Tsjeppenbûr

Plaats
Buurtschap
Littenseradiel
Fryslân

tsjeppenbur_richtingbordje.jpg

Bij Tsjeppenbûr staat, heel attent, een richtingbordje in de omgeving, zodat je kunt zien waar je heen moet, maar ter plekke staan geen plaatsnaambordjes om te kunnen zien dat je er bent aangekomen. Dat is dan weer minder attent...

Bij Tsjeppenbûr staat, heel attent, een richtingbordje in de omgeving, zodat je kunt zien waar je heen moet, maar ter plekke staan geen plaatsnaambordjes om te kunnen zien dat je er bent aangekomen. Dat is dan weer minder attent...

Tsjeppenbûr

Terug naar boven

Status

- Tsjeppenbûr is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- De buurtschap Tsjeppenbûr valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wjelsryp.

- Tsjeppenbûr is een van de zeer weinige buurtschappen in deze gemeente zonder plaatsnaamborden. Er staat alleen een richtingbordje in de omgeving dat je meldt hoe je er moet komen, maar als je er aangekomen bent, kun je dat dus niet aan plaatsnaambordjes zien, alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes is dit te zien.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De spelling die wij op deze pagina hanteren, is conform de straatnaam, wat kennelijk de officiële of voorkeursspelling is. Volgens (1) zou de Friese spelling Tsjeppenboer zijn.

In het Nederlands
Tjeppenboer. In deze gemeente zijn de plaatsnamen reeds sinds 1993 officieel Friestalig. Toch staat bij deze plaats in de recente Topografische atlas Friesland(2) nog de Nederlandse spelling. Ten onrechte dus.

Oudere vermeldingen
1664 Tjepperbuyr, 19e eeuw ook Tjepperbuur, 1851 Tjepperbuurt. De oudste variant stamt uit 1500 wanneer wordt vermeld dat iemand te Tzeppe woont. Dat zal een verkorte naam zijn, want in 1505 komt Tzyepenbur voor. Gedurende de gehele 16e eeuw vinden we varianten waarbij het eerste bestanddeel vereenvoudigd is; Sippenbuer. In de 17e eeuw worden varianten als Tieppenboer het meest aangetroffen.

Naamsverklaring
Het tweede element is buur, het eerste is een persoonsnaam als Tjep(ke).(3)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tsjeppenbûr ligt rond de gelijknamige weg, N van Wjelsryp. In het N grenst de buurtschap aan het Van Harinxmakanaal. Aan de overzijde van dat kanaal liggen de buurtschap Kingmatille en het dorp Zweins.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Tsjeppenbûr omvat 3 huizen en 1 vakantiewoning.

Reactie toevoegen