Ter Aalst

Plaats
Buurtschap
Oosterhout
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

ter_aalst_nieuwjaarscross_krantenartikel.jpg

Sinds 2014 organiseert Team Munnemoat in Ter Aalst jaarlijks de nieuwjaarscross, wat goed aanslaat. Hier een interview in BN/De Stem t.g.v. de Nieuwjaarscross 2015.

Sinds 2014 organiseert Team Munnemoat in Ter Aalst jaarlijks de nieuwjaarscross, wat goed aanslaat. Hier een interview in BN/De Stem t.g.v. de Nieuwjaarscross 2015.

ter_aalst_nieuwjaarscross_2015_foto.jpg

Zowel de renners als de toeschouwers hielden het niet droog tijdens de Nieuwjaarscross Ter Aalst 2015, maar dat mocht de pret niet drukken: het was wederom een groot succes.

Zowel de renners als de toeschouwers hielden het niet droog tijdens de Nieuwjaarscross Ter Aalst 2015, maar dat mocht de pret niet drukken: het was wederom een groot succes.

Ter Aalst

Terug naar boven

Status

- Ter Aalst is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Oosterhout.

- De buurtschap Ter Aalst valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Den Hout.

- De buurtschap Ter Aalst heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Straatnaambordjes ter plekke hebben de spelling Teraalst, maar volgens het postcodeboek is de spelling formeel Ter Aalst.

Oudere vermeldingen
1311 kopie 15e eeuw Aelst, 1331 en 1500 ter Aelst.

Naamsverklaring
- De naam Aalst werd vroeger gewoonlijk geduid als een afleiding met het verzamelsuffix t bij de boomnaam els, en dus: 'plaats waar elzen staan'. In Aalst gem. Zaltbommel (GL) ziet men tegenwoordig echter alhust- ‘woonplaats’ (een afleiding bij alha- ‘woning, tempel’) en deze herkomst is ook voor onze plaats denkbaar. Vergelijkbaar zijn ook Aalst gem. Buren (GL) en Aalst gem. Waalre (NB). (1)

- Naast els komt (in toponiemen, red.) de vorm aals voor, zoals in de Aalsten, een moerassig gebied bij Gilze. Misschien ook in Ter Aalst, hoewel men in alha ook wel ‘heidens heiligdom’ ziet. Op Ter Aalst was reeds bewoning in de IJzertijd.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ter Aalst ligt rond de gelijknamige weg, 3 km W van Oosterhout, N grenzend aan het Markkanaal. Je zou kunnen stellen dat de buurtschap een soort 'enclave' is van Den Hout Z van het Markkanaal, omdat het overige dorpsgebied allemaal N van dat kanaal ligt en de buurtschap geheel omringd wordt door grondgebied van Oosterhout.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ter Aalst 19 huizen met 88 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 8 huizen met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kruiseik
Bij Ter Aalst stond ooit een kruiseik. “Dat was een eik waarin een kruis hing en waar men in een processie naar toe trok. Deze processie ging op 25 april vanuit de kerk naar de Kruiseik. Doel was het afsmeken van de vruchtbaarheid van de aarde. Reeds bij de Romeinen was een dergelijke processie naar het beeld van de god Robigus, die tegen graanroest werd aangeroepen, bekend.”(3)

Pannenhuis
Aan de Bergsebaan (die hier voorheen ook Ruiterspoor heette, net als de weg N van het Markkanaal), stond, de laatste jaren van zijn bestaan in vervallen staat, het Pannenhuis. Een markant punt in de geschiedenis, want op de kaarten van het Beleg van Breda uit 1624/1625 is het Pannenhuis al ingetekend. Ter hoogte van Ter Aalst en bij het Pannenhuis hadden de Spanjaarden bij de belegering van Breda in 1625 kleine schansjes opgeworpen. Het Pannenhuis heeft door de eeuwen heen diverse functies gekend, zoals herberg en brouwerij. Ook hebben diverse eigenaren er landbouw, rundveehouderij en schapenhouderij uitgeoefend. Onder de link vindt u een uitvoerige geschiedenis van het Pannenhuis door de eeuwen heen, opgesteld door Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout.

In 1800 is de oude herberg afgebrand en kort daarna herbouwd. Op 1 november 1944 is dat pand door een granaat bij de bevrijdingsgevechten volledig vernield en wederom herbouwd. Dat pand is in 2005 afgebroken, op die plek is in 2015 een nieuwe horecagelegenheid gerealiseerd. In het boek 'De belegering van Breda 1624-1625' van J.P.M. Rooze en C.W.A.M. Eimermann wordt verhaald dat de naam Pannenhuis verband zou houden met het feit dat men hier bier brouwde in een pan. Dit is echter niet erg waarschijnlijk. De naam Pannenhuis is vermoedelijk afgeleid van een panvormige 'depressie' NW van de kern van Ter Aalst, waar nu het golfterrein ligt. Rond 1500 werden enkele percelen in een cijnsboek aangeduid als "liggende bij die Panne". Met de panne moet dan deze panvormige depressie bedoeld zijn. Het Pannenhuis zal aanvankelijk benoemd zijn als "het huis bij de panne" en dat zal dan later veranderd zijn in het Pannenhuis (aldus de heemkundekring).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op de zaterdag na Nieuwjaarsdag organiseerde Team Munnemoat sinds 2014 de Nieuwjaarscross (wielrennen) in Ter Aalst. Het parcours was ruim 2 kilometer lang en ging over verschillende soorten ondergrond zoals zand, gras en asfalt. De cross ging over de akker van de familie van Oerle, het terrein van de naastgelegen golfbaan, de 'schapenweide' en een stuk grond van de gemeente. Er waren in het parcours diverse hindernissen, heuveltjes, een wasbord en balken. Hier nog een filmpje van dit evenement, uit 2015.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Direct W van Ter Aalst, formeel net onder de kern Oosterhout vallend, is recentelijk golfbaan Bergvliet aangelegd.

- O van Ter Aalst is de afgelopen jaren door zandwinning een groot - en diep - meer ontstaan, de Put van Caron (genoemd naar de zandwinners en eigenaren van de grond), waar u kunt surfen. - Verslag van een verkenningsduik in de Put van Caron. - Overigens niet te verwarren met de slechts enkele kilometers NO gelegen zandwinput aan de Beelaertsweg, Z van de Donge, vallend onder Raamsdonksveer, die eveneens Put van Caron (want van dezelfde zandwinner) wordt genoemd.

Terug naar boven

Beeld

- Foto van de Put van Caron en van de Ter Aalsterbrug over het Markkanaal.

Reactie toevoegen