Trent

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

trent_boerderij_bovenste_trent_kopie.jpg

Dit is geen Drents landschap maar een Trents landschap, oftewel een landschap in de buurtschap Trent, met in de verte een boerderij aan de Bovenste Trent.

Dit is geen Drents landschap maar een Trents landschap, oftewel een landschap in de buurtschap Trent, met in de verte een boerderij aan de Bovenste Trent.

Trent

Terug naar boven

Status

- Trent is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 1993 gemeente Zeeland. In 1994 over naar gemeente Landerd, in 2022 over naar gemeente Maashorst.

- De buurtschap Trent valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zeeland.

- De buurtschap Trent heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
D'n Trent.

Oudere vermeldingen
1727 Trent.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse trent 'iets dat rond is, schijf, cirkel'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt NO van Uden, N van Vliegbasis Volkel, ZO van Zeeland, rond de wegen Trentsedijk en Bovenste Trent.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Trent 14 huizen met 89 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Stormramp 1925
De stormramp van 10 augustus 1925, die van Noordoost-Brabant via de Achterhoek naar Twente trekt, heeft ook in de buurtschap Trent flinke verwoestingen aangericht. Lokale media melden er het volgende over: "Tegen 6 uur was de streek bijna in het duister gehuld, waarop een verschrikkelijk onweer volgde met een geweldige regen. Tijdens het onweer woedde een cycloon welke in een oogenblik onbeschrijfelijke verwoestingen heeft aangericht. Vanaf het Oventje (onder Zeeland), Trent, Graspeel, Langstraat tot aan Langenboom zijn een 55-tal boerderijen totaal uit elkaar geslagen en ingestort, verder niets dan afgeknakte boomen, hooi, stroo, balken, pannen en steenen over den weg, zoodat de weg haast niet begaanbaar is. Mastenbosschen en aardappel- en graanvelden, totaal kaal en schoongeveegd. Stroomijten, planken, deuren enz. vlogen honderden meters ver weg door de lucht. Kortom, niets dan verwoesting."

"Onbeschrijfelijk moet de kracht van den storm zijn geweest in de gehuchten Oventje, Trent en Graspeel. Toen het donderend geraas zich deed hooren wisten de landbouwers niet meer waar zij blijven moesten. Overal woeien de daken uit elkaar en werden de muren der eenvoudige boerenhuizingen en stallen ingedrukt en uiteengeslagen. De oogst, geborgen in schuren en mijten, werd door de storm opgenomen en als scheurpapier verspreid. Hondertallen boomen knapten af, een heel dennenbosch werd door den orkaan neergeslagen. De stammen der boomen schijnen met geweld gedraaid. Heele boomkronen zijn leeggeschoren. De storm nam alles op, wat hij grijpen kon. Een heele bijenstal met meer dan 50 korven vloog door de lucht. De kap van den molen te Oventje werd meer dan 500 meter weggeslingerd en de onderbouw van zijn voetstuk gewrongen." Zie verder ook het verslag van de stormramp van 1925 op de site van Dorpsraad Langenboom. In buur-buurtschap Oventje staat een monument ter herinnering aan de stormramp, zijnde een verwrongen elektriciteitspaal.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het pand van de voormalige Wachtpost 30 of Halte Zeeland aan het voormalige zogeheten Duits Lijntje is bewaard gebleven en is in 1975 verbouwd tot woonhuis. De wachtpost heeft dienst gedaan van 1889 tot 1930 (elders stelt men dat het tot 1946 geweest zou zijn). Het pand zelf dateert uit 1880. In de voortuin ligt nog een stuk spoor en op de gevel staat nog steeds groot het nummer 30. Aan het Andreaskruis is nog te zien dat hier een spoorwegovergang was. Verder naar het westen heeft vroeger ook een militaire halte gelegen van waaruit militairen werden vervoerd naar het nabij vliegveld Volkel via een aftakking in het spoor. Het tracé van het Duits Lijntje loopt Z parallel langs de Trentse Bossen en vormt sinds de herindelingen en grenscorrecties van 1994 ter plekke de grens tussen de gemeente Landerd, kern Zeeland en de gemeente Uden, kern Volkel.

- In 2014 zijn in de Trentse Bossen 2 informatiepanelen geplaatst bij de voormalige communicatiebunker en schietbaan van Vliegbasis Volkel (die voor de herindelingen van 1994 voor de O helft onder de gemeente Zeeland viel, thans geheel gemeente Uden, kern Volkel).

Commandobunker 221, ook wel Bunker Zeeland, stamt uit de tijd van de Koude Oorlog. Er stond nog een tweede identieke bunker in Odiliapeel. In deze bunkers was de zend- en ontvangapparatuur van de verkeersleiding van de vliegbasis onder gebracht. Tot 1965 is deze bunker in gebruik gebleven, daarna is de apparatuur naar andere locaties verplaatst. Gezien de cultuurhistorische waarde is de bunker in stand gehouden. De bunker krijgt op termijn een functie als vleermuizenverblijf.

De vroegere schietbaan is nog te herkennen aan de nog aanwezige 'kogelvanger': een zandheuvel om de kogels op te vangen. De schietbaan is in 1947 aangelegd voor de mariniers van (destijds nog) Marinekamp Volkel en is tot 1991 in gebruik geweest. Vóór overdracht van het terrein aan de gemeente Landerd in 2013 is het vrij van lood gemaakt. In de kogelvanger komen verschillende soorten loopkevers en sluipwespen voor.

- Sinds 2005 zijn in het kader van een speciaal hooibergenproject tientallen nieuwe hooibergen gerealiseerd in de gemeente Landerd en directe omgeving. Voor nadere toelichting zie die pagina. Ook in Trent is er een gerealiseerd, en wel op Trentsedijk 26. In deze hooiberg vind je een piepklein Smederijmuseum waar de geschiedenis van 3 generaties smid wordt getoond. Adrie Franken is de 3e generatie smid die hier zijn vakmanschap uitoefent.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Trentse Bossen is een langgerekt, ca. 150 ha groot bosgebied in het Z van de buurtschap Trent. Het is een droog zandgebied dat voornamelijk bestaat uit aangeplante grove den en Amerikaanse eik. Het wordt doorsneden door voor het merendeel kaarsrechte paden die op een enkele plaats stervormig bij elkaar komen. De Trentse Bossen maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, die in verbinding staat met de Maashorst in het westen en de loofbossen bij Mill in het oosten. Door gericht beheer krijgen de bossen geleidelijk een meer afwisselend en natuurlijker karakter.

- Op afspraak is een bezoek mogelijk aan de imkerij van Toon de Groot aan de Korte Dijk. Vele uren besteedt de eigenaar van zo'n 25 volken met elk tienduizenden bijen aan deze 'uit de hand gelopen hobby'. Ook als je last hebt van een bijenzwerm die je graag kwijt wilt, kun je contact opnemen met Toon of een van zijn collega's.

- Pieter en Carla Jacobs hebben op hun terrein op Houtvennen 1a* Bezoekerscentrum Steltenberg gerealiseerd, in een recent gebouwde hooiberg en Vlaamse schuur. Een mooi startpunt om het gebied van het Duits Lijntje e.o. te verkennen. Deze voormalige spoorlijn Boxtel - Wesel (D) is in 1873 gerealiseerd door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS) als onderdeel van de internationale verbinding tussen Londen en Berlijn en verder oostwaarts richting Vladivostok, en heeft op diverse momenten in de geschiedenis een belangrijke en interessante rol gespeeld. De spoorlijn is afgebroken maar nog wel herkenbaar in het landschap. Vandaag de dag kun je er goed wandelen, fietsen en van de natuur genieten.
* Formeel 'in' Volkel gelegen, maar in de praktijk NO van het dorp, N van de Vliegbasis, direct Z van de Trentse Bossen gelegen, tegen de grens met de N hiervan gelegen buurtschappen Oventje en Trent en dorp Zeeland.

Reactie toevoegen