Tervoort

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Tervoort

Terug naar boven

Status

- Tervoort is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Breda.

- De buurtschap Tervoort valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bavel.

- De buurtschap Tervoort heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- “Betekent; plaats bij de voorde ‘doorwaadbare plek’, namelijk in de Gilzewouwerbeek, een zijriviertje van de Mark” (1).
- “Voorden vormden de doorgangen op de kruising van wegen en waterlopen. Rivieren en beken waren in de late middeleeuwen nog moeilijk te passeren plaatsen, daar bruggen veelal nog niet aanwezig waren. Voor een goede voorde was het nodig dat de bodem van de waterloop ter plekke hard was: men moest er immers met karren door kunnen rijden, zonder dat de kar vastraakte of – nog erger – omsloeg. Zo waren er diverse voorden die met stenen waren belegd - de Steenvoorden – en de voord door de Eem waaraan Amersfoort zijn naam ontleent, was met eiken stammetjes belegd. De meeste voorden waren in de 19e eeuw verdwenen, een enkele rekte zijn bestaan nog tot in de 20e eeuw, bijvoorbeeld die bij de Prinsenhoef te Hulten en die door de Weerijs bij Overa. Soms heette een voord kortweg de Voord. Aan een dergelijke naam dankt het gehucht Tervoort onder Bavel zijn naam.” (89)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tervoort ligt N en NO van Bavel, rond de Dorstseweg en Tervoortseweg, en grenst in het N aan een voormalige stortplaats, in het NO aan de gemeente Oosterhout en het dorp Dorst, in het ZO aan Lijndonk, in het Z aan Bolberg en in het NW aan de A27. NW van de bebouwing van de buurtschap ligt een ven/meer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tervoort 17 huizen met 118 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Breda heeft de intentie om de buurtschap en de nabijgelegen buurtschap Lijndonk op te offeren aan een nieuw dorp Lijndonk/Tervoort, met ca. 2.500 woningen, geleidelijk te ontwikkelen tot 2030.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De N van de buurtschap gelegen Bavelse Berg hoort geografisch eigenlijk bij de buurtschap Tervoort. Voordat dit een 'berg' werd, was het een kuil, ontstaan door het afgraven van leem voor de productie van bakstenen in Rijen. Later werd het een vuilstort, waar tussen 1967 en 1992 onafgebroken (huishoudelijk en industrieel) afval is gestort. De stort dateert uit de tijd dat er nog geen afvalscheiding plaatsvond, dus er ligt gft-afval, chemisch afval, papier en onbruikbaar afval van allerlei aard. De berg steekt 29 meter boven de grond en volgens de overlevering 70 meter ónder de grond. In totaal ligt er 6,4 miljoen ton afval op een oppervlakte van 40 hectare.

In de buik van de berg is door de permanente rottingsprocessen methaan ontstaan. Ontwikkelaar Sweco (voorheen Grontmij), eigenaar van de berg, heeft een fijnvertakt net van leidingen aangelegd om het methaan af te voeren. Dat gas wordt opgevangen en verkocht. Het regenwater uit de berg wordt opgevangen, anders zou de deklaag (van een meter dik) gaan eroderen. Over het vuilnis ligt een laag folie, die is dichtgeschroeid. Daar overheen ligt een laag zandbetoniet, een soort klei. Die is natgemaakt en daarna ondoordringbaar geworden. En weer daarover ligt een laag dekzand van een meter. Dat proces moet over 50 jaar nog eens worden herhaald.

De zone rond de Bavelse Berg is de afgelopen jaren omgevormd tot een vrijetijdspark met o.a. kantoren, detailhandel en een evenementenhal. Zie verder de site over Park de Bavelse Berg van ontwikkelaar Sweco. Het eind 2015 officieel geopende complex heeft de naam Breepark gekregen. Je vindt er o.a. vestigingen van sportwinkel Decathlon, McDonald's, restaurant Happy Italy en bioscoop Kinepolis, met 10 zalen met in totaal ruim 1.700 stoelen.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Sweco heeft in november 2018 de firma Rooftop Energy geselecteerd als huurder van de Bavelse Berg, N van de Bavelse buurtschap Tervoort. Deze firma gaat hier een van de grootste zonneweiden op een nazorglocatie realiseren. Op de voormalige afvalberging komen ruim 80.000 zonnepanelen. De verwachte productie is genoeg voor ruim 10.000 huishoudens. Het wordt de grootste zonneweide binnen de stad Breda. De zonnepanelen (dertig hectare) komen op de berg en aan de zuid- en oostflank en worden verankerd met betonblokken, zodat de afdichting van de voormalige stort (tot 1992 in gebruik en 23 meter hoog) niet beschadigd raakt. Bewoners van de wijk Heusdenhout en Bavel krijgen zo goed als zeker voorrang bij participatie in het project. Korting op afname van groene stroom zal er gezien de hoge kosten van aanleg waarschijnlijk niet in zitten.

De plannen van Sweco voor een multifunctioneel vrijetijds- en evenementenpark op de Bavelse Berg blijven mogelijk na exploitatie van het zonnepark. Naast energieneutraliteit staan meervoudig ruimtegebruik, hergebruik van materialen, innovatief bouwen, efficiënte watersystemen, duurzame mobiliteit en afvalbewustzijn centraal. Sweco is sinds 1970 eigenaar, vergunninghouder en voormalig exploitant van de Bavelse Berg en is verantwoordelijk voor de nazorg, zoals het verwerken van het gas en percolatiewater dat ontstaat in de afvalberg. Hierdoor heeft Sweco specifieke kennis van afvalbergingen. Het ingenieursadviesbureau heeft de ambitie om de grond op de Bavelse Berg een nuttige tweede functie te geven.

Hanneke Dekkers, adviseur Duurzame Energie bij Sweco: "In 2017 en 2018 zijn we met succes bezig geweest met het aanvragen van de vergunningen en het zoeken van een partij voor de verdere ontwikkeling, het zorgdragen voor financiering, het realiseren en exploiteren van de 20 ha grote zonneweide. We zijn blij dat we een goede partij gevonden hebben, Rooftop Energy, zodat de realisatie van de zonneweide weer een stapje dichterbij komt. We zullen zelf ook als adviseur betrokken blijven bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie." Rooftop Energy is een ontwikkelaar en exploitant van zonnestroominstallaties. Het bedrijf richt zich primair op de grootzakelijke markt met een focus op grote daken en het ontwikkelen van (ecologische) zonnevelden. Sinds 2012 zijn door Rooftop Energy 150 zonnestroomprojecten gerealiseerd en in exploitatie genomen. Partijen hebben de ambitie dat de zonneweide in 2020 operationeel is. (bron: persbericht Sweco, november 2018)

Reactie toevoegen