't Vlot

Plaats
Buurtschap
Arnhem
Betuwe
Gelderland

t_vlot_straatnaambord.jpg

't Vlot is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Arnhem. De buurtschap valt onder de stad Arnhem. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

't Vlot is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Arnhem. De buurtschap valt onder de stad Arnhem. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

't Vlot

Terug naar boven

Status

- 't Vlot is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Arnhem.

- Per 1-3-1966 is een deel van de gemeente Elst naar de gemeente Arnhem overgegaan. Dat betrof grosso modo het dorpsgebied van Elden. Buurtschap 't Vlot zat daar nog niet bij, want die stond in het 1e postcodeboek (1978) nog onder de woonplaats en gemeente Elst. Kennelijk is de buurtschap samen met een deel van het buitengebied van Driel, bij de volgende grenscorrectie in dit gebied (1995) alsnog naar de gemeente Arnhem overgegaan.

- Buurtschap 't Vlot valt tegenwoordig, ook voor de postadressen, onder de stad Arnhem. Wellicht viel de buurtschap vanouds onder (het dorpsgebied van) Elden.

- Buurtschap 't Vlot heeft geen plaatsnaamborden, zodat je ter plekke alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Vlot.

Naamsverklaring
Vlot
betekent 'samenstel van balken of rondhout dat dient als vaartuig; drijvende steiger'.(1) Deze naam is ontstaan omdat men hier vroeger met een vlot een Rijnstroom kon oversteken. De inwoners van deze buurtschap gingen namelijk in Driel naar school en naar de kerk.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Vlot ligt ZO van het Overbetuwse dorp Driel, W van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen, rond de gelijknamige weg, die ter plekke een deel van de grens vormt tussen de gemeenten Arnhem (vanouds gem. Elst) in het O en Overbetuwe (vanouds gem. Heteren) in het W. Gelegen aan de Drielse Zeeg. O van de buurtschap en W van de spoorlijn is in de afgelopen jaren de nieuwe wijk Schuytgraaf ontwikkeld. Momenteel is er nog slechts een smalle 'groene buffer' tussen deze wijk en de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap 't Vlot omvat een 10-tal panden, alle vallend onder de gemeente Arnhem (want er is alleen bebouwing aan de oostkant van de weg). De huisnummering (2/4/6/10/12/14/18/22/34) suggereert dat hier panden zijn afgebroken, wellicht t.b.v. de bouw van de nieuwbouwwijk Schuytgraaf? De buurtschap zal ca. 25 inwoners hebben.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De weg ’t Vlot is een smalle landelijke weg op de grens van de gemeenten Arnhem en Overbetuwe (kern Driel). De verkeerssituatie op en rond deze weg is de laatste jaren nogal veranderd, onder andere als gevolg van de bouwontwikkelingen rond de nieuwe Arnhemse wijk Schuytgraaf (overigens heet dit gebied vanouds Schutgraaf. Op de grens van Driel en Arnhem-Schuytgraaf loopt ook nog altijd de Schutgraafseweg. Dus wie die 'y' ertussen heeft verzonnen...). In verband met duidelijkheid en eenduidigheid voor het wegverkeer zijn in 2014 daarom voor de buurtschap de volgende verkeersmaatregelen genomen: op het gedeelte tussen De Lech en het fietspad-deel aan de kant van de Vogelenzangsestraat is een maximumsnelheid van 30 km per uur ingesteld; op dit gedeelte is het nu verboden te parkeren; het fietspad op het noordelijke deel is nu een verplicht fietspad.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De wandelroute Rondje Driel (5,4 km) komt ook door buurtschap 't Vlot.

- De gemeente Arnhem heeft in 2015 besloten dat er geen groentepluktuin maar een natuurgebied komt tussen Driel en Arnhem-Schuytgraaf. Het gaat om percelen die liggen in de oksel van de Grote Molenstraat, 't Vlot en de Honingveldsestraat. Deze gronden zijn in bezit van de gemeente Arnhem, maar liggen nog net op Overbetuws grondgebied. Arnhem heeft dit gebiedje aangekocht in 2006, als meest westelijke uitloopzone voor de nieuwbouwwijk Schuytgraaf. Eind 2014 was nog het idee het terrein deels als bos en deels als groentepluktuin voor inwoners van Schuytgraaf in te richten. Zo'n publieke functie ziet Overbetuwe echter niet zitten, uit vrees voor 'verrommeling' van de groene buffer tussen Driel en de Arnhemse stadswijk. Daarom komt er nu bos op het zuidelijke deel en laagblijvende natuur - deels kwelwater, deels hooiland - aan de noordzijde. Het gebied is ruim 4 hectare groot. Voor nadere toelichting zie het Bestemmingsplan buitengebied 't Vlot van de gemeente Overbetuwe.

- In 't Vlot en omgeving zijn veel vogels te ontdekken. In het riet zit mogelijk de bosrietzanger, de rietgors of de karekiet. In heggen zitten ringmussen, huismussen en roodborstjes. Boven het veld of op een paaltje zie je als je geluk hebt een buizerd of een lepelaar, die ook weer in het gebied is teruggekeerd.

Terug naar boven

Beeld

- © van de foto: Google StreetView.

Reacties

(4)

Het blijft vreemd dat de genoemde maximumsnelheid van 30 km/h op het gedeelte tussen De Lech en het fietspad Vogelenzangsestraat wordt aangeduid met een bord "einde 60".

Als dat zo is, is dat vreemd ja. Max. 60 km/u is immers een uitzondering op de standaard max. snelheid van 80 km/u buiten een bebouwde kom. Een bord 'einde max. snelheid 60 km/u' betekent in principe dan ook dat die uitzondering vanaf dan niet meer geldt en er dus weer max. 80 km/u mag worden gereden, tenzij aansluitend expliciet iets anders wordt aangegeven. En een max. snelheid van 30 km/uur moet wel expliciet met borden worden aangeven lijkt me. Dat kun je immers nergens anders aan herkennen dan aan zo'n bord. Vanuit Driel komend is er na einde bebouwde kom aldaar een 60-km-zone. Dus van daaruit 't Vlot inkomend zou alleen een 30-km-bord dan volstaan, daarmee eindigt immers dús tegelijkertijd de 60-km-zone.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Gezien de Kuijperkaart van Elst en Heteren (Driel), de punt boven aangeduid als Schutgraaf, ligt het huidige 't Vlot in het vroegere Elst volgens mij.

Dat zeg ik ook, in de 2e alinea onder Status.

Reactie toevoegen