bons, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verdediging van de stad Grave tegen de Fransen in 1794. Het is eigenlijk een kazerne van Grave, maar omdat de stad er geen ruimte voor had op haar grondgebied, is hij net over de grens van het stadsgebied gebouwd op grondgebied van Velp. Vlak na haar voltooiing in 1939 brak de oorlog uit en werd de kazerne bevolkt door Duitse militairen. Deze bleven er tot de bevrijding in september 1944. Na de oorlog zijn er door de jaren heen vele verschillende regimenten en bataljons gevestigd geweest (wat je kunt lezen onder de link). Mensen die langere tijd op de kazerne waren gelegerd (zoals officieren) vonden hun intrek in vooral de Graafse wijken 'Rode en Blauwe Dorp' en 'de Mars'. Daarnaast zorgde de kazerne voor werkgelegenheid en klandizie voor de lokale middenstand.

In 1994 wordt besloten de kazerne af te stoten. De laatste militairen vertrekken in april 1997. Later in het jaar gaat het complex onderdak bieden aan asielzoekerscentrum AZC Grave, dat plaats bood aan ca. 600 asielzoekers. Het zuidelijk deel van het kazerneterrein is herontwikkeld tot Bedrijvenpark De Bons. De voormalige garages van de kazerne aan de uiterste zuidgrens zijn in gebruik als gemeentewerf. Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed BOEi heeft het complex gekocht en is anno 2019 doende met de restauratie. Ondertussen zijn ze op zoek naar een herbestemming van het complex.

- Gevelstenen in Velp.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Kunst in het Kerkje is in 1977 opgericht op initiatief van het gemeentebestuur, met als doelstelling om "de plaatselijke bevolking in contact te brengen met historische en hedendaagse kunstuitingen". Het bestuur van de stichting heeft de vrijheid dat zelf verder in te vullen, en doet dat door het organiseren van exposities en concerten. De afgelopen jaren is het Kerkje van Velp uitgegroeid tot een plek waar lokale, regionale en soms landelijk bekende kunstenaars exposeren. Alle kunstuitingen komen daarbij in de loop van het jaar aan de orde: van keramiek tot grafisch werk, van foto's tot houtsnijwerk. Ook muzikaal is er een breed aanbod: van klassieke kamermuziek tot wereldmuziek, van koormuziek tot het lichtere muziekgenre. Ook wordt het kerkje gebruikt voor workshops, voorspeelmiddagen van muziekleraren en voor het maken van CD-opnamen.

- Kermis (weekend in augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zin in een mooie wandeling? Maak een ontspannen tochtje door Park Mariëndaal of volg het Zwietenpad en neem dan meteen een kijkje op de Kinderboerderij en in het Belevingsbos van het IVN. Kinderboerderij Buiten-“Gewoon” is gevestigd op Beukenlaan 8 te Velp op Landgoed Mariëndaal (achter brede school De Verrekijker), hoofdingang Tolschestraat. Je eventuele auto kun je parkeren op de grote parkeerplaats voor de school. "Indien je brood mee wilt brengen voor de dieren, vragen wij je vriendelijk om met de voerders te overleggen of de dieren dit nog mogen hebben. Vers brood is niet goed voor de dieren, dus graag in de blauwe broodton bij het kippenhok, zodat de cliënten dit later aan de dieren, die dit wel mogen hebben, kunnen voeren. Geiten en schapen eten gulzig en gaan daarna herkauwen, maar brood en water wordt omgezet naar een deegbal en dit wordt uiteindelijk hun dood. Dus: "Jouw brood is hun dood!" Wil je de dieren toch iets geven, dan graag wortels, sla of hooi", aldus de site van de kinderboerderij.

- Langs de Hertogswetering bij het dorp is een bijna 5 km lange ecologische verbindingszone gerealiseerd, met een totale omvang van 16 hectare. Deze zone heeft als doel natuurgebieden met elkaar te verbinden binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Dieren als de das, grote en kleine modderkruiper, de kamsalamander en de heikikker kunnen zich dankzij de verbindingszone beter en over een groter gebied verplaatsen. De Hertogswetering heeft flauwe oevers gekregen voor een meer geleidelijke overgang tussen water en land. Ook zijn poelen aangelegd en enkele faunapassages. Voor recreanten is een wandelpad aangelegd met een uitzichtpunt. De ecologische verbindingszone is aangelegd in het kader van het integraal gebiedsproject (IGP) Velp. De werkgroep IGP zet zich in voor landbouw, leefbaarheid, landschap, cultuurhistorie, recreatie en ecologie in en rond het dorp. (bron: Ministerie van LNV, 4-10-2010)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Velp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Velp.

- Belangenorganisatie: - "Als Dorpsraad Velp zijn wij begaan met het wel en wee van ons mooie dorp en we proberen daar samen met u positieve bijdragen aan te leveren. Wat we doen. Of het nu gaat om verkeersveilige situaties te creëren of initiatieven voor hulp aan uw medemens; u kunt met de meeste maatschappelijke vraagstukken bij ons terecht en we denken graag met u mee. Dit is waar wij om geven. Veiligheid, voorzieningen, infrastructuur, leefbaarheid en ontmoeting."

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis 't Trefpunt.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Sint Jozef. - Kinderdagverblijf en BSO Onder de Boompjes.

- Muziek: - Blaaskapel De Deurdouwers is opgericht in 1970. Het repertoire is zeer veelzijdig. Het loopt uiteen van egerländer tot swingende dansmuziek, van marsmuziek tot concertwerk en van carnavalskraker tot kerstkoraal.

- Sport: - Voetbalvereniging SCV '58.

- Senioren: - KBO St. Vincentius (senioren).

- Zorg: - Zorgboerderij De Gastvrijheid.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Velp.

Reactie toevoegen