Tjalleberd

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

tjalleberd_collage.jpg

Tjalleberd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tjalleberd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

tjalleberd groeten uit 1905 [640x480].jpg

Tjalleberd groeten uit 1905

Tjalleberd groeten uit 1905

Tjalleberd.JPG

Tjalleberd in zicht.

Tjalleberd in zicht.

Tjalleberd (2).JPG

Dorpsgezicht Tjalleberd.

Dorpsgezicht Tjalleberd.

Tjalleberd (3).JPG

De kerk van Tjalleberd.

De kerk van Tjalleberd.

Tjalleberd (4).JPG

Gevelsteen aan de kerk van Tjalleberd.

Gevelsteen aan de kerk van Tjalleberd.

Tjalleberd

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Tjalleberd.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Tjalleberd.

Terug naar boven

Status

- Tjalleberd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Tsjalbert.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Naar verwachting eind 2016 komt de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) Aengwirden gereed. Het complex wordt gebouwd door de lokale bouwonderneming: Busstra-Otter te Tjalleberd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tjalleberd heeft 2 rijksmonumenten.

- Tjalleberd heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Tjalleberd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Deelen is een Natura 2000-gebied (nr. 14) N van Tjalleberd. Het 514 hectare grote gebied (ca. 3 bij 2 km) wordt in het Z en O begrensd door de Hooivaartsweg, die zo lang is (ca. 5 km) dat deze is verdeeld over de 4 dorpen die Z ervan liggen: Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot. De Deelen is een laagveengebied, van waaruit sinds 1920 turf werd gewonnen. De Deelen is een van laatst verveende gebieden in Friesland. Het gebied is hierna als laagveenmoerasgebied blijven bestaan. Er is nog steeds sprake van commerciële vervening. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en particulieren. In het gebied broeden veel zeldzame vogels.

Door de afgravingen is een gebied met petgaten en legakkers ontstaan. De legakkers worden door de wind afgekalfd. Staatsbosbeheer wil de legakkers om cultuurhistorische redenen behouden, maar wil het afkalfproces ook tegengaan vanwege de waterkwaliteit. Zonder legakkers krijgt de wind namelijk meer vat op het water waardoor het troebeler wordt. Dit hindert de aangroei van planten. Daarom is in 2014 beschoeiing aangelegd om de legakkers te behouden en 'slibopwerveling' tegen te gaan.

In De Deelen staat een heel zeldzaam stuk erfgoed: een veenmachine. Daar zijn er in ons land nog maar twee van over. Een bevindt zich in Vinkeveen en die werkt nog. En er is dit schitterend geroest relict in De Deelen. Dit laagveen komt pas heel laat aan snee, zoals het heet wanneer in een gebied de turfwinning begint (en waarin ook iets doorklinkt van een wond toebrengen aan het landschap). In 1920 worden hier de eerste petgaten gegraven, machinale vervening begint in 1936. Een veenmachine, ook wel veensteek- of baggelmachine genoemd, werkte volgens een eenvoudig principe: op een schuit staat een turfsteker; een kooi waarin messen zijn bevestigd. Die kooi wordt eerst opgetakeld en vervolgens losgelaten. De messen boren zich diep in het veen. Als je de turfsteker weer ophijst sluiten zich vanzelf twee kleppen onder het gestoken pakket veen. De machine, op stoom aangedreven, voer zo door het laagveen en vrat zich letterlijk een weg door het landschap. Eén machine deed het werk van 60 veenarbeiders. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Tjalleberd.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tjalleberd Kerk en Tjalleberd pasto(rie?).

Reactie toevoegen