Triemen

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

triemen_collage.jpg

Triemen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Triemen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Triemen.jpg

Triemen is een dorpje tussen Kollumerzwaag en Veenklooster.

Triemen is een dorpje tussen Kollumerzwaag en Veenklooster.

Triemen..jpg

Triemen

Triemen

Triemen (2).jpg

Triemen

Triemen

Triemen

Terug naar boven

Status

- Triemen is een dorp* in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

* Op verzoek van de inwoners heeft de gemeenteraad op 16 oktober 1940 aan Triemen de dorpsstatus toegekend. Voorheen was het een buurtschap van het dorp Westergeest.

- Het dorp bestaat uit overwegend lintbebouwing langs de weg De Triemen. Er is wel een bescheiden komvorming bij de t-splitsing met de Triemsterloane, maar die wordt kennelijk niet voldoende geacht voor de bebouwde kom-status. Het dorpje heeft daarom witte plaatsnaamborden i.p.v. blauwe.

- Onder het dorp Triemen valt ook een deel van buurtschap De Bûnte Hûn.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Triemen.(1) Zo heet ook de hoofdweg door het dorp. In 2020 zijn er plaatsnaamborden geplaatst met onder de Nederlandse variant de Friese variant met deze spelling. Voorheen stond daar De Trieme (zoals je op foto's elders op deze pagina kunt zien). Kennelijk was dat óf een oudere Friese spelling óf een 'drukfout' die men destijds maar zo gelaten heeft.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt ZO van Dokkum, W van Kollum, Z van Westergeest, rond de weg De Triemen. Het dorp grenst in het N aan de provincialeweg N910 (Dokkum-Augsbuurt).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Triemen 46 huizen met 294 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Onderwijs
"In 1885 is door de vereniging "Een school met de Bijbel" een christelijke school geopend in Triemen (wat in die tijd nog een buurtschap was. Pas in 1940 is het de dorpsstatus toegekend). Deze was bedoeld voor kinderen uit de wijde omgeving, van Ee tot Twijzel, die lopend hierheen kwamen om de lessen bij te wonen. Later kregen de omliggende plaatsen hun eigen christelijke school. Tot 1957 was de school gevestigd op huisnr. 33. Daarna betrok men het in genoemd jaar nieuw gebouwde schoolgebouw op huisnr. 1a. Dezelfde vereniging had inmiddels ook een kleuterschool opgericht die onder de naam 'It Beukersplak' in 1970 van start ging in Westergeest.

Toen in 1985 de Wet op het Basisonderwijs van kracht werd, zijn de beide scholen samengevoegd, maar het duurde nog drie jaar voordat alle kinderen in het schoolgebouw in de Triemen konden worden gehuisvest, dat daarvoor is verbouwd en uitgebreid. Toen kreeg de school ook zijn huidige naam: "De Bining". Deze naam is bedacht door mevrouw Anneke Zijlstra. Zij wilde er de verbondenheid tussen de dorpen, de kinderen uit de dorpen en de band tussen kinderen, ouders en leerkrachten mee uitdrukken. In 2012 is de school verhuisd naar het in dat jaar opgeleverde MFC De Tredder in Westergeest. Samen met het dorpshuis, de tennisvereniging en de kinderopvang wordt daar invulling gegeven aan de brede schoolgedachte. De school heeft haar naam, CBS De Bining, behouden." Het schoolgebouw uit 1957 is in 2013 afgebroken.

- Zoals in veel kleine dorpen is ook hier de kruidenier - in dit geval de winkel van Auke en Griet Banga - uit het straatbeeld verdwenen.

- In 2015 heeft Triemen het 75-jarig bestaan als dorp gevierd. Ter gelegenheid hiervan is een fotoboek over het dorp verschenen, met foto's van alle huizen in het dorp met in de meeste gevallen de bewoners er ook bij.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Westergeest/Triemen (eind augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fûgelwacht Westergeast / De Trieme.

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Brassband De Bazuin Triemen / Westergeest is opgericht in 1909 en is na ruim 110 jaar nog altijd alive and kicking. In 2019 hebben ze het 110-jarig bestaan gevierd met een groots jubileumconcert, wat een groot succes was: "De jubileumcommissie kijkt terug op een zeer geslaagde avond. De zaal compleet vol, een goed concert en een spetterend feest. Een avond om nog lang van na te genieten." Zie verder de recensie van het jubileumconcert onder de link. De Bazuin is een 4e divisie brassband. De band telt ca. 25 muzikanten en staat onder leiding van Reimer Jan Rondaan. Het vroegere verenigingsgebouw van Brassband De Bazuin doet tegenwoordig dienst als ontmoetingscentrum.

- Sport: - Op de site van Voetbalvereniging W.T.O.C. vinden wij geen toelichting waar de afkorting voor staat, maar we gokken dat het staat voor Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie, want we lezen elders dat dit de voetbalclub van en voor deze 3 dorpen is. Ze spelen op het sportpark in laatstgenoemd dorp.

Reactie toevoegen