Tervoort

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Tervoort

Terug naar boven

Status

- Tervoort is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Breda.

- De buurtschap Tervoort valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bavel.

- De buurtschap Tervoort heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- “Betekent; plaats bij de voorde ‘doorwaadbare plek’, namelijk in de Gilzewouwerbeek, een zijriviertje van de Mark” (1).
- “Voorden vormden de doorgangen op de kruising van wegen en waterlopen. Rivieren en beken waren in de late middeleeuwen nog moeilijk te passeren plaatsen, daar bruggen veelal nog niet aanwezig waren. Voor een goede voorde was het nodig dat de bodem van de waterloop ter plekke hard was: men moest er immers met karren door kunnen rijden, zonder dat de kar vastraakte of – nog erger – omsloeg. Zo waren er diverse voorden die met stenen waren belegd - de Steenvoorden – en de voord door de Eem waaraan Amersfoort zijn naam ontleent, was met eiken stammetjes belegd. De meeste voorden waren in de 19e eeuw verdwenen, een enkele rekte zijn bestaan nog tot in de 20e eeuw, bijvoorbeeld die bij de Prinsenhoef te Hulten en die door de Weerijs bij Overa. Soms heette een voord kortweg de Voord. Aan een dergelijke naam dankt het gehucht Tervoort onder Bavel zijn naam.” (89)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tervoort ligt N en NO van Bavel, rond de Dorstseweg en Tervoortseweg, en grenst in het N aan een voormalige stortplaats, in het NO aan de gemeente Oosterhout en het dorp Dorst, in het ZO aan Lijndonk, in het Z aan Bolberg en in het NW aan de A27. NW van de bebouwing van de buurtschap ligt een ven/meer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tervoort 17 huizen met 118 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Breda heeft de intentie om de buurtschap en de nabijgelegen buurtschap Lijndonk op te offeren aan een nieuw dorp Lijndonk / Tervoort, met ca. 2.500 woningen, geleidelijk te ontwikkelen tot 2030.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Champignonkwekerij De Witte is na voorafgaand overleg te bezoeken. Wouwerbeekseweg 3. Tel. 0161-432095.

- De N van de buurtschap gelegen Bavelse Berg hoort geografisch eigenlijk bij de buurtschap Tervoort. Voordat dit een 'berg' werd, was het een kuil, ontstaan door het afgraven van leem voor de productie van bakstenen in Rijen. Later werd het een vuilstort, waar tussen 1967 en 1992 onafgebroken (huishoudelijk en industrieel) afval is gestort. De stort dateert uit de tijd dat er nog geen afvalscheiding plaatsvond, dus er ligt gft-afval, chemisch afval, papier en onbruikbaar afval van allerlei aard. De berg steekt 29 meter boven de grond en volgens de overlevering 70 meter ónder de grond. In totaal ligt er 6,4 miljoen ton afval op een oppervlakte van 40 hectare.

In de buik van de berg is door de permanente rottingsprocessen methaan ontstaan. Ontwikkelaar Sweco (voorheen Grontmij), eigenaar van de berg, heeft een fijnvertakt net van leidingen aangelegd om het methaan af te voeren. Dat gas wordt opgevangen en verkocht. Het regenwater uit de berg wordt opgevangen, anders zou de deklaag (van een meter dik) gaan eroderen. Over het vuilnis ligt een laag folie, die is dichtgeschroeid. Daar overheen ligt een laag zandbetoniet, een soort klei. Die is natgemaakt en daarna ondoordringbaar geworden. En weer daarover ligt een laag dekzand van een meter. Dat proces moet over 50 jaar nog eens worden herhaald.

De Bavelse Berg is de afgelopen jaren omgevormd tot een vrijetijdspark met o.a. kantoren, detailhandel en een evenementenhal. Zie verder de site over Park de Bavelse Berg van ontwikkelaar Sweco. De herontikkelde Bavelse Berg is eind 2015 officieel geopend. Het complex heeft de naam Breepark gekregen. Je vindt er o.a. vestigingen van sportwinkel Decathlon, McDonald's, restaurant Happy Italy en bioscoop Kinepolis, met 10 zalen met in totaal ruim 1.700 stoelen.

Reactie toevoegen