't Waar

Plaats
Dorp
Oldambt
Oldambt
Groningen

nieuw_scheemda_en_t_waar_logo_kopie.jpg

Nieuw Scheemda en 't Waar kun je een tweelingdorp noemen, omdat ze aan elkaar zijn gegroeid en als kleine kernen veel gemeenschappelijke voorzieningen hebben. Formeel zijn het nog twee dorpen, met ieder hun eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek

Nieuw Scheemda en 't Waar kun je een tweelingdorp noemen, omdat ze aan elkaar zijn gegroeid en als kleine kernen veel gemeenschappelijke voorzieningen hebben. Formeel zijn het nog twee dorpen, met ieder hun eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek

't Waar

Terug naar boven

Status

- 't Waar is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 1989 grotendeels gemeente Scheemda, deels gemeente Nieuwolda. In 1990 geheel over naar de gemeente Scheemda, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- De inwoners van 't Waar werken op diverse gebieden samen met het iets grotere maar eveneens kleine buurdorp Nieuw-Scheemda. Ze worden dan ook wel als tweelingdorp beschouwd.

- Het kleine dorp 't Waar heeft 2 postcodes (9941-9942), om destijds de respectievelijke delen te kunnen herkennen die t/m 1989 onder de 2 genoemde gemeenten vielen.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
't Woar.

Oudere vermeldingen
1781 't Waar, Waarhoek, 1867 Het Waar.

Naamsverklaring
Het Groningse woar is een verouderd synoniem voor zijl 'uitwateringssluis', vergelijk het Groningse woarman, waormeester 'sluiswachter'.(1) Het betreft hier een keersluis in het Termunterzijldiep, gebouwd in 1622 om de afwatering te reguleren. Om te voorkomen dat de lager gelegen dorpen Noordbroek en Nieuw-Scheemda last kregen van het veenwater uit Scheemda, Meeden en Zuidbroek, werd de bovenloop van het diep op vaste tijden afgesloten.

Terug naar boven

Ligging

't Waar ligt NNW van Scheemda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft 't Waar 68 huizen met 451 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rond 1700 ontwikkelt 't Waar zich tot een bedrijvig handelsplaatsje met een school, een pelmolen en een omvangrijke middenstand. Inmiddels zijn al die voorzieningen weer verdwenen. Van 1910-1934 was er de spoorlijn Zuidbroek-Delfzijl, waaraan o.a. de stopplaats Nieuw Scheemda - 't Waar was gelegen. Het voormalige stationskoffiehuis is bewaard gebleven. Ook de lagere school is in 1934 opgeheven.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij het in 1985 verschenen boek 'Tussen 't Zieldaip en 't Grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar' (auteurs: G. Cazemier, O.S. Knottnerus, B. Koning, R. Mantingh en K. Nieland).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Nieuw-Scheemda/'t Waar (2018).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het oorlogsmonument herdenkt de inwoners van 't Waar die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Terug naar boven

Beeld

- Afbeeldingen van het hulppostkantoor dat in 't Waar is geweest plus de stempels die daar zijn gebruikt.

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Nieuw Scheemda en 't Waar op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Nieuw Scheemda en 't Waar.

- Belangenorganisatie: - "De huidige vereniging Dorpsbelangen is opgericht in 2001. Voor de dorpen Nieuw Scheemda en 't Waar was dit echter niet de eerste algemene belangen- en activiteitenvereniging. De huidige vereniging Dorpsbelangen is namelijk het resultaat van een fusie tussen de Dorpscommissie en de Stichting Dorpsbelangen. De Dorpscommissie bestond enige tientallen jaren en kwam op voor de belangen van de beide dorpen naar bijvoorbeeld de gemeente en organiseerde activiteiten. De Stichting Dorpsbelangen is rond 1990 opgericht omdat het enige dorpscafé dreigde te verdwijnen en was met name bezig met het dorpscafé ’t Schoevertje en “dorpshuis” D’Olle Schoule (voorheen gymlokaal, aula en jeugdsoos) en hield zich ook bezig met het organiseren van activiteiten. Vanwege o.a. de privatisering van dorpscafé ’t Schoevertje hebben beide organisaties in 2000 besloten om de krachten te bundelen en verder te gaan in één nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging nam natuurlijk alle activiteiten, etc. over van de vorige organisaties, maar ook de Oranjevereniging schaarde zich onder de paraplu van Vereniging Dorpsbelangen.

Verder is er een activiteitencommissie opgezet en valt ook de organisatie van het jaarlijkse kinderkamp en Volleybaltoernooi onder Dorpsbelangen. In 2003 is de commissie uitgebreid met een Werkgroep Website. In Vereniging Dorpsbelangen zijn dus tal van (vroegere) organisaties en activiteiten gebundeld. Naast bijvoorbeeld het jaarlijkse volleybaltoernooi, activiteiten op 27 april of 5 mei, en de herdenkingsplechtigheid op 4 mei is echter ook het vertegenwoordigen van en opkomen voor het algemene belang van de beide dorpen richting allerlei (overheids)organisaties een belangrijke taak van de vereniging. Dit kunnen onderwerpen zijn als bestemmingsplan, verkeer, woningbouw, etc. In 2002 is een convenant afgesloten tussen de gemeente Scheemda en Vereniging Dorpsbelangen waarin de vereniging de gesprekspartner is van de gemeente ten aanzien van alle zaken m.b.t. Nieuw Scheemda en 't Waar en betrokken wordt bij de gemeentelijke plannen."

- Lezen: - Een piepklein dorpje als 't Waar heeft natuurlijk ook naar rato piepkleine voorzieningen. Zo hebben ze er geen bieb, maar een Minibieb, een in 2013 naar Nederland overgewaaid fenomeen. Onder de link kun je lezen wat de bedoeling er van is en hoe het werkt. Samengevat komt het erop neer dat het een onbemensd kastje met boeken is aan of bij doorgaans iemands woonhuis (maar het kan bijv. ook een dorpshuis of ander gebouw zijn), waar je een boek mag meenemen dat je aanspreekt. Een boek dat je zelf over hebt maar waar je een ander nog een plezier mee kunt doen, kun je erin terugleggen, waardoor het systeem zichzelf in stand houdt.

Reactie toevoegen