Tjalleberd

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

tjalleberd_collage.jpg

Tjalleberd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tjalleberd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

tjalleberd groeten uit 1905 [640x480].jpg

Tjalleberd groeten uit 1905

Tjalleberd groeten uit 1905

Tjalleberd.JPG

Tjalleberd in zicht.

Tjalleberd in zicht.

Tjalleberd (2).JPG

Dorpsgezicht Tjalleberd.

Dorpsgezicht Tjalleberd.

Tjalleberd (3).JPG

De kerk van Tjalleberd.

De kerk van Tjalleberd.

Tjalleberd (4).JPG

Gevelsteen aan de kerk van Tjalleberd.

Gevelsteen aan de kerk van Tjalleberd.

Tjalleberd

Terug naar boven

Status

- Tjalleberd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden.

- Tjalleberd heeft een dorpswapen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Tsjalbert.

Oudere vermeldingen
1315 Tyanlaberde, 1481 to Tjallaberd, 1505 Jellebert alias Tyalbert, 1664 en 1718 Tjallebert.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese berde, datief enkelvoud van bert 'plaats waar woningen staan', van de persoon Tjalle.(1)

Terug naar boven

Ligging

Tjalleberd ligt ZO van de dorpen Akkrum en Nes, ZZO van het dorp Aldeboarn, ZW van de dorpen Gersloot-Polder, Tijnje en Nij Beets, WZW van de dorpen Gersloot, Gorredijk en Terwispel, W van de A7 en het dorp Luxwoude, WNW van de dorpen Langezwaag en Jonkerslân, NW van de dorpen De Knipe en Bontebok, N van de dorpen Oranjewoud en Oudeschoot, NNO de dorpen Heerenveen en Nieuweschoot, NO van de dorpen Terband, Nijehaske en Oudehaske, ONO van de dorpen Luinjeberd en Nieuwebrug, O van de A32 en de dorpen Nieuwebrug en Haskerdijken en OZO van het dorp Vegelinsoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Tjalleberd 190 huizen met 1.025 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 325 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tjalleberd heeft 2 rijksmonumenten.

- Tjalleberd heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Tjalleberd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag eind augustus is er aan de Kluft in Tjalleberd het Frysk Kampioenskip Ielrikjen, oftewel het Fries Kampioenschap Palingroken (in 2018 voor de 25e keer). Ca. 50 deelnemers strijden om de wisselbokaal De Skiere Iel. Er zijn ook aantrekkelijke geldprijzen voor de beste 3 rokers. Tevens is er elk jaar een schoonheidsprijs voor de deelnemer die de mooiste of meest originele stand heeft. Maar meedoen is vaak nog belangrijker dan winnen, aldus een van de deelnemers: “Gezellig hier met elkaar op het terrein genieten van een pilsje een een vers gerookte Iel.”

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Tjalleberd.

- Dorpshuis: - In september 2016 is de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) Aengwirden officieel opgeleverd. gereed. Het project heeft ca. 10 jaar geduurd en heeft ca. 2 miljoen euro gekost. De MFA is, zoals de naam al suggereert, niet alleen bestemd voor de inwoners van Tjalleberd maar ook voor de inwoners van de andere 3 dorpen in het streekje Oud Aengwirden (Terband, Luinjeberd en Gersloot).

- Onderwijs en kinderopvang: - SWS De Nijewier is een samenwerkingsschool (de eerste van de gemeente Heerenveen), die zijn naam dankt aan de fusie per 1-8-2016 tussen christelijke basisschool Anjewier en openbare basisschool De Nijewei (die ook al een fusieschool was, per 2013, van de scholen d'Aldewei in Gersloot en De Streek in Tjalleberd. Maar omdat die samen ook nog maar 60 leerlingen hadden in 4 combinatieklassen, werd die school al na enkele jaren ook te klein, vandaar wederom een fusie).

De nieuwe school zorgt voor stabiel basisonderwijs voor kinderen uit Heerenveen en uit de dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, voor nu en in de toekomst. Het onderwijs op deze school is eigentijds en identiteitsrijk. Levensbeschouwelijke vorming heeft er een prominente plaats. Hieronder vallen vakken als godsdienst, overige (geestelijke) stromingen en burgerschapsvorming. De identiteitscommissie geeft inhoud en vorm aan de jaarlijkse religieuze feesten en houdt hierbij rekening met de diversiteit onder leerlingen en hun ouders. - Peuteropvang Pinokkio.

De school heeft ca. 160 leerlingen en prognoses wijzen uit dat dat wel stabiel blijft voor de komende jaren. Vooralsnog huizen de leerlingen in het oude pand van de Anjewier, maar daar zit men wat krap in het jasje (zo krijgt een deel van de leerlingen les in het gymnastieklokaal). De gemeente heeft 2 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuw pand, dat naast de MFA in Tjalleberd komt te staan. Het beoogt gereed te komen uiterlijk per schooljaar 2020-2021, als het meezit wellicht al eerder.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Aengwirden is opgericht in 1986.

- 'Wakkermaker': - Arno Broere (1969) uit Tjalleberd bouwt na zijn studies International Business Studies en Bedrijfseconomie/Marketing een glanzende carrière op, o.a. als hoofd marketing en communicatie. In 2016 stort 'goudhaantje en alleskunner' Broere in. De huisarts stelt de diagnose 'burn-out'. Na een herstelproces stelt hij zich sindsdien als doelen: "Ik wil een goede echtgenoot zijn, een goede vader en een goede vriend. En ik wil mijn werk moeiteloos kunnen doen." En hij voelt dat hij zijn ervaringen wil delen, omdat dat hij niet de enige was die verzoop, of dreigde te verzuipen in het moeras van managementsystemen, in de procesmatige routines die veel organisaties of zelfs gezinnen volgens hem in hun greep houden. In zijn ogen staat "de verbinding onder druk, omdat we altijd maar van alles moeten. Er is geen heart to heart. Er zijn geen warme connecties meer. Geen echte interesse."

Hij besluit dat hij ook andere mensen en organisaties wakker wil schudden, simpelweg door gesprekken met ze te gaan voeren. Over het leven. Over wat nu eigenlijk de bedoeling is. Hij noemt zich sindsdien 'wakkermaker' en noemt zijn conversaties ‘bloeigesprekken’. Die gesprekken voert hij in zijn Jaguar, die hij speciaal voor dit doel heeft aangeschaft. (bron en voor nadere informatie zie het interview met Arno Broere in LC, 2-4-2018. Zie ook zijn site Bloeigesprek)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tjalleberd Kerk en - idem pasto(rie?).

Reactie toevoegen