't Coll

Plaats
Buurtschap
Eindhoven
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

't Coll

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving 't Coll.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving 't Coll.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving 't Coll.

Terug naar boven

Status

- 't Coll is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Eindhoven. T/m 1919 gemeente Tongelre.

- De buurtschap 't Coll valt, ook voor de postadressen, onder de stad Eindhoven.

- De buurtschap 't Coll heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1868 Kol.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap 't Coll ligt O van het Eindhovense stadsdeel Tongelre en grenst in het N aan de spoorlijn Eindhoven-Helmond en in het O aan het bedrijventerrein van het dorp Eeneind. De buurtschap wordt doorsneden door het riviertje de Kleine Dommel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap 't Coll omvat slechts een handvol panden. In de Volkstelling van 1840 wordt het niet apart vermeld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 't Huys te Coll uit 1787 is een rijksmonument.

- Dat geldt ook voor de Collse Watermolen. De nog altijd in werking zijnde watergedreven koren- en oliemolen is, samen met die van Kilsdonk, uniek in Noord-Brabant.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het beekdal van de Kleine Dommel is in 2014 heringericht. De Kleine Dommel loopt zowel N als Z van 't Coll. Doel is om water langer in het gebied vast te houden, wat beter is voor de natuur in dit gebied die van dit water afhankelijk is. Dat geldt vooral voor 'natte natuurparel' de Urkhovense Zeggen Z van de buurtschap.

- Veel vissen zwemmen tegen de stroom in, op weg naar hun paaigebied. Een stuw is daarbij een niet te nemen hindernis. Naast de stuw bij de Collse Watermolen is in 2013 daarom een zogeheten vistrap aangelegd, met kleine hoogteverschillen die vissen wél kunnen overbruggen. Zo wordt het leefgebied van vissen vergroot. De bestaande stuw is vervangen door een automatische stuw, zodat het waterpeil van de Kleine Dommel beter beheerd wordt. Op het terrein van Staatsbosbeheer zijn bovendien twee poelen gegraven. En achter de Collse Watermolen is een oude vijver in ere hersteld.

Reactie toevoegen