Tronde

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Fryslân

Tronde

Terug naar boven

Status

- Tronde is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap Tronde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Elsloo. Vanouds viel de buurtschap onder buurdorp Makkinga. Doordat de N351, die de weg tussen Makkinga en de buurtschap horizontaal kruist, vroeger onveiliger was, met name voor de overstekende schooljeugd uit de buurtschap, heeft men in de jaren zeventig - vermoedelijk bij het toekennen van de postcodes in 1978 - besloten de buurtschap in het vervolg onder het dorp Elsloo te laten vallen.

- De buurtschap Tronde heeft zelf vervaardigde plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1622 't Ronde, 1664 Tronde.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese trind, trund 'rond', en/of het Middelnederduitse trent 'omtrek, grenslijn'. De buurschap bestond uit 8 in de rondte gelegen plaatsen. Men neemt aan dat dit het benoemingsmotief was.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tronde ligt rond de gelijknamige weg (NW van Elsloo), dat is een deel van de weg van Elsloo naar Makkinga.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Tronde niet (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Historische geografie van Tronde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Paaltjasker Vesuvius in natuurgebied de Stobbepoel is rond 1900 gebouwd en in 1978 door de Vesuviusclub van Elsloo gerestaureerd. De Vesuvius wordt gebruikt om water in natuurgebied De Stobbepoele rond te maken. 's Winters wordt de molen gedeeltelijk afgebroken en opgeslagen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2000 is een robiniabos in Tronde aangeplant met het doel om als productiebos voor zaaghout te fungeren. Dat is mislukt omdat de robinia's onvoldoende wilden groeien. De investeringsmaatschappij die het bos heeft aangeplant is in 2009 failliet gegaan. Sindsdien is het bos verwilderd. Het bos verstikt oude boomwallen en de robiniastaken ontnemen het zicht op de cultuurhistorisch waardevolle es van de buurtschap.

Plaatselijk Belang Elsloo wil dat een groot deel van het robiniabos wordt weggehaald. Het essenlandschap moet daar worden hersteld en het bos moet daar plaats voor maken. Een essenlandschap heeft glooiingen, maar die zijn door het bos niet zichtbaar. Plaatselijk Belang heeft daarom de werkgroep 'Es van Tronde' opgericht. Het bos is nu in privébeheer. De eigenaar moet tienduizenden euro's subsidie terugbetalen als het bos wordt gekapt. De werkgroep hoopt op een oplossing van de politiek. Het deels kappen van de plantage blijkt lastig. De herplantplicht en een subsidieregeling die de particuliere boseigenaren er aan houdt het bos in stand te houden, maken herinrichting financieel onaantrekkelijk.

Sinds zomer 2016 worden 9 roodharige Tamworth varkens ingezet voor het onderhoud van het robiniabos. Zij moeten zorgen dat de ondergroei van brandnetels, pitruspollen en ander onkruid verdwijnt. De varkens zijn afkomstig van natuurbeheerbedrijf De Woeste Grond uit Ravenswoud. Blijkt de inzet van de dieren succesvol, dan volgt mogelijk een uitbreiding van hun aantal. - Zie ook het rapport 'Advies Es van Tronde. Herstel van het landschap in relatie tot het robiniabos' (2015).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Elsloo en Tronde van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is opgericht in 1911.

Reactie toevoegen