Terlet

Plaats
Buurtschap
Arnhem Rozendaal
Veluwe
Gelderland

Terlet Nationaal Zweefvliegcentrum [640x480].jpg

Terlet (buurtschap van Rozendaal, deels Arnhem) is bekend vanwege Wildwissel Terlet in de A50, de Terletse Heide en het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet.

Terlet (buurtschap van Rozendaal, deels Arnhem) is bekend vanwege Wildwissel Terlet in de A50, de Terletse Heide en het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet.

Terlet

Terug naar boven

Status

- Terlet is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, in deels gemeente Arnhem, deels gemeente Rozendaal.

- De buurtschap Terlet valt deels onder het dorp Schaarsbergen, deels onder het dorp Rozendaal. Het deel van de buurtschap onder het dorp Rozendaal valt ook voor de postadressen daaronder, maar omdat het dorp Schaarbergen bij de invoering van het postcodesysteem, in 1978, geen eigen plaatsnaam en postcode heeft gekregen in het postcodeboek, liggen zowel Schaarsbergen als het deel van Terlet dat eronder valt, voor de postadressen 'in' Arnhem.

- De buurtschap Terlet heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1436 ter Leet, 1478 tot Let, 1502 Terleit, 1536 erffken ther Let, 1724 erve klein Terlet(h).

Naamsverklaring
Wordt enerzijds geduid als hliþa-* 'helling'; de plaats ligt in een heuvelachtig landschap. Anderzijds wordt de naam verbonden met lede 'gegraven of vergraven waterloop'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap ligt NW van Rozendaal, N van Arnhem, NO van Schaarsbergen, 5 km N van de A12, rond de Apeldoornseweg, waar deze afbuigt naar het Zweefvliegcentrum, en het O daarvan gelegen weggetje Terlet.

- De grens tussen de gemeenten Arnhem en Rozendaal loopt ter plekke O langs de A50 en buigt iets Z van Wildwissel Terlet over de A50, af naar het NO.

- Zweegvliegcentrum Terlet ligt W van de A50 dus in de gemeente Arnhem, de Terletsche Heide ligt O van de A50 dus in de gemeente Rozendaal, evenals de enige boerderij die van de buurtschap nog over is.

- Topografische bijzonderheid: N van Terlet liggen 2 driegemeentepunten vlak bij elkaar: 1) 1 km N van de wildwissel ligt de grens tussen de gemeenten Arnhem in het Z, Ede in het NW en Apeldoorn in het N (buurtschap Groenendaal) en 2) 0,5 km ZO daarvan ligt de grens tussen de gemeenten Arnhem in het W, Rozendaal in het O en Apeldoorn in het N.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Terlet 3 panden met 18 inwoners onder de gemeente Rozendaal. Bij de gemeente Arnhem wordt de buurtschap in dat jaar niet apart vermeld (wat niet wegneemt dat er best 1 of meer panden onder de gemeente Arnhem in deze buurtschap kunnen zijn geweest; niet iedere gemeente vermeldde haar buurtschappen apart).

- Tegenwoordig omvat de buurtschap nog maar 2 panden: 1) Terlet 4, het enige overgebleven oorspronkelijke boerderijtje en 2) huisnr. 3, waar alleen de tot recreatiewoning verbouwde schuur van de boerderij nog van over is. Oorspronkelijk waren er ook nog de panden op huisnr. 1 (= Klein Terlet), 2 (= Groot Terlet) en 5. Opmerkelijk is dat het adres Terlet 4 twee keer in het postcodeboek voorkomt; 1 met als adres 6891 ZZ Rozendaal en 1 met als adres 6816 SP Arnhem. De buurtschap zal tegenwoordig enkele inwoners hebben.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het buurtschapje Terlet verwerft in 1426 reeds bekendheid, zij het om een tragische reden; hertog Reinald IV van Gelre overlijdt er in dat jaar plotseling.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap is vooral bekend vanwege het grootste zweefvliegveld van Nederland (met meer dan 450 deelnemers): Vliegveld Terlet. Het vliegveld is sinds 2000 in beheer van Stichting Zweefvliegers Terlet. - Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet bundelt kennis over opleiding en instructie, veiligheid en bijzondere technieken en stelt deze beschikbaar in de vorm van cursussen en opleidingen voor elke Nederlandse zweefvlieger. Het terrein, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, is goed te zien vanaf de A50, waar het W van ligt.

- De buurtschap heeft ook haar naam gegeven aan Wildwissel Terlet over de A50 (vallend onder de gemeente Arnhem). Hierdoor worden twee gebieden van Natuurmonumenten met elkaar verbonden, te weten Nationaal park Veluwezoom O van de A50 en het Deelerwoud W van de A50.

- O van de A50 ligt de Terletsche Heide.

- Naast Zweefvliegcentrum Terlet ligt de crossbaan van Motorclub Arnhem.

Reactie toevoegen