Ter Heijde

Plaats
Dorp
Westland
Delfland
Zuid-Holland

Ter Heijde bord [640x480].jpg

Ter Heijde is de officiële naam van dit dorp, getuige o.a. het plaatsnaambord. In de praktijk wordt het dorp, gezien de ligging, vaak Ter Heijde aan Zee genoemd.

Ter Heijde is de officiële naam van dit dorp, getuige o.a. het plaatsnaambord. In de praktijk wordt het dorp, gezien de ligging, vaak Ter Heijde aan Zee genoemd.

Ter Heijde

Terug naar boven

Status

Ter Heijde is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente Monster.

Terug naar boven

Naam

Informele naam
Langs onze kust zijn veel plaatsnamen met het achtervoegsel 'aan Zee', vaak om ze te onderscheiden van het moederdorp dat meer landinwaarts ligt (bijv. Bakkum... Bergen... Bloemendaal... Egmond... Katwijk... Noordwijk...). Enkele dorpen hebben dat achtervoegsel niet, vermoedelijk omdat ze geen gelijknamig moederdorp landinwaarts hebben. Inwoners en toeristische ondernemers die hun dorp als badplaats willen promoten, gebruiken in hun communicatie dan vaak toch het achtervoegsel 'aan Zee'. Zo wordt dit dorp ook vaak Ter Heijde aan Zee genoemd (vergelijkbaar met de dorpen Ouddorp (aan Zee) en Rockanje (aan Zee) op respectievelijk Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten). Bijvoorbeeld het CBS gebruikt deze naam in de statistische wijk- en buurtindelingen betreffende de gemeente Westland, en ook de dorpsvereniging noemt zich zo.

Spelling
Incidenteel zien wij de plaatsnaam weleens als één woord aan elkaar geschreven, maar dat is dan een 'schrijffout'; de officiële spelling is in twee woorden.

Oudere vermeldingen
1494 Ter Heyde, 1559 ter Heyden, 1573 Heyde, 1926 Ter Heijde Zee (op het internet heeft een helaas inmiddels verwijderde sollicitatiebrief gestaan d.d. 26-4-1926 van een zekere J. de Wilde, die deze plaatsnaam-variant gebruikte).

Naamsverklaring
Betekent: bij de heide, hier 'woeste grond, vlakte' (zie ook De Heid, Heijplaat). Omdat de oude bewoners vroeger spraken van Terhei of Derhei vermoedde Beekman dat het dorp zijn naam dankte aan een verdwenen Maasarm de Hei 'diep water', waarvan de naam zou voortleven in de poldernaam Heimond (ca. 1300 Heimonde) bij Vlaardingen. De spelling met -d- was volgens hem een hypercorrecte vorm van een niet meer begrepen Middelnederlands hei* 'diep water'.

Dit is weinig waarschijnlijk; de oude vermeldingen hebben allemaal een -d- en al is het toponiem heide in Noord- en Zuid-Holland niet productief meer, het komt er wel voor, terwijl het Middelnederlandse hei 'diep water' nergens is overgeleverd.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Ter Heijde ligt direct NW van Monster en grenst in het W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ter Heijde 44 huizen met 435 inwoners (dat is dus gemiddeld 10 mensen in 1 huis, ook voor die tijd was dat veel / meer dan gemiddeld. Gebruikelijk in die tijd was gemiddeld 6 tot 8 mensen in 1 huis). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ter Heijde is in de geschiedenis vooral bekend door de voor de kust gevoerde zeeslag tussen de Nederlandse en Engelse vloot, waarbij Maarten Tromp is gesneuvel (10 augustus 1653). Ter nagedachtenis staat in het dorp een monument, bestaande uit twee kanonnen.

Hoe in en rond dit dorp de zeemansvrouwen in de 17e eeuw thuis het gezin draaiend hielden, staat uitvoerig en zeer levendig beschreven in het proefschrift van Annette de Wit: 'Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen. Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de zeventiende eeuw' (Uitg. Aksant, 2008, 375 p., ISBN 9789052603063).

Maar liefst vier keer (in 1470, 1530, 1546 en 1570) is Ter Heijde verwoest door de golven en weer opgebouwd. In 1928 verdween opnieuw een groot deel van het dorp, toen de gemeente Monster besloot dat de meeste huizen gesloopt dienden te worden. Toen in 1943 de nieuwe huizen er nog geen tien jaar stonden, besloten de Duitsers dat het dorpje moest wijken voor de Atlantikwal. Alleen het kerkje lieten zij staan. Zij gebruikten deze als paardenstal. In 1949 is het zuidelijk deel van het dorp weer opgebouwd, gevolgd door de opbouw het noordelijk deel eind jaren vijftig. (2)

- Site over de geschiedenis van Ter Heijde, van Cobie en Leendert Koppenol.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren zal het uiterlijk van dit dorp voor de zoveelste keer in de geschiedenis drastisch veranderen. Woningcorporatie Arcade gaat namelijk de woningen slopen en vernieuwen (dat wordt dus de 7e keer dat het dorp verdwijnt en weer herrijst!, zie bij Geschiedenis). Door de ligging aan de Noordzee zijn veel huizen aangetast door de zilte lucht. Zie verder het in 2012 geactualiseerde Bestemmingsplan Ter Heijde.

- Voor de recent aangelegde Zandmotor bij Ter Heijde zie bij Kijkduin.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ter Heijde heeft 1 gemeentelijk monument.

- Hervormde kerk.

- Twee kanonnen op de slaperdijk, ter herinnering aan de zeeslag in 1653 tussen Nederland en Engeland, waarbij zeeheld Maarten Tromp sneuvelde.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Omloop Ter Heijde (op een vrijdag in mei, in 2019 voor de 13e keer). De wedstrijd (5 en 10 km) voert de deelnemers over een fraai gevarieerd parcours door de duinen en over het strand. De deelnemers aan de 5 km lopen de ronde een keer, de deelnemers aan de 10 km lopen twee ronden. De jeugd loopt een rondje door het dorp. Een blaaskapel zorgt voor muzikale ondersteuning. Het parcours en de kilometers zijn duidelijk gemarkeerd. Voorts is er escorte voor de lopers (aan de kop en aan de staart), er is sportdrank en fruit na afloop. Zo'n 75 vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om er voor alle deelnemers een geslaagde loop van te maken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ter Heijde heeft een 5 kilometer lang strand met twee strandopgangen (Strandweg en Karel Doormanweg).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ter Heijde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Ter Heijde van de Dorpsvereniging op Facebook. - Het maandblad van de Dorpsvereniging is via de link ook online te lezen (en via het hoofdmenu ook oudere jaargangen).

- Belangenvereniging: - Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee is opgericht in 1956. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en onderhouden van sociale en culturele aktiviteiten, ten behoeve van de inwoners in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Het Vrondel.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ter Heijde en - idem NH.

Reactie toevoegen