't Kabel

Plaats
Buurtschap
Haarlemmermeer
Noord-Holland

t_kabel_nieuw-vennep_nieuwbouw_gemaal_2014.jpg

Het oude gemaal 't Kabel in de gelijknamige buurtschap is in 2014 vervangen door een nieuw exemplaar dat weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. Een heel vriendelijk gemaal, want ARBO-, milieu- én visvriendelijk. (© www.spaansbabcock.com/nl)

Het oude gemaal 't Kabel in de gelijknamige buurtschap is in 2014 vervangen door een nieuw exemplaar dat weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. Een heel vriendelijk gemaal, want ARBO-, milieu- én visvriendelijk. (© www.spaansbabcock.com/nl)

't Kabel

Terug naar boven

Status

- 't Kabel is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- Buurtschap 't Kabel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuw-Vennep.

- Buurtschap 't Kabel heeft witte plaatsnaamborden, onder de officiële, blauwe plaatsnaamborden van het dorp Nieuw-Vennep, en ligt daarmee binnen de bebouwde kom van die plaats.

- Niet te verwarren met buurtschap Kabel bij Heerhugowaard.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De straatnaam is met lidwoord. In de atlassen komt de plaatsnaam zowel met als zonder lidwoord voor. Op de oudere plaatsnaamborden, aan de Rijnlanderweg, staat de plaatsnaam met lidwoord. Op de recentere borden, aan de weg 't Kabel, staat de plaatsnaam zonder lidwoord... Aangezien ook lokale, naar de buurtschap genoemde instellingen (met name een manege en een kwekerij) het lidwoord in de naam hebben, dat ook bij het recent gebouwde gemaal het geval is, en ook inwoners die spelling hanteren, gaan wij ervan uit dat de spelling op de borden aan de weg 't Kabel kennelijk een 'drukfout' is en hanteren wij op deze pagina de spelling mét lidwoord.

Oudere vermeldingen
1899 De Kabel, ca. 1960 (atlas) Het Kabel.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk een nevenvorm van kavel 'door kavelsloten afgegrensd stuk polderland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Kabel ligt rond de gelijknamige weg (= een parallelweg van de Venneperweg) en de daarmee kruisende Rijnlanderweg (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 1439, in NO richting, tot aan de rotonde bij de Venneperweg). De buurtschap is gedeeltelijk industriegebied. De buurtschap ligt direct ZO van het dorp Nieuw-Vennep, W van de A4, NW van het dorp Burgerveen, de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Westeinderplassen, NO van de A44 en het dorp Abbenes en ZZW van de stad Hoofddorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap 't Kabel omvat ca. 50 huizen en ca. 20 bedrijfsgebouwen, met ca. 110 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

't Kabel heeft vroeger een lagere school gehad. Dat was wel een (protestantse) School met den Bijbel. De katholieke kindjes moesten daardoor dagelijks naar het toen nog 'verre' (zeker als je het moet lopen...) Nieuw-Vennep. Verder is er nog een kruidenierswinkel geweest, en een café (vermoedelijk is dat het huidige chinese restaurant).

Willem van 't Hof (1953) schrijft in de autobiografische roman 'Theresia was mijn naam' o.a. over zijn kindertijd in buurtschap 't Kabel. Via de link is het boek deels online te lezen. - Via deze link is het boek nog incidenteel (tweedehands) te bestellen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2014 is het nieuwe vakgemaal 't Kabel gereed gekomen, welk project na aanbesteding is gegund aan de fa. Spaans Babcock uit Balk en aannemersbedrijf K. Dekker uit Warmenhuizen. Het oude gemaal, rond 1980 ook door Spaans gebouwd, was technisch verouderd en voldeed niet meer aan de huidige ARBO-eisen. Hoogheemraadschap van Rijnland heeft daarom besloten het gemaal te vervangen. Dankzij een slim vijzelontwerp is een relatief laag stroomverbruik gerealiseerd.

Gemaal 't Kabel heeft een stalen trog met een volledig samengebouwde stalen in- en uitstroombak. De aandrijfruimte met schakel- en besturingskast en de automatische kroosreiniger zijn dan ook volledig met het stalen gemaal geïntegreerd. Een volledig stalen gemaal beperkt de bouwtijd op locatie, en daarmee de inzet van tijdelijke pompinstallaties en de risico’s op calamiteiten. Daarnaast hebben ze de omvang van de bouwkuip en de bouwtijd verder kunnen beperken door de vijzel ‘in de natte’, dus met behulp van duikers, te plaatsen.

Volledig stalen gemalen hebben verder een lange en bewezen levensduur. Spaans Babcock past al vele decennia volledig stalen gemalen toe en beschermt het staal met een kwalitatief hoogwaardig en slijtvast verfsysteem met een zeer hoog vaste stof gehalte, zodat gedurende het productieproces de milieueffecten geminimaliseerd worden. Spaans Babcock past ook volledig gesloten ECO lager toe, zodat er geen vet in het oppervlaktewater terecht komt. Verder heeft zij bij dit gemaal een rubberen visbumper toegepast om de visvriendelijkheid van het gemaal te optimaliseren. En omdat gemaal 't Kabel dicht bij een woonwijk staat, is het extra geluidsarm uitgevoerd middels geluidsdempende afdekkingen en behuizing. (bron: Spaans Babcock)

Reactie toevoegen