Teerns

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Teerns.jpg

Teerns

Teerns

Teerns

Terug naar boven

Status

- Teerns is een voormaig dorp, tegenwoordig buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel.

* Sommige bronnen noemen deze plaats nog een dorp, kennelijk omdat het dat vroeger geweest is. Maar de kerk is reeds in de 18e eeuw afgebroken, en de klokkenstoel in 1872. De plaats omvat tegenwoordig nog slechts 9 huizen met ca. 25 inwoners, zondere enige voorziening, en is daarmee vandaag de dag als buurtschap te kwalificeren.

- Formeel is de buurtschap een aparte woonplaats, met een eigen postcode - 9085 - en plaatsnaam in het postcodeboek en is het ook een aparte woonplaats in de zin van de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG). In de praktijk is het een buurtschap van het dorp Hempens. Lokaal beschouwt men deze kernen samen als tweelingdorp Hempens-Teerns.

- De buurtschap Teerns heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Tearns.

Oudere vermeldingen
1397 to Terynse, 1415 Terense, 1422 Tyrnse, 1427 Thernze, 1505 Teerns.

Naamsverklaring
Vermoedelijk ontstaan uit Theringi* 'bij de lieden van de persoon There (ontstaan uit Thiadheri)'. De identificatie van sommige van de oude vormen is niet zeker. Dit kan ook Tirns zijn.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Teerns ligt ZO van de stad Leeuwarden, NW van Hempens. Deze plaatsen worden van elkaar gescheiden door de waterloop Nauwe Greuns.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Teerns 6 huizen met 40 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap 9 huizen (zijnde de panden op Himpenserdyk 9-35 oneven), met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Teerns is ontstaan als buurtschap van het dorp Goutum. Nadat het een kerk kreeg werd het een zelfstandig dorp. De dorpskern lag W van de huidige kern. Kerk en toren komen op een plattegrond uit 1718 (Schotanus) nog voor. De kerk is in de tweede helft van de 18e eeuw afgebroken. De latere klokkenstoel, die de toren heeft vervangen, is in 1872 afgebroken. De kern is verdwenen onder het kruispunt ten zuiden van de Drachtsterbrug. Na verschuiving van de nederzetting naar het oosten is ook het kerkhof volledig afgegraven. Door de groei van de stad Leeuwarden is het grondgebied van de buurtschap in de tweede helft van de 20e eeuw gehalveerd. Enkele nog bestaande boerderijen W van het genoemde kruispunt vielen oorspronkelijk ook onder de buurtschap.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In augustus 2018 had Omrop Fryslân een reportage over Hempens-Teerns. Zo te zien is die uitzending helaas niet terug te kijken of luisteren, maar in de toelichting onder de link staat nog wel veel nuttige informatie, vandaar dat wij die toch vermelden en linken.

- Bestemmingsplan Hempens / Teerns / Zuiderburen / Froskepolle.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- ZW van de buurtschap ligt het meer de Teenser Wielen, dat is ontstaan door het afgraven van bouwgrond voor de nieuwbouwwijk Zuiderburen. De zwemlocatie aan het meer heet de Kop van Teerns/Kop fan Tearns. Niet alleen de dorpsjeugd komt er zwemmen, maar ook veel Leeuwarders. De stad heeft geen openluchtzwembad meer. In de toekomst komen bij het meer mogelijk nog meer recreatievoorzieningen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Op de plek bij Teerns waar vroeger klooster Thabor stond, is Auke Age de Jong in 2010 een wijngaard begonnen. De grond is van zijn ouders Homme en Tine de Jong, boer en boerin in ruste. De 1 hectare grote wijngaard omvat ca. 3.000 druivenplanten.

Terug naar boven

Beeld

- Reportage met Teernser Gjalt Bergsma (2013).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Hempens en Teerns met o.a. de maandelijkse dorpskrant Brêgenijs.

Reactie toevoegen