't Hout

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat De Rith
Noord-Brabant

't Hout

Terug naar boven

Status

- 't Hout is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, en daar weer binnen in het streekje De Rith, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Princenhage.

- Buurtschap 't Hout valt onder het 'dorp in de stad' Princenhage (volgens onder andere de inwoners van dit voormalige dorp, dat thans een wijk van de stad Breda is; zie daarvoor de pagina over het streekje De Rith, en de pagina over dit 'dorp in de stad' en de voormalige gemeente Princenhage), maar valt officieel onder het dorp Effen. Voor de postadressen valt de buurtschap echter onder de stad Breda.

- Buurtschap 't Hout heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- In dit gebied is de Stichting Behoud 't Hout actief. Wij kunnen hier vooralsnog echter geen nadere inhoudelijke informatie over vinden.

Terug naar boven

Naam

“Als simplex (van het toponiem hout, red.) komen voor de nederzettingsnamen Den Hout bij Oosterhout en ’t Hout onder Princenhage. Zij worden gecombineerd met een verschillend voorzetsel: op Den Hout, maar in ’t Hout. Wijst in bij deze laatste plaatsnaam nog op de aanwezigheid van een hoog opgaand bos, waar men letterlijk in woonde?” (89). Zie voor de verklaring van het verschil tussen ergens op of in wonen, bij Welberg.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Hout ligt rond de Houtakkerstraat en de Dr. Batenburglaan, in het ZW van Breda, NO in het streekje De Rith - het hele landelijk gebied WZW en ZW van Breda - en NO van het dorp Effen. N grenzend aan de Graaf Engelbertlaan, W aan de A16 en de N263 (Rijsbergseweg), Z en O aan de Aa of Weerijs (waarover de Houtbrug ligt richting Mastbos).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap 't Hout 11 huizen met 116 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Prinsenhoef is een statige monumentale boerderij in 't Hout, op een steenworp afstand van de bebouwde kom van Breda. In het lommer van het bladerdak van tientallen eiken ligt de boerderij er als een parel in het landschap bij. De hoeve, gesticht in 1820, is grotendeels nog authentiek en bevat 3 prachtige monumentale schuren en een traditioneel losstaand bakkershuis. Rondom de boerderij ligt 33 hectare graslandschap aaneensluitend aan 2 natuurgebieden, nl. de Trippelberg en de Aa of Weerijs. De hoeve heeft grote historische, natuur- en landschapwaarden en behoort met Gageldonk en Burgst tot de drie heerlijkheden van Breda.

De Prinsenhoef in ’t Hout CV heeft sinds december 2012 het beheer op zich genomen, met als belangrijkste doelstellingen: exploitatie, restauratie, behoud en beheer van de Prinsenhoef; herstel en/of ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en abiotische waarden; duurzame agrarische bedrijfsuitoefening; exploitatie van grond en gebouwen, met respect voor de natuur; veeteelt en paardenhouderij; agrarische onderneming met randactiviteiten, welke zijn omschreven in het Bestemmingsplan Buitengebied Zuid / Structuurvisie Breda 2020; jaarlijkse gastvrijheid blijven verlenen aan reeds bestaande en/of nieuwe activiteiten, waaronder Outdoor Brabant.

Reactie toevoegen