Teerns

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Teerns.jpg

Teerns

Teerns

Teerns

Terug naar boven

Status

- Teerns is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel.

- De buurtschap Teerns valt in de praktijk onder het dorp Hempens. Formeel is het een aparte woonplaats, met een eigen postcode - 9085 - en plaatsnaam in het postcodeboek en is het ook een aparte woonplaats in de zin van de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG).

- De buurtschap Teerns heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Tearns.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Teerns ligt ZO van de stad Leeuwarden, NW van Hempens. Deze plaatsen worden van elkaar gescheiden door de waterloop Nauwe Greuns.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Teerns 6 huizen met 40 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap 9 huizen (zijnde de panden aan de Himpenserdyk 9-35 oneven), met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Teerns heeft vroeger een kerk gehad. Kerk en toren komen op een plattegrond uit 1718 (Schotanus) nog voor. De latere klokkenstoel die de toren moest vervangen, is in 1872 afgebroken. Daarna is ook het kerkhof volledig afgegraven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Hempens / Teerns / Zuiderburen / Froskepolle.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Op de plek bij Teerns waar vroeger klooster Thabor stond, is Auke Age de Jong in 2010 een wijngaard begonnen. De grond is van zijn ouders Homme en Tine de Jong, boer en boerin in ruste. De 1 hectare grote wijngaard omvat ca. 3.000 druivenplanten.

Terug naar boven

Beeld

- Reportage met Teernser Gjalt Bergsma (2013).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Hempens en Teerns met o.a. de maandelijkse dorpskrant Brêgenijs.

Reactie toevoegen