Twisk

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

twisk_collage.jpg

Twisk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Twisk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Twisk..JPG

In Twisk aangekomen, helaas niet met de trein. Het fraaie oude station van de spoorlijn Hoorn-Medemblik is gelukkig bewaard gebleven en is nu station van de museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

In Twisk aangekomen, helaas niet met de trein. Het fraaie oude station van de spoorlijn Hoorn-Medemblik is gelukkig bewaard gebleven en is nu station van de museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

Twisk.JPG

Mooi daar in Twisk

Mooi daar in Twisk

Twisk. (3).JPG

De Hervormde kerk in Twisk in het voorjaar

De Hervormde kerk in Twisk in het voorjaar

Twisk. (2).JPG

Twisk in de voorjaarszon

Twisk in de voorjaarszon

Twisk (3).JPG

In Twisk kijk je je ogen uit, zo veel monumentale panden, alleen al meer dan 100 stolphoeven in alle soorten en maten. Het hele 5 km lange dorpslint is een beschermd dorpsgezicht en als je het ziet snap je gelijk waarom dat zo is en moet blijven.

In Twisk kijk je je ogen uit, zo veel monumentale panden, alleen al meer dan 100 stolphoeven in alle soorten en maten. Het hele 5 km lange dorpslint is een beschermd dorpsgezicht en als je het ziet snap je gelijk waarom dat zo is en moet blijven.

Twisk (2).JPG

Nog zo'n juweeltje in Twisk, waar ze er dus nog véél meer van hebben.

Nog zo'n juweeltje in Twisk, waar ze er dus nog véél meer van hebben.

twisk_ot_en_sien_festival_2016.jpg

In mei kun je bij het Ot & Sien Festival Twisk voor redelijke prijzen een heel weekend uit je dak  met topartiesten, in de sfeervolle ambiance van de museumstoomtram en het station.

In mei kun je bij het Ot & Sien Festival Twisk voor redelijke prijzen een heel weekend uit je dak met topartiesten, in de sfeervolle ambiance van de museumstoomtram en het station.

NH gemeente Twisk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Twisk in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Hier is goed te zien dat Twisk vóór het gereedkomen van de Wieringermeerpolder, in 1930, nog aan de Zuiderzee lag. Twisk werd voordien beschermd door de Noorderkogge Zeedijk, deel van de Westfriese Omringdijk.

Gemeente Twisk in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Hier is goed te zien dat Twisk vóór het gereedkomen van de Wieringermeerpolder, in 1930, nog aan de Zuiderzee lag. Twisk werd voordien beschermd door de Noorderkogge Zeedijk, deel van de Westfriese Omringdijk.

Twisk

Terug naar boven

Status

- Twisk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1978. In 1979 over naar gemeente Noorder-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Medemblik.

- Wapen van de voormalige gemeente Twisk. - Dorpsvlag.

- Onder het dorp Twisk valt ook de buurtschap Bennemeer.

Volgens (1) zou vóór de herindelingen van 1979 ook de buurtschap Westeinde (van buurdorp Opperdoes) onder deze gemeente hebben gevallen. Volgens de oude gemeenteplattegronden echter (waarvan je er op deze pagina één afgebeeld ziet), liep de grens met Opperdoes altijd al langs de Noorderweg en Zuiderweg, en heeft de buurtschap Westeinde, in ieder geval de weg Westeinde, ook altijd onder Opperdoes gevallen. De buurtschap Westeinde valt daardoor slechts voor een klein deel onder het dorp Twisk, namelijk voor de huizen aan de W zijde van de Zuiderweg, die aan de O zijde van die weg vallen onder het dorp Opperdoes.

Volgens dezelfde bron heeft ook een deel van de buurtschap en dijk Broerdijk ooit onder Twisk gevallen. In ieder geval vandaag de dag valt die bebouwing alleen nog onder deels Midwoud, deels Oostwoud (en is er ook geen sprake - meer? - van 3 verschillende postcodes voor de respectievelijke dorpen, zoals genoemde bron stelt, maar 2, zijnde voor de delen onder Midwoud en Oostwoud).

- Het dorpsgebied van Twisk heeft een zeer uitgestrekte, langgerekte 'bebouwde kom', die ook de ZW aansluitend aan de dorpskern gelegen buurtschap Bennemeer omvat. Deze begint in Bennemeer als een 50-km-zone. Aan het begin van de dorpskern en daarmee aan het begin van de Dorpsweg gaat deze zone over in een 30-km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In 1255 komt de plaatsnaam voor het eerst in de archieven voor, en wel in een bul, waarin Paus Innocentius IV (1243-1254) bevestigt dat het nonnenklooster in Hemelum (Fryslân) bezittingen heeft in o.a. "Lambertschagen en Twisca". 1311 Tvisken, 1345 Twisch, 1396 Twisca, 1639 Twiske.

Naamsverklaring
Hierin schuilt het Oudfriese twisk of twiska 'tussen'. De naam is te vergelijken met plaatsnamen als Halfweg en Bedaf (bij Uden), die de ligging van de plaats halverwege twee andere aangeven.(2) In dit geval gaat het dan om de ligging tussen Abbekerk in het W en Medemblik in het O.

Terug naar boven

Ligging

Twisk ligt N van Hoorn, ZW van Medemblik en Opperdoes. Het dorpsgebied grenst in het W aan de A7, in het N aan de Mijnsherenweg en de provincialeweg N239 (Medemblik - Winkel) die ter plekke Dijksweg heet (en deel uitmaakt van de Westfriese Omringdijk), in het O aan de wegen Noorderweg en Zuiderweg en in het Z aan de Broerdijk.

Twisk kenmerkt zich als een echt lintdorp van ca. 5 km lengte. Pas sinds de 20e eeuw zijn er enkele 'aftakkingen' met nieuwbouw verrezen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Twisk 113 huizen met 655 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 112/647 (= huizen/inwoners) en buurtschap Koppershorn (deels) 1/8. De buurtschap Koppershorn (= de bebouwing aan de Mijnsherenweg) valt tegenwoordig geheel onder het dorp Lambertschaag. Daarentegen valt de buurtschap Bennemeer (= de bebouwing aan de Bennemeersweg), die vóór de herindelingen van 1979 voor een W 1/3 deel onder Abbekerk viel (op de oude plattegrond op deze pagina is dat goed te zien), tegenwoordig geheel onder Twisk. In 1840 was die buurtschap voor het destijds al Twisker deel nog onbewoond, en in het destijds Abbekerker deel stond toen nog maar 1 pand.

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- Kroniek van Twisk (= belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van het dorp, chronologisch weergegeven).

- "In 1995 is de werkgroep historische vereniging Twisk opgericht, die in 1997 een stichting is geworden onder de naam Stichting Twisca. In de jaren daarna: hebben de leden heel veel historische gegevens, beeldmateriaal en zaken voor het museum verzameld en vastgelegd; is museum de Karckezolder tot stand gekomen, ingericht en onderhouden; is ieder jaar een jaarboekje, met veel historie over het dorp, uitgegeven; is de website opgezet en onderhouden; zijn ca. 1000 foto’s in de Beeldbank geplaatst; zijn vele lezingen, film- en fotomiddagen georganiseerd. Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze 260 donateurs. Heb je nog iets in de kast liggen dat geschikt is om door onze stichting bewaard te worden voor ons archief of museum, zoals oude huishoudelijke voorwerpen, kleding, geschriften of andere zaken, wij komen graag even langs om het op te halen of om bijvoorbeeld oude ansichtkaarten, foto's en andere documenten te kopiëren of in te scannen, zodat het in ieder geval bewaard blijft en je desgewenst de originelen kunt behouden. Mail ons even op twisca@live.nl of bel naar 0227-547424."

- "Sinds de oprichting van 'Twisca' in 1995 hadden we vanuit de bevolking veel materiaal gekregen dat het tentoonstellen waard was, maar waar we geen ruimte voor hadden. Daarbij kwam ook, dat ons in 1998 door de gemeente Noorder-Koggenland het beheer werd aangeboden van de archeologische verzameling van Sake Visser (Sjaak). Hieraan ligt een hele geschiedenis ten grondslag: Sjaak Visser, ongehuwd, woonde met zijn ouders in de Horn te Twisk. Hij was een kleine boer, met melkkoeien, wat schapen en varkens. Hij had van jongs af al belangstelling voor archeologie en verdiepte zich daar dan ook in. Aangezien hij in het oudste deel van het dorp woonde had hij de gedachte dat er op zijn erf wel eens wat in de grond zou kunnen zitten. Hij groef in de zomer grote gaten in zijn erf van wel 1 m in doorsnee en zeker 2 m diep. Hij vond tot zijn verrassing veel scherven, maar ook delen van vroegere gebruiksvoorwerpen, potten, kannen, muntjes enz. Hij deed dat alles heel secuur in kisten en dozen en bewaarde dat. In de winter, als het in de koeienstal aangenaam van temperatuur was, zocht hij dat allemaal uit, sorteerde het en lijmde het waar nodig weer in elkaar. Ook werd het hier en daar weer wat bijgeverfd. Zo ontstond door de jaren heen een bijzondere verzameling, voornamelijk van zijn eigen erf of soms uit de naaste omgeving.

Toen Sjaak op latere leeftijd een vriendin ontmoette, zijn ouders waren toen geruime tijd daarvoor al overleden, wilde hij gaan verhuizen. Hij moest een plek vinden voor zijn verzameling en bood het aan bij het West-Fries Museum. Het voldeed echter niet aan de kwaliteitseisen die het museum aan collecties stelt. Daarna werd het aangeboden aan de toenmalige gemeente Noorder-Koggenland, die wel de plaatselijke waarde er van inzag, maar geen ruimte had om het tentoon te stellen. De vraag kwam bij 'Twisca' of wij interesse hadden om de collectie te beheren. Dit vroeg echter wel om ruimte en het idee kwam naar voren om eens te kijken op de zolder van de Hervormde kerk van Twisk, die alleen maar in gebruik was voor de opslag van overbodig materiaal en heel veel stof. Het bestuur van de kerk gaf alle medewerking aan het gebruik van de zolder om daar een museum in te gaan richten. Voor de inrichting, het uitvlakken van de vloer, vloerbedekking, kasten, vitrines, verlichting was niet alleen veel mankracht nodig, maar ook veel geld. Gelukkig wisten we financiële steun te krijgen van de gemeente, het Anjerfonds en het VSB-fonds. Dit alles maakte het mogelijk dat het museum met de naam 'de Karckezolder' werd gerealiseerd.

Helaas voor ons is de kerk eind 2017 verkocht - waarvoor zie het hoofdstuk Evenementen etc., red. - en moesten we op zoek naar een andere ruimte. Nu deed zich een unieke, geweldige situatie voor: het voormalig gemeentehuis van Twisk (Dorpsweg 87) stond te koop. Voor Stichting Twisca een prachtige plek om het museum in te huisvesten. Maar... het bedrag voor de aankoop ligt niet zomaar bij de stichting op de plank. Gelukkig boden Vok en Nel Kay aan om het voor te financieren. Dit houdt in dat we op zoek moeten naar geld. Daarom zijn we gestart met het aanschrijven van fondsen en bedrijven. Zodra een groot deel van het verwachte geld binnen is benaderen we de dorpsbewoners en donateurs om ons voor het resterende deel te steunen door een schenking of het aanschaffen van obligaties.

Totdat we het geld voor de aankoop bij elkaar hebben, mogen we van 2019 t/m 2021 de ruimte als museum gebruiken. Hiermee zijn we ontzettend blij. Oproep: Vind je het leuk om op zondag mee te lopen in het museum? Geweldig! Geef je dan op via twisca@live.nl of bij Vok Kay Dzn., Dorpsweg 85, tel. 0227-541620, of Rinie Bobeldijk, Dorpsweg 32, tel. 0227-547424, of bij een van de overige bestuursleden." Het museum is in de maanden juni tot en met september iedere zondag geopend (13.30-17.00 uur) en in oktober en november de 1e zondag van de maand. Entree € 3,00, inclusief koffie/thee.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Twisk heeft 51 rijksmonumenten. Naast de Hervormde kerk en pastorie en de Doopsgezinde Vermaning zijn dat vooral monumentale woonhuizen en (stolp)hoeven. Het dorp heeft een van de hoogste concentraties van stolpboerderijen in Nederland: van de ca. 450 woonhuizen zijn er maar liefst ruim 100 van het type stolphoeve, in alle varianten, van eenvoudig tot rijk gedetailleerd. Mede hierdoor is de lintbebouwing aan de Dorpsweg in 1970, deels in 1974, benoemd tot beschermd dorpsgezicht.

- In 2019 heeft Elsevier Weekblad voor de eerste keer de verkiezing 'Mooiste Dorp van Nederland' gehouden. Om uit de duizenden Nederlandse dorpen het allermooiste te kunnen kiezen, riep Elsevier Weekblad de hulp in van diverse deskundigen. Na een eerste selectieronde is erfgoedinstellingen in de twaalf provincies gevraagd de drie mooiste dorpen in hun regio te kiezen. De daaruit ontstane lijst van 36 dorpen is door de redactie teruggebracht tot 12 dorpen; uit elke provincie één. Op deze wijze is Twisk in 2019 verkozen tot 'Mooiste dorp van Noord-Holland'. De landelijke winnaar werd het Groningse dorpje Niehove.

- 14e-eeuwse voormalige Hervormde (PKN) kerk met toren uit ca. 1500 (Dorpsweg 121). In 1891 krijgt de kerk een orgel van orgelbouwers F. Leichel en Zoon uit Lochem. Een 5 jaar durende restauratie van de kerk is in 1981 gereed gekomen. Als symbolische afsluiting van het project klimt inwoonster Trijntje Kay-Koster in de torenspits om de windhaan terug te plaatsen. De foto van deze 'heldendaad' is voor kleindochter Guda Kay aanleiding om haar voorouders eens te gaan uitpluizen (= genealogie). Ze heeft al meer dan 4.000 familieleden in haar computer verzameld.

Inmiddels 35 jaar na de vorige restauratie, begint in 2016 hier en daar het voegwerk van de toren los te laten. Om dit, voorafgaand aan een restauratieplan, goed te kunnen inspecteren, is gekozen voor inspectie met een drone, in plaats van de 'klassieke' tijdrovende en kostbare manieren (steigerbouw of hoogwerker) (mocht je zelf een drone overwegen voor hobby of werk, dan kun je hier een daarin gespecialiseerde webwinkel vinden, en hier hét boek over dronefotografie). - De kerk maakte deel uit van de Protestantse Gemeente Thomas (wat staat voor "Twisk, Hauwert, Oostwoud en Midwoud Allen Samen"), die de diensten in enkele kerken wilde concentreren en daarom besloot de kerk van Twisk te verkopen. De kerk is eind 2017 verkocht. Voor de herbestemming van de kerk zie het hoofdstuk Evenementen en activiteiten. - Nog een beschrijving van het orgel in de Hervormde kerk, in tekst en beeld.

- Doopsgezinde Vermaning uit 1867 (Dorpsweg 149). - Beschrijving van het orgel in de Doorpsgezinde Vermaning, in tekst en beeld.

- Van 1887 tot 1941 is er de spoorlijn Hoorn-Medemblik, met o.a. een station Twisk (dat aan 't Westeinde formeel net op grondgebied van buurdorp Opperdoes ligt). Het stationsgebouw is gelukkig behouden gebleven. Het pand is in 1999 gerestaureerd en heropend als onderdeel van de in dat jaar van start gegane Museumstoomtram Hoorn-Medemblik (zie verder bij Natuur en recreatie).

- Het pand op nr. 70/70a betreft de voormalige Nutskleuterschool.

- De straatverlichting met standaard lantaarnpalen in de dorpskern is in 2019 vervangen door sierlijke, historisch ogende lantaarnpalen.

- Gevelstenen in Twisk.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Wij, René Smit en Gerda Blom, hebben eind 2017 de Nederlands Hervormde Kerk in Twisk gekocht om onze droom te verwezenlijken: een bijzonder monumentaal gebouw bewonen én ruimte bieden voor creativiteit en verbinding. In Theaterkerk Hemels zijn muziek, theater, ceremonies, samenkomsten en overnachtingen verzameld onder één dak. Live muziek beluisteren of maken, drumles in een bijzondere ambiance, overnachten op de kerkzolder en ontbijten in de kerkzaal, en samen zijn met dierbaren of juist met zakelijke relaties zijn enkele voorbeelden van wat hier allemaal gebeurt. De ruime, hoge kerkzaal heeft een prachtige akoestiek en een mooi podium waar allerlei soorten podiumkunsten goed tot hun recht komen. We hopen dat iedereen die de kerk verlaat geïnspireerd, verrast, vermaakt of verbonden is.

Wij programmeren zelf muziek en theater, maar de zaal is ook te huur voor eigen optredens. Op die manier ontstaat er een mooie mix van muziek en theater, bekend en onbekend, lokaal en nationaal, voor jong en ouder. De theaterkerk is ook te huur voor andere evenementen zoals tentoonstellingen, rouw- en trouwdiensten, seminars, vergaderingen en trainingen. Wij verzorgen zelf de licht- en geluidstechniek en eventuele catering." Het oorspronkelijke monumentale kerkinterieur is zoveel mogelijk gehandhaafd. Dat verhoogt ook de sfeer en de uitstraling van de ruimte. Cultuurliefhebbers uit de hele regio hebben Theaterkerk Hemels inmiddels ontdekt.

- Bij de Paasloop kun je kiezen uit de afstanden 3, 5,5 en 11 km.

- Het Ot & Sien Festival (mei) is een heel weekend spektakel voor jong en ouder, vol cultuur, educatie, muziek, theater en plezier in de sfeervolle omgeving van het stoomtramstation. O.a. Meifair, fanfaremuziek, museumstoomtram, braderie met gezondheids- en streekproducten, culinaire proeverij, Stationsconcert en Swinging Nighttrain Concert met topartiesten. - Om een indruk te krijgen zie het filmpje Ot & Sien Festival 2015.

- Open Dorpskampioenschap Biljarten (mei), om de Piet Zee Bokaal, voor mannen en vrouwen, jong en ouder.

- Sinds 1973 organiseert Fanfare West-Frisia om de 5 jaar het muziekfestival HarKaFa (= HARmonie, KApel, FAnfare) (Pinksterweekend). Dit is een groot festijn met diverse orkesten en kapellen. De basis voor het muziekfestival is een muzikale uitwisseling met een buitenlands orkest. In 2018 was er door omstandigheden geen HarKaFa. De eerstvolgende keer is in 2023.

- Terwijl een DJ de leukste hits draait geniet je op zomerfeest Twisk Outdoor (op een zaterdag in juli of augustus, in 2019 voor de 8e keer) van onbeperkt bier, wijn, Jillz, fris en gezelligheid voor slechts 20 euro!

- Landschap Noord-Holland en KNNV Hoorn organiseren jaarlijks op de 1e zaterdag van augustus van 10.00 tot 16.00 uur een Vogelkijkdag in Waterberging Twisk. Het is een prachtige plek om vogels te kijken. Tijdens een kijkdag worden vaak wel 60 verschillende soorten gezien! Hoewel de zomer nog niet ten einde is, is de najaarstrek van vogels al in volle gang. Tijdens de Vogelkijkdag kun je verschillende steltlopers zoals kemphaan, witgatje en oeverloper verwachten. Eenden zoals wintertaling, slobeend, krakeend en tafeleend behoren ook tot de soorten van dit gebied. Deze waterberging is hiermee een mooi voorbeeld van hoe natuur en waterberging samen kunnen gaan. Het gebied is voor recreanten toegankelijk. Een fietspad slingert langs de natuurlijke oever van een eeuwenoude veenstroom. De Vogelkijkdag is ook de moeite waard voor gezinnen. Kinderen kunnen zo op een leuke manier kennismaken met de vogels. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Er staan vrijwilligers met telescopen voor je klaar, zodat je de vogels van dichtbij kunt bekijken zonder ze te storen. Voor nadere informatie over dit gebied zie het hoofstuk Landschap etc.

- Tijdens het traditionele Twisker Ringsteken Concours (1e zondag van september) strijden de aanspanningen met koets om diverse prijzen zoals Schoonste geheel, Beste menner en Orginaliteit.

- Oktoberfest.

- De inwoners van de Beukenlaan in Twisk hebben in 2017 gevierd dat hun straat in dat jaar 40 jaar bestond. En dat hebben ze groots aangepakt; ze hebben een eenmalige glossy uitgegeven met foto's van alle bewoners, er was een feest op Burendag, 23 september, met o.a. een expositie in de school met foto's van de aanleg van de straat en van alle groepen 8 van de school van de afgelopen 35 jaar, en een optreden van gelegenheidsband de Beukennoten. En er is een prachtige vlag gemaakt met daarop een beuk en de kleuren van het dorp, die door veel bewoners is besteld en natuurlijk op de genoemde dag uithing, en ook later nog kan worden gebruikt voor feestelijke gelegenheden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik heeft als halteplaatsen Hoorn, Wognum, Twisk, Opperdoes en Medemblik.

- Nut Twisk organiseert allerlei evenementen in het dorp door het jaar heen, en ondersteunt lokale verenigingen met raad en daad.

- Sinds 2009 is er het Dorpsservicepunt Toko Twisk, in de Doe-het-Zelf zaak van dhr. A. Rempt. Dit punt wordt gebruikt als sociaal trefpunt, voorziening voor kleine dagelijkse boodschappen e.a. dorpsvoorzieningen zoals een servicepunt van PostNL. Maar ook voor toeristen is het een ideaal rustpunt, waar je voor een vriendelijke prijs een hapje of drankje kunt nuttigen. Ook wordt er ijs, boerenkaasjes, wijn en honing verkocht. Zomers is er een klein buitenterras, in de winter is het mogelijk om binnen te zitten. En je kunt er een fiets huren of laten repareren bij de fa. Lakkie.

- Dat natuur en waterberging goed samen kunnen gaan, bewijst de waterberging Twisk / Oostermare. Inmiddels is het een belangrijk vogelkijkgebied geworden. Het gebied is 38 ha groot en kan bij hevige regenval circa 100.000 m³ water bergen. Daardoor overstroomt de rest van dit deel van West-Friesland niet. Dit volstromen zal één keer in de 5 à 10 jaar plaatsvinden. Om het water te beheren, kent het gebied een inlaatwerk en een uitlaatwerk. Naast de waterbergingfunctie is het gebied een stapsteen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in de verbindingszone Aartswoud -Medemblik. Het betreft een zone die kleine en grotere moerassen en natte percelen met elkaar verbindt. Voor bijvoorbeeld het baardmannetje is dat belangrijk.

Ook diverse soorten steltlopers en eendensoorten voelen zich hier thuis. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied. Vogelliefhebbers kunnen de vogels van achter het vogelkijkscherm bekijken zonder ze te storen. Voor toeristen en recreanten is er een fietspad, dat langs de natuurlijke oever van de eeuwenoude veenstroom de Oostermare slingert. Een informatiepaneel ter plekke vertelt bezoekers over de bijzonderheden van dit gebied.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Twisk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Compilatie van de interviews in de film: "Twisk een tijdsbeeld 2008-2009". Deze film van meer dan 90 minuten is gemaakt in opdracht van Stichting Twisca en is bij diverse winkels in het dorp te koop.

- Beeldbank met oude foto's en ansichtkaarten van het dorp van Stichting Twisca.

- Inwoner Govert Stoter heeft prachtige tekeningen gemaakt van enkele tientallen panden in Twisk.

- Diaserie met oude ansichtkaarten van Twisk. - Diaserie met oude ansichtkaarten van het dorp deel 2.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Twisk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Twisk maakt zich sterk voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in het dorp met betrekking tot aspecten als verkeer, veiligheid, zorg en welzijn, groenvoorziening, behoud van sociale functies in de kern zoals de Dorpswinkel, en nog veel meer. Onder het punt Welzijn valt onder andere het Dorpsservicepunt Toko Twisk, dat in 2009 is opgestart in de Doe-het-Zelf zaak van de heer A. Rempt. Dit punt wordt gebruikt als sociaal trefpunt en voorziening voor kleine dagelijkse boodschappen en een reparatiepunt voor fietsers van Lakkie. Voorts komt er waarschijnlijk ook een ruimte voor fysiotherapie, kapsalon, etc. Een aantal bestuursleden heeft naast de bestuursfunctie ook een commissieschap op zich genomen. Zo heeft Bob Alderlieste een commissieschap voor Openbaar Vervoer op zich genomen en maakt hij zich hard bij Provincie, Connexxion en gemeente om een betere openbaarvervoersregeling voor het dorp te krijgen. De Dorpsraad is op zoek naar nog meer enthousiaste vrijwilligers die een of meer van onze zorgpunten op zich willen nemen. Zo hopen wij commissieleden door het hele dorp te krijgen, waardoor we ook een goed beeld krijgen wat er in welke buurt speelt. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via info@dorpsraadtwisk.nl."

- Dorpshuis: - Dorpshuis Twisk.

- Verenigingen: - Het kleine dorp Twisk heeft een rijk verenigingsleven met ca. 20 verenigingen e.a. instellingen.

- Onderwijs: - Basisschool De Klaverwoid heeft ca. 90 leerlingen. Het is een school waar, mede door de kleinschaligheid, de kinderen, leerkrachten en ouders elkaar goed kennen. Ze zijn gewend om te werken met gecombineerde groepen en houden daarbij rekening met individuele verschillen. Ze willen als school het beste uit een kind halen en vinden het belangrijk dat kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ook hechten zij veel waarde aan zelfstandigheid en welbevinden van het kind. Hun missie is dan ook: 'Vanuit een veilige omgeving samen bouwen aan een goede toekomst.' Hun kernwaarden zijn: uniek, respect, eigenaarschap, samenwerken en inspireren. Het schoolgebouw is de afgelopen jaren opgefrist, het geeft een open en opgeruimde indruk. De school geeft ook onderdak aan Peuterspeelzaal Berend Botje en aan de openbare jeugdbibliotheek voor 0 t/m 14 jaar.

- Muziek: - "Koninklijk Fanfarekorps West-Frisia is opgericht in 1898. Enkele hoogtepunten: In 1961 heeft het orkest deelgenomen aan het defilé ter ere van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana. Het optreden in “Het Dorpshuis” van André van Duin, Frans van Dusschoten en Ria Valk tijdens het eerste HarKaFa in 1973. In juni 1998 is de vereniging de gehele dag aanwezig geweest en heeft muzikaal de bruiloft opgeluisterd van Wibi Soerjadi en zijn (inmiddels ex) Marion Klijnsmit. In 2005 mocht West-Frisia haar medewerking verlenen tijdens het bezoek van Koningin Beatrix aan Twisk. Uiteraard zijn er nog vele andere hoogtepunten. Denk aan de zeer goede resultaten tijdens de bondsconcoursen en op festivals.

Ook vandaag de dag is de vereniging nog enorm actief. Ze zijn altijd bereid - indien dit binnen hun mogelijkheden ligt - hun medewerking te verlenen. Er wordt door het jaar heen vaak een beroep op hen gedaan voor het geven van een serenade of het aanwezig zijn bij een feestelijke gebeurtenis. Verder hebben ze nog de jaarlijks terugkerende activiteiten. Denk hierbij aan de 1e zondag van het jaar het Nieuwjaarskoffiecocert, in maart het Voorjaarsconcert, en als afsluiting van het seizoen verblijden ze de inwoners van Twisk soms met een buitenconcert. Rond oktober / november nemen ze regelmatig deel aan een festival of concours.

Naast de fanfare is er ook nog het leerlingenorkest Oktafria, bestaande uit leerlingen van Muziekvereniging Tavenu uit Opperdoes en Koninklijk Fanfarekorps West-Frisia uit Twisk. De leerlingen van beide orkesten mogen en kunnen ook al na 1 jaar les deelnemen aan dit orkest. Het doel is met name leren samenspelen. Om de jeugd te stimuleren, houden we jaarlijks in december een jeugdfestival. Hierbij laten een aantal jeugd– en leerlingenorkesten hun muziekwerken horen aan het publiek en een deskundige jury. De jury geeft een positief kritisch rapport waarmee de orkesten het komende jaar weer aan de slag kunnen."

- Sport: - TSV Twisk is opgericht in 1940, en is ontstaan als fusie tussen Gymnastiek Vereniging De Halter (1922) en de Twisker Football Club (TFC) (1930). De omnisportclub doet aan (zaal)voetbal, gymnastiek, streetdance, zumba en darts. - Koninklijke IJsclub De Schaats is opgericht in 1904. - Jeugdschaatsen T.O.M. is een gezamenlijk initiatief van de ijsclubs van dit dorp, buurdorp Opperdoes en buurstad Medemblik (dan heb je dus gelijk de betekenis van de afkorting :-) .

- Vrouwen: - "Vrouwen van Nu afd. Twisk biedt een breed programma aan, waarmee wij de belangstelling van al onze leden zo veel mogelijk beogen te prikkelen. 1x per maand op donderdag hebben wij een afdelingsavond. De invulling van deze avond is deels informatief, deels creatief of amusant en deels educatief. Voorop staat dat deze avonden ook bedoeld zijn om elkaar te ontmoeten: "een avond voor jou als vrouw!". Het is dan ook gezellig om na afloop nog even een glaasje met elkaar te drinken. Daarnaast nemen veel van onze leden deel aan de diverse interessegroepen, zoals de leeskringen, de museumgroep, de lunchgroep, de kookgroep, de gespreksgroepen, de dansgroep, de fietsgroep, het (Kerst)koor en de filmclub. Ook is er een maandelijkse handwerk stuif-in. Voor meer informatie zie de beschrijvingen bij de diverse interessegroepen onder de link. In het najaar - richting Kerst - is er meestal een creatieve workshop. Een aantal keer per jaar wordt een excursie in onze prachtige provincie georganiseerd. Rond Kerst wordt er iets speciaals georganiseerd. Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar kunnen ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal of landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijg je zes maal per jaar het ledenblad van de landelijke vereniging met daarin ook het provinciale nieuws."

- Welzijn: - De Zonnebloem afdeling Twisk / Opperdoes is een relatief kleine afdeling met ca. 10 vrijwilligers, die zich inzetten voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking. Dit doen zij door het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals Bezoekwerk, Kunst en cultuur, Buitenactiviteiten, Winkelen, en Bezoek aan dierentuinen en natuurparken.

- Zorg: - Zorgboerderij De Essenburg heeft haar deuren open staan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en jongvolwassenen die behoefte hebben aan een thuis, die deze in hun eigen leefomgeving door omstandigheden moeten missen. De Essenburg biedt in eerste instantie plaats aan pleegkinderen. Via Pleegzorg kan een kind bij hen terecht voor: weekendopvang en/of vakantieopvang; crisisopvang, op korte termijn voor een korte periode; de opvang-variant. Dit is een periode tot 6 maanden; de opvoed-variant. Dit werd voorheen perspectief biedende opvang genoemd. Het betreft periodes langer dan 6 maanden. Plaatsing van een pleegkind verloopt altijd in overleg, via de pleegzorgwerker van Parlan. - De Eijkenhoeve is een zorgboerderij waar dagbesteding wordt geboden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen.

- Openbaar vervoer: - Als openbaar vervoer-voorziening heeft het dorp sinds 2014 haltes van de Overstapper.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Twisk nieuw en - idem oud. - Lokale Doop-, trouw-, begraafregisters e.d. van ca. 1650 - ca. 1850.

Reactie toevoegen