Tjalhuizum

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

tjalhuizum_collagejpg.jpg

Tjalhuizum, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tjalhuizum, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tsjalhuzum.JPG

In de verte zien we de toren van Tjalhuizum

Tsjalhuzum (2).JPG

Het monument dicht bij Tjalhuizum.

Het monument dicht bij Tjalhuizum.

Tsjahuzum.JPG

De eenzame toren van Tjalhuizum.

De eenzame toren van Tjalhuizum.

Tjalhuizum

Terug naar boven

Status

- Tjalhuizum is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

* Tjalhuizum staat in de meeste bronnen nog als dorp te boek, maar gezien de grootte of beter gezegd de kleinte van de 'kern', plus het ontbreken van een kerk, kern en voorzieningen, lijkt ons deze nederzetting vandaag de dag geografisch en maatschappelijk gezien als buurtschap te kwalificeren. Het plaatsje is ook zodanig dunbebouwd dat het geen 'bebouwde kom' heeft en daarom witte plaatsnaamborden heeft in plaats van blauwe.

- De buurtschap Tjalhuizum heeft een eigen postcode (8772) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Tsjalhuzum.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tjalhuizum ligt WNW van het dorp Ysbrechtum, W van de stad Sneek, N van de A7 en het dorp Folsgare, O van het dorp Nijland en ZW van het dorp Tirns, en ligt rond de gelijknamige weg, het Z gedeelte van de weg Ringdyk en het O gedeelte van de Ingenawei. Postaal gezien worden alle adressen van de buurtschap evenwel aangeduid met de straatnaam "Nr".

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tjalhuizum 7 huizen met 51 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen (boerderijen) met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tjalhuizum heeft 1 rijksmonument, zijnde de kerktoren op de begraafplaats, de enige overblijfselen van de kerk die hier vroeger heeft gestaan. Thomas Ydes, destijds kastelein van een café in Ysbrechtum, heeft de kerk in 1817 'op afbraak gekocht'. De toren is dus blijven staan.

- Vlakbij het viaduct over de A7 staat een 10 meter hoge zuil. Bovenop de zuil pronkt een bronzen haan. Dit oorlogsmonument herdenkt de burgerslachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in en nabij Tjalhuizum zijn gevallen. De zuil heeft een Friestalige inscriptie, die de onverzettelijkheid van de bewoners prijst.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tjalhuizum bij de toren.

Reactie toevoegen