Teckop

Plaats
Buurtschap
Woerden
Groene Hart
Utrecht

teckop_plaatsnaambord_kopie.jpg

Bij de buurtschap Teckop hebben vroeger plaatsnaamborden gestaan. De foto dateert uit 1999. De plaatsnaamborden zijn op enig moment verdwenen, zodat u nu alleen nog aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat u in de buurtschap bent aangekomen.

Bij de buurtschap Teckop hebben vroeger plaatsnaamborden gestaan. De foto dateert uit 1999. De plaatsnaamborden zijn op enig moment verdwenen, zodat u nu alleen nog aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat u in de buurtschap bent aangekomen.

Teckop

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Teckop.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Teckop.

Terug naar boven

Status

- Teckop is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Harmelen, per 1-4-1817 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, per 8-9-1857 over naar gemeente Kamerik, in 1989 met Kamerik over naar gemeente Woerden (tijdens de debatten in de Tweede Kamer over de herindeling, gingen stemmen op om Teckop, gezien haar ligging in een uithoek ten opzichte van Kamerik, met Kockengen, waar Teckop dichterbij ligt, naar de gemeente Breukelen te laten overgaan. Dat is dus niet doorgegaan). De gemeente Teckop viel t/m 1820 onder de provincie Holland. De lokale herberg fungeerde als gemeentehuis.

- De buurtschap Teckop valt onder het dorp Kanis, maar voor de postadressen liggen beide 'in' Kamerik.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Theckop, 1281-1284 Teykincoep, 1288 Tekencope, 1308 Tekencoep, 1343 Teykencoep, 1433 Teccoep, 1840 (1) Teckop, 1859 (PTT) Teccop, 1901 (Polderkaart van de landen tusschen Maas en IJ, W.H. Hoekwater) Tekkop.

Naamsverklaring
Een cope was een tegen betaling van een jaarlijkse cijns ter ontginning uitgegeven stuk veen. Het Middelnederlandse cope is etymologisch hetzelfde woord als het Nederlandse koop, maar om een eigendomsoverdracht in moderne zin ging het niet. Hier betrof het een contract waarbij de landsheer (graaf, bisschop) die de beschikking had over de woeste gronden, het zogeheten wildernisregaal, een afgepaald stuk hiervan ter ontginning uitgaf. Als gevolg hiervan ontwikkelt cope in de Hollandse veengebieden ook de betekenis 'veenontginning'. Plaatsnamen met cope als grondwoord hebben als eerste lid veelal een persoonsnaam, meestal de naam van de ondernemer of ontginner (hier: Teyke), meer zelden die van de verkoper. Vergelijkbare naamtypen in de omgeving zijn Willeskop, Gerverscop, Reijerscop, Benschop.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Teckop ligt NO van Kamerik en Kanis, ZW van Kockengen, rond de weg Teckop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Teckop, die slechts de gelijknamige buurtschap omvatte, 27 huizen met 161 inwoners.

- Tegenwoordig heeft de buurtschap Teckop ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De polder Teckop is in de 13e eeuw ontgonnen als restontginning, wat nog te zien is aan de onregelmatige omtrek van de polder.

Begin 17e eeuw, als door de Reformatie de katholieken uit hun kerken worden verbannen en de kerken worden overgenomen door de protestanten, zo ook in Kamerik en Kockengen, krijgt het destijds nog Hollandse Teckop, dat relatief veilig was, een katholieke 'schuilkerk'*. De RK kinderen uit Kamerik en Kockengen en de daaronder vallende buurtschappen werden daarom sindsdien in Teckop gedoopt. In het doopregister Teckop 1768-1773 komen we dientengevolge dopelingen tegen uit Kamerik, Kamerik-Houtdijk, Kamerik-Mijzijde, Oud-Kamerik, Brevelt(?), Teckop, Gerverscop, Noord-Portengen, Zuid-Portengen, Spengen, Kockengen, Geer en 's-Gravesloot. Opvallend in het document zijn de vele verschillende spellingen van de dorps- en buurtschapsnamen. Zo zien we bijv. - in een tijdsspanne van dus slechts 5 jaar! - Kockengen gespeld als Kockengen, Kockenge, Kokenge, Kokkenge, Kokkeng, Cockengen, Cockenge, Cockkenge en Cokkenge. Dat zijn 9 verschillende spellingen...

* Een 'schuilkerk' was een 'verscholen' kerk die van buitenaf niet mocht opvallen, vaak van bescheiden omvang, in bijv. een schuur, en daarom ook wel 'schuurkerk' genoemd. Deze kerken bestonden formeel niet, maar werden door de protestanten wel gedoogd. Een 'publiek geheim' zou je ook kunnen zeggen.

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 komen er weer katholieke kerken in Kockengen (1854) en Kamerik (en wel in de Kamerikse buurtschap Kanis, 1855. Overigens een plaatsnaam die kennelijk pas kort tevoren in gebruik is geraakt, omdat zij in het hiervoor vermelde doopregister uit 1768-1773 nog niet voorkomt). De schuilkerk in Teckop raakt daarom in 1855 buiten functie.

Van 1859 tot 1865 was er sprake van een bestelhuis genaamd 'Teccop en Portengen'.

Reactie toevoegen