Vechtdal

Streek
Vechtdal
Overijssel

Vechtdal

Terug naar boven

Status

Het Vechtdal is een streek in de provincie Overijssel.

Terug naar boven

Naam

Oudere naamgevingen
Deze streek werd vanouds en wordt soms nog Vechtstreek genoemd (diverse instanties hanteren deze naam nog, bijvoorbeeld deze). Vermoedelijk om verwarring met de Vechtstreek in de provincies Utrecht en Noord-Holland te voorkomen, wordt de streek in Overijssel tegenwoordig gepromoot onder de naam Vechtdal. Heel verstandig!

Naamgeving
De streek is genoemd naar de ligging rond de Overijsselse Vecht, die zo heet om verwarring met de Vecht in Utrecht en Noord-Holland te voorkomen. Die Vecht heeft doorgaans - op plattegronden en dergelijke - geen voorvoegsel, maar wordt soms wel Utrechtse Vecht genoemd, inderdaad; ter onderscheiding van de Overijsselse...

Terug naar boven

Ligging

Het Vechtdal ligt rond de rivier de Overijsselse Vecht, die zo wordt genoemd omdat er ook nog een rivier de Vecht is in de provincies Utrecht en Noord-Holland. De Overijsselse Vecht komt bij Gramsbergen Nederland binnen, en loopt vervolgens door de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen om ten noorden van Zwolle uit te monden in het Zwarte Water. De VVV voor deze streek rekent ook de gemeente Staphorst (gelegen ten noorden van de gemeenten Zwolle en Dalfsen) nog tot de streek. En ook het nabijgelegen Reestdal valt onder haar werkgebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van het Vechtdal, kun je terecht bij de volgende instantie:

- In de oude binnenstad van Gramsbergen is het Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal gevestigd. Hier kun je kennis maken met de cultuur en historie van deze prachtige Nederlandse en Duitse streek. Monumenten, landschappen en recreatiemogelijkheden worden hier op een eigentijdse wijze voor het voetlicht geplaatst. Het Info Centrum is bij uitstek geschikt als startpunt voor je tocht door de omgeving. In het streekmuseum kun je een permanente expositie met als rode draad de rivier de Vecht en de streek bezichtigen. Daarnaast worden er tal van bijzondere bodemvondsten en streekgebonden bezienswaardigheden tentoongesteld. Ook wordt in het museum de beruchte Slag bij Ane, die op 28 juli 1227 in de buurtschap Ane plaatsvond, middels een uitgebreide expositie belicht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De spoorlijnen Zwolle-Emmen en Almelo-Mariënberg, de zogeheten Vechtdal-lijnen, zijn in respectievelijk 2012 en 2013 naar vervoerder Arriva gegaan. Arriva voert een aantal verbeteringen op deze lijnen door. Welke dat zijn, kunt u lezen in dit persbericht.

Terug naar boven

Evenementen

- De Vechtdalrally (op een zaterdag in juni) is bij deelnemers en publiek van rallyevenementen al jaren geliefd vanwege het compacte karakter van de wedstrijd. Alle klassementsproeven liggen dicht bij elkaar en zijn goed toegankelijk voor het publiek. Technische stukken asfalt worden afgewisseld met verraderlijke stukken gravel en zand. Dat maakt het een zeer uitdagende wedstrijd voor de deelnemers. De Vechtdalrally wordt verreden over drie verschillende klassementsproeven. Allemaal in de nabijheid van het centraal gelegen serviceterrein op het parkeerterrein van de Evenementenhal in Hardenberg. De totale lengte van de wedstrijd is ongeveer 150 km waarbij 100 km op snelheid wordt afgelegd. De langste klassementsproef van de wedstrijd is maar liefst 27 km lang. De Vechtdalrally telt mee voor verschillende kampioenschappen en merkencups, waaronder het Nederlands Rallykampioenschap en het Nederlands Shortrally Kampioenschap.

- Hardloopliefhebbers kunnen tijdens de Vechtdal Trail (op een zaterdag eind juni of begin juli, in 2021 voor de 4e keer) rond Ommen volop genieten van deze mooie streek. Je kunt kiezen uit de afstanden 17, 28 en 44 km. Het parcours is door het afwisselende landschap, de singletrack paden en verrassende uitzichten zowel aantrekkelijk voor de beginnende trailer als voor de ervaren trailloper.

- Vechtdal Fietsvierdaagse (september).

- De Vechtdal Crosscompetitie (najaar, in 2021 voor de 6e keer) is een absolute aanrader voor alle hardlopers die houden van een uitdagende competitie in een schitterende bosrijke omgeving. Het gaat om een 7-tal wedstrijden in diverse plaatsen in de regio. Voor € 25,00 inschrijfgeld kun je deelnemen aan alle 7 wedstrijden. Om voor de eindoverwinning in aanmerking te komen dient bij minimaal 4 van de 7 wedstijden de finishlijn te zijn gepasseerd. Aan het eind van de competitie zijn er in elke leeftijdscategorie aantrekkelijke prijzen voor de drie hoogst geklasseerden te verdienen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- NS-wandeling Vechtdal is een 2-daagse wandeling van in totaal 34,5 km. Hij loopt van station Mariënberg via Ommen naar Dalfsen. De wandelroute volgt de sterk meanderende Vecht. Bereid je voor op een paar keer pittig klimmen over oude rivierduinen. Je loopt door bossen, over landgoederen en langs agrarisch gebied. Op de tweede dag passeer je leuke dorpjes en mooie boerderijen.

- Site van Staatsbosbeheer m.b.t. het Vechtdal.

- Toeristische informatie over het Vechtdal.

- De Overijsselse Vecht (Nedersaksisch: De Vechte) is een regenwaterrivier in Duitsland en Nederland. Zij is 167 km lang waarvan 60 km in Nederland. Haar oorsprong ligt in het Münsterland en zij mondt bij Zwolle in het Zwarte Water. De Vecht is een echte regenrivier en heeft daarom een zeer fluctuerende afvoer. In de zomer kan een afvoer van slechts enkele m3/s per seconde voorkomen, terwijl in de wintermaanden een afvoer van 100 tot 200 m3/s zeker niet ongebruikelijk is. In 1908 is de rivier gekanaliseerd en zijn daarom vele bochten afgesneden. In Nederland daalt haar lengte daardoor van 85 naar 60 km.

Door deze en andere waterwerken daalt het water in de rivier naar een laag niveau en moet men in 1920 besluiten om stuwen te bouwen. Dat worden er 7: De Haandrik, Ane (inmiddels afgebroken), Hardenberg, Diffelen (bij Mariënberg), Junne (O van Ommen), Vilsteren en Vechterweerd (bij buurtschap Marshoek, tussen Dalfsen en Zwolle). De rivier is vanaf de monding bij Zwolle tot de stuw bij Junne bevaarbaar voor schepen. Dat komt doordat de stuwen benedenstrooms van Junne wel schutsluizen hebben en de stuw bij Junne zelf niet. Verder stroomopwaarts hebben de stuwen wel weer schutsluizen tot de stuw bij De Haandrik die ook een kleine waterkrachtcentrale heeft. Dit is de enige van deze sluizen die nog bediend word: 1 keer per jaar om de boot van Sinterklaas door te laten.

- Artikel over recente herinrichting van de Vecht rond Hardenberg en Loozen.

- De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. Daarvoor is een integrale aanpak nodig. Herstel van de Vecht vraagt om ingrijpende maatregelen, genomen op de juiste plaats in het stroomgebied, en om een goede samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Alterra wijst hiervoor de weg in haar rapport ‘Bouwstenen voor de grensoverschrijdende Vecht. Een half-natuurlijke laaglandrivier tussen Emlichheim en Hardenberg' (2013).

- "30 kilometer dijk versterken tussen Dalfsen en Zwolle en bijdragen aan een klimaatbestendig Vechtdal. Dat is waar de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen met het project 'Veilige Vecht' voor aan de lat staan. “We staan aan het begin van een intensief proces om samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing te vinden voor het versterken van de dijk. Want dat is de opgave die er ligt: de dijk versterken, zodat inwoners ook in de toekomst worden beschermd tegen overstromingen”, vertelt dagelijks bestuurslid Breun Breunissen (WDODelta). Hierin werken we nauw samen met Waterschap Vechtstromen.

Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (Vechtstromen): “We kijken namelijk niet alleen naar de dijk tussen Dalfsen en Zwolle. Ook andere mogelijke maatregelen in het Vechtdal tot de Duitse grens nemen we in dit project mee. We noemen dit ook wel systeemmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk parkeren van water in een gebied wanneer het hoogwater is. Want uit recent onderzoek blijkt dat die systeemmaatregelen ook kunnen bijdragen aan minder hoge waterstanden op de Vecht in extreme situaties. De combinatie met systeemmaatregelen kan zorgen dat de dijk op sommige punten wellicht minder ingrijpend hoeft te worden aangepakt."

Op zoek naar een goede oplossing. Alle dijken in Nederland moeten voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Onderzoek heeft aangetoond dat de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle onvoldoende sterk is om het Vechtdal in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Van medio 2020 tot medio 2023 nemen de waterschappen de tijd voor een verkenning. Hierin wordt de situatie - waarin ook rekening wordt gehouden met langere periodes van droogte - nauwkeurig in beeld gebracht en bekeken welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn. Daarvoor wordt veel onderzoek gedaan en worden gesprekken met inwoners en bedrijven gevoerd.

In 2023 wordt de verkenning afgesloten met het besluit welke oplossing de voorkeur heeft: het voorkeursalternatief. Dat kan hetzij alleen dijkversterking zijn, hetzij een combinatie met een of meer systeemmaatregelen. Daarna worden de maatregelen verder uitgewerkt tot concrete plannen. Vanaf 2027 gaat de schop in de grond. Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het project Veilige Vecht is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende 30 jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren." (bron: Waterschap Vechtstromen, september 2020)

- "Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken overheids- en maatschappelijke organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. In december 2020 is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Maar liefst 23 projecten worden gezamenlijk opgestart. De projecten vormen een onderdeel van de Regiodeal Zwolle en dragen bij aan waterveiligheid, biodiversiteit, recreatieve en natuurlijke voorzieningen, economische groei en verduurzaming, behoud en ontwikkeling van het Vechtdallandschap. Van de benodigde 15 miljoen euro wordt een gedeelte gesubsidieerd vanuit de Regiodeal.

Onder regie van de provincie Overijssel is in de afgelopen 10 jaar door de gebiedspartners een groot aantal projecten gerealiseerd. Sinds 2019 is Ruimte voor de Vecht een netwerkorganisatie. Om deze unieke samenwerking te markeren is in 2020 een Masterplan opgeleverd. Hierin staan concrete doelstellingen voor de komende jaren op het gebied van onder meer waterveiligheid, biodiversiteit, duurzame landbouw en economische groei. De Regiodeal-projecten dragen bij aan deze doelstellingen. De 23 projecten kenmerken zich door een grote variatie. Zo worden er onder meer fietspaden aangelegd, steigers en pontjes gerealiseerd en zijn er projecten in het kader van duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Ook wordt er gewerkt aan merkbeleving en gastheerschap binnen het Vechtdal. Op deze wijze geven we gezamenlijk een enorme impuls aan duurzame ontwikkeling en economische groei in deze regio.

Ruimte voor de Vecht zet met groot enthousiasme haar tanden in deze nieuwe opgave. Het doel is om kennisdeling te faciliteren en projecten en personen met elkaar te verbinden. Daarnaast zal de organisatie zorgen voor overkoepelende communicatie over de voortgang en resultaten. Diverse projecten worden ingezet binnen educatieve trajecten met scholen in het gehele Vechtdal. Zo is jong en oud bij de ontwikkeling van de streek betrokken.

Ruimte voor de Vecht is blij met het vertrouwen dat zij krijgt van het Rijk, de Provincie Overijssel en de Regio Zwolle. In deze video is te zien hoe de 16 partners de handtekening zetten, gecombineerd met een interview met Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Regio Zwolle en Alwin te Rietstap, wethouder in Hardenberg en voorzitter van Ruimte voor de Vecht. Een feestelijk startmoment van een traject waarin intensief wordt samengewerkt aan brede welvaart in het Vechtdal." (bron: Provincie Overijssel, december 2020)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vechtdal (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Media / nieuws: - Nieuws uit het Vechtdal op de site van De Stentor.

- Vechtdal Centraal is de nieuwssite van de Dalfser Courant en Ommer Nieuws.

- Vechtdal FM is de omroep van de gemeenten Dalfsen en Ommen. 24 uur per dag muziek en nieuws uit de regio. De overheid heeft in 2016 besloten de lokale omroepen te stimuleren regio-omroepen te vormen, en dat is in deze regio gelukt; vanuit de lokale omroepen Mediagroep Delta FM (Twenterand), NOOS (Hardenberg) en LODON (Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen) is in 2017 de regionale omroep Vechtdal Breed ontstaan. Mede door de steun van de besturen van de 4 gemeenten is het verzoek om met deze partijen samen te werken in een kleinere regio gehonoreerd (de overheid had eigenlijk een grotere regio met ook omroepen op de Veluwe op het oog). Iedere lokale omroep houdt de eigen uitzendingen die gericht zijn op het lokale publiek. Door de krachtenbundeling zal merkbaar worden dat er nog meer actueel lokaal en regionaal nieuws beschikbaar is op de websites, de sociale media en op radio en TV. Ook worden er gezamenlijke programma’s ontwikkeld.

- Onderwijs: - Het Vechtdal College (voortgezet onderwijs) heeft 3 locaties: Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart. Iedere locatie heeft zijn ‘eigen karakter’. Wat hen verbindt is de ambitie om leerlingen bagage mee te geven waarmee ze hun weg kunnen vinden in de samenleving. Bagage in de vorm van goed onderwijs, een breed aanbod aan activiteiten en maatwerk in zorg en begeleiding.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Het Ondernemershuis voor het Vechtdal is de verbindende plek voor succesvolle ondernemers in deze regio. Met een compleet aanbod aan kennis en informatie op het gebied van innovatie, onderwijs en financiering ondersteunt het Ondernemershuis je bij het vergroten van je zakelijke succes. Het Ondernemershuis is er voor en door alle ondernemers. Samen staan we sterk. Binnen de regio Zwolle liggen voor jou als ondernemer uit het Vechtdal veel kansen, mogelijkheden en uitdagingen. Door samen met je collega-ondernemers de schouders eronder te zetten, kun je de mogelijkheden voor werk en ondernemerschap in de regio optimaal benutten. Het Ondernemershuis wil daarbij verbinden, verbreden en versnellen en je helpen om de kansen, mogelijkheden en uitdagingen vanuit je eigen kracht om te zetten in zakelijk succes. Samenwerking vanuit het Ondernemershuis draagt daarmee actief bij aan een vernieuwde en versterkte regionale economie.

De ondernemersadviseur van het Ondernemershuis is het aanspreekpunt voor al je vragen. Hij geeft je de informatie die je nodig hebt of brengt je in contact met een van de partners. Bij het Ondernemershuis sta jij aan het roer. Voor het Ondernemershuis telt slechts één belang: jouw succes als ondernemer. Je krijgt er een eerlijk, onafhankelijk en transparant advies. Het Ondernemershuis werkt samen met een groot aantal lokale en regionale partners: kennispartners, commerciële partijen en overheden. Zij zetten hun expertise, kennis en kunde in de meeste gevallen kosteloos voor jou in. Het Ondernemershuis opereert zonder winstoogmerk. Want als het ondernemers goed gaat, gaat het goed met de economie in het Vechtdal. Ook als je je oriënteert om ondernemer te worden, ben je voor advies welkom bij het Ondernemershuis.

Reactie toevoegen