't Beijersche

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Het Beijersche Stolwijk busbordje [640x480].JPG

't Beijersche heet in de atlassen Het Beijersche en op de bushalteborden staat alleen Beijersche, zonder voorvoegsel dus. Het lijkt wel een spelletje 'Wie van de Drie?'...

't Beijersche heet in de atlassen Het Beijersche en op de bushalteborden staat alleen Beijersche, zonder voorvoegsel dus. Het lijkt wel een spelletje 'Wie van de Drie?'...

Het Beijersche Stolwijk ophaalbrug [640x480].JPG

't Beijersche, de monumentale ophaalbrug die wegens beschadiging door een verkeersongeluk rond 2000 was verdwenen, is in 2006 gelukkig gerestaureerd en herplaatst.

't Beijersche, de monumentale ophaalbrug die wegens beschadiging door een verkeersongeluk rond 2000 was verdwenen, is in 2006 gelukkig gerestaureerd en herplaatst.

Beijersche plaatsnaambord (Kopie.jpg

't Beijersche heeft in 2011 plaatsnaamborden gekregen, zodat je nu eindelijk kunt zien dat je deze buurtschap betreedt en dat dit niet zomaar wat boerderijen in het buitengebied van Stolwijk zijn.

't Beijersche heeft in 2011 plaatsnaamborden gekregen, zodat je nu eindelijk kunt zien dat je deze buurtschap betreedt en dat dit niet zomaar wat boerderijen in het buitengebied van Stolwijk zijn.

't Beijersche

Terug naar boven

Status

- 't Beijersche is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Stolwijk. In 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- De buurtschap 't Beijersche valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Stolwijk.

- Sinds april 2011 heeft de buurtschap plaatsnaamborden (wit, waarmee wordt aangegeven dat de buurtschap buiten de bebouwde kom ligt). Voorheen kon je alleen aan de bushalteborden zien dat je in de buurtschap 't Beijersche was aanbeland. Een voorbeeld dat navolging verdient, want het zijn de enige buurtschaps-plaatsnaambordjes in de Krimpenerwaard naast die van de nabijgelegen buurtschap Stolwijkersluis, die ook pas recent bordjes heeft gekregen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de Topografische atlas Zuid-Holland (1) staat de naam gespeld als Het Beijersche. Op de bushalteborden staat de plaatsnaam zonder lidwoord. En op de in 2011 geplaatste plaatsnaamborden staat 't Beijersche. Weer een spelletje Wie van de Drie? dus (wil de echte van de 3 spellingen nu opstaan?), zoals we dat in zulk soort situaties gekscherend noemen. We mogen er vanuit gaan dat de spelling op de plaatsnaamborden de kennelijke voorkeursspelling is, dus houden wij die op deze pagina aan (probleem in dezen is dat buurtschappen doorgaans niet formeel als woonplaats zijn erkend voor het postcodeboek en voor de gemeentelijke basisregistratie BAG, en dat daarmee de spelling doorgaans, in tegenstelling tot die van dorpen en steden, ook nooit formeel is vastgesteld).

Oudere vermeldingen
Beiersche, Beijersem, 1330 Beyers rode, 1639 Beyershem.

Naamsverklaring
- Genoemd naar de polder Beyerse, waar ook andere toponiemen met het element beiers- zijn gevormd. Op een 17e-eeuwse kaart vinden we Beyrse wegh, Beyrse Bosch. Blijkens de oudste vermelding gaan deze namen terug op een persoon die Beyer heette, mogelijk zelfs Beijerd. (2)

- Jacoba van Beieren (1401-1436) had, naast haar kasteel in Gouda, in 't Beijersche een jachthut. Zij kan gezien haar geboortejaar dus niet de naamgeefster van deze buurtschap zijn geweest, wat in (911, 16-2-2002) wel gesuggereerd wordt.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Beijersche ligt NW van Stolwijk, W van de Provincialeweg Stolwijk-Gouda, rond de Beijerscheweg, in de Beijersche Polder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap 't Beijersche 38 huizen met 197 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het punt waar de Beijerscheweg uitkomt op de drukke Provincialeweg N207 is in 2002 gereconstrueerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Een rotonde werd door alle betrokkenen als de beste optie beschouwd, maar dat zou een erg dure oplossing zijn (circa € 1.500.000) die bovendien tot mogelijk wel 15 jaar op zich zou laten wachten, omdat andere verkeersknelpunten een nog hogere prioriteit hadden. Complicaties en daarmee kostenverhogende factoren bij een rotonde zijn hier: de slechte kwaliteit van de ondergrond, het feit dat de rotonde een bepaalde diameter moet hebben waardoor een gedeelte buiten de bestaande weg zou komen te liggen, wat extra kosten met zich meebrengt. Bovendien zou er een duiker verplaatst moeten worden.

Gekozen is om de snelheid op de splitsing terug te brengen door vóór de kruising aan beide zijden plateaus aan te brengen met een aanduiding van een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. In die situatie is het voor degenen die de kruising moeten oversteken beter in te schatten hoeveel tijd en ruimte er is om over te steken. Verder is de oversteekplaats voor fietsers verbreed en de strook voor het rechtsafslaande verkeer naar de Beijerscheweg verdwenen. De weg is dus smaller gemaakt zodat rechtsafslaand verkeer het uitzicht op het overige verkeer in de richting van Stolwijk niet meer kan belemmeren. De verwachting is dat door deze maatregelen het aantal letselongevallen met 30 tot 40 procent zal afnemen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tientallen markante oude boerderijen.

- De gietijzeren Beijersche ophaalbrug is, evenals de andere ophaalbruggen over de ringvaart, een rijksmonument. Rond 2000 is de brug door een vrachtauto zwaar beschadigd. Gelukkig is de brug in 2006 gerestaureerd en herplaatst.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op Hemelvaartsdag organiseren de IJsclub en de Oranjevereniging voor leden, maar ook andere buurtbewoners en belangstellenden een compleet verzorgde fiets- en wandeltocht en/of brunch. De wandelaars worden na het verzamelen in het ijsclubgebouw aan het Beijersche Weegje op een verrassende plaats gedropt. Programma: 9.30 uur verzamelen, 10 uur vertrek, 12 uur terugkomst, 13 uur brunchen. De kosten voor de fiets- of wandeltocht bedragen €2,50 p.p., voor de brunch €7,50 p.p. Kinderen krijgen 50% korting op de totale prijs. Je moet je wel van tevoren inschrijven. Dat kan via een inschrijfformulier dat tijdig van tevoren verschijnt op een van de sites genoemd onder het kopje Links hieronder.

- De in 1945 opgerichte Oranjevereniging Prinses Margriet organiseert jaarlijks op de laatste zaterdag van augustus een Buurtfeest. “Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij in 't Beijersche de vereniging opgericht. Koninginnedag werd toen op 31 augustus gevierd, want op die dag was koningin Wilhelmina jarig. Wij kunnen het niet helpen dat Koninginnedag naar 30 april is verhuisd. Wij blijven onze traditie trouw, dus vieren we feest op de laatste zaterdag in augustus”, aldus voormalig voorzitter Bert Verstoep. (902, 28-8-2001)

- De andere vereniging in de buurtschap is de IJsclub, die in de winter het schaatsgebeuren faciliteert.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De prachtige tuin van de familie Maaijen* is, uiteraard alleen als er iemand thuis is en het gelegen komt, te bezichtigen. * Beijerscheweg 88. Tel. 0182-516686.

- Polder Het Beijersche wordt beheerd door Zuid-Hollands Landschap.

Terug naar boven

Beeld

- Sander IJsseldijk is in 2016 naar buurtschap 't Beijersche verhuisd, en heeft op zijn weblog een fotoserie geplaatst van flora en fauna die hij vanuit zijn huis zoal kan zien.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over 't Beijersche.

- Nieuws: - Nieuws uit buurtschap 't Beijersche op Facebook.

Reactie toevoegen