Tervoort

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Tervoort

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Tervoort.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Tervoort.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Tervoort.

Terug naar boven

Status

- Tervoort is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Breda.

- De buurtschap Tervoort valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bavel.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- “Betekent; plaats bij de voorde ‘doorwaadbare plek’, namelijk in de Gilzewouwerbeek, een zijriviertje van de Mark” (1).
- “Voorden vormden de doorgangen op de kruising van wegen en waterlopen. Rivieren en beken waren in de late Middeleeuwen nog moeilijk te passeren plaatsen, daar bruggen veelal nog niet aanwezig waren. Voor een goede voorde was het nodig dat de bodem van de waterloop ter plekke hard was: men moest er immers met karren door kunnen rijden, zonder dat de kar vastraakte of – nog erger – omsloeg. Zo waren er diverse voorden die met stenen waren belegd - de Steenvoorden – en de voord door de Eem waaraan Amersfoort zijn naam ontleent, was met eiken stammetjes belegd. De meeste voorden waren in de 19e eeuw verdwenen, een enkele rekte zijn bestaan nog tot in de 20e eeuw, bijvoorbeeld die bij de Prinsenhoef te Hulten en die door de Weerijs bij Overa. Soms heette een voord kortweg de Voord. Aan een dergelijke naam dankt het gehucht Tervoort onder Bavel zijn naam” (89).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tervoort ligt 1 km NO van Bavel, aan de Dorstseweg. N grenzend aan de voormalige stortplaats en aan de grens met de gemeente Oosterhout, O aan Lijndonk, Z aan Bavel, W aan de A58. W van Tervoort ligt een ven/meer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Tervoort 17 huizen met 118 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Tervoort ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herontwikkeling Bavelse Berg
De N van Tervoort gelegen vuilstort Bavel, zoals deze doorgaans in de media werd genoemd, hoort geografisch eigenlijk bij de buurtschap Tervoort. Op deze vuilstort is tussen 1967 en 1992 onafgebroken (huishoudelijk en industrieel) afval gestort. De stort dateert uit de tijd dat er nog geen afvalscheiding plaatsvond, dus er ligt gft-afval, chemisch afval, papier en onbruikbaar afval van allerlei aard. De berg steekt 29 meter boven de grond en volgens de overlevering 70 meter onder de grond (het is een voormalige leemwinningsput). In totaal ligt er 6,4 miljoen ton afval op een oppervlakte van 40 hectare. In de buik van de berg is door de permanente rottingsprocessen methaan ontstaan. De Grontmij, eigenaar van de berg, heeft een fijnvertakt net van leidingen aangelegd om het methaan af te voeren. Dat gas wordt opgevangen en verkocht. Het regenwater uit de berg wordt opgevangen, anders zou de deklaag (van een meter dik) gaan eroderen. Over het vuilnis ligt een laag folie, die is dichtgeschroeid. Daar overheen ligt een laag zandbetoniet, een soort klei. Die is natgemaakt en daarna ondoordringbaar geworden. En weer daarover ligt een laag dekzand van een meter. Dat proces moet over vijftig jaar nog eens worden herhaald.

De Bavelse Berg wordt de komende jaren omgevormd tot een vrijetijdspark met o.a. kantoren, detailhandel en een evenementenhal. De bouw van het evenemententerrein start eind 2013 en moet begin 2015 gereed zijn. Initiatiefnemer Henry Martens stelt dat de Decathlon Village met evenementenhal en -terrein 2.000 gehele of gedeeltelijke banen op kan leveren. Samen met bouwconcern VolkerWessels, de Franse sportgigant Decathlon en nog een reeks partners wil Martens aan de voet van de voormalige afvalberg onder meer een evenementenhal van 8.000 m2, een Kid's Palace en crèche realiseren. De plannen voorzien ook in een recreatie- en natuurzone van in totaal 20 hectare. De Bredase gemeenteraad heeft in juni 2013 met het plan ingestemd.

Woningbouw
De gemeente Breda heeft de intentie om de nabijgelegen buurtschap Lijndonk en een deel van de buurtschap Tervoort op te offeren aan een nieuw dorp Lijndonk/Tervoort, met ca. 2.500 woningen, geleidelijk te ontwikkelen tot 2030. Informatie over actuele ontwikkelingen in dit gebied kunt u vinden op de site Lijndonk.nl.

Terug naar boven

Recreatie

Champignonkwekerij De Witte is na voorafgaand overleg te bezoeken. Wouwerbeekseweg 3. Tel. 0161-432095.

Reactie toevoegen