't Ven

Plaats
Dorp
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

t_ven_moeraskwaakers.jpg

Elders in het land betekent v.v. meestal 'voetbalvereniging', in Limburg betekent het Vasteloavend Verein (= Carnavalsvereniging). In 't Ven hebben ze ook een v.v., en wel De Moeraskwaakers. Het motto voor 2016 was: 't Ven haet 't! ('t Ven heeft 't!)

Elders in het land betekent v.v. meestal 'voetbalvereniging', in Limburg betekent het Vasteloavend Verein (= Carnavalsvereniging). In 't Ven hebben ze ook een v.v., en wel De Moeraskwaakers. Het motto voor 2016 was: 't Ven haet 't! ('t Ven heeft 't!)

t_ven_plaatsnaambord.jpg

De kern 't Ven wordt enigszins oneenduidig behandeld: de gemeente ziet het als wijk, de inwoners vinden het nog altijd een dorp. Het ligt ook niet echt in de kern Venlo maar er wel tegenaan, en heeft ook nog eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden).

De kern 't Ven wordt enigszins oneenduidig behandeld: de gemeente ziet het als wijk, de inwoners vinden het nog altijd een dorp. Het ligt ook niet echt in de kern Venlo maar er wel tegenaan, en heeft ook nog eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden).

t_ven_preuf_t_ven_kopie.jpg

Op de 1e zondag van de zomervakantie laten enthousiaste culinaire ondernemers uit de wijk 't Ven in/bij Venlo je onder het motto 'Preuf 't Ven' zien én proeven wat hun kwaliteiten zijn.

Op de 1e zondag van de zomervakantie laten enthousiaste culinaire ondernemers uit de wijk 't Ven in/bij Venlo je onder het motto 'Preuf 't Ven' zien én proeven wat hun kwaliteiten zijn.

t_ven_vense_kermis.jpg

Tijdens de Vense Kermis (weekend in juni) staat 't Ven 3 dagen op zijn kop. Met natuurlijk een kermis, maar ook nog allerlei andere evenementen.

Tijdens de Vense Kermis (weekend in juni) staat 't Ven 3 dagen op zijn kop. Met natuurlijk een kermis, maar ook nog allerlei andere evenementen.

t_ven_gipmans_planten_kwaakerrun.png

De Gipmans Planten Kwaakerrun in 't Ven is in 2011 voor het eerst georganiseerd door 5 enthousiaste dames uit het dorp, en is inmiddels met ca. 700 deelnemers een groot succes.

De Gipmans Planten Kwaakerrun in 't Ven is in 2011 voor het eerst georganiseerd door 5 enthousiaste dames uit het dorp, en is inmiddels met ca. 700 deelnemers een groot succes.

t_ven_kaart_ca._1950.jpg

Op deze kaart uit ca. 1950 zien we nog geen kern 't Ven, die ontstaat pas in de jaren daarna, in het links onder kwadrant. Rechtsbovenin zien we steenfabriek Het Ven aan de Weselseweg, waar tegenwoordig een Asielzoekerscentrum (AZC) is gevestigd.

Op deze kaart uit ca. 1950 zien we nog geen kern 't Ven, die ontstaat pas in de jaren daarna, in het links onder kwadrant. Rechtsbovenin zien we steenfabriek Het Ven aan de Weselseweg, waar tegenwoordig een Asielzoekerscentrum (AZC) is gevestigd.

t_ven_kaart_jaren_70.jpg

In de jaren zeventig is 't Ven nog voornamelijk lintbebouwing aan de Schoolweg (met het klooster Mariadal en de in 1966 gereed gekomen RK kerk), en eromheen nog veel kassen, die de jaren daarna verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw.

In de jaren zeventig is 't Ven nog voornamelijk lintbebouwing aan de Schoolweg (met het klooster Mariadal en de in 1966 gereed gekomen RK kerk), en eromheen nog veel kassen, die de jaren daarna verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw.

't Ven

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving 't Ven.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving 't Ven.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving 't Ven.

Terug naar boven

Status

- 't Ven is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo.

- 't Ven is vanouds een buurtschap buiten de stad Venlo, en is er tegenwoordig aan vast gegroeid, waardoor men het wellicht ook als wijk zou kunnen beschouwen, maar gezien de ligging (ze worden van elkaar gescheiden door de N271) is het toch nog altijd wel een los van de stad gelegen dorp met een eigen identiteit (1Limburg.nl noemt het hier ook een 'kerkdorp'). Vergelijkbaar met het W van deze kern gelegen Genooi. We merken dat in de praktijk, in de diverse artikelen in de media, de plaats afwisselend als buurtschap, wijk of dorp wordt betiteld. Tja, er valt voor alle 3 dus ook wel wat te zeggen...

- Hoewel 't Ven inmiddels dus aan de stad Venlo is vastgegroeid, heeft het nog wel een eigen bebouwde kom, want blauwe plaatsnaamborden (= komborden) met de eigen naam erop. Onhandig is dat je vanuit 't Ven ongemerkt de kern Venlo binnenkomt. 'Technisch' gezien is dat niet fout, omdat de kommen aan elkaar grenzen, je daardoor geen bebouwde kom verlaat, en er strikt gezien daarom ook geen eigen kom-borden hoeven te staan. Maar het mág wel. Wat ons betreft zou het toch wel zo netjes zijn om ook bordmatig niet alleen te laten zien dat en wanneer je de kern 't Ven binnenkomt, maar met einde kom-borden ook te laten zien wanneer je de kern weer verlaat en de kern Venlo binnenkomt. Er zijn andere gemeenten waar men dat ook zo doet (voorbeeld: Wijbosch en Schijndel).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam zal ongetwijfeld stammen van ven in de betekenis 'klein, meestal niet afwaterend meertje of uitgeveende plas in bos of heidegebied'. Het woord gaat via het Middelnederlandse venne terug op het Germaanse fanja*.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

't Ven ligt direct N van de kerk van de stad Venlo, rond het N deel van de Straelseweg, en ligt ingesloten door de N271 in het Z, de Weselseweg in het O, de A67 in het N en bedrijventerrein Veegtes in het W.

Terug naar boven

Statistische gegevens

't Ven heeft ca. 700 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

't Ven was vanouds (net als het nabijgelegen, hierboven reeds genoemde Genooi) een 'rot' bij Venlo, maar is in de loop van de tijd eraan vastgegroeid. Met name dankzij rector (en later pastor) G. Kirkels, groeit de kern uit tot een volwaardig dorp met onder meer een eigen kerk en basisschool.

In 1882 vestigen de Duitse zusters van de Derde Orde van Sint Dominicus zich in 't Ven. Zij zijn - zoals meerdere katholieke religieuze genootschappen in die tijd - uit Duitsland verdreven vanwege de Kulturkampf. De zusters kopen Huis Geritten en richten dit in als klooster met de naam Klein Mariënthal. In 1903 komt het klooster gereed met de aanbouw van een grote kapel, de Gerarduskappel. Na de Tweede Wereldoorlog kerken ook de inwoners van 't Ven in dit kapelletje, en wordt het klooster i.v.m. de anti-Duitse gevoelens na de oorlog van naam gewijzigd in Mariadal. In 1956 besluit men dat het dorp een eigen kerk moet krijgen. In 1966 komt de Sint-Michaëlkerk gereed.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 1981 verlaten de zusters het kloosters en verhuizen naar Berg en Dal bij Nijmegen. Het klooster is daarna gerestaureerd en heeft tegenwoordig de functies wonen, atelier en activiteitencentrum. In 2009 is aan het Pastoor Kierkelsplein het multifunctionele centrum De Bantuin gereed gekomen. De bouw startte in 2005, onder het motto "Een nieuw hart voor 't Ven". Dit centrum huisvest, na gedeeltelijke sloop en verbouwing van de H. Michaëlkerk, deze kerk - de kerktoren is als 'landmark' op het plein blijven staan - plus het gemeenschapshuis, basisschool Gemmaschool en peuterspeelzaal 't Venke.

- In 't Ven worden de komende jaren geen 350, maar in fasen in totaal 154 nieuwe woningen gebouwd. Oude plannen om er 10.000 m2 voor leisure (vrije tijd) te reserveren, zijn definitief van de baan. De gemeente Venlo heeft met de investeerdersgroep Stichting Het Venster (SHV) nieuwe afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied 't Ven Oost. Dit verouderde glastuinbouwgebied wordt begrensd door de A67, de Weselseweg, de Klagenfurtlaan en de Steilrand. SHV en gemeente spraken in 2008 met elkaar af hier 350 woningen te bouwen en 10.000 m2 te bestemmen voor vrije tijd en recreatie. Een investeerder/ontwikkelaar voor dit plan is echter nooit gevonden. Door de economische crisis en als gevolg daarvan  de inzakkende woningmarkt, zijn de plannen uit 2008 bovendien niet realistisch meer. De bij SHV aangesloten eigenaren hebben 30 procent van het verouderde glastuinbouwgebied in handen. Een deel van de 'spookkassen', die al langere tijd leeg stonden, is in 2015 al gesloopt. De bedoeling is nu dat de gemeente Venlo medio 2016 met een ontwikkelende partij een overeenkomst sluit.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tegenwoordig wordt 't Ven gekenmerkt door boerderijen, oudere woonhuizen, nieuwbouw en bedrijventerrein De Veegtes. Veel van de oude bebouwing en omliggende landschappen zijn rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Het carnaval in dit dorp wordt verzorgd door V.V. De Moeraskwaakers.

- Vense Kermis (weekend in juni).

- Op de 1e zondag van de zomervakantie laten enthousiaste culinaire ondernemers uit het dorp je onder het motto Preuf 't Ven zien én proeven wat hun kwaliteiten zijn.

- De Gipmans Planten Kwaakerrun (weekend in september) betreft hardloopwedstrijden - 5 en 10 km en kleinere afstanden voor de jeugd - op zondag en een wandeltocht op zaterdag. De wandeltocht van 15 km leidt je langs mooie, historische plekjes van ’t Ven. De afwisselende tocht gaat zowel door het dorp zelf als ook door het buitengebied. Er is veel te zien. En als je zelf al eens gewandeld hebt in dit dorp en omgeving, dan is dit de gelegenheid om wat meer achtergrond te krijgen bij de bezienswaardigheden en de historie. In het boekje met de route wordt een beknopte beschrijving opgenomen van bijzondere plekken en gebouwen.

Sfeer is een belangrijk nevendoel van de Kwaakerrun. De organisatie doet er alles aan om een aantrekkelijk programma neer te zetten. Diverse joekskapellen, een DJ en een feestelijke aankleding dragen bij aan een feestelijke sfeer. En ook de inwoners wordt verzocht tijdens het evenement hun straten feestelijk 'aan te kleden', waarbij voor de leukst/gezelligst aangeklede straat een prijs te winnen valt.

Het is best een bijzonder verhaal over hoe deze Kwaakerrun in 2011 is ontstaan. 5 dames uit 't Ven liepen de Marikenloop in Nijmegen, en bedachten dat het mooi zou zijn om zo'n evenement ook in hún dorp te hebben. Zo gezegd, zo gedaan. Maar dat ging bepaald niet vanzelf... Dankzij het initiatief, doorzettingsvermogen en organisatie- en communicatietalent van deze dames is de Kwaakerrun een groot succes geworden. In het boek 'Zelfsturende vitale gemeenschappen. Ervaringen van de Proeftuin Zelfsturing' (uitg. Eburon, 2012) lees je op pag. 19-23 een mooi verslag over hoe dit evenement uiteindelijk is gerealiseerd. De hardloopwedstrijden en wandeltocht samen trekken inmiddels ca. 700 deelnemers.

Terug naar boven

Links

- Wijkoverleg Venlo Noord-Oost.

Reactie toevoegen