Veldhoek (Heino)

Plaats
Buurtschap
Raalte Dalfsen
Salland
Overijssel

veldhoek_heino_kaart_ca._1920_kopie.jpg

Buurtschap Veldhoek is het omvangrijke landelijke, overwegend agrarische gebied O van Heino. Op oude kaarten, zoals hier op een kaart uit ca. 1920, is sprake van een verdeling van het gebied in de delen Oude Veldhoek en Nieuwe Veldhoek.

Buurtschap Veldhoek is het omvangrijke landelijke, overwegend agrarische gebied O van Heino. Op oude kaarten, zoals hier op een kaart uit ca. 1920, is sprake van een verdeling van het gebied in de delen Oude Veldhoek en Nieuwe Veldhoek.

Veldhoek (Heino)

Terug naar boven

Status

- Veldhoek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in grotendeels gemeente Raalte (dit gedeelte: t/m 1996 grotendeels gemeente Heino, deels gemeente Dalfsen; in 1997 gaan er, door een grenscorrectie, zowel een deel van de buurtschap over van de gemeente Heino naar de gemeente Dalfsen, als een (kleiner) deel ervan over van de gemeente Dalfsen naar de gemeente Heino; in 2001 over naar de gemeente Raalte), en deels gemeente Dalfsen (in 1997 gaat van het Dalfser deel van de buurtschap, door een grenscorrectie, een (klein) deel over naar de gemeente Heino, een (groter) deel ervan gaat dan echter over van de gemeente Heino naar de gemeente Dalfsen).

- De buurtschap Veldhoek valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Heino, deels onder het dorp Lemelerveld.

- De buurtschap Veldhoek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- De buurtschap Veldhoek wordt onderscheiden in de delen Oude Veldhoek in het O en Nieuwe Veldhoek in het W.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Veldhoek ligt rond de wegen Lemelerveldseweg (het gedeelte van deze weg Z en ZW van de kruispunten met de Eikenlaan en de Akkerweg), Van der Capellenweg (het gedeelte van deze weg O van het kruispunt met de Marktstraat), Strenkhaarsweg (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de Twentseweg), Twentseweg (het gedeelte van deze weg O en ZO van het kruispunt met de Veldhoekerweg), Veldhoekerweg, Delmterweg (het gedeelte van deze weg Z van het kruispunt met de Veldhoekerweg), Oude Dalfserweg (het gedeelte van deze weg Z van het kruispunt met de Veldhoekerweg), Oude Rozeboomseweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de weg Berkendijk), 2e Spantmansweg, Spantmansweg, Veldkamperdijk, Verversweg, Kroepanweg, Bosweg, Kleinjansweg, Eikenlaan, Lageweg, Spitsebosweg, Logtenbergweg, Kappersweg, Schoolbosweg en Schoolbosdwarsweg. De buurtschap ligt direct O van het dorp Heino, W van het dorp Lemelerveld, N van het dorp Raalte, NW van de dorpen Mariënheem en Luttenberg, Z van het dorp Dalfsen, ZO van de dorpen Hoonhorst en Wijthmen en de stad Zwolle en OZO van het dorp Laag Zuthem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Veldhoek omvat ca. 190 huizen, ca. 50 verblijfsaccommodaties en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 475 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Proefboerderij Aver Heino
Meer dan 80 jaar is proefboerderij Aver Heino in buurtschap Veldhoek (Lemelerveldseweg 3) de trots van Heino geweest. Het centrum voor praktijkonderzoek voor de rundveehouderij heeft ervoor gezorgd dat Heino in (agrarisch) Nederland op de kaart is gezet. De onderzoeksgegevens hebben op menig boerenbedrijf de basis gevormd voor de verbetering en invoering van nieuwe landbouwtechnieken. Ondanks het succes is de proefboerderij in 2012 gesloten.

In de tweede helft van de 19de eeuw verandert de bedrijfsvoering van de landbouwsector in sneltreinvaart. De boeren schaffen steeds meer mechanische werktuigen aan, zodat de productiviteit van hun bedrijf sterk verbetert. Ook de invoering van kunstmest en "krachtvoer", zoals maïs en lijnkoeken, speelt daarbij een belangrijke rol. De volgende belangrijke ontwikkeling is de oprichting van landbouwcoöperaties aan het begin van de 20e eeuw.

De provinciale landbouworganisaties, OLM, ABTB en CBTB, werken al langere tijd samen, maar de banden werden nog verder aangehaald. In eerste instantie worden grond en gebouwen aan de Lemelerveldseweg gehuurd van baron De Vos van Steenwijk. Rond 1970 verkrijgt men dit in eigendom. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan de groeiende behoefte aan een locatie voor proeven om de kwaliteit van de landbouw nog verder te verbeteren. Op 14 april 1929 is de oprichting van de Vereniging Proefboerderij Overijssel een feit. Het praktijkcentrum kan worden gezien als de vertegenwoordiger van gemengde boerenbedrijven in het oostelijk zandgebied, waar in die tijd relatief veel kleine ondernemers zijn gevestigd.

Al meteen vanaf de start kan proefboerderij Aver Heino vol aan de bak. In deze crisisjaren heeft de landbouw het moeilijk, onder andere door de slechte opbrengst van grasland. De initiatiefnemers besluiten daarom om tweederde van de oppervlakte cultuurgrond te benutten als bouwland. Maar het grasland wordt evenmin vergeten. Proeven op Aver Heino tonen aan dat stikstofbemesting en vroeger maaien hogere opbrengsten opleveren.

Ook na de Tweede Wereldoorlog verandert er veel in de landbouw. Alles lijkt te draaien om schaalvergroting en specialisatie. De veebezetting per bedrijf en per hectare neemt toe en het bouwland wordt ingezaaid tot blijvend grasland. Aver Heino speelt daar op in door bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek te doen naar graslandinzaai en -verbetering, voederwinningsmethoden, beweidingssystemen en stikstofbemesting. Door de nieuwe aanpak is in 1972 een organisatieverandering noodzakelijk. Aver Heino gaat verder als Regionaal Onderzoekscentrum voor de Rundveehouderij voor het Oostelijk Zandgebied.

Vele boeren profiteren van de resultaten die uit de proeven van Aver Heino naar voren komen. Deze worden via de landbouworganisaties en regionale consulentschappen aan de buitenwacht bekend gemaakt. In de jaren zeventig wil men de boeren meer naar het ROC zelf lokken. Een verbouwing van het kantoor in 1979 maakt het mogelijk om aan die wens tegemoet te komen. Het gebouw wordt uitgebreid met een ontvangst-, voorlichtings- en expositieruimte.

In 1979 viert Aver Heino zijn 50-jarig bestaan. Dat moment wordt aangegrepen voor het presenteren van een nieuwe visie op de toekomst van de organisatie. De proefboerderij gaat zich meer dan voorheen richten op de technische resultaten in de melkveehouderij. Om dat te realiseren wordt Aver Heino uitgebreid met een Technisch Informatie Centrum, dat zich richt op mechanische winning van melk en alles wat daar op technisch gebied mee samenhangt.

In de jaren negentig is Aver Heino onder andere betrokken bij de ontwikkeling van de zogeheten "koematrassen". Deze matrassen leveren de koeien een comfortabele rustplaats op, waardoor gewrichtsproblemen verminderen. Voor de boeren is het voordeel dat ze minder geld hoeven uit te geven aan de kosten voor een veearts. In dezelfde jaren kiest Aver Heino nadrukkelijk voor projecten met een milieuvriendelijk karakter. In 1997 maakt bedrijfsleider Willem Muller bekend dat Aver Heino zich voortaan wil focussen op de biologische melkveehouderij. Dit besluit geeft niet alleen een impuls aan innovatieve experimenten, maar zorgt er ook voor nieuwe geldbronnen. Ook heeft men oog voor verbetering van de voorlichting over biologische landbouw. In 2005 haalt Aver Heino met het geslaagde project van het "Koeienhotel" zelfs de landelijke pers. Het Koeienhotel brengt de burger op een speelse manier in contact met het leven van een koe.

Toch verschijnen er langzamerhand donkere wolken aan de horizon. In een rapport uit 1992 van het Proefstation voor de Rundveehouderij in Lelystad wordt al gerept over sluiting van Aver Heino. De proefboerderij is inmiddels onderdeel geworden van Wageningen UR (University & Research). Eind 2009 maakt deze organisatie bekend dat Aver Heino uiterlijk in 2012 wordt gesloten. Als reden wordt genoemd dat de rol van proefboerderijen de laatste jaren sterk is veranderd. De nog steeds waardevolle praktijkonderzoeken vinden steeds vaker plaats binnen netwerken in de landbouwsector en er is minder behoefte aan de demonstratiefunctie van proefboerderijen. - Aver Heino gaat sindsdien verder als zelfstandig biologisch melkveebedrijf. - Henk Aa, mede-eigenaar van de firma Beaphar uit Raalte, heeft het bedrijf gekocht. (bron: Canon van Heino)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur Veldhoek (op eerste paasdag 's avonds).

- Buurtvereniging De Veldhoekers organiseert jaarlijks op de 2e zaterdag van september (in 2017 voor de 9e keer) de nazomerse Snuffelmarkt op het boerenerf van de fam. Blankevoort in buurtschap Veldhoek (Oude Dalfserweg 7). Dankzij de deelname van ca. 35 standhouders wordt een zeer gevarieerde mix van producten aangeboden; mooie tweedehands spullen en brocante, lifestyle, sieraden, stands met leuke cadeau-artikelen, huis- en tuindecoraties, bloemen, diverse proeverijen van huisgemaakte streekproducten. Verder zijn er demonstraties van ambachten en hobby’s en leuke activiteiten voor de kinderen; er is ook een “knuffelhoekje” met kleinvee om te aaien en ezeltjes om mee te wandelen. En er is een kraam met nog goede spullen die weg mogen voor een vrijwillige bijdrage. De totale opbrengst daarvan wordt gedoneerd aan het Hospice in Zwolle. Voor de inwendige mens is er koffie en thee met eigengemaakte taarten en pannenkoeken met limonade. De markt begint om 10 uur en duurt tot 16 uur. Je bent van harte welkom op de Snuffelmarkt, en kunt dan gelijk de mooie buurtschap Veldhoek eens bekijken. Gratis toegang en voldoende parkeergelegenheid. Standhouders kunnen zich aanmelden via snuffelmarktveldhoek@gmail.com.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Veldhoekers. - Facebookgroep Buurtvereniging De Veldhoekers.

Reactie toevoegen