't Beijersche

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Het Beijersche Stolwijk [640x480].JPG

't Beijersche (buurtschap van Stolwijk)

't Beijersche (buurtschap van Stolwijk)

Het Beijersche Stolwijk busbordje [640x480].JPG

't Beijersche (buurtschap van Stolwijk) heet in de atlassen Het Beijersche en op de bushalteborden staat alleen Beijersche, zonder voorvoegsel dus. Het lijkt wel een spelletje 'Wie van de Drie?'...

't Beijersche (buurtschap van Stolwijk) heet in de atlassen Het Beijersche en op de bushalteborden staat alleen Beijersche, zonder voorvoegsel dus. Het lijkt wel een spelletje 'Wie van de Drie?'...

Het Beijersche Stolwijk ophaalbrug [640x480].JPG

't Beijersche (buurtschap van Stolwijk). De monumentale ophaalbrug die wegens beschadiging door een verkeersongeluk rond 2000 was verdwenen, is in 2006 gelukkig gerestaureerd en herplaatst.

't Beijersche (buurtschap van Stolwijk). De monumentale ophaalbrug die wegens beschadiging door een verkeersongeluk rond 2000 was verdwenen, is in 2006 gelukkig gerestaureerd en herplaatst.

Beijersche plaatsnaambord (Kopie.jpg

't Beijersche heeft recentelijk pas plaatsnaamborden gekregen, zodat u nu eindelijk kunt zien dat u deze buurtschap betreedt en dat dit niet zomaar wat boerderijen in het buitengebied van Stolwijk zijn.

't Beijersche heeft recentelijk pas plaatsnaamborden gekregen, zodat u nu eindelijk kunt zien dat u deze buurtschap betreedt en dat dit niet zomaar wat boerderijen in het buitengebied van Stolwijk zijn.

't Beijersche

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving 't Beijersche.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving 't Beijersche.

Terug naar boven

Status

- 't Beijersche is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Krimpenerwaard, gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Stolwijk. In 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- De buurtschap 't Beijersche valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Stolwijk.

- Sinds kort heeft 't Beijersche plaatsnaamborden (wit, waarmee wordt aangegeven dat de buurtschap buiten de bebouwde kom ligt). Voorheen kon u alleen aan de bushalteborden zien dat u in de buurtschap 't Beijersche was aanbeland.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de Topografische atlas Zuid-Holland (1) staat de naam gespeld als Het Beijersche. Op de bushalteborden staat Beijersche, zonder voorvoegsel dus. Op de recent geplaatste plaatsnaamborden en op de site van de buurtschap staat echter 't Beijersche. Ook de IJsclub noemt zich zo. Dus kennelijk is 't Beijersche de correcte of in ieder geval meest gebruikelijke spelling (probleem in dezen is dat buurtschappen doorgaans niet formeel als woonplaats zijn erkend voor het postcodeboek en voor de gemeentelijke basisregistratie BAG, en dat daarmee de spelling doorgaans, in tegenstelling tot die van dorpen en steden, ook nooit formeel is vastgesteld).
Oudere vermeldingen
Beiersche, Beijersem, 1330 Beyers rode, 1639 Beyershem.
Naamsverklaring

- Genoemd naar de polder Beyerse, waar ook andere toponiemen met het element beiers- zijn gevormd. Op een 17e-eeuwse kaart vinden we Beyrse wegh, Beyrse Bosch. Blijkens de oudste vermelding gaan deze namen terug op een persoon die Beyer heette, mogelijk zelfs Beijerd. (2)

- Jacoba van Beieren (1401-1436) had, naast haar kasteel in Gouda, in 't Beijersche een jachthut. Zij kan gezien haar geboortejaar dus niet de naamgeefster van deze buurtschap zijn geweest, wat in (911, 16-2-2002) wel gesuggereerd wordt.

Terug naar boven

Ligging

't Beijersche ligt NW van Stolwijk, W van de Provincialeweg Stolwijk-Gouda, rond de Beijerscheweg, in de Beijersche Polder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap 't Beijersche 38 huizen met 197 inwoners.

- Tegenwoordig omvat 't Beijersche ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het punt waar de Beijerscheweg uitkomt op de drukke Provincialeweg N207 is in 2002 gereconstrueerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Een rotonde werd door alle betrokkenen als de beste optie beschouwd, maar dat zou een erg dure oplossing zijn (circa € 1.500.000) die bovendien tot mogelijk wel vijftien jaar op zich zou laten wachten, omdat andere verkeersknelpunten een nog hogere prioriteit hadden. Complicaties en daarmee kostenverhogende factoren bij een rotonde zijn hier: de slechte kwaliteit van de ondergrond, het feit dat de rotonde een bepaalde diameter moet hebben waardoor een gedeelte buiten de bestaande weg zou komen te liggen, wat extra kosten met zich meebrengt. Bovendien zou er een duiker verplaatst moeten worden. Gekozen is de snelheid op de splitsing terug te brengen door vóór de kruising aan beide zijden plateaus aan te brengen met een aanduiding van een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. In die situatie is het voor degenen die de kruising moeten oversteken beter in te schatten hoeveel tijd en ruimte er is om over te steken. Verder is de oversteekplaats voor fietsers verbreed en de strook voor het rechtsafslaande verkeer naar de Beijerscheweg verdwenen. De weg is dus smaller gemaakt zodat rechtsafslaand verkeer het uitzicht op het overige verkeer in de richting van Stolwijk niet meer kan belemmeren. De verwachting is dat door deze maatregelen het aantal letselongevallen met 30 tot 40 procent zal afnemen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tientallen markante oude boerderijen.

- De gietijzeren Beijersche ophaalbrug is, evenals de andere ophaalbruggen over de ringvaart, een rijksmonument. Rond 2000 is de brug door een vrachtauto zwaar beschadigd. Gelukkig is de brug in 2006 gerestaureerd en herplaatst.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Prinses Margriet organiseert op de laatste zaterdag van augustus een Buurtfeest. “Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij in 't Beijersche de vereniging opgericht. Koninginnedag werd toen op 31 augustus gevierd, want op die dag was koningin Wilhelmina jarig. Wij kunnen het niet helpen dat Koninginnedag naar 30 april is verhuisd. Wij blijven onze traditie trouw, dus vieren we feest op de laatste zaterdag in augustus”, aldus voormalig voorzitter Bert Verstoep. (902, 28-8-2001)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De prachtige tuin van de familie Maaijen* is, uiteraard alleen als er iemand thuis is en het gelegen komt, te bezichtigen. * Beijerscheweg 88. Tel. 0182-516686.

- Polder Het Beijersche wordt beheerd door Zuid-Hollands Landschap.

Terug naar boven

Links

- Site van en over de buurtschap 't Beijersche.

 

 

Reactie toevoegen