Terhorst (Beilen)

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

terhorst_beilen_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Terhorst bij Beilen werd vroeger gespeld als Ter Horst, maar tegenwoordig wordt dat als een woord gespeld, getuige o.a. de straatnaam en de plaatsnaamborden. Daarom stellen wij voor dat het natuurgebied Terhorsterzand ook zo gespeld wordt.

De buurtschap Terhorst bij Beilen werd vroeger gespeld als Ter Horst, maar tegenwoordig wordt dat als een woord gespeld, getuige o.a. de straatnaam en de plaatsnaamborden. Daarom stellen wij voor dat het natuurgebied Terhorsterzand ook zo gespeld wordt.

Terhorst (Beilen)

Terug naar boven

Status

- Terhorst is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

- De buurtschap Terhorst valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beilen.

- De buurtschap Terhorst ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Tröst. Een inwoner van deze buurtschap is een Tröster.

Oudere vermeldingen
Ter Horst. In de Topografische atlas Drenthe (1) wordt de buurtschap nog steeds zo gespeld, maar deze spelling is, getuige de huidige spelling op de plaatsnaamborden en de huidige spelling van de straatnaam, verouderd. Vergelijkbaar wordt ook het natuurgebied Terhorsterzand Z van de buurtschap soms nog als Ter Horsterzand geschreven, en stellen wij voor om ook dát gebied overeenkomstig de huidige spelling van de buurtschap waar het bij hoort, in het vervolg eenduidig als één woord te schrijven.

Naamsverklaring
Betekent 'met kreupelhout begroeide hoogte'.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Terhorst ligt rond de gelijknamige weg, direct Z van Beilen. N van de buurtschap lagen de Terhorstermaden, tegenwoordig getransformeerd tot de gelijknamige Beilense nieuwbouwwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Terhorst 4 huizen met 30 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Terhorst is gebouwd op een zandvlakte, die omzoomd wordt door laag en woest land, dat in het verleden werd gebruikt als weide- en hooiland of voor het afgraven van zoden en veen. De buurtschap is een 'satellietnederzetting', vanuit Makkum gebouwd. In 1612 wordt bij de buurschap Makkum een zekere Jacob Ter Horst vermeld. Tussen 1612 en 1630 komt er een tweede boerderij bij, tussen 1691 en 1742 een derde boerderij en omstreeks 1790 komt de vierde boerderij erbij. Eind 18e eeuw trouwt Albert Jans Weurding met Willemtje Hendriks Gerding. Deze beide families bezitten dan de boerderijen en het merendeel van de grond van de Ter Horster es. In deze periode wonen er geen keuters in de buurtschap. Rond 1800 wordt de bebouwing in de omgeving uitgebreid door het stichten van buur-buurtschap Smalbroek. (bron)

In 2011 is een naslagwerk verschenen over de geschiedenis van de buurtschappen Smalbroek en Terhorst. Smalbroeker Jan Wessels is namens de buurtvereniging de uitdaging aangegaan om de geschiedenis van de buurtschappen vast te leggen. Jaren van onderzoek, gesprekken en verzamelen van foto’s hebben geresulteerd in een prachtig tijdsdocument. Bij de boekpresentatie is het eerste exemplaar uitgereikt aan Jacob Beugel, schoonvader van Wessels, ten tijde van de presentatie 96 jaar oud, en op dat moment bijna 80 jaar van zijn leven gewoond en gewerkt hebbend op Smalbroek. Het 265 pagina's tellende boek is zolang de voorraad strekt voor 15 euro verkrijgbaar bij de buurtvereniging.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2013 is een ecoduct over de A28 aangelegd ter hoogte van buurtschap Smalbroek. Het ecoduct verbindt Nationaal Park Dwingelderveld W van de A28 met het 181 ha grote natuurgebied Terhorsterzand O ervan, gelegen Z van de buurtschap Terhorst. Het wordt een 'dierenroute' die bij wijze van spreken even druk beoogt te worden als de snelweg eronder. Z van de buurtschap ligt ook de Terhorsteresch.

- O van de buurtschap loopt het Linthorst Homankanaal.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging Smalhorst is er voor de buurtschappen Smalbroek en Terhorst, en is dan ook een combinatie van de namen van die twee buurtschappen.

Reactie toevoegen