Tacozijl

Plaats
Buurtschap
De Fryske Marren
Fryslân

Sondel-Tacozijl-MSD-20110222-227240.jpg

Tacozijl (buurtschap van grotendeels Lemmer, deels Sondel), de huidige sluis is sinds 1953 de opvolger van de oorspronkelijke scheepvaartsluis.

Tacozijl (buurtschap van grotendeels Lemmer, deels Sondel), de huidige sluis is sinds 1953 de opvolger van de oorspronkelijke scheepvaartsluis.

Sondel-Tacozijl-MSD-20110222-227243.jpg

Tacozijl (buurtschap van grotendeels Lemmer, deels Sondel)

Tacozijl (buurtschap van grotendeels Lemmer, deels Sondel)

Sondel-Tacozijl-MSD-20110222-227238.jpg

Tacozijl (buurtschap van grotendeels Lemmer, deels Sondel), het gemeentebord in combinatie met het onderbordje lijkt te suggereren dat je de gemeente Gaasterlân-Sleat niet in mag tijdens het ganzenseizoen...

Tacozijl (buurtschap van grotendeels Lemmer, deels Sondel), het gemeentebord in combinatie met het onderbordje lijkt te suggereren dat je de gemeente Gaasterlân-Sleat niet in mag tijdens het ganzenseizoen...

Tacozijl Brekkenpolder wapen buurtvereniging [640x480].jpg

Logo van de Vereniging Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Logo van de Vereniging Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Tacozijl plaatsnaambord.jpg

Dit lijkt een plaatsnaambordje Tacozijl, maar duidt het gelijknamige watersportcentrum aan, dat nog net binnen de bebouwde kom van Lemmer ligt.

Dit lijkt een plaatsnaambordje Tacozijl, maar duidt het gelijknamige watersportcentrum aan, dat nog net binnen de bebouwde kom van Lemmer ligt.

Tacozijl.jpg

Ook Tacozijl ligt in waterrijk gebied

Ook Tacozijl ligt in waterrijk gebied

tacozijl_joodse_begraafplaats_1.jpg

Tacozijl, joodse begraafplaats

Tacozijl, joodse begraafplaats

tacozijl_joodse_begraafplaats_2.jpg

Tacozijl, joodse begraafplaats

Tacozijl, joodse begraafplaats

tacozijl_joodse_begraafplaats_3.jpg

Tacozijl, joodse begraafplaats

Tacozijl, joodse begraafplaats

tacozijl_joodse_begraafplaats_4_met_hoger_deel.jpg

Tacozijl, joodse begraafplaats, met het duidelijk hogere deel

Tacozijl, joodse begraafplaats, met het duidelijk hogere deel

tacozijl_joodse_begraafplaats_5_oorlogsmonument.jpg

Tacozijl, joodse begraafplaats, oorlogsmonument

Tacozijl, joodse begraafplaats, oorlogsmonument

tacozijl_woudagemaal_1.jpg

Tacozijl, Woudagemaal

Tacozijl, Woudagemaal

tacozijl_woudagemaal_2.jpg

Tacozijl, Woudagemaal

Tacozijl, Woudagemaal

tacozijl_woudagemaal_3.jpg

Tacozijl, Woudagemaal

Tacozijl, Woudagemaal

lemmer_woudagemaal_tegeltableau.8.jpg

Tacozijl, tegeltableau Woudagemaal

Tacozijl, tegeltableau Woudagemaal

lemmer_interieur_woudagemaal.5.jpg

Tacozijl, interieur Woudagemaal

Tacozijl, interieur Woudagemaal

lemmer_ketelhuis_woudagemaal.6.jpg

Tacozijl, ketelhuis Woudagemaal

Tacozijl, ketelhuis Woudagemaal

lemmer_woudagemaal_het_onderhoud_gebeurt_met_o.a._oliespuiten.7.jpg

Tacozijl, het onderhoud van het Woudagemaal gebeurt o.a. met oliespuiten

Tacozijl, het onderhoud van het Woudagemaal gebeurt o.a. met oliespuiten

tacozijl_elektriciteitshuisje_bij_woudagemaal_4.jpg

Tacozijl Elektriciteitshuisje bij Woudagemaal

Tacozijl Elektriciteitshuisje bij Woudagemaal

Tacozijl

Terug naar boven

Status

- Tacozijl is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren (t/m 2013 grotendeels gemeente Lemsterland, deels gemeente Gaasterlân-Sleat (t/m 1983 gemeente Gaasterland, in 1984 over naar gemeente Gaasterlân-Sleat).

- Tacozijl wordt in de Topografische atlas Friesland(1) niet meer als buurtschap vermeld. De ratio daarvan ontgaat ons. De plaats is vanouds een buurtschap en de bebouwing staat er nog gewoon.

- De buurtschap Tacozijl valt voor de postadressen grotendeels onder Lemmer, deels onder Sondel. Vanouds viel de buurtschap geheel onder Sondel maar door een grenscorrectie (zie bij Ligging) is het grotendeels onder Lemmer komen te vallen.

- De inwoners van deze buurtschap ondernemen veel gezamenlijke activiteiten met de inwoners van de N van de buurtschap gelegen grote weidse Brekkenpolder. Het is geografisch eigenlijk ook één groot W buitengebied van Lemmer. Er is ook één gezamelijke Vereniging Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl (Doraweg 6, 8531 PW Lemmer-Brekkenpolder).

- De buurtschap lijkt een plaatsnaambordje te hebben, maar dat is een bordje van Watersportcentrum Tacozijl, ZO van de buurtschap gelegen aan de Plattedijk, binnen de bebouwde kom van Lemmer. In Sondel staat wel een richtingbordje dat naar de buurtschap verwijst.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Teakesyl.

Oudere vermeldingen
1482 kopie Nya syl, 1483 kopie Taka-zyl, 1488 Taecke-syl.

Naamsverklaring
Zijl
'uitwateringssluis' van de persoon Take.(2)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Tacozijl ligt WNW van Lemmer, ZO van Sondel, rond het riviertje de Ee (die de verbinding vormt tussen het IJsselmeer en het Slotermeer) en aan de Zeedijk van het IJsselmeer.

- Oorspronkelijk liep de gemeente Gaasterland tot aan het Woudagemaal, ca. 3 km ZO van de sluis te Tacozijl. Per 6 juni 1944 is de 547 hectare grote polder tussen deze twee objecten (met op dat moment 70 inwoners) overgegaan naar de gemeente Lemsterland. Dit hele gebied viel onder de buurtschap Tacozijl. Nadien liep de grens tussen de gemeenten Lemsterland en Gaasterlân-Sleat door de Ee. O hiervan (rond de Plattedijk, met o.a. de joodse begraafplaats) was gemeente Lemsterland, W hiervan (Sondelerdyk, met o.a. de sluis) was gemeente Gaasterlân-Sleat.

Terug naar boven

Geschiedenis

De plaatsnaam wordt reeds in 1398 genoemd als belangrijke vaarroute, maar het schijnt dat Tacozijl eigenlijk al veel ouder is.

In 1725 is de Sondelerdyk, die tevens als slaperdijk diende, voltooid. In 1846 zijn de Sondelerdyk en de ernaast lopende Sondelervaart verbreed en verbeterd.

In vroeger tijden moet hier een grotere nederzetting zijn geweest. Er stond ook een herberg. Deze is afgebroken. Er lagen ook woonboten bij de sluis. De kinderen van deze mensen gingen in Sondel op school. Een molen die ca. 100 meter achter het Joodse kerkhof stond moest de Jan Obbespolder droog malen. Deze molen is vóór 1940 afgebroken. Hiervoor in de plaats kwam een Amerikaanse windmotor.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de ophaalbrug bij de sluis opgeblazen. Deze is, nadat er nog een tijdelijke noodbrug heeft gestaan, later herbouwd.

De voormalige scheepvaartsluis in de Zuiderzeedijk is in 1953 wegens bouwvalligheid vervangen door een inlaatduiker. Oorspronkelijk was het ook een spuisluis, om de binnenwateren te spuien en de buitenwateren te keren. Daarom werd het ook wel een keersluis genoemd. Tegenwoordig dient de inlaatsluis van Tacozijl alleen nog om het boezemwater in Friesland op peil te houden.

Zie verder deze pagina over de geschiedenis van Tacozijl.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het ir. D.F. Woudagemaal is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal wordt gebruikt om het waterpeil in Friesland te verlagen als het J.L. Hooglandgemaal bij Stavoren onvoldoende capaciteit kan leveren. Het gemaal is genoemd naar ir. D.F. Wouda, hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat van Friesland, die het in 1917-1918 gebouwde pand heeft ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School. Het machinepark, geplaatst in 1919-1920 en bestaand uit 4 tandem-compound stoommachines en 8 centrifugaalpompen, is ontworpen door Ph. Dijkshoorn en gebouwd door Machinefabriek Jaffa te Utrecht. In 1955 zijn de 6 kolengestookte stoomketels vervangen door 4 nieuwe ketels van Werkspoor, die in 1967 op oliestook zijn omgebouwd. Tot 1966 is het gemaal gebruikt om het boezempeil van Friesland (het FZP) te verlagen. In dat jaar is het J.L. Hooglandgemaal opgeleverd (een elektrisch gemaal bij Stavoren), en sindsdien wordt het Ir. D.F. Woudagemaal nog slechts enkele dagen per jaar ingezet. Sinds 1998 staat het gemaal op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Het Woudagemaal van 2012 t/m 2014 voor het eerst in zijn bestaan grondig gerestaureerd. Duikers zijn ingeschakeld om wanden, pompen, metselwerk en beton onder water schoon te maken. - Uitvoerig technisch artikel in tekst en beeld over de werking van het Woudagemaal. - Filmpje waar u het Woudagemaal in werking kunt zien tijdens het hoogwater van januari 2012.

De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) heeft de keersluis bij het Woudagemaal de HSSN-prijs 2015 toegekend voor de beste restauratie. De jury heeft grote waardering voor de wijze waarop de keersluis in oude glorie is hersteld. Dat geldt in cultuurhistorisch opzicht maar ook voor de technische kwaliteit van de restauratie. Deze restauratie kan als voorbeeld dienen voor de wijze waarop objecten dienen te worden gerestaureerd. De jury is zich daarbij bewust dat handhaving van origineel materiaal deels mogelijk is doordat de sluis geen keerfunctie meer heeft. Waardering heeft de jury ook voor de uitgebreide beschrijving van het restauratietraject.

- Sluiswachtershuisje.

- Vlakbij de sluis ligt onder aan de voet van de Zeedijk de rustieke Joodse begraafplaats Tacozijl, gesticht in 1802. De vroegere hoge mantel van iepen rondom de begraafplaats is in 1976 gekapt vanwege iepziekte. Maar er zijn bomen herplaatst dus een nieuwe 'mantel' is weer 'in de groei'.

In 1802 wordt de Joodse gemeenschap voor het eerst genoemd in de koopbrief van het stuk land voor een begraafplaats. Vanwege de goedkope grond is gekozen voor deze, vanuit Lemmer gezien ver afgelegen hoek. Een begrafenisstoet deed er een uur over om er te komen vanuit Lemmer, waar de Synagoge van de Joods gemeente stond. Het aangekochte perceel lag zo laag dat men voortdurend geconfronteerd werd met wateroverlast. Daar kwam in 1876 verbetering in, doordat de toenmalige burgemeester van Gaasterland, J.H.F.K.  Van Swinderen, de joodse gemeente een stuk grond schonk dat wat hoger lag en aan de begraafplaats grensde.

De begraafplaats bestaat daardoor dus uit twee delen: een laaggelegen deel en een hooggelegen deel. Beide vormen nu één geheel. Op het laagste deel staan 21 grafzerken voorzien van grafschriften in het Hebreeuws met soms Nederlandse tekst toegevoegd. Op het hogere gedeelte bevinden zich 8 grafstenen die geen of hoegenaamd geen Hebreeuwse tekst(en) dragen. De laatste teraardebestelling was in 1938.

Een gedenkplaat uit 1990 herinnert aan de periode 1940-1945, waarin ook drie joodse inwoners van Lemmer op transport werden gesteld en in Auschwitz werden omgebracht. De gedenkplaat heeft Sarah en Joseph Blok en Jantje Jacobs symbolisch herenigd met hun ouders, die alle vier op de begraafplaats te Tacozijl begraven liggen. Op het monument is de wereldkaart uitgehouwen met, in bergkristal, de verbinding tussen Lemmer en Auschwitz. "Juster barde it by ús, moarn is it wer earne oars. Oantinken liedt  ta ferlossing, ferjitten ta ballingskip", aldus de tekst op de steen. (bron: site van en over Sondel en Tacozijl)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute van Sondel naar Tacozijl.

- Veerpontje de Oerset in de Brekkenpolder over de Rijnsloot, aan het eind van de Doraweg, vormt voor fietsers en voetgangers de verbinding tussen de voormalige gemeente Lemsterland in het Z en de voormalige gemeente Skarsterlân in het N. Het pontje vaart in de maanden mei, juni en september alleen in de weekenden van 10.00 – 18.00 uur en in de maanden juli en augustus iedere dag van 10.00 – 18.00 uur.

- Sinds het gereedkomen van de Afsluitdijk in 1932 is de kwaliteit van de natuur in het IJsselmeergebied sterk verslechterd. Van een open zee is het gebied door de komst van de dijk veranderd in een meer. Het ecosysteem heeft sindsdien geen nieuwe balans gevonden. Zo is er weinig waterdynamiek, zijn er nauwelijks oplopende en overstromende oevers en is er een gebrek aan uitwisseling van vis en voedingsstoffen met de Waddenzee, de rivieren en het brede oeverland. Middels uitvoering van het project 'Natuurontwikkeling IJsselmeer bij Tacozijl en De Nes' (2017) zorgt de Vogelbescherming ter plekke voor verbetering van de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland, waardoor de natuurwaarde van het IJsselmeer verbetert. De Nationale Postcodeloterij steunt dit project met een bijdrage van €1.700.000.

- Petgaten, zetwallen en rietvelden vormen samen de Bancopolder, een natuurterrein van 21 hectare midden in de Brekkenpolder, tussen de Doraweg en de Kooiweg. It Fryske Gea beheert hier grond van de Ottema-Kingmastichting. Het noordelijk deel is in het bezit van Staatsbosbeheer. Het gebied is alleen op aanvraag bij It Fryske Gea toegankelijk.
 
De Bancopolder ligt laag en is nat. Een kade om het gebied heen zorgt dat het water in de polder blijft. Het open water wordt omzoomd door riet. In de beschutting zoeken vooral in de herfst en gedurende de nacht veel watervogels hun heil. De rietzanger laat zich geregeld horen en de wulp vindt hier broedgelegenheid. Bijzonder is het voorkomen van grote aantallen heikikkers. Ook leven verschillende soorten waterjuffers en libellen in de polder. Het ruige terrein biedt dekking aan de ree.

De meeste petgaten zijn sterk verland, maar er zijn toch nog een paar open petgaten. Hier drijven grote stukken kragge. In oude rietveldjes zijn grote horsten van het pijpestrootje te vinden. Soortenrijker zijn de veenmosrietlandjes met prachtige stukjes haarmos. Hier komen ook moerasvaren, kamvaren en smalle stekelvaren voor, samen met waternavel, blauw glidkruid, wateraardbei en melkeppe. Padderus heeft zich verspreid over grote delen van de polder. Op een paar legakkers maakten pitrus en biezeknoppen een enorme ontwikkeling door. Andere legakkers hebben een schraallandachtige begroeiing, met schraallandpaardebloem, blauwe zegge, tandjesgras, kruipganzerik, gewone brunel en egelboterbloem. (© It Fryske Gea)

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van de Brekkenpolder.

Reactie toevoegen