Ten Post

Plaats
Dorp
Ten Boer
Duurswold
Groningen

ten_post_band_krodde_grunneger_poezie_pop.jpg

De band Krödde uit Ten Post, ongetwijfeld genoemd naar de Ten Poster buurtschap Kröddeburen, maakt Grunneger Poëzie Pop. (© www.kroddemuziek.nl)

De band Krödde uit Ten Post, ongetwijfeld genoemd naar de Ten Poster buurtschap Kröddeburen, maakt Grunneger Poëzie Pop. (© www.kroddemuziek.nl)

Ten Post

Terug naar boven

Status

- Ten Post is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Ten Boer.

- Onder het dorp Ten Post valt ook de buurtschap Kröddeburen. Voor de postadressen valt ook het dorpje Wittewierum onder Ten Post.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ten Post grenst in het ZW aan Ten Boer, in het NW aan Lellens, in het N aan Winneweer, in het NO aan Garrelsweer en in het Z aan Wittewierum, en ligt O van Sint Annen en Bedum, ZO van Stedum, ZZW van Loppersum, WZW van Wirdum, Tjamsweer, Appingedam en Delfzijl, NW van Overschild, het Schildmeer en Steendam, NNW van Schildwolde en Slochteren, N van Woltersum, NNO van Lageland en NO van Thesinge en de stad Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ten Post 29 huizen met 228 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 340 huizen met ca. 840 inwoners, dit is inclusief de aantallen voor het dorp Wittewierum.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Ten Post en omstreken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De firma's Van Wijnen en QuakeShield en de instelling Urgenda bundelen hun krachten om gezamenlijk kennis en ervaring op te doen met het tegelijkertijd versterken en verduurzamen van woningen, in een door Van Wijnen aangekochte woning aan de Rijksweg 203 in Ten Post. Vanaf oktober 2017 worden in deze particuliere woning innovatieve technieken toegepast. De drie partijen willen zo een actieve en directe bijdrage leveren aan het veiliger en energieneutraal maken van het woningaanbod in het aardbevingsgebied. Voor de woning wordt een bewoner gezocht die vanaf het begin actief meedenkt en ervaringen wil delen.

"Er hangt veel negativiteit rondom de aardbevingsproblematiek in het Groningse land. Om een positief tegenwicht te bieden willen we met de duurzame woning in Ten Post laten zien dat we oplossingen kunnen bieden en dat we dit graag samen met de Groningers oppakken", aldus Peter Hutten, regiodirecteur van Van Wijnen Noord. "Van de woningen die versterkt moeten worden is een flink aantal woningen van het type zoals we hebben aangekocht. Samen met onze partners willen we investeren in kennis en ervaring om het gebied veiliger en leefbaarder te maken."

"Het versterken van de woning gebeurt van binnenuit met QuakeShield", aldus Peter Westra van QuakeShield. "Dit heeft weinig impact op de directe woonruimte, maar levert wel direct een positieve bijdrage aan de veiligheid en schadelastbeperking. Het is eenvoudig, veilig en snel aan te brengen op ieder woningtype, met een korte doorlooptijd. Het product is wetenschappelijk onderbouwd en inmiddels al meerdere malen succesvol toegepast." De bijzondere samenwerking wordt door Urgenda enthousiast ondersteund. Marjan Minnesma: "Het wordt tijd dat de Groningers ook eens iets krijgen wat positief is. Een energieneutraal huis lijkt me dan een mooie stap in de goede richting." (bron: persbericht Van Wijnen / Quakeshield / Urgenda, 18-10-2017)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ten Post heeft 9 rijksmonumenten, zijnde 5x een terrein met wierde c.q. resten van een borg, korenmolen Olle Widde, de Hervormde kerk vanwege de 17e-eeuwse preekstoelkuip, de voormalige rentenierswoning uit vermoedelijk 1883 met aangebouwd achterhuis en schuur op Eestumerweg 1, en de (oorspronkelijk) winkelwoning op Rijksweg 213, bestaande uit een winkel met woning en aangebouwde schuur, gebouwd rond 1910 en opgetrokken in een sobere ambachtelijk-traditionele stijl met Art Nouveau elementen.

Het pand is gelegen aan de Rijksweg, de doorgaande weg van het dorp Ten Post. Deze weg was in eerste instantie een winkelstraat; na de oorlog bleef slechts de woonfunctie over. Ook deze winkelwoning, waarschijnlijk gebouwd als postkantoor, heeft na ca. 1955 een woonfunctie gekregen. Het pand is van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang: als voorbeeld van een winkelwoning uit het eerste kwart van de 20e eeuw in de provincie Groningen; vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur; vanwege de fraaie vormgeving en het materiaalgebruik; vanwege de herinnering aan de Rijksweg als winkelstraat.

- De voormalige Hervormde (PKN) kerk van Ten Post (B. Kuiperweg 14) dateert uit 1875 en is niet meer als zodanig in functie; de kerk is in 2012 aan de eredienst onttrokken. De kerk is verkocht. Weet iemand wat de huidige functie is?

- Het pand Eben Haëzer (Rijksweg 197) dateert uit 1870 en was van 1870-1945 een Gereformeerde Kerk, van 1945-1970 Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, en van 1970-1999 Nederlands Gereformeerde kerk (Buiten verband). Daarna als kerk buiten gebruik. Tegenwoordig is het pand in gebruik als bedrijfsruimte.

- Van 1945-1965 heeft er een houten noodkerk aan de Rijksweg gestaan van de Gereformeerde Kerk. In 1965 is het pand gesloopt. In dat jaar is de huidige Gereformeerde (PKN) kerk De Hoeksteen (J. Zijlstraat 2) gereed gekomen.

- De huidige Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (Eestumerweg 11) dateert uit 1970.

- Korenmolen Olle Widde staat in buurtschap Kröddeburen en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Elke laatste vrijdag van de maand is er in Ten Post het Dorpscafé. Gewoon gezellig met elkaar bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Je bent welkom vanaf 21.00 uur in het Dorpshuis.

- Toneelvereniging Vesta is opgericht in 1933. Jaarlijks brengen zij een nieuw stuk op de planken (weekend begin maart). Voor zover ons bekend zijn zij nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Op Koningsdag in Ten Post is er een Orange Market (vrijmarkt, voor iedereen), een volleybaltoernooi Kings Tournament, en een Royal BBQ.

- Wandelvierdaagse (eind mei / begin juni).

- Al sinds 1981 is er jaarlijks, in de laatste week van de schoolvakantie, een Kinderspelweek voor de basisschooljeugd van Ten Post en omstreken.

- Een knallend afscheid van het oude jaar is in dit dorp in goede handen bij Carbid Team Ten Post.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op het ijsbaantje van IJsvereniging Ten Post en Omstreken, of misschien zelfs wel op het Damsterdiep. Ook gaan ze weleens schaatsen op een kunstijsbaan (Thialf).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ten Post.

- Nieuws: - Dorpskrant Dorpsnieuws (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws uit Ten Post van Dorpsbelangen en Tac op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Ten Post e.o..

- Dorpshuis: - Stichting Dorpshuis 't Holt Ten Post is opgericht in 1968. Het dorpshuis is sindsdien het onderkomen voor verschillende verenigingen/gebruikers, met als belangrijkste hoofdbewoner SV TEO. Verder is het dorpshuis de centrale plek in het dorp voor festiviteiten, zoals de intocht van Sinterklaas en dorpsfeesten. Voor andere bezigheden cq. festiviteiten biedt het dorpshuis plaats voor gezelschappen e.d. vanaf 15 personen.

In 2017 is het pand ingrijpend verbouwd waardoor het weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. Zo zijn de kleedkamers en de entree aan de voorkant gerenoveerd, en vooral de buitenkant van het gebouw is grondig aangepakt. Naast het pand zijn extra kleedkamerunits geplaatst, zodat er weer voldoende verkleedcapaciteit is voor de groeiende voetbalclub SV TEO, en er is een prachtig nieuw terras aangelegd.

- Onderwijs: - Basisschool De Wieken heeft ca. 70 leerlingen, verdeeld in  combinatiegroepen. De meeste kinderen komen uit Ten Post, maar er zijn ook leerlingen uit omliggende dorpen zoals Lellens, Wittewierum en Winneweer. De instructiemomenten van de leerkracht worden afgewisseld met perioden van zelfstandig werken (alleen of in groepjes) en hulp in kleine groepen. Ze vinden het belangrijk de kinderen te leren op een goede manier met anderen om te gaan en zichzelf te zijn. Dit doen ze door een Vreedzame School te zijn. Natuurlijk leren ze de kinderen alle kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het dagelijks leven, onderverdeeld in vakken als rekenen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, creatief etc. Ouderbetrokkenheid vinden ze belangrijk. Ouders zijn betrokken bij het werken en leren van hun kinderen op school, bij de activiteiten en bij organisatorische zaken, zoals de MR en de OR.

- Muziek: - De band Krödde uit Ten Post maakt Poëzie Pop in het Gronings. Op hun 2e cd ‘Rousteg Hoes’ staan 11 eigen nummers in de Groningers taal. Rousteg Hoes is een gevarieerd album. Aan de ene kant ‘klassieke’ Krödde nummers als ‘Wel Het De Woarheid’, en aan de andere kant verrassende nummers als ‘Te Min’. Naast de cd wordt het album ook verspreid via de ITunes Store en Spotify. De cd kost slechts 10 euro.

- Sport: - s.v. TEO (= Sportvereniging Ten Post en Omstreken) is opgericht in 1920. Het is een zogeheten omninsportvereniging, met afdelingen voor voetbal, gym, tafeltennis en een loopgroep. - Jeu de Boulesclub Ten Post is opgericht in 2000 en heeft ca. 55 leden. Er is een clubcompetitie, er wordt meegedaan met de Noordelijke Competitie, en enkele malen per jaar organiseren ze een toernooi met verschillende verenigingen uit de regio. De contributie is slechts 5 euro per seizoen.

- Hengelsportclub VOP (= Voor Ons Plezier) is opgericht in 1964 en heeft ca. 125 leden en donateurs. Jaarlijks organiseren zij verschillende wedstrijden. Waren het in het begin uitsluitend vrije wedstrijden (tasvissen), tegenwoordig organiseren ze stekwedstrijden en voor het overige wedstrijden waar de lengte van de vis en de daaraan gekoppelde kleur het aantal punten bepaalt. Jaarlijks organiseren ze ook voor de jeugd van 8 t/m 14 jaar een wedstrijd. Er wordt gevist in het Damsterdiep aan het 'Achterwegje' in Ten Post. Voor leden en donateurs worden er in de wintermaanden contactavonden gehouden, met klaverjassen en sjoelen als activiteiten.

- Welzijn: - Maandelijks wordt een maaltijd georganiseerd in Gereformeerde Kerk De Hoeksteen, bedoeld voor inwoners van Ten Post en omstreken (= ook Wittewierum, Kröddeburen, Winneweer en Lellens). De organisatie is in handen van een collectief van 6 dames die als vrijwilligers samen het menu bepalen en onderling afspreken wie wat kookt. Het koken gebeurt thuis en de warme gerechten worden op het laatste moment naar de kerk gebracht. Daar zijn dan de tafels al gedekt en de eerste gasten ontvangen. De kosten voor deelname zijn € 4,50 per persoon. In de maand december wordt een kerstmenu geserveerd en dan zijn de kosten € 10,00.

- Begraven: - Al heel lang worden de inwoners van Ten Post e.o. begraven door 'de noaberschap'; de buurt zorgt voor de uitvaart van haar bewoners. Om die doelstelling te kunnen waarborgen is in 1910 Uitvaartvereniging Ten Post e.o. opgericht. Het is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft een bestuur bestaande uit vrijwilligers. Ook de dragers en de grafdelver zijn vrijwilligers. De vereniging heeft ca. 450 leden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ten Post.

Reacties

(2)

Graag toevoegen:
Basisonderwijs: CBS De Wieken www.cbsdewieken.nl

Dank voor uw reactie. Ik heb het toegevoegd. En de pagina van Ten Post ook verder uitgewerkt, daar waren we nog niet aan toegekomen (dagelijks werken we enkele plaatsen helemaal uit en zijn daar inmiddels al een eind mee gevorderd). Aangezien u kennelijk lokaal bekend bent, kunt u ons wellicht vertellen wat de huidige functie is van de voormalige Hervormde kerk?

Reactie toevoegen