Terschuren

Plaats
Buurtschap
Heerlen
Zuid-Limburg Parkstad
Limburg

schurenberg_en_terschuren_op_kaart_ca._1970_kopie.jpg

Kaart uit ca. 1970 met o.a. de buurtschappen Schurenberg en Terschuren. (© Kadaster)

Kaart uit ca. 1970 met o.a. de buurtschappen Schurenberg en Terschuren. (© Kadaster)

schurenberg_terschuren_en_schuureik_op_actuele_kaart_kopie.jpg

Actuele kaart met o.a. de buurtschappen Schurenberg en Terschuren. Die laatste plaatsnaam is ten onrechte van de kaarten verdwenen. De bebouwing is er immers nog altijd en niet door Hoensbroek opgeslokt. O ervan is de wijk Schuureik verrezen. (© Kadaster)

Actuele kaart met o.a. de buurtschappen Schurenberg en Terschuren. Die laatste plaatsnaam is ten onrechte van de kaarten verdwenen. De bebouwing is er immers nog altijd en niet door Hoensbroek opgeslokt. O ervan is de wijk Schuureik verrezen. (© Kadaster)

Terschuren

Terug naar boven

Status

- Terschuren is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streken Zuid-Limburg en Parkstad, gemeente Heerlen. T/m 1981 gemeente Hoensbroek.

- De buurtschap Terschuren valt, ook voor de postadressen, onder het Heerlense stadsdeel en 'dorp in de stad' Hoensbroek.

- De buurtschap Terschuren heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- De buurtschap wordt sinds circa 1982 ten onrechte niet meer op kaarten vermeld. Immers de bebouwing is er nog gewoon, en niet 'opgeslokt' door de kern Hoensbroek, dus bestaat de buurtschap ook nog altijd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ter Schuren, 1838-1857 Schuuren, 1913 Terschuren. In de Annales Rodenses komt voor het jaar 1106 het toponiem Scuren voor. Gysseling heeft dit met de buurtschap (Ter) Schuren geïndentificeerd. Prof. dr. M.J.H.A. (Arthur) Schrijnemakers stelt echter in (1) dat - en motiveert waaróm - dat volgens hem niet correct is. Schrijnemakers verbindt deze naam aan twee mogelijke locaties in Duitsland (Schauren bij Trier of Scheuren bij Ahrweiler).

Naamsverklaring
Betekent nederzetting bij de schuur 'eenvoudige opslagplaats, berging'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Terschuren ligt rond de Terschurenweg en een klein deel van de in het Z aangrenzende Wingerdweg, N van de Wijnandsradese buurtschap Laar, de A76, de spoorlijn Sittard - Herzogenrath en de Geleenbeek, O van het dorp Nuth, ZO van de Hoensbroekse buurtschap Schurenberg, direct ZW van het 'dorp in de stad' Hoensbroek, en grenst in het O aan de Hoensbroekse, in de jaren zeventig van de 20e eeuw gerealiseerde wijk Schuureik.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840(3) wordt onder de gemeente Hoensbroek een plaatsnaam vermeld, die op twee verschillende plekken in die overzichten als respectievelijk Schuren-in-berg en Schuren-en-berg wordt gespeld. Vermoedelijk heeft dat betrekking op de buurtschappen met de huidige spellingen Schurenberg en Terschuren, temeer omdat laatstgenoemde buurtschap in die tijd als Schuuren en Schuren werd gespeld. In 1840 was bij de hiervoor vermelde plaatsnaam sprake van 34 huizen en 101 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap Terschuren circa 15 huizen met circa 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In 1949 was er ter gelegenheid van de overbrenging van het beeld van O.L.V. Maagd der Armen uit Banneux naar Maria-Gewanden een processie. Het beeld was door Banneux beloofd aan de eerste parochie in Nederland die haar kerk aan de O.L.V. Maagd der Armen zou wijden. De processie voerde vanuit Nuth over de met zandschilderingen versierde wegen naar de toen nieuwe kerk van Maria-Gewanden. Zelfs de bisschoppen van Luik en Roermond liepen in deze processie mee. De Terschurenweg was voor die gelegenheid geheel versierd met zandtapijten en in het midden een uit margrieten en korenbloemen gemaakte afbeelding van O.L.V. Maagd der Armen.

Dit gebeuren was voor de inwoners van buurtschap Terschuren de aanzet voor de bouw van een Mariakapel op de lommerrijke hoek van de Terschurenweg en de Wingerdweg. Alles - ja zelfs de stenen voor het kapelletje - is door deze mensen zelf gemaakt. Op Staatsmijn Emma werden mallen gemaakt waarin het materiaal voor de stenen gegoten kon worden. Ieder vrij uur werd gebruikt om op deze manier stenen te produceren. Het zand en cement werd geleverd en betaald uit giften van buurtgenoten. Het resultaat mocht er zijn: een prachtig Mariakapelletje waar niet alleen de bewoners hun devotie konden betuigen, maar ook de vele voorbijgangers, die er tevens een rustpunt vonden.

In de loop der jaren kwam het kapelletje in verval en eind jaren zeventig was er een eerste renovatie. De toenmalige deken van Hoensbroek, later bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, heeft destijds die vernieuwde kapel ingezegend. Maar mede door de ongelukkig gekozen plaats van het kapelletje - het was tegen een heuvel aangebouwd, waardoor het vocht opnieuw vrij spel kreeg - was begin 21e eeuw ook dit bouwsel alweer zodanig aangetast dat een grondige renovatie hoognodig was. Het zag er niet meer uit: de natuursteen was eraf gevallen, van het beeldje was niet veel meer over, de graffiti had toegeslagen. De renovatie kwam op gang door een noodkreet van Stichting Kruisen en Kapellen, die in een artikel aandacht besteedde aan het in verval geraakte kapelletje van buurtschap Terschuren.

De buurtbewoners staken de koppen bij elkaar en de gemeente had nog een subsidiepotje, de Buurtactie. Een subsidievorm om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Door deze subsidie aangezet wilde de buurt een 'definitieve' oplossing. Het kapelletje zou opnieuw gebouwd worden, maar dan op een wijze dat de schade aan het bouwwerk niet zo vlug zou toeslaan. Er werden nog meer bronnen aangeboord. Via die contacten werd de renovatie een leerproject van de bouwvakopleiding in Nuth en Leeuwenborgh Opleidingen. De huidige kapel is ontworpen door Paul Meijers, inwoner van buurtschap Terschuren. De letters op de voorkant zijn ontworpen door Jan Creusen uit Hoensbroek en uitgewerkt door Hub Ermers uit Hoensbroek. Het bouwwerk is gerealiseerd door SWV Bouwopleidingen Zuid in Nuth. Het hekwerk is gemaakt door het Leeuwenborghcollege in Sittard.

Deze in 2010 uitgevoerde renovatie is beter gelukt dan de vorige. De kapel, uitgevoerd in Kunradersteen, ligt nu vrij van de steile helling en is daardoor gevrijwaard van vochtproblemen. Ze mag er zijn, met haar zijbeukjes als uitgespreide armen, die willen zeggen: 'Kom maar'. Het is zoals dhr. Frans Thuis het verwoorde in zijn artikel voor Buurtactie: 'Het kapelletje staat niet op de scheiding van de Terschurenweg en de Wingerdweg; het is de verbinding tussen die twee, en véél meer...' Het is een Mariakapel geworden die er zijn mag.

Onder grote belangstelling is op zondag 26 september 2010 het geheel gerenoveerde Mariakapelletje ingezegend. Begeleid door Harmonie St. Caecilia wandelde men in een stoet met voorop hulpbisschop De Jong en pastoor Nevelstein, vanaf het kasteel naar buurtschap Terschuren, ons laatste stukje oud Gebrook, waar op de hoek met de Wingerdweg dit kleinood verscholen in het groen staat. Pastoor Nevelstein opende de inzegeningceremonie. Hij verheugde zich dat er zo velen waren gekomen om er samen een mooi feest van te maken. Hij bedankte de initiatiefnemers en sponsoren die deze bouw mogelijk maakten. Aansluitend was het hulpbisschop De Jong die met een korte plechtigheid het devotiemonument inwijdde. In zijn slotwoord riep hij allen op om toch vooral Maria in haar mooie kapelletje in het voorbijgaan even te groeten met een simpel Avé. Na het slotwoord van dhr. Jo Hermans blies de harmonie nog een laatste deuntje en konden de aanwezigen in de ruime partytent terecht om onder het genot van een kopje koffie deze mooie middag af te sluiten.Voor de geocachers is bij de kapel een cache verborgen." (bron: Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden)

"De kapel in buurtschap Terschuren is in 2010 mooi opgeknapt: de boog is opnieuw gemetseld, de omgeving netjes aangelegd, een bank geplaatst en, last but not least, is er een prachtig Mariabeeld geplaatst. Het beeld is door Josje Vermeulen en andere buurtbewoners persoonlijk in Banneux uitgezocht. Helaas is het beeld in april 2017 gestolen. Wat nog vreemder is: de glasplaat en het traliewerk, die geplaatst zijn na eerder vandalisme, waren 'netjes' verwijderd. Maar de buurt is niet bij de pakken gaan neerzitten; ze zijn direct een inzamelingsactie gestart om een nieuw beeld te kunnen kopen." (bron: Veldkruus.nl) - Foto's van de Mariakapel en de nabijgelegen brug over de Geleenbeek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Buurtschap Terschuren is, ondanks de oprukkende verstedelijking in de omgeving, nog altijd een zeer landelijk gelegen pareltje, zowel de buurtschap zelf met fraaie huizen aan een smal klinkerweggetje, als de zeer landelijke omgeving, en als zodanig alleen al de moeite van het eens gaan bekijken waard.

- In het N van de buurtschap loopt het Schurenbergsvoetpad naar buurtschap Schurenberg. In het Z van de buurtschap loopt het Terschurenvoetpad - met een waarschijnlijk recentelijk aangelegd bruggetje over de Geleenbeek - naar de Wijnandsradese buurtschap Laar en het dorp Nuth. In het O uiteinde van buurtschap Laar kun je bijvoorbeeld onder de A76 door en aldaar via het Laervoetpad weer terug naar Terschuren, al dan niet via de kern Hoensbroek. Zo te zien aan deze videoreportage is de Geleenbeek met omringend land in deze omgeving in 2015 heringericht. Z van het bruggetje is er ook nog het Schurenbergervoetpad, dat richting NW loopt naar buurtschap Kathagen en dorp Vaesrade, en richting O/NO naar het 'dorp in de stad' Hoensbroek. Wandelmogelijkheden genoeg dus in deze omgeving.

- Z van de buurtschap mondt de Caumerbeek uit in de Geleenbeek. Het Geleenbeekdal bij Terschuren is onderdeel van een beschermd Natura 2000-gebied.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reportage over verleden en heden van buurtschap Terschuren door de in 1964 in deze buurtschap geboren Sandra Israel.

- Belangenorganisatie: - Buurtschap Terschuren heeft vroeger een eigen buurtvereniging gehad. Die is er niet meer. Qua belangenbehartiging valt de buurtschap onder het werkgebied van Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden.

Reactie toevoegen