't Wild

Plaats
Buurtschap
Oss
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

Maren-Kessel 't Wild plaatsnaambord HF [640x480].jpg

Volgens het plaatsnaambord heet de buurtschap 't Wild 't Wild en niet Het Wild zoals Google Maps en de atlas Noord-Brabant ons willen doen geloven.

Volgens het plaatsnaambord heet de buurtschap 't Wild 't Wild en niet Het Wild zoals Google Maps en de atlas Noord-Brabant ons willen doen geloven.

't Wild

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving 't Wild.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving 't Wild.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving 't Wild.

Terug naar boven

Status

- 't Wild is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Oss. T/m 1957 gemeente Alem, Maren en Kessel. In 1958 over naar gemeente Lith, in 2011 over naar gemeente Oss. De buurtschap 't Wild had in overgrote meerderheid de voorkeur om zich bij 's-Hertogenbosch aan te sluiten, aangezien de buurtschap beduidend dichter bij 's-Hertogenbosch dan bij Oss ligt, er betere verbindingen met 's-Hertogenbosch zijn en men (indien Maren-Kessel ook zou meegaan) middels een aparte dorpsraad beter gehoord denkt te worden in 's-Hertogenbosch dan in Oss, waar men vooralsnog streeft naar 1 dorpsraad voor de hele (v/a 2011) voormalige gemeente Lith. Men heeft echter gekozen om de gemeente Lith ongedeeld te laten overgaan naar de gemeente Oss.

- De buurtschap 't Wild valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Maren-Kessel.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving: 't Wild of Het Wild?, that's the question...
't Wild is geen "officiële woonplaats" in het kader van het postcodeboek en de in 2009 in werking getreden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Postaal gezien ligt 't Wild 'in' Maren-Kessel. Qua naamgeving houden wij ons daarom maar aan het weliswaar witte (dus geen "bebouwde kom") maar daarom niet minder officiële plaatsnaambord, waarop de naam als 't Wild staat gespeld. Vreemd genoeg namelijk in dit kader, staat de buurtschap in de atlas Noord-Brabant (1) en in Google Maps als "Het Wild". Ook de dorpsraad Maren-Kessel en 't Wild betitelt de buurtschap op haar site afwisselend als Het Wild en 't Wild.

Inwoners
Een inwoner van 't Wild is een Wildenaar.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap 't Wild ligt zuidelijk van Maren-Kessel, net ten noorden van de grens met de gemeente 's-Hertogenbosch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had 't Wild 12 huizen met 56 inwoners.

- Tegenwoordig heeft 't Wild ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van 't Wild plus inventarisatie van alle inwoners sinds medio 19e eeuw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie voor 't Wild en Maren-Kessel (uit het Dorpsontwikkelingsplan).

- Op het snijvlak van waterrijk gebied en de gemeenten Oss (voorheen Lith) en Den Bosch wordt bij de buurtschap 't Wild een nieuw landgoed aangelegd. Middelpunt ervan vormt het oude gemaal Het Wild aan de Roode Wetering, die net als de eronder liggende Hertogswetering de Maas instroomt. Erachter komt een langgerekte woning die half in de grond komt te staan en een groot grasdak krijgt. Het landgoed is een project van het bedrijf Compojari en omvat in totaal 6,5 hectare. Ook komt er een nieuw natuurgebied op de landbouwgronden die in handen zijn van waterschap Aa en Maas. Het perceel wordt ingericht volgens de doelstelling van de Ecologische Verbindingszone die is gekoppeld aan de nabijgelegen Hertogswetering. De afgegraven akkergrond wordt natter en dient als leefgebied voor dieren en grasland met kruiden.

Terug naar boven

Links

- Kernraad Maren-Kessel en 't Wild.

 

Reactie toevoegen