Uffelte

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

uffelte expositieboerderij de uelenspieghel 1974 [640x480].jpg

Uffelte Expositieboerderij De Uelenspieghel 1974

Uffelte Expositieboerderij De Uelenspieghel 1974

Uffelte

Terug naar boven

Status

- Uffelte is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Havelte.

- Onder het dorp Uffelte valt ook de buurtschap Holtinge.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Uffelter.

Terug naar boven

Ligging

Uffelte ligt NO van Havelte, aan de N371 (Meppel-Assen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Uffelte 104 huizen met 651 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Uffelte heeft 5 rijksmonumenten.

- Uffelte heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Uffelte en Darp hebben destijds besloten tot de bouw van een gezamenlijke kerk, midden tussen deze twee kernen in, in het huidige Havelte. Deze kerk kwam gereed in 1310. De kern Havelte is daar pas later bij ontstaan. Uffelte heeft pas laat een eigen kerk gekregen: in 1910. Deze wordt 'kapel' genoemd omdat het geen eigen kerkelijke gemeente is maar deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Havelte (voorheen Hervormde Gemeente). Het kerkje heeft ca. 70 zitplaatsen.

- Vele karakteristieke Saksische boerderijen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De RUNFORESTRUN trailruns zijn exclusieve trailrun evenementen in de mooiste natuurgebieden van Noord en Oost Nederland. Ze zijn exclusief door de kleinschaligheid. RUNFORESTRUN Holtingerveld (op een zaterdag in november) gaat over de afstanden 15 en 30 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Quinten Bulte is in februari 2016 een hele ochtend op zoek geweest naar de zeldzame noordse winterjuffers, in het Uffelter Binnenveld, een heidegebiedje en een bekende overwinteringsplek van deze libellen. Dat dat uiteindelijk prima gelukt is, kun je zien onder de link.

- Natuurgebied het Holtingerveld, NW van Uffelte, genoemd naar de buurtschap Holtinge, is de grootste es van Drenthe. Ruim 800 jaar lang gebruikten de boeren uit Uffelte de gronden op het Holtingerveld voor de teelt van graan en aardappelen. Vele akkers zijn de laatste 100 jaar veranderd van gebruik. Grote delen bestaan nu uit gras, maïs, en lelies. Slechts een klein deel bestaat uit graan dat in hoofdzaak door Natuurmonumenten wordt geteeld. Rondom de akkers van Natuurmonumenten is goed te zien dat de “gangbare landbouw” aan gewasbescherming doet. Vrijwel geen onkruidje is er te vinden. Waar maïs moet staan, staat ook alleen maar maïs, waar lelies moeten staan, staan alleen maar lelies.

Hoe anders is het op de akkers van Natuurmonumenten. Niet alleen de opbrengst van het gewas telt, ook de specifieke akkerkruiden worden behouden en daar zit heel zeldzaam spul tussen. Vroeger o zo algemeen, nu heel bijzonder. Bovendien profiteren vogels van de vele zaden die de kruiden produceren en van de insecten die op de bloemenpracht af komen. Natuurmonumenten draagt op deze manier haar steentje bij aan het behouden van de Drentse cultuurhistorie van het esdorpenlandschap met de daarbij behorende flora en fauna. Het ministerie van Defensie heeft in 2010 een groot deel van oefenterrein Havelte-Oost afgestoten. Dit bijna 1.000 hectare grote gebied maakte al deel uit van het Holtingerveld en is nu weer 'teruggegeven aan de natuur'. Op een bord bij de schaapskooi kun je zien waar je die dag de Holtinger Schaapskudde kunt aantreffen.

In 2017 heeft Staatsbosbeheer 63 hectare natuur overgedragen gekregen van het Ministerie van Defensie. Het gaat om een voormalig militair oefenterrein aan de zuidkant van het Holtingerveld dat bestaat uit bos, grasland, heide en stuifzand. Het sluit aan op de andere natuurgebieden van Staatsbosbeheer in dit gebied. Staatsbosbeheer gaat in het nieuw verkregen terrein de vergraste heide maaien zodat er de komende jaren weer ‘heischraal grasland’ ontstaat. Eveneens in 2017 nam ook Natuurmonumenten al een stuk voormalig oefenterrein over op het Holtingerveld, met een oppervlakte van 210 hectare. - Pagina over het Holtingerveld op de site van beheerder Natuurmonumenten.

Her en der in het Holtingerveld kom je diepe kuilen tegen. Dit zijn bomkraters, ontstaan in de Tweede Wereldoorlog, door bombardementen van geallieerde vliegers. De geallieerden probeerden zo de Duitse vliegtuigen uit te schakelen, die op het vliegveld alhier waren verstopt in hangars, afgedekt met camouflagenetten. Door de bombardementen is het vliegveld nooit in gebruik genomen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Uffelte (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Uffelte.

- Nieuws: - Nieuws uit Uffelte op Facebook. - TV Uffelte doet verslag van evenementen en activiteiten in het dorp. "Neigies en belevenissen mit een knipoog. Ie kunt oens, Marry en Gea, zomaor tegen komen in en rondum het dorp. Aw samen op pad bint beleeft wij altied wel wat. Dus hol oens in de gaten... dan doet wij dat bij jullie. ;-) ", aldus de dames op hun Facebookpagina.

- Onderwijs: - Oosterveldschool. Het schoolplein van de Oosterveldschool in Uffelte was vóór 2016 ingericht met een klimrek, duikelstang en zandbak, en voor het overige geheel bestraat, en dat voor 100 kinderen. In genoemd jaar is het terrein heringericht tot een ecologische speelplek met een crossbosje, speel- struin- en huttenbouwbosjes, een kabelbaan, waterpomp met waterloop en er is een ruimte ingericht voor moestuintjes, een insectenhotel, een amfitheater en zitbanken om de bestaande bomen. En de kinderen kunnen nu ook na schooltijd spelen op een groen schoolplein en bekend worden met de natuur. Ook kan het schoolplein nu gebruikt worden als ontmoetingsruimte voor de overige inwoners van Uffelte, bijvoorbeeld voor muziek, en toneelverenigingen kunnen in het amfitheather een voorstelling houden. Er kan ook biologieles worden gegeven en de vogelwacht kan nestkastjes ophangen rondom school en in het schoolbos. - Kinderdagverblijf / BSO / VSO KaKa.

- Muziek: - Het in 2002 opgerichte Dweilorkest Frederikshaven Uffelte is genoemd naar het gelijknamige wegrestaurant, waar ze hun repetities houden. Ze zorgen graag voor de feestelijke noot tijdens je evenement, zoals braderieën, bruiloften, personeelsfeesten, openingen, jubileums, buurtfeesten, kampioenschappen, verjaardagen en examenfeesten.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Uffelte.

Reactie toevoegen