Tricht

Plaats
Dorp
Geldermalsen
Betuwe
Gelderland

tricht_collage.jpg

Tricht, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tricht, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

tricht_0.jpg

Tricht in kort bestek, foto Jan Dijkstra.

Tricht in kort bestek, foto Jan Dijkstra.

tricht_plaatsnaamb_mg_3294.jpg

In Tricht aangekomen.

In Tricht aangekomen.

tricht_3_mg_3299.jpg

Tricht op de Lingedijk niet ver van en in de gemeente Geldermalsen.

Tricht op de Lingedijk niet ver van en in de gemeente Geldermalsen.

tricht_1.jpg

Ze zijn goed bij de tijd in Tricht.

Ze zijn goed bij de tijd in Tricht.

tricht_2.jpg

De Hervormde kerk in Tricht.

De Hervormde kerk in Tricht.

Tricht

Terug naar boven

Status

- Tricht is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe en daarbinnen in de Tielerwaard, gemeente Geldermalsen. T/m 1977 gemeente Buurmalsen.

- Het dorpswapen van Tricht komt overeen met het familiewapen van de familie Van Buchel, die het Huis Crayestein bewoonde.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1108 kopie 2e helft 12e eeuw Treth, 1129 falsum? kopie midden 14e eeuw Triiecti, 1148 kopie midden 14e eeuw Treiecti, 1267 Trecht, 1309 Tricht.

Naamsverklaring
Het Latijnse Trâiectus betekent 'punt van overgang, veer', als plaatsnaam Trâiectum. Vergelijk Utrecht en Maastricht.(1)

Terug naar boven

Ligging

Tricht ligt NW van Geldermalsen, W van Buurmalsen, NO van Deil en grenst in het Z aan de Linge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Tricht 136 huizen met 768 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van kapel tot parochie
De kerk in Tricht is ontstaan uit een kapel die in 1315 werd gesticht binnen de parochie van Buurmalsen. In 1389 werd deze Sint Pieterskapel tot parochiekerk verheven.

Windhoos richt ravage aan
Op 25 juni 1967 zijn dit dorp en het Brabantse Chaam getroffen door een zeer zware windhoos of tornado. In Chaam trok de slurf onder meer over een café en een camping en in Tricht is een woonwijk met de grond gelijk gemaakt. Zeven mensen vonden de dood, waarvan 2 in Chaam en 5 in Tricht. Verder raakten 32 mensen gewond en een derde van de destijds 1.500 Trichtenaren werd in 15 seconden dakloos. Nadere informatie: - Artikel over de windhoos van 1967 op de site van het KNMI. - Studie naar de windhoos van 1967 in het tijdschrift Hemel en Dampkring, 1968.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Tricht (naar onderen scrollen op de pagina tot je bij dit dorp bent).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De spoorlijn Amsterdam-Eindhoven loopt midden door het dorp (waar vlak N van het dorp de Merwede-Lingelijn = Geldermalsen-Dordrecht, op aanhaakt). In oktober 2010 hebben ProRail en de Gemeente Geldermalsen een plan gepresenteerd voor het aanleggen van een derde spoor naast de huidige spoorlijn door het dorp. De Werkgroep Spoor Tricht monitort deze ontwikkelingen, vanuit de belangen van de inwoners. Zij wil de voor- en nadelen van de diverse plannen (laten) verkennen en streeft naar een variant die zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de leefbaarheid in het dorp.

- Openbaar vervoer is er middels buurtbus 262 Tricht - Geldermalsen - Meteren - Est v.v.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tricht heeft 8 rijksmonumenten.

- De Hervormde kerk is een grote, laatgotische dorpskerk met driebeukig, pseudobasilicaal schip op bakstenen zuilen, waarschijnlijk tweede helft 15e eeuw. Rijzig, eenbeukig, driezijdig gesloten koor, in de tegenwoordige vorm uit het tweede kwart der 16e eeuw en aan de zuidzijde een door een graatgewelf overkluisde sacristie. Schip en zijbeuken bezitten houten tongewelven met trekbalken. Het koor heeft kruisribgewelven op gebeeldhouwde kraagstenen.

Rechthoekige doopkapel ten zuiden van de toren. Tot de inventaris der kerk behoren een preekstoel met doophek, twee herenbanken met overhuiving en een Gebodenbord, alles 17e eeuw. Lezenaar op de preekstoel, 1711, zandloperhouder en doopbekkenhouder. Kroon, 1788 en twee wandarmen. Als voet voor de preekstoel dient een laatgotisch doopvont. In de doopkapel een 16e-eeuwse muurschildering, voorstellende de Doop van Christus. Orgel met Hoofdwerk en Nevenwerk, in 1887 door P. Flaes gemaakt. Gerestaureerd in 1981 door Flentrop Orgelbouw.

De toren is een laat 14e-eeuws bouwwerk in Nederrijns-gotische trant met in de tweede en derde geleding drie spitsboognissen in ieder gevelvlak. Spits uit 1910. Klokkenstoel met klok van J. en W. Hoerken, 1460, diam. 126,9 cm.

- Men vermoedt dat het voormalige Huis Crayestein of Kraaienstein al in de 12e eeuw bestond en na branden of confrontaties enkele keren opnieuw is opgebouwd. Het huis is eind 19e eeuw afgebroken. Nu is er alleen nog het poorthuis (toegangspoort) van over (adres: Laan van Crayestein 77).

- Gemaal De Neust uit 1926 (Lingedijk bij 22).

- Gemaal Hooglandsche Wetering (Lingedijk 60).

- Boerderij aan de Bulkstraat 12, 17e of 18e eeuw.

- Boerderij aan de Bulkstraat 14, 17e eeuw.

Verdere bezienswaardigheden:
- Op Kerkstraat 21 bevindt zich de voormalige kerk van de Gereformeerde Gemeente. In 1969 is hier de laatste kerkdienst gehouden (sinds dat jaar kerkt men verder in een nieuwe kerk te Geldermalsen). Tegenwoordig zijn de kosterswoning en consistorie in gebruik als woonhuis, de kerkzaal wordt als bedrijfsruimte gebruikt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Tricht en Buurmalsen nemen jaarlijks met een wagen deel aan het Fruitcorso Tiel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In natuurgebied De Regulieren van het Geldersch Landschap, 4 km N van het dorp, N van de Oude Hoevenseweg, is in 2009 een nieuw bos van 36 hectare aangeplant. Het bos bestaat voornamelijk uit essen en hazelaars. De Regulieren is een gebied met bloemrijke hooilanden, die door maaibeheer en hoge grondwaterstanden schraal en soortenrijk zijn geworden. De hoge grondwaterstand wordt gerealiseerd door grond- en neerslagwater in het gebied vast te houden. In het gebied liggen 3 eendenkooien. (zijn die te bezichtigen?, red.)

Terug naar boven

Beeld

- Verzameling van ca. 200 oude ansichtkaarten van Tricht van Wim van den Bosch.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Tricht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Tricht.

- Nieuws: - De maandelijkse Dorpskrant is via de link ook online te lezen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis.

- Onderwijs: - Basisschool Op 't Hof.

- Muziek: - Muziekvereniging O.Z.O.D.

- Sport: - v.v. Tricht (voetbal).

Reactie toevoegen