Twijzel

Plaats
Dorp
Achtkarspelen
Fryslân

Twijzel

Terug naar boven

Status

Twijzel is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Twizel.

Oudere vermeldingen
1840 Optwijzel.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Twijzel ligt ZO van de dorpen Twijzelerheide, Zwagerbosch, De Westereen en De Falom, Z van de dorpen Kollumerzwaag en Triemen, WZW van de dorpen Veenklooster en Oudwoude, ZW van de dorpen Buitenpost en Kollum, W van het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos, NW van de dorpen Augustinusga en Surhuizum, NNW van de dorpen Kootstertille en Drogeham, NO van het dorp Jistrum en het Burgumer Mar, ONO van de dorpen Noardburgum en Feanwâldsterwâl en OZO van het dorp Feanwâlden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Twijzel 160 huizen met 927 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Twijzel heeft 12 rijksmonumenten.

- De Petruskerk (voorheen Hervormd) en de Gereformeerde kerk in het dorp maken sinds de fusie tot PKN deel uit van de 'Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In de even jaren wordt in Twijzel op de 4e zaterdag van september de Oogstroute gehouden. Bedrijven in het dorp waar de plattelandscultuur centraal staat, houden dan een feestelijke open dag. De toegang is gratis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In oktober 2017 is de uitvoering van de gebiedsontwikkeling Twizelermieden officieel van start gegaan. De herinrichting van de Twizelermieden bij het dorp Twijzel draait voor een groot deel om het herstellen van kwelstromen. Kwelwater is diep grondwater dat naar de oppervlakte komt. Dit mineraalrijke water vormt de basis voor bijzondere plantensoorten, zoals de dotterbloem. Naast het herstellen van deze kwelstromen komt er ook een wandelpad en een fietsbrug in het gebied. Na de inrichting komt er 120 hectare grond en gebouwen beschikbaar voor particulier natuurbeheer. Samen met de gemeente Achtkarspelen, Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer werkt de provincie Fryslân aan de inrichting van de Twizelermieden.

- Staatsbosbeheer beheert ook veel natuurgebieden in Noard Fryslân. Daarom heeft zij in 2010 een beheerkantoor in Twijzel (Wedze 22a) gebouwd. Bij de bouw was al volledig gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Dankzij een verbouwing in 2016 is het pand helemaal geoptimaliseerd qua duurzaamheid. Zo is het nu geheel zelfvoorzienend qua energie. De zonnepanelen op het dak zorgen jaarlijks voor een opbrengst van zo’n 17.000 KWh per jaar, waarvan ze zelf zo’n 12.500 KWh gebruiken in het gebouw. De rest leveren ze terug aan het net.

Voor de verwarming van het beheerkantoor wordt nu gebruik gemaakt van aardwarmte. Doordat ze zelf hun benodigde energie opwekken, verbruiken ze geen gas meer en zijn ze dus ook niet meer aangesloten op de gasleiding. Het regenwater op het gebouw wordt opgevangen en gebruikt voor alle spoelplekken in het gebouw zoals de wc’s. Het kantoorgedeelte van het pand is geïsoleerd en hierbij is gebruik gemaakt van een nieuwe soort isolatiemateriaal, namelijk gemalen kranten. Deze kranten zijn gerecycled tot een ‘Thermofloc Cellulose met Natureplus label’. Dit is een product dat zeer goed isoleert, zowel in de zomer als in de winter. Voor de overige bijzonderheden zie de link.

Terug naar boven

Links

- Sport: - SC Twijzel (voetbal).

- Kunst en cultuur: - Stichting Keunstkrite is in 2009 opgericht om het dorp Twijzel te ontwikkelen tot cultureel en kunstzinnig hart van de gemeente Achtkarspelen en het als zodanig op de kaart te zetten. Het dorp heeft door zijn ligging in het hart van de Friese Noordelijke Wouden een centrale positie ten opzichte van de ontwikkeling van het gebied. Veel van de landerijen in de directe omgeving zijn in bezit van Staatsbosbeheer en worden vanuit het districtskantoor Regio Noord in Twijzel beheerd. Dit heeft mede geleid tot een versnelde groei van het toeristische en recreatieve aanbod in de regio. Bedrijven en bewoners in de gemeente Achtkarspelen spelen hierop in door het aanbod te verbreden (realisatie van nieuwe attracties en accommodaties) en te verdiepen (aanpassen van bestaand aanbod). In het dorp is op deze manier in 2009 een beeldentuin gerealiseerd en dit is de bakermat geworden van de Stichting.

Keunstkrite heeft een aantal doelen geformuleerd om het aanbod van activiteiten te verbreden en te verdiepen, waarbij centraal uitgangspunt het stimuleren van de algemene kunstzinnige en culturele ontwikkeling in brede zin is geweest. 1: Verbreding van aanbod kunstzinnige en culturele attracties door nieuwe projecten te ontwikkelen en te lanceren. 2: Verdieping van aanbod door optimalisering van de beeldentuin (brûsplak, bezinningsplek en platform). 3: Verdieping door samenwerking met overige organisaties (aantrekkelijk regionaal aanbod). 4: Netwerken tussen de bestaande attracties verbeteren. 5: Twijzel als cultureel en kunstzinnig hart van Achtkarspelen op de kaart zetten. Daarnaast is een aantal doelen geformuleerd, waarbij centraal uitgangspunt het bevorderen van kunst in het algemeen is geweest: 6: Het bieden van een platform voor beeldend kunstenaars uit de regio. 7: Het bieden van faciliteiten voor projecten van derden. 8: Algemene Kunsteducatie (passief en actief).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Twijzel algemeen en - idem kerk.

Reactie toevoegen